Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Fellebbezés

Ki nyújthat be fellebbezést?

Bárki nyújthat be fellebbezést, aki úgy véli, hogy egy határozat hátrányosan érinti.

A védjeggyel kapcsolatos határozattal szembeni fellebbezés díja 720€, míg a formatervezési mintával kapcsolatos határozattal szembeni fellebbezés díja 800€.

A fellebbezés határideje és formája

Különbséget kell tenni a fellebbezés és az indoklás között. További információkért kattintson az alábbi szövegdobozokra.

Fellebbezés

  • A vitatott határozat kézbesítése

  • 2 hónap

  • 4 hónap

Indokolás

Első fokú felülvizsgálat

Az indoklás beérkezése után a fellebbezési tanács hivatala a fellebbezést (fellebbezés és indoklás) első fokú felülvizsgálatra utalja. Ex parte ügyekben (amelyekben csak egy érintett fél van) a megtámadott határozatot hozó szervezeti egység javítja határozatát, amennyiben a fellebbezést elfogadhatónak és megalapozottnak tartja; ellenkező esetben az ügyet visszaküldik a fellebbezési tanácsoknak.

Az európai uniós védjegyrendelet hatályba lépése óta a saját hatáskörben végzett jogorvoslatra inter parte ügyekben nem kerül sor.

Ex parte ügyek

Miután az ex parte ügyben lezajlott az előzetes felülvizsgálat, az aktát azonnal továbbítják az illetékes fellebbezési tanács elnökének, aki előadót jelöl ki.

Inter parte ügyek

Inter parte ügyek esetén az eljárás a fentiektől némileg eltér. A fellebbezési tanácsok eljárási szabályzatával összhangban az indoklás beérkezése után az alperesnek joga van észrevételeket benyújtani. Miután ez megtörtént, a fellebbezési tanács a felek részére további dokumentumok benyújtását engedélyezheti (válasz/viszontválasz).

Az eljárás írásbeli részének befejeződése után az aktát továbbítják az illetékes fellebbezési tanács elnökének, aki előadót jelöl ki.

Mindkét típusú eljárásra érvényes, hogy az előadó felveheti a kapcsolatot az érintett féllel/felekkel a fellebbezést érintő fontos kérdések tisztázása céljából, amennyiben ezt célszerűnek tartja. Egyéb esetben a fellebbezési tanács határozatot hoz és megszövegezi azt. Miután a fellebbezési tanács meghozta határozatát, arról a felek értesítést kapnak.

Törvényszék

A fellebbezési tanácsok határozatai ellen fellebbezés nyújtható be a Törvényszéknél a határozat kézbesítésétől számított két hónapon belül. Az ilyen fellebbezések alapját az európai uniós védjegyrendelet 72. cikkének (2) bekezdése és a lajstromozott közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet 61. cikkének (2) bekezdése képezi.

A Törvényszék valamennyi ítélete ellen fellebbezni lehet az Európai Unió Bíróságánál.

 

 

A fellebbezési nagytanács előtt folyamatban lévő és lezárt ügyek

A fellebbezési nagytanács előtt folyamatban lévő ügyek

A fellebbezési nagytanács előtt lezárt ügyek

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.