Idi na početnu stranicu
EUIPO
Zaštitite svoje žigove i dizajne u Europskoj uniji

Zaštitite svoje intelektualno vlasništvo u Europskoj uniji

Što sve može biti registrirani dizajn Zajednice

Primjeri prijava dizajna

Usisivač, primjer prijava dizajna

Usisivač

Broj dizajna: 000002282/-0001

Vrtno spremište, primjer prijava dizajna

Vrtna spremišta

Broj dizajna: 002068585/-0003


Prije podnošenja prijave za dizajn morate u obzir uzeti tri stvari.


Ispunjava li vaš dizajn uvjete za registraciju?

Dizajnom se zaštićuje vanjski izgled proizvoda i on je suštinski povezan s proizvodom. Ako nema proizvoda, ne može biti ni zaštite.

Svaki industrijski ili obrtnički proizvod, uključujući i pakiranje, grafičke simbole i oblike slova, može biti proizvod. Zaštititi se mogu i dijelovi proizvoda koji se mogu rastaviti i ponovno sastaviti.

Same boje, obični verbalni elementi i zvukovi primjeri su elemenata koji ne ispunjavaju uvjete jer ne predstavljaju izgled proizvoda. Međutim, mogu ispunjavati uvjete za zaštitu žigom.

Živa bića i koncepti također iz istog razloga ne ispunjavaju uvjete, kao što ne ispunjavaju ni uvjete za zaštitu žigom.

Nadalje, vaš dizajn treba poštovati javni poredak i određene moralne standarde. Dizajni koji prikazuju ili promiču nasilje ili diskriminaciju na osnovi spola, rase ili etničkog podrijetla, vjere ili osobnih stavova, invaliditeta, životne dobi ili seksualne orijentacije bit će odbijeni.

Je li vaš dizajn nov?

Uredba o dizajnu propisuje da vaš dizajn, bilo da je to RCD (registrirani dizajn Zajednice) ili UCD (neregistrirani dizajn Zajednice), mora biti nov i imati individualni karakter.

Novost

Dizajn je nov ako prije njega nije otkriven istovjetan dizajn. Ako se dva dizajna razlikuju samo u nebitnim pojedinostima, i dalje će se smatrati istovjetnima.

Individualni karakter

Dizajn ima individualni karakter ako se ukupni dojam koji ostavlja na upućenog korisnika razlikuje od ukupnog dojma koji ostavlja bilo koji raniji dizajn.

Je li izgled vašeg dizajna ispravan i točan?

Svrha grafičkog izgleda je prikazati sva obilježja dizajna za koji podnosite prijavu. Vi ste sami odgovorni za što detaljniji prikaz obilježja vašeg dizajna.

Stoga je važno da pažljivo i temeljito pripremite izgled svog dizajna. Kvaliteta izgleda presudna je za zaštitu vašeg dizajna.

U praktičnom smislu kvaliteta grafičkog izgleda mora omogućavati smanjivanje ili povećavanje na veličinu od najviše 8 cm puta 16 cm u svrhe unosa u Registar dizajna Zajednice te u svrhe objave u Glasniku dizajna Zajednice.

Prikazi

Možete predati do deset različitih prikaza izgleda svog dizajna; sedam zaštićenih prikaza i tri nezaštićena. Moguće je učitati različite prikaze poput plošnog ili bočnog prikaza, presjeka, prikaza u perspektivi ili u dijelovima. Naša elektronička prijava dizajna omogućava vam učitavanje pomoću funkcije „povuci i ispusti" te možete koristiti i 3D i statičke slike. Pazite da se prikazi koje prijavljujete odnose na isti dizajn i predstavljaju njegov vidljivi dio.

Ako prijavljujete složeni proizvod, tj. proizvod koji se sastoji od većeg broja sastavnih dijelova koji se mogu mijenjati čime se omogućava rastavljanje i ponovno sastavljanje proizvoda, složeni proizvod u sastavljenom obliku mora biti prikazan na najmanje jednom prikazu. Isto pravilo vrijedi i za skupove predmeta, kao što su šahovska ploča sa figuricama ili komplet pribora za jelo.

Boje

Skup izgleda dizajna može se pripremiti ili u crno-bijeloj tehnici ili u boji. Nije dopušteno miješanje boja, npr. nije dopušteno dostaviti tri prikaza istog dizajna u crno-bijeloj tehnici i četiri u boji.

Kontekst

Izgled vašeg dizajna mora biti predstavljen na neutralnoj pozadini. Dizajni moraju biti jasno raspoznatljivi od okružja.

Identifikacijske oznake

Ako želite istaknuti određene dijelove dizajna, da pokažete kako želite zaštititi samo taj određeni dio, odnosno da pokažete kako ne želite zaštititi određeni dio dizajna, možete se poslužiti jednim od sljedećih identifikatora

  • Isprekidane crte za naznaku elemenata za koje ne tražite zaštitu
  • Obrubi za elemente obrisa dizajna za koji želite zaštitu
  • Boje i zamućivanje za isključivanje niza elemenata iz zaštite
  • Razdvajanja za naznaku da se ne traži zaštita precizne duljine dizajna

U prikazima dizajna ne smiju se upotrijebiti tekstualna objašnjenja, riječi ni dodatni simboli.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.