Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Prigovori

Podnošenje prigovora putem interneta omogućuje podnošenje obavijesti o prigovoru na žig EU-a ili međunarodnu registraciju, slanje popratnih privitaka i ispunjavanje potrebnih pojedinosti u vezi s plaćanjem putem portala EUIPO-a.

Nakon podnošenja internetskog obrasca vašem zahtjevu dodjeljuje se broj prigovora.

Sustav automatski obavlja preliminarnu provjeru vaše obavijesti o prigovoru u okviru provjere dopuštenosti kako bi se utvrdili bilo kakvi nedostatci u pruženim informacijama. Međutim, EUIPO-ovi ispitivači obavljaju potpunu provjeru prigovora za koje se dopuštenost ne može provjeriti automatski.

Više informacija o provjeri dopuštenosti potražite u našim Smjernicama

 

Koraci za popunjavanje obrasca prigovora inter partes:

 • Opći podatci

  Internetska verzija obavijesti o prigovoru podijeljena je u sljedeće odjeljke:

  • Referentna oznaka
  • Vrsta radnje
  • Podnositelj(i) prigovora
  • Zastupnici
  • Osporavani subjekt
  • Razlozi i osnova za prigovor
  • Argumenti i dokazi
  • Plaćanje pristojbe
  • Potpis

  Sustav omogućuje podnošenje obavijesti o prigovoru samo ako su ispunjena obvezna polja. Obvezna polja označena su crvenom zvjezdicom *.

  Unesite svoju referentnu oznaku

  Ovaj odjeljak nije obvezan.

  Podnositelj prigovora ili zastupnik koji djeluje u ime podnositelja prigovora može izraditi vlastiti referentni broj, koji se mora sastojati od najviše 30 znakova i koji može uključivati bilo kakvu kombinaciju slova, brojeva i/ili simbola. Taj broj ne smije sadržavati razmake.

  Odabir vrste radnje

 • Podnositelj prigovora

  Ovaj je odjeljak obvezan. Morate navesti podatke o barem jednom podnositelju prigovora.

  Ako je podnositelj prigovora EUIPO-u već podnio prijavu žiga EU-a ili dizajna ili prigovor, on već ima EUIPO-ov identifikacijski broj. Ako znate taj broj, unesite ga u tekstno polje, odaberite ga s popisa s automatskim popunjavanjem i kliknite na „Uvezi”. Preostala se polja automatski popunjavaju.

  Ako podnositelj prigovora nema EUIPO-ov identifikacijski broj, potrebno je popuniti sve potrebne informacije o podnositelju prigovora odabirom vrste podnositelja prigovora u padajućem izborniku pod „Kreiraj novog podnositelja prigovora”. Podnositelj prigovora može biti pravni subjekt ili fizička osoba. Obvezna polja navedena u nastavku moraju biti ispunjena:

  Za fizičke osobe (vrsta podnositelja prijave je „pojedinac”)

  • Ime
  • Prezime
  • Državljanstvo
  • Država
  • Ulica i kućni broj
  • Mjesto/Grad

  Za pravne subjekte (vrsta podnositelja prijave je „poduzeće/društvo”)

  • Pravni naziv
  • Pravni oblik
  • Država registracije
  • Država
  • Ulica i kućni broj
  • Mjesto/Grad

  Pravni subjekt
  Ako je podnositelj prigovora pravni subjekt, potrebno je navesti njegov službeni naziv, uključujući i pravni oblik, na primjer, „Incorporated”, „Sociedad Anónima”, „Aktiengesellschaft” itd. Pravni oblik može biti skraćen na uobičajeni način, na primjer, „Inc.”, „S.A.”, „AG” itd. Potrebno je navesti i državu kojoj pravni subjekt ima sjedište.

  Fizička osoba
  Ako je podnositelj prigovora fizička osoba, potrebno je navesti prezime, ime i državljanstvo te osobe.

  Preporučujemo da navedete što je više moguće informacija za kontakt (poštanski broj, broj telefona).

  Ako prigovor uključuje više od jednog podnositelja prigovora, dodatni podnositelji prigovora mogu se dodati odabirom vrste podnositelja prigovora u istom padajućem izborniku. Nakon kreiranja podnositelja prigovora, možete ih pregledavati, uređivati i brisati klikom na gumbe za odgovarajuće radnje u tablici podnositelja prigovora.

  Nemojte zaboraviti kliknuti na gumb „+Dodaj” da biste uključili odabranog ili novokreiranog podnositelja prijave u svoj obrazac.

 • Zastupnik

  Ako nijedan od podnositelja prigovora nema prebivalište, glavno mjesto poslovanja ili stvarni i djelatni trgovački poslovni nastan u Europskom gospodarskom prostoru (EGP), u svim postupcima pred EUIPO-om mora ih zastupati ovlašteni zastupnik.

  Popis zastupnika možete pronaći na portalu EUIPO-a.

  Podnositelj prigovora može izabrati zastupnika čak i ako ima prebivalište, glavno mjesto poslovanja ili stvarni i djelatni trgovački poslovni nastan u Europskom gospodarskom prostoru.

  Ako je zastupniku prethodno dodijeljen EUIPO-ov identifikacijski broj, unesite taj broj u tekstno polje, odaberite ga s popisa s automatskim popunjavanjem i kliknite na „Uvezi”. Preostala se polja automatski popunjavaju.

  Ako zastupnik nema identifikacijski broj, potrebno je ručno popuniti sva polja. Da biste dodali novog zastupnika, trebate odabrati vrstu zastupnika u padajućem izborniku pod „Kreiraj novog”. Novi zastupnik može biti odvjetnik ili zaposlenik u ulozi zastupnika.

  Odvjetnik
  Ako je zastupnik odvjetnik, potrebno je navesti prezime i ime. Odvjetnik može biti povezan s postojećim udruženjem zastupnika. Ako već znate identifikacijski broj udruženja, unesite taj broj u tekstno polje, odaberite ga s popisa s automatskim popunjavanjem i kliknite na „+Dodaj”. Naziv udruženja učitat će se u obrazac. Druga je mogućnost da tekstno polje „Naziv udruženja” ispunite ručno. Identifikacijski broj udruženja možete pretražiti klikom na poveznicu „Pretraži eSearch plus”.

  Zaposlenik u ulozi zastupnika
  Ako je zastupnik izravno zaposlen kod podnositelja prigovora, dovoljno je navesti njegovo ime i prezime. Ako zaposlenik u ulozi zastupnika radi za društvo (sa stvarnim i djelatnim poslovnim nastanom u Europskom gospodarskom prostoru) koje je gospodarski povezano s podnositeljem prigovora, potrebno je navesti naziv društva i prirodu gospodarskih veza.

  Preporučujemo da osigurate dostatne informacije za kontakt, uključujući ime i prezime, adresu, broj telefona i e-adresu.

  Osim toga, postoji mogućnost kreiranja EUIPO-ovih zastupnika te u ćete u tom slučaju porukom biti obavješteni o dodatnom ispitivanju koje će izvršiti EUIPO prije dodavanja na popis EUIPO-ovih ovlaštenih zastupnika.

  Nakon što ispunite informacije o zastupniku, kliknite na „+Dodaj” da biste ih uključili u svoju prijavu.

 • Osporavani subjekt

  Potrebno je navesti podnosite li prigovor na prijavu žiga Europske unije ili na međunarodnu registraciju.

  Navedite broj prijave žiga EU-a ili međunarodne registracije koju osporavate i kliknite na gumb „Uvezi subjekt”. Ako je prijava žiga EU-a ili međunarodna registracija „otvorena za podnošenje prigovora”, odgovarajući se podatci automatski popunjavaju. Ako prijava žiga EU-a ili međunarodna registracija nije „otvorena za podnošenje prigovora”, prikazuje se poruka i neće biti moguće kreirati prigovor.

  Jezik postupka prigovora mora se odabrati u skladu s člankom 146. Uredbe o žigu Europske unije. Mora biti jedan od dvaju jezika osporavane prijave pod uvjetom da je to jedan od pet službeno priznatih jezika EUIPO-a. Nakon odabira prijave žiga EU-a prikazat će se prihvatljivi jezici za podnošenje prigovora (ako prvi jezik nije jedan od pet službeno priznatih jezika EUIPO-a, neće se pojaviti kao opcija).

  Polje „Opseg prigovora” odnosi se na proizvode i usluge na koje se prigovor odnosi. Polje „Na sve proizvode i usluge” zadana je postavka odabira.

  Ako se prigovor podnosi samo na određeni dio proizvoda i usluga iz prijave žiga EU-a ili međunarodne registracije, odaberite drugu opciju „Na dio proizvoda i usluga u prijavi, i to:” i navedite koje proizvode i usluge osporavate. Možete ukloniti cijele razrede i/ili pojmove iz jednog razreda. Da biste izbrisali cijeli razred, kliknite na križić (X) u gornjem lijevom dijelu razreda. Da biste izbrisali dio razreda, odaberite stavke koje se trebaju izbrisati klikom na njih ili upotrebom opcije povlačenja i ispuštanja mišem. Nakon izvršavanja ove radnje prikazat će se novi gumb „Uklonite odabrane riječi”. Kliknite na taj gumb da biste izbrisali odabrane stavke iz razreda. Da biste se vratili na izvornu verziju, kliknite na „Ponovno postavi”.

 • Razlozi za prigovor

  Nakon što odaberete članak pod kojim želite dodati razloge, pojavit će se opcija za dodavanje osnove prigovora.

  Obavijest o prigovoru mora uključivati najmanje jednu „osnovu prigovora”.

  U tablici u nastavku navodi se na koje se razloge osnova prigovora odnosi:

  Razlog

  Osnova prigovora

  Članak 8. stavak 1. točka (a)
  članak 8. stavak 1. točka (b)

  Žig Europske unije, nacionalna registracija/prijava žiga, međunarodna registracija, međunarodna prijava, dobro poznati žig (članak 6.bis Pariške konvencije)

  Članak 8. stavak 5.

  Žig Europske unije, nacionalna registracija/prijava žiga, međunarodna registracija, međunarodna prijava

  Članak 8. stavak 3.

  Žig Europske unije, nacionalna registracija/prijava žiga, nacionalna registracija/prijava žiga izvan Europske unije, međunarodna registracija, međunarodna prijava, dobro poznati žig (članak 6.bis Pariške konvencije), neregistrirani žig

  Članak 8. stavak 4.

  Neregistrirani žig ili drugi znak koji se upotrebljava u trgovanju

  Razlog

  Vrsta zastupanja

  Članak 8. stavak 6.

  Verbalni

  Nakon što odaberete odgovarajuću osnovu prigovora, morat ćete ispuniti sva naznačena obavezna polja i odabrati „+Spremi”.

  Umetnute informacije zatim će se pojaviti u tablici sličnoj onoj u nastavku. Osnova prigovora može se izbrisati klikom na radnju „Izbriši” koju predstavlja križić (x) u tablici koji se nalazi pokraj elementa koji želite ukloniti. U istu obavijest o prigovoru moguće je uključiti nekoliko osnova prigovora. To možete učiniti klikom na gumb „+” u tablici pokraj elementa za koji želite uključiti dodatnu osnovu.

 • Argumenti i dokazi

  .

 • Potpis

  Ovaj je odjeljak obvezan.

  Elektroničku obavijest o prigovoru morate „potpisati” prije konačnog podnošenja uz navođenje svojeg imena, prezimena i svojstva u kojem postupate u odgovarajućim poljima elektroničkog obrasca.

  Možete dodati drugog potpisnika odabirom opcije „Dodaj drugog potpisnika”. Dopuštena su najviše dva potpisa. Unosom informacija o potpisu potvrđujete da ste provjerili podatke te da želite potpisati i podnijeti obrazac za prijavu.

 • Plaćanje pristojbe

  Ovaj je odjeljak obvezan.

  EUIPO mora zaprimiti pristojbu za prigovor unutar razdoblja za podnošenje prigovora.

  Ako se pristojba za prigovor primi nakon isteka razdoblja za podnošenje prigovora, a nalog za plaćanje dan je banci unutar posljednjih 10 dana tog razdoblja, prigovor se može spremiti u skladu s uvjetima članka 8. Uredbe o pristojbama za žig Zajednice ako:

  • podnositelj prigovora podnese dokaze o tome da je izdao nalog za plaćanje unutar posljednjih deset dana razdoblja za podnošenje prigovora; I
  • podnositelj prigovora plati dodatnu naknadu u iznosu od 10 % pristojbe za prigovor (dvostruki uvjet).

  Međutim, ta se dodatna naknada neće plaćati ako osoba može dokazati da su banci izdani nalozi za plaćanje više od 10 dana prije isteka razdoblja za plaćanje. Ako se pristojba za prigovor ne primi u razdoblju za podnošenje prigovora ili ako prethodno navedena odredba nije primjenjiva, smatra se da obavijest o prigovoru nije podnesena.

  EUIPO ne izdaje zahtjev za plaćanje.

  Napominjemo da se pristojbe moraju platiti u eurima.

  Više informacija o EUIPO-ovim pristojbama za žigove i njihovu plaćanju.

 • Podnošenje obrasca

  Vaš se obrazac za podnošenje prigovora provjerava kako bi se utvrdilo ima li kakvih nepravilnosti u podatcima i nedostaju li određene informacije. U slučaju bilo kakvih problema, pojavit će se poruka o pogrešci.

  Nakon što obrazac s informacijama bude valjan, bit ćete preusmjereni na stranicu za potvrdu koja sadržava sve detalje o prijavi koje ćete podnijeti. Još uvijek možete izmijeniti podatke prije podnošenja prijave.

   

 • Spremanje, ispis i ponovno postavljanje

  Možete „Spremiti” obrazac prigovora putem odjeljka „User Area”. Prilikom ispunjavanja obrasca za podnošenje prijave možete u svakom trenutku spremiti ono na čemu ste radili kao nacrt. Kliknite na „Spremi nacrt” u desnom stupcu obrasca. Nacrtu možete pristupiti u odjeljku „Nacrti” na sučelju User Area.

  Opcija „Spremi podatke u XML” formatu omogućava vam izvoz podataka u XML formatu koje kasnije možete ponovo iskoristiti upotrebom opcije „Učitaj XML podatke”

  Možete „Ispisati” obrazac u bilo kojem trenutku tijekom postupka prijave. Preporučuje se da pregledate svoju obavijest o prigovoru prije nego što je podnesete. Imajte u vidu da u toj fazi još niste podnijeli svoju obavijest o prigovoru. Taj se ispisani primjerak stoga neće smatrati dokazom o podnošenju prigovora.

  Opcija „Ponovo postavi” upotrebljava se ako želite ponovo započeti postupak prijave, klikom na „Ponovo postavi obrazac”, pri čemu će se sve informacije iz prethodno popunjenih polja izbrisati.

  Za konačno podnošenje obrasca za podnošenje prigovora kliknite na gumb „Sljedeće”. Bit ćete usmjereni na platformu za plaćanje i nakon unosa podataka potrebnih za plaćanje primit ćete obavijest da je postupak uspješno dovršen. Prikazat će se broj prigovora koji ćete trebati upotrijebiti kao referentni broj za svu daljnju komunikaciju s EUIPO-om te datum i vrijeme (srednjoeuropsko vrijeme) podnošenja. Uz to, vidjet ćete gumb „Preuzmi potvrdu” pomoću kojeg se stvara pdf koji sadržava potvrdu o prijavi, potrebne upute za plaćanje i samu obavijest o prigovoru.

  Preporučujemo da ispišete ili spremite potvrdu o primitku zahtjeva jer EUIPO ne izdaje dodatne primjerke te potvrde. Samo će korisnici usluge eCommunication primiti primjerak potvrde u pretinac Poruke u svom sučelju User Area.

  Preporučujemo i da provjerite odgovara li broj priloženih dokumenata broju dokumenata koje ste učitali.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.