Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Zavaravajući računi

Korisnici primaju sve više neželjenih e-poruka od poduzeća koja traže plaćanje usluga za žigove i dizajne, kao što su objava, registracija ili upis u poslovne imenike.

Izbjegnite zavaravajuće zahtjeve za plaćanje

Te račune nemojte platiti dok ne provjerite je li riječ o službenom izvoru.

EUIPO nikad ne šalje račune ili pisma kojima se traži izravno plaćanje za usluge korisnicima

U nastavku se u informativne svrhe nalazi popis tvrtki ili registara (zajedno s primjercima stvarnih računa) koji se može pretraživati, na koje su se korisnici žalili jer su od njih primili zavaravajuće račune. Imajte na umu da te usluge nisu povezane ni s jednom uslugom službene registracije žiga ili dizajna koju pružaju javna tijela u Europskoj uniji, kao što je Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Popis računa možete pretraživati u nastavku ili ga možete izravno pretraživati prema imenu pošiljatelja u okviru „Quick search”.

Ako primite dopis ili račun, pažljivo provjerite što vam se točno nudi i je li riječ o autentičnom izvoru.

Ako imate bilo kakvih dvojbi ili ako utvrdite neki novi slučaj, obratite se za pomoć svojem pravnom savjetniku ili stupite u kontakt s nama

 
 
   

Pretraživanje prema pošiljatelju

 
Poduzeće
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.