Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban


Az oldal tartalma csak a következő nyelveken érhető el: English, Español, Deutsch, Français és Italiano.

Fellebbezési tanácsok

„Elkötelezettek vagyunk a fellebbezési tanácsok mint magas színvonalú, hatékony, koherens és modern szellemi tulajdoni vitarendezési szerv szerepének megszilárdítása mellett.”
João Negrão, a fellebbezési tanácsok elnöke

A fellebbezési tanácsok feladata az EUIPO által az európai uniós védjegyekkel és a lajstromozott közösségi formatervezési mintákkal kapcsolatban hozott elsőfokú határozatok elleni fellebbezések elbírálása. A tanácsok határozatai pedig a Törvényszék előtt támadhatók meg, amelynek ítéletei ellen jogkérdésekben az Európai Unió (EU) Bíróságánál lehet jogorvoslattal élni. A fellebbezési tanácsok függetlenek, egy ügy eldöntése során semmilyen utasítás nem köti őket.

 

Rendelet

A fellebbezési tanácsokat az EUVFAR szabályozza. Ez a rendelet a védjegy- és a formatervezésiminta-oltalmi rendeletek szerinti fellebbezések kezelésére egyaránt vonatkozik.

 

Eljárási szabályzat

Az eljárási szabályzat a fellebbezési tanácsok előtti összes – mind az európai uniós védjegyekre, mind a lajstromozott közösségi formatervezési mintákra vonatkozó – fellebbezési eljárásra alkalmazandó eljárási szabályok átfogó gyűjteménye.

 

Elnökség

Az elnökség felelős a fellebbezési tanácsok szabályaiért és szervezéséért, beleértve a tagok beosztását az egyes tanácsokba és az ügyeknek a tanácsokhoz való kiosztására vonatkozó szabályok meghatározását. Az elnökség a fellebbezési tanácsokat elnöklő elnökből, valamint az egyes tanácsok elnökeiből és a tanácsi tagok által az egyes naptári évekre választott tagokból áll (kivéve az elnök és a fellebbezési tanácsok elnökei).

Erről minden évben az elnökség dönt. A fellebbezési tanácsok jelenleg négy, kizárólag védjegyügyekkel és egy, formatervezési mintaügyekkel foglalkozó tanácsból állnak. Ezenkívül a Nagytanács bármely, védjegyet és formatervezési mintát érintő ügyet tárgyalhat.

Az elnökség határozatai

 

A fellebbezési tanácsok tagjai

A fellebbezési tanácsok elnökét az Európai Unió Tanácsa nevezi ki. Az elnök vezetői és szervezési jogkörökkel rendelkezik, továbbá elnököl az elnökségben és a fellebbezési Nagytanácsban. Az egyes fellebbezési tanácsok elnökeit szintén az Európai Unió Tanácsa nevezi ki. A hozzájuk tartozó tanácsok számára vezetői és szervezési feladatokat látnak el, és ők nevezik ki az előadót az egyes fellebbezési ügyekben. A fellebbezési tanácsok tagjait a Hivatal igazgatótanácsa nevezi ki.

 

A fellebbezési tanácsok 2021 és 2026 közötti időszakra szóló cselekvési terve

Az innovációba történő befektetéseik eredményének védelmét kereső vállalkozások számára elengedhetetlen a magas színvonalú védjegy- és formatervezésiminta oltalmi szolgáltatás nyújtása, és erre törekszik az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) is. E tekintetben a fellebbezési tanácsok a vitarendezés független, hatékony és professzionális eszközének biztosításával kulcsszerepet töltenek be a szellemi tulajdon rendszerében.

Ebben az összefüggésben a fellebbezési tanácsok 2021 és 2026 közötti időszakra szóló cselekvési terve egy belső ütemterv, amely meghatározza, hogy a tanácsok milyen irányt fognak követni a következő években, hogyan fogják kezelni az előttük álló kihívásokat, és mindenekelőtt hogyan fognak hozzájárulni a 2025-ös stratégiai terv megvalósításához. Ebben az értelemben a terv a fellebbezési tanácsok működésének továbbfejlesztését tűzi ki célként azáltal, hogy a következő öt évben indítandó, a fellebbezési tanácsok – mint magas színvonalú, hatékony, koherens és modern szellemitulajdon-jogi vitarendezési szervek – megújult jövőképének megvalósítására irányuló kezdeményezések sorát mutatja be.

A cselekvési terv célja:

  • Annak biztosítása, hogy a fellebbezési tanácsok – a felhasználóik javára – meg tudjanak birkózni az egyre összetettebbé váló fellebbezési ügyek növekvő számával, és kellő időben magas színvonalú döntéseket tudjanak hozni.
  • A színvonalat javítása egy következetesebb és koherensebb határozathozatali gyakorlat kialakításával, amely még inkább igazodik a Törvényszék és az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatához, annak érdekében, hogy a felhasználók számára nagyobb fokú kiszámíthatóságot és jogbiztonságot nyújtson az EUIPO teljes munkáját illetően.
  • Magas színvonalú, időben elkészített határozatok meghozatalára való összpontosítás, a nyilvánosság felé történő elszámoltathatóság mellett. E tekintetben további kihívást jelent az átláthatóság növelésének és az elszámoltathatóság biztosításának szükségessége a fellebbezési tanácsok valamennyi tevékenységét illetően.
  • Hozzájárulás az alternatív vitarendezés alkalmazásának növeléséhez és kiterjesztéséhez az EUIPO-nál, hogy – a vállalkozások, különösen a kkv-k támogatásának eszközeként – megfelelő mechanizmusokat és eszközöket kínáljon a feleknek a konfliktusaik korai szakaszban történő szakszerű és gyors megoldására.
  • Együttműködés a külső partnerekkel, mint például a nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok fellebbezési szerveivel, az európai és a nemzeti bíróságokkal, valamint a felhasználói szövetségekkel a védjegyekkel és a formatervezési mintákkal kapcsolatos szakértelem és ismeretek folyamatos cseréjének elősegítése, valamint a közös gyakorlatok további kiterjesztése érdekében.

E célok által meghatározott kereteken belül a cselekvési terv – a belső és a külső partnerekkel szoros együttműködésben végrehajtandó intézkedések vonatkozásában – 5 kiemelt terület és 19 egymással összefüggő kulcsfontosságú kezdeményezés köré épül.

 

 

 

Fellebbezési tanácsok eredményessége

 

 

 

A fellebbezési tanácsok kiadványai

A Törvényszék/Bíróság ítélkezési gyakorlatának áttekintése évekre lebontva* Mutat Elrejt
 
A fellebbezési tanácsok határozatainak áttekintése évekre lebontva* Mutat Elrejt
 
A fellebbezési tanácsok ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos kutatási jelentései** Mutat Elrejt
 
A fellebbezési tanácsok tanulmányai *** Mutat Elrejt


* Az áttekintések és/vagy főbb pontok kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem feltétlenül adják vissza a határozatok/ítéletek pontos szövegezését. Az esetekre való hiperhivatkozások a Hivatal eSearch Case Law adatbázisára mutatnak, így a felhasználók könnyen megtalálhatják a határozatokat és ítéleteket, a hozzájuk kapcsolódó elérhető fordításokkal együtt.

** Ezek a jelentések a következetességért felelős körökön és a fellebbezési tanácsok általános következetességi ülésén belüli megbeszélések eredményei, és az adott időpontban elhangzott nézeteket tükrözik. Ezek munkadokumentumok, és nem tekinthetők jogilag kötelező erejűnek a fellebbezési tanácsokra vonatkozóan. Kéréseivel vagy visszajelzéseivel, kérjük, a következő e-mail-címre írjon: BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

*** E tanulmányok az azokat készítő szakértők véleményét tükrözik. Céljuk, hogy tájékoztatást nyújtsanak és megkönnyítsék a piaci realitások, valamint a tagállamok konkrét kérdésekkel kapcsolatos jogi és gazdasági szabályozásainak és gyakorlatainak megértését. Semmiképp sem tekinthetők a fellebbezési tanácsok véleményének, és semmilyen kötelező erővel nem bírnak a tanácsokra nézve.

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.