Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Menu


Az oldal tartalma csak a következő nyelveken érhető el: English, Español, Deutsch, Français és Italiano.

A fellebbezési tanácsok

„Kötelezettséget vállalunk a hatékony vitarendezés, egyszerűsített fellebbezési eljárások szolgáltatására és a gyakorlat következetességének a biztosítására.“

A fellebbezési tanácsok felelősek az EUIPO által, az európai uniós védjegyek és lajstromozott közösségi formatervezési mintákra vonatkozó elsőfokú határozatok elleni fellebbezésekhez kapcsolódó döntéseket illetően. A tanácsok határozatai keresettel támadhatók a Törvényszék előtt, amely határozatai az Európai Közösségek Bíróság (EU) előtt fellebbezhetők, jogkérdések szempontjából. A fellebbezési tanácsok függetlenek, és egy adott esetre vonatkozó határozat során nem utasíthatók.

Egy fellebbezési tanács egy adott esetre vonatkozó határozathozatal során három tagból áll, az egyik az elnök. Két tagnak jogi végzettséggel kell rendelkeznie. Mindamellett specifikus esetekben a határozatot a nagytanács vagy a tagok egyike hozza meg.

A nagytanács kilenc tagból áll, köztük a fellebbezési tanácsok elnöke, mint elnök, a tanácsok elnökei, valamint egy specifikus listáról kiválasztott rendes tagok. A tanács egy esetet áthelyezhet a nagytanácshoz, amennyiben úgy véli, jogi nehézség, az eset fontossága vagy speciális körülmények miatt indokolt, például, ha a fellebbezési tanácsok az adott eset által felvetett jogkérdésre vonatkozóan eltérő határozatokat hozott. Ugyanezekből az okokból az elnökség áthelyezhet egy esetet a nagytanácshoz.

A tanács, amelyhez az esetet utalták, az eseteket az egyik, jogi képesítéssel rendelkező taghoz teheti át, többek között, amikor a határozat lezárja az eljárásokat egy vitatott vagy korábbi védjegy visszavonását, elutasítását, lemondását vagy törlését követően, megállapítja a költségek összegét, kizárólag a fellebbezés elfogadhatóságára vonatkozik, illetve a vizsgáló által, az európai uniós védjegyrendelet 7. cikkének megfelelően hozott határozatokkal szembeni fellebbezéshez kapcsolódik, és a tanács megerősíti azt a határozatot (lásd az EUVFAR 36. cikke).

 

Rendelet

A fellebbezési tanácsokra az EUVFAR rendelet alkalmazandó. Mind a védjegy-, mind a formatervezési rendelethez tartozó fellebbezések kezelésére vonatkozik.

 

Elnökség

Az elnökség felelős a fellebbezési tanácsok szabályaiért és szervezéséért, beleértve a tagoknak a specifikus tanácsokhoz rendeléséért és az eseteknek a tanácsokhoz rendelésére vonatkozó szabályok meghatározásáért. Az elnökség a fellebbezési tanácsokat elnökölő elnökből, valamint a tanácsok elnökeiből és a tanácsi tagok által a naptári évekre választott tagokból áll (kivéve az elnök és a fellebbezési tanácsok elnökei).

Erről minden évben az elnökség dönt. A fellebbezési tanácsok közül négy tanács kizárólag a védjegyesetekkel, míg egy a formatervezési mintákra vonatkozó esetekkel foglalkozik. Ezen túlmenően a nagytanács eljárhat bármely, védjegyet és formatervezési mintát illető esetben.

 

A fellebbezési tanácsok tagjai

A fellebbezési tanácsok elnökét az Európai Unió Tanácsa nevezi ki. Az elnök vezetői és szervezési hatáskörökkel rendelkezik, továbbá az elnökséget és a fellebbezési nagytanácsot elnököli. A fellebbezési tanácsok elnökeit is az Európai Unió Tanácsa nevezi ki. A hozzájuk tartozó tanácsok számára vezetői és szervezési feladatokat látnak el, és felelősök az előadók kinevezéséért az egyes fellebbezési esetekhez. A fellebbezési tanácsok tagjait a Hivatal igazgatótanácsa nevezi ki.

 

Fellebbezési tanácsok konferenciái

A fellebbezési tanácsok az EUIPO más részlegeivel együtt rendszeresen konferenciákat és szemináriumokat tartanak az EUIPO alicantei székhelyén:

Fellebbezési tanácsok konferenciái Megjelenítés Elrejtés
 
A fellebbezési tanács határozatainak áttekintése Megjelenítés Elrejtés
 
A fellebbezési tanácsok vizsgálatai * Megjelenítés Elrejtés


* E tanulmányok az azokat készítő szakértők véleményét tükrözik. Céljuk, hogy tájékoztatást nyújtsanak és megkönnyítsék a piaci realitások, valamint a tagállamok konkrét kérdésekkel kapcsolatos jogi és gazdasági szabályozásainak és gyakorlatainak megértését. Ezek semmilyen módon nem tekinthetők a fellebbezési tanácsok véleményének, és semmilyen kötelező erővel nem bírnak a tanácsokra nézve.

 

 

 

 

Az oldal utolsó frissítése 30-06-2017
Weboldalunk a felhasználói élményt javító technikai funkciókat támogató sütiket (cookie-kat), valamint webanalitikai eszközöket is használ. További információért kattintson ide