Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Vlasništvo

Morat ćete nam dati svoje podatke prilikom popunjavanja obrasca za prijavu.

  • Podatke koje nam ustupite upotrijebit ćemo da bismo vas jasno identificirali kao isključivog nositelja vašeg žiga.
  • Možda ćemo vam se morati obratiti ako nam budu potrebne dodatne informacije tijekom ili nakon postupka registracije.

Vrlo je važno da nas obavještavate o svim promjenama svojih osobnih podataka, kao što su novi broj telefona itd.

Koje podatke trebate dati?

Ako ste već ranije podnijeli neku prijavu kod nas, samo morate upisati jedinstveni identifikacijski broj (ID) koji vam je dodijeljen. Koristimo se tim brojem da bismo ponovno pronašli vaše podatke tako da ih ne morate ponovno upisivati.

Svoj identifikacijski broj možete pronaći u ranijoj korespondenciji s EUIPO-om ili koristeći se aplikacijom eSearch.

Kada podnosite prijavu prvi put, morate nam dati svoje podatke. Čuvat ćemo ih u evidenciji za eventualnu buduću korespondenciju.

Morat ćete nam reći podnosite li prijavu kao poduzeće ili pojedinac.

Ikonu koja se rabi kad je nositelj žiga poduzeće čine prikaz osobe i zgrade

Poduzeće

Ako ste poduzeće, morate nam dati sljedeće podatke:

  • Puni naziv i pravni oblik
  • Državu registracije
  • Adresu
Ikonu koja se rabi kad je nositelj pojedinac čini prikaz osobe

Pojedinac

Ako ste pojedinac, morate nam dati sljedeće podatke:

  • Ime i prezime
  • Državljanstvo
  • Adresu

U oba slučaja vrlo je važno da nam date i adresu elektroničke pošte, broj telefona i telefaksa (ako je primjenjivo) da bismo vam se mogli lakše obratiti.

Kako će EUIPO komunicirati s vama?

Najjednostavniji i najbrži način komunikacije s nama jest putem vašeg Područja za korisnike.

Idite na Područje za korisnike, EUIPO-ov alat za upravljanje

On vam nudi sigurnu platformu putem koje možete stupiti u elektroničku interakciju s nama.

Napominjemo da poruke e-pošte prihvaćamo samo kao neformalni, neslužbeni oblik komunikacije.

Je li obavezno imenovati nekoga da vas zastupa?

U načelu podnositelji prijave ne moraju imati zastupnika. Međutim, ako nositelj nema mjesto poslovanja, stvarno i djelatno sjedište ili prebivalište u Europskom gospodarskom prostoru, mora imenovati zastupnika za sve postupke pred Uredom, osim za podnošenje prijava. Europski gospodarski prostor čine sve države članice Europske unije te Norveška, Island i Lihtenštajn.

Zastupnik može biti:

Odvjetnik (ili druga osoba odgovarajućeg profila, ovisno o državi)

Odvjetnik kvalificiran u jednoj od država članica EGP-a s poslovnim sjedištem također u EGP-u. Osim toga, oni moraju biti ovlašteni da djeluju kao zastupnici u pitanjima žigova i/ili dizajna u toj državi.

Ovlašteni zastupnik

Ovlašteni zastupnik čije se ime pojavljuje na popisu koji vodi EUIPO.

Zaposlenik fizičke ili pravne osobe

Zaposlenik fizičke ili pravne osobe s prebivalištem ili glavnim mjestom poslovanja ili stvarnim i djelatnim industrijskim ili trgovačkim sjedištem u Europskom gospodarskom prostoru može zastupati druge pravne osobe pod uvjetom da su te dvije pravne osobe međusobno gospodarski povezane.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.