Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Vlasništvo

Morat ćete nam dati svoje podatke prilikom popunjavanja obrasca za registraciju.

  • Podatke koje nam date upotrijebit ćemo za jasnu identifikaciju vas kao isključivog nositelja vašeg dizajna..
  • Možda ćemo vam se morati obratiti za dodatne informacije ili tijekom ili nakon registracijskog postupka.

Vrlo je važno da nas obavještavate o svim promjenama svojih osobnih podataka, kao što su novi broj telefona itd.

Koje podatke trebate dati?

Ako ste već ranije podnijeli neku prijavu Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), morate samo unijeti jedinstveni identifikacijski broj (ID) koji vam je dodijeljen. Mi se koristimo tim brojem kako bismo ponovno pronašli vaše podatke tako da ih ne morate ponovno unositi.

Svoj identifikacijski broj možete pronaći ili u ranijoj korespondenciji s EUIPO-m ili kroz aplikaciju eSearch.

Kada podnosite prijavu po prvi put, morat ćete nam dati svoje podatke. Mi ih čuvamo u evidenciji za eventualnu buduću korespondenciju.

Morat ćete nam reći podnosite li prijavu kao tvrtka ili kao pojedinac

Ikona koja se koristi kad je nositelj tvrtka koju čine osoba i zgrada

Tvrtka

Ako ste tvrtka, morate nam dati sljedeće podatke

  • Puni naziv i pravni oblik
  • Država registracije
  • Adresa
Ikona koja se koristi kad je nositelj osoba kao pojedinac

Pojedinac

Ako ste pojedinac, morate nam dati sljedeće podatke

  • Ime i prezime
  • Državljanstvo
  • Adresa

U oba slučaja vrlo je važno da navedete i svoju e-adresu, broj telefona i telefaksa (ako se primjenjuje) kako bismo vam se mogli lakše obratiti.

Premda nije obvezno, možda ćete željeti navesti i jednog ili više dizajnera koji su kreirali) dizajn. Imate i mogućnost navesti kako se dizajner (ili dizajnerski tim) odrekao prava na navođenje.

Kako će EUIPO komunicirati s vama?

Najjednostavniji i najbrži način komunikacije je putem alata User Area na internetu.

Idi na User Area, EUIPO-v´alat za upravljanje

Ovaj vam alat nudi zaštićenu platformu putem koje možete elektronički komunicirati s EUIPO-m.

Napominjemo da e-poruke prihvaćamo samo kao neformalni i neslužbeni oblik komunikacije.


Ako ipak odlučite ne odabrati User Area kao svoj preferirani način komunikacije, EUIPO će s vama komunicirati telefaksom. Ako nam ne date svoj broj telefaksa, komunicirat ćemo s vama putem redovne pošte.

Je li obvezno imenovati nekoga da vas zastupa?

U načelu, podnositelji prijave ne moraju imati zastupnika. Međutim, ako nositelj nema mjesto poslovanja, stvarno i efektivno sjedište ili domicil u Europskoj uniji (EU), mora imenovati zastupnika za sve postupke pred Uredom, osim za podnošenje prijave.

Zastupnik može biti:

odvjetnik (ili jednakovrijedan položaj, ovisno o državi)

odvjetnik kvalificiran u jednoj od država članica EU-a s poslovnim sjedištem u Uniji. Osim toga, oni moraju biti ovlašteni djelovati kao zastupnici u pitanjima žigova i/ili dizajna u toj državi.

Ovlašteni zastupnik

Ovlašteni zastupnik čije se ime pojavljuje na popisu koji vodi Ured.

Zaposlenik fizičke ili pravne osobe

Zaposlenik fizičke ili pravne osobe s prebivalištem ili glavnim mjestom poslovanja ili stvarnom i efektivnom industrijskom ili komercijalnom tvrtkom u Europskoj uniji može zastupati druge pravne osobe pod uvjetom da su te dvije pravne osobe međusobno gospodarski povezane.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.