Uvjeti uporabe e-operacije „sigurnosna kopija obavijesti”

Kako je navedeno u točki 2. podtočki (d) Priloga 1. Odluci izvršnog direktora o komunikaciji elektroničkim putem, EX-20-9, od 2. srpnja 2021.

c) Prijave, zahtjevi, obavijesti ili drugi dokumenti poslani Uredu

Sučelje User Area omogućuje korisniku elektroničko podnošenje prijava, zahtjeva, obavijesti ili dokumenata. U pravilu, nakon što se prijava, zahtjev, obavijest ili neki drugi dokument podnesu elektroničkim putem, naknadne prijave, zahtjevi, obavijesti ili drugi dokumenti u vezi s istim predmetom trebali bi se podnijeti na isti način.

U sučelju User Area može se upotrijebiti i tipka „sigurnosna kopija obavijesti”. Ona se može upotrijebiti samo kada je ispunjen jedan od sljedeća dva uvjeta.

  1. U sučelju User Area nisu dostupne posebne e-operacije.
  2. U sučelju User Area dostupna je posebna e-operacija, ali ta je e-operacija trenutačno nedostupna zbog tehničkog kvara. Kada je ta posebna e-operacija e-podnošenje prijave žiga EU-a ili e-produljenje registracije žiga EU-a, moraju se ispuniti uvjeti iz članka 4. stavka 6. Odluke EX-19-1 izvršnog direktora, a to znači da podnositelj zahtjeva za registraciju ili produljenje mora ponovno poslati isti zahtjev (istog sadržaja) putem posebne e-operacije u sučelju User Area u roku od tri radna dana od prvobitnog podnošenja. Za više pojedinosti vidjeti članak 4. stavak 6. Odluke EX-19-1 izvršnog direktora.

Elektronička potvrda primitka prijave, zahtjeva, obavijesti ili dokumenta poslanog putem e-operacije „sigurnosna kopija obavijesti” dostavlja se u obliku „potvrde slanja” u stavkama „poslano” u sučelju User Area.