Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Tanúsító és együttes védjegyek

Az egyedi védjegy mellett két másik, az EUIPO-hoz lajstromozásra bejelenthető védjegytípus is létezik – a tanúsító védjegy és az együttes védjegy. Ez az oldal mindkét védjegytípusról tájékoztatást ad, valamint forrásokkal szolgál bejelentésük megkönnyítése érdekében.

Az európai uniós együttes védjegy azt jelzi, hogy az e védjegy oltalma alatt álló áruk vagy szolgáltatások egy szervezet tagjaitól származnak, és azokat kizárólag ők használhatják.

Az európai uniós tanúsító védjegy ezzel szemben azt jelzi, hogy az áruk vagy szolgáltatások megfelelnek bizonyos, a védjegy használatára vonatkozó szabályzatban meghatározott jellemzőknek.

A Toulouse-Lautrec által készített Confetti poszter jó példa arra, hogyan válhat egy védjegy műalkotássá.
 

Tanúsító védjegyek:

Az európai uniós tanúsító védjegy egy új védjegytípus az európai uniós védjegyek rendszerében. Ezek olyan megjelölések, amelyek az áruk és szolgáltatások bizonyos jellemzőinek (például a minőség) tanúsítására szolgálnak; bejelentésük 2017. október 1-jétől lehetséges.

Az európai uniós védjegyről szóló rendelet szerint az európai uniós tanúsító védjegy olyan védjegy „amelynek oltalmát a bejelentéskor e minőségében igénylik, és amely alkalmas arra, hogy a védjegyjogosult által az anyagösszetétel, az áruk gyártási módja vagy a szolgáltatásnyújtás módja, illetve a minőség, a pontosság vagy egyéb jellemzők tekintetében – a földrajzi eredet kivételével – tanúsított árukat és szolgáltatásokat megkülönböztesse az ilyen tanúsítással nem rendelkező áruktól és szolgáltatásoktól”. (az európai uniós védjegyről szóló rendelet 83. cikkének (1) bekezdése).

Az egyedi és az európai uniós tanúsító védjegyek funkciójukban, valamint egyes formai szempontokban is különböznek. Az egyik fontos különbség az egyedi védjegy és a tanúsító védjegy között, hogy a tanúsító védjegy jogosultja (természetes vagy jogi személy, intézmény, illetve hatóságok és közjogi szervek) nem végezhet olyan üzleti tevékenységet, amely kiterjed a tanúsítással érintett áruk, illetve szolgáltatások forgalomba hozatalára, illetve nyújtására.

Európai uniós tanúsító védjegyek: semlegességi kötelezettség

Ha Ön európai uniós tanúsító védjegy használatára jogosult, tanúsíthatja a mások által üzleti tevékenységük során használt árukat és szolgáltatásokat, de nem tanúsíthatja saját áruit és szolgáltatásait, és azt saját maga nem használhatja. Az európai uniós tanúsító védjegy jogosultjára semlegességi kötelezettség vonatkozik az általa tanúsított áruk gyártóinak, illetve szolgáltatások nyújtóinak érdekei tekintetében.

Európai uniós tanúsító védjegyek: a földrajzi eredet kivétel

Nagyon fontos, hogy az európai uniós tanúsító védjegy nem használható az áruk és szolgáltatások földrajzi eredetének tanúsítására. Ez a tilalom vonatkozik a megjelölésre, a használatra vonatkozó szabályzatra és az árujegyzékre.

Az európai uniós tanúsító védjegy lényegében bizonyos áruk és szolgáltatások egyedi jellemzőinek garanciájára vonatkozik. Az európai uniós tanúsító védjegy bejelentésekor négy dologra kell odafigyelni:

:

 • Az egyedi védjegyhez hasonlóan az európai uniós tanúsító védjegynek is olyan megjelölésnek kell lennie, amely alkalmas arra, hogy megjelenjen az európai uniós védjegyek lajstromában. Továbbá, a megjelölésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a tanúsított árukat és szolgáltatásokat megkülönböztesse az ilyen tanúsítással nem rendelkező áruktól és szolgáltatásoktól.
 • Az európai uniós tanúsító védjegy bejelentésekor szándékát nagyon egyértelműen kell jeleznie (a bejelentésben a kívánt védjegytípus egyértelmű megjelölésével).
 • Azon áruk és szolgáltatások tekintetében kell az európai uniós tanúsító védjegy lajstromozására irányuló bejelentést benyújtania, amelyeket Ön mint védjegyjogosult tanúsítani fog (ebben segítségére lehet az Árujegyzék összeállítása alkalmazás).
 • A bejelenteni kívánt európai uniós tanúsító védjegy használatára vonatkozó szabályzatot is be kell nyújtania. Az európai uniós védjegy használatára vonatkozó szabályzat a tanúsító védjegy lényegét képezi. A bejelentés napjától számított két hónapon belül be kell nyújtani, és különösen a következőket kell tartalmaznia:
  • a bejelentő nyilatkozata, miszerint nem folytat olyan üzleti tevékenységet, amely a tanúsított típusba tartozó áruk vagy szolgáltatások forgalmazását, illetve nyújtását foglalja magában;
  • a tanúsítandó áruk vagy szolgáltatások jellemzői;
  • az európai uniós tanúsító védjegy használatának feltételei;
  • az Ön mint az európai uniós tanúsító védjegy jogosultja által alkalmazandó vizsgálati és ellenőrzési intézkedések.

A felhasználók támogatása érdekében az EUIPO egy 23 nyelven elérhető sablont készített, amely végigkíséri az európai uniós tanúsító védjegyek bejelentőit a védjegy használatára vonatkozó szabályzat elkészítésének folyamatán.

A védjegy használatára vonatkozó szabályzat sablonja: Európai uniós tanúsító védjegyek

 

 

Példák az EUIPO által lajstromozott tanúsító védjegyekre:

017321738
Szöveg nélküli védjegy

Jogosultak:
Prüfgemeinschaft Mauerbhrer e. V.

017285578
NORMPACK
Jogosultak:
Sierteelt Verpakkings Pool C.V.

017384496
VERIFIED by SafeShops.be

Osztály: 35.

Jogosultak:
SafeShops.be

017878132
CAAE

Osztályok: 3., 29., 30., 31., 32., 33.

Jogosultak:
ASOCIACIÓN VALOR ECOLOGICO, CAAE

 

Az európai uniós tanúsító védjegy bejelentésének alapdíja 1800 EUR, illetve online bejelentés esetén 1500 EUR.

 

További információ a díjakról

 

 

Együttes védjegyek:

Az európai uniós együttes védjegy bizonyos áruk és szolgáltatások kereskedelmi eredetét minősíti azáltal, hogy tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy az áruk gyártója vagy a szolgáltató egy bizonyos szervezethez tartozik, és jogosult a védjegy használatára.

Az európai uniós védjegyről szóló rendelet szerint az együttes védjegy olyan védjegy, amely „alkalmas arra, hogy a védjegyjogosult szervezet tagjainak áruit vagy szolgáltatásait más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól megkülönböztesse”. (az európai uniós védjegyről szóló rendelet 74. cikke).

Az európai uniós együttes védjegyek az e védjegy alatt kínált termékek vagy szolgáltatások iránti fogyasztói bizalom kialakítására használhatók fel. Gyakran használják a hasonló érdekekkel rendelkező gyártók termékeinek vagy szolgáltatásainak azonosítására.

Európai uniós együttes védjegyek: ki nyújthat be bejelentést

Európai uniós együttes védjegy lajstromozására irányuló bejelentést kizárólag a gyártók, az előállítók, a szolgáltatást nyújtók vagy a forgalmazók szervezete, továbbá jogi személyiséggel rendelkező közjogi szervezetek nyújthatnak be (feltéve, hogy az egyesületekhez hasonló szervezeti felépítésük van).

Európai uniós együttes védjegyek: földrajzi eredet

Lehetőség van olyan európai uniós együttes védjegy lajstromozására, amely feltünteti az általa lefedett áruk vagy szolgáltatások földrajzi eredetét. A használatra vonatkozó szabályzatban lehetővé kell tenni mindazok csatlakozását a védjegyjogosult szervezethez, akiknek árui vagy szolgáltatásai az érintett földrajzi helyről származnak (az európai unió védjegyéről szóló rendelet 75. cikkének (2) bekezdése).

A használatra vonatkozó szabályzat az együttes védjegy szerves részét képezi. A bejelentés napjától számított két hónapon belül be kell nyújtani:

 • A szabályzatnak tartalmaznia kell a védjegy használatára jogosult személyek felsorolását, valamint a védjegyjogosult szervezetben való tagság feltételeit. Továbbá magában foglalhatja a védjegy használatának feltételeit is.
 • Ha az együttes védjegy az általa lefedett áruk és szolgáltatások földrajzi jelzését írja le, a védjegy használatára vonatkozó szabályzatnak külön engedélyt kell tartalmaznia, amely lehetővé teszi mindazok csatlakozását a védjegyjogosult szervezethez, akiknek árui vagy szolgáltatásai az érintett földrajzi helyről származnak.

A felhasználók támogatása érdekében az EUIPO egy 23 nyelven elérhető sablont készített, amely végigkíséri az együttes védjegyek bejelentőit a használatra vonatkozó szabályzat elkészítésének folyamatán.

A használatra vonatkozó szabályzat sablonja: Európai uniós együttes védjegyek

 

Példák az EUIPO által lajstromozott együttes védjegyekre:

Példák az EUIPO által lajstromozott együttes védjegyekre:

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA CONSEJO REGULADOR DOP AZAFRAN DE LA MANCHA

Osztály: 30.

Jogosultak:
FUNDACION ‘CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA’

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA

Osztály: 31.

Jogosultak:
Asociación Colombiana De Exportadores De Flores ASOCOLFLORES

018146073
CICERO

Osztály: 41. és 45.

Jogosultak:
Cicero League of International Lawyers

018120107
Full Member NB Rail ASSOCIATION

Osztály: 42.

Jogosultak:
Association NB-Rail

 

Az európai uniós együttes védjegy bejelentésének alapdíja 1800 EUR, illetve online bejelentés esetén 1500 EUR.

 

További információ a díjakról

 

 

Információforrások

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.