Tanúsító védjegyek

Tanúsító védjegyek

A tanúsító védjegyek az EU szintű védjegyek új típusa, amelyek azonban bizonyos nemzeti szintű rendszerekben már évek óta léteznek az EU-n belül.

Az európai uniós tanúsító védjegy meghatározása szerint olyan védjegy, „amely alkalmas arra, hogy a védjegyjogosult által az anyagösszetétel, az áruk gyártási módja vagy a szolgáltatásnyújtás módja, illetve a minőség, a pontosság vagy egyéb jellemzők tekintetében – a földrajzi eredet kivételével – tanúsított árukat és szolgáltatásokat megkülönböztesse az ilyen tanúsítással nem rendelkező áruktól és szolgáltatásoktól“.

Az európai uniós tanúsító védjegy lényegében bizonyos áruk és szolgáltatások különleges tulajdonságainak garanciájával kapcsolatos.

Azt jelöli, hogy a tanúsítással rendelkező áruk és szolgáltatások megfelelnek a védjegy használatára vonatkozó szabályzatban meghatározott adott követelménynek és a tanúsító védjegy jogosultjának felelőssége alá tartoznak, függetlenül attól a vállalkozástól, amely az érintett árukat előállítja, illetve az érintett szolgáltatásokat nyújtja és a tanúsító védjegyet ténylegesen használja.

A tanúsító védjegy bejelentőjének bejelentésében nyilatkoznia kell, hogy európai uniós tanúsító védjegyre tesz bejelentést.

A védjegy használatára vonatkozó szabályzat a tanúsító védjegy lényegét képezi. A szabályzatot a bejelentés napjától számított két hónapon belül kell benyújtani a következők meghatározásával:

  • a tanúsítandó áruk és szolgáltatások jellemzői;
  • a tanúsító védjegy használatára vonatkozó feltételek;
  • a tanúsító védjegy jogosultja által alkalmazandó vizsgálati és ellenőrző intézkedések.

Az európai uniós tanúsító védjegyre két fontos korlátozás vonatkozik. A jogosult nem folytathat olyan gazdasági tevékenységet, amely a tanúsítással rendelkezőkkel megegyező áruk és szolgáltatások nyújtására is kiterjed. A tanúsító védjegy jogosultja a tanúsítással rendelkező árukra és szolgáltatásokra vonatkozóan nem használhatja a védjegyet. A tanúsító védjegy nem különböztethet meg földrajzi eredet tekintetében tanúsított árukat és szolgáltatásokat.

A tanúsító védjegyet olyan áruk és szolgáltatások vonatkozásában kell bejelenteni, amelyeket a védjegyjogosult fog tanúsítani. A használatra vonatkozó szabályzatnak tartalmaznia kell a bejelentett európai uniós tanúsító védjegy által lefedett áruk és szolgáltatások listáját.

A tanúsító védjegy elektronikus bejelentésének díja 1500 EUR.

További információk a díjakról

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Ez a rész általános tájékoztatást és figyelemfelhívó információkat tartalmaz az európai uniós védjegyrendeletről. Ezek az információk jogilag nem kötelező érvényűek.
Javasoljuk, hogy minden felhasználó vagy lehetséges felhasználó olvassa el a 2015/2424/EU rendeletet, amely az EU összes hivatalos nyelvén elérhető.
A Hivatal iránymutatásai továbbra is a legfőbb hivatkozási pontot jelentik az európai uniós védjegyek rendszerének felhasználói számára csakúgy, mint azoknak a szaktanácsadóknak, akik szeretnének naprakészek maradni az EUIPO vizsgálati gyakorlataival kapcsolatban.

A 2016. március 23-án hatályba lépett változásokkal kapcsolatos információk itt találhatók.