Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Promjena bankovnog računa EUIPO-a: zatvaranje računa pri BBVA-u

Dana 17. veljače 2018. promijenio se jedan od dvaju računa EUIPO-a na koji su korisnici mogli prenijeti pristojbe, nadoplatiti svoj tekući račun i uplatiti naknade.

Korisnicima se napominje da će od 17. rujna 2018. stari bankovni račun Ureda pri banci BBVA konačno biti zatvoren te da će sve naknadne uplate na njega biti odbijene.

 

Dva bankovna računa koja Ured koristi u tu svrhu otvorena su u bankama CaixaBank i Banco Santander:

 

BANKA

LOGOTIP

ADRESA

BROJ RAČUNA (IBAN)

BIC

CaixaBank

Alicante, Španjolska

ES03 2100 2353 0107 0000 0888

CAIXESBBXXX

Banco Santander

Alicante, Španjolska

ES08 0049 6659 0121 1622 4792

BSCHESMMXXX

 

EUIPO-ove e-prijave na internetu već su ažurirane novim podatcima.

Kako bi korisnicima olakšao tranziciju, EUIPO je privremeno prihvaćao plaćanja na stari bankovni račun koji se vodi u banci BBVA nakon promjene računa.

Međutim, od 17. rujna 2018. bankovni račun u banci BBVA bit će zatvoren. Ured će od banke BBVA zatražiti da blokira sve uplate na dotični račun od navedenog datuma.

Ured je od 17. veljače 2018. kad je račun promijenjen objavio brojne informacije o promjeni računa. Više od 1 000 pisama poslano je korisnicima koji su plaćali na račun pri BBVA-u s informacijama o promjeni, slijedom čega svega 2 % uplata koje Ured trenutačno prima stiže na taj račun.

Korisnike se obavještava da će, nakon konačnog zatvaranja računa pri BBVA-u 17. rujna, sve naknadne uplate na taj račun biti automatski odbijene.

Dodatne informacije o navedenoj promjeni nalaze se u Priopćenju br. 1/2018 izvršnog direktora Ureda od 16. veljače 2018.

 

 

Opći podatci

+34 965 139 100

information@euipo.europa.eu

+34 965 131 344

Obrazac za kontakt
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.