Prikaži pomoć - Uvjeti za korištenje unutar sučelja User area


Jeste li ikada podnijeli prijavu pri EUIPO-u?

Vrsta korisnika

Pravna ili fizička osoba
 • Pojedinac koji nastupa u moje ime
 • Društva ili poduzeća i druga pravna tijela (udruženja proizvođača, proizvoditelja itd.), uključujući tijela osnovana u skladu s javnim pravom, smatrat će se pravnim osobama ako, prema uvjetima zakona u skladu s kojima su uređeni, mogu u svoje ime ostvarivati prava i obveze svih vrsta za sklapanje ugovora ili poduzimanje drugih pravnih radnji te tužiti i biti tuženi.
  • Nositelj ili direktor/rukovoditelj
Zastupnik
 • Pojedinac koji nastupa u ime mojeg trgovačkog društva
  • Ovlašteni zaposlenik
 • Odvjetnik / pravni zastupnik koji zastupa u ime udruženja / odvjetničkog društva
 • Odvjetnik / pravni zastupnik koji ne radi za udruženje / odvjetničko društvo

Uvezi postojeći kontakt

Pronađite svoje podatke koristeći se ID brojem ili imenom/nazivom

ID broj Organizacija Vrsta Ime/Naziv Država Opcije

Uvezi postojeći kontakt

Pronađite svoje podatke koristeći se ID brojem ili imenom/nazivom

ID broj Organizacija Vrsta Ime/Naziv Država Opcije

Odabirom ove mogućnosti prihvaćate uvjete programa ključnih korisnika


Ime osobe za kontakt u vašoj organizaciji

Služit ćemo se ovom adresom elektroničkom poštom kako bismo vas obavještavali o programu ključnih korisnika

Služit ćemo se ovim brojem telefona kako bismo vas obavještavali o programu ključnih korisnika

Odaberite jezik na kojem biste željeli primati obavijesti za ključne korisnike

Primat ćete obavijesti o objavljenim novostima i statistici kojima možete pristupiti u svom sučelju User Area

Vrsta korisnika

Pravna ili fizička osoba
 • Pojedinac koji nastupa u moje ime
 • Društva ili poduzeća i druga pravna tijela (udruženja proizvođača, proizvoditelja itd.), uključujući tijela osnovana u skladu s javnim pravom, smatrat će se pravnim osobama ako, prema uvjetima zakona u skladu s kojima su uređeni, mogu u svoje ime ostvarivati prava i obveze svih vrsta za sklapanje ugovora ili poduzimanje drugih pravnih radnji te tužiti i biti tuženi.
Zastupnik
 • Pojedinac koji nastupa u ime mojeg trgovačkog društva
  • Ovlašteni zaposlenik
 • Odvjetnik / pravni zastupnik koji zastupa u ime udruženja / odvjetničkog društva
 • Odvjetnik / pravni zastupnik koji ne radi za udruženje / odvjetničko društvo

Stvori novi račun

DetaljiAko ste svoju adresu upisali u sustav transliteracije Pinyin, provjerite je li točna. Podsjećamo da Ured očekuje da se adrese navedu na engleskom ili drugom službenom jeziku EU-a. Vaša će prijava biti pregledana da se utvrdi ispunjava li formalnosti.
Ime i/ili adresu podnositelja prijave unesite na engleskom ili bilo kojem drugom europskom jeziku.


npr. 00 385-123456789
npr. 00 385-123456789

Stvori novi račun

Detalji

npr. 00 385-123456789
npr. 00 385-123456789
npr. 00 385-123456789
npr. 00 385-123456789

Način komunikacije