Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Tippek és helyes gyakorlat a formatervezési minták benyújtásához

Összeállítottunk egy sor tippet, amelyek segítségével elkerülheti a hiányosságokat eredményező hibákat a közösségi formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentés benyújtásakor.

Hiányosságok akkor következnek be, amikor a bejelentés alaki hibában szenved, mint például elfelejti befizetni a díjat, vagy a formatervezési mintáról készült képei nem felelnek meg a lajstromozás bizonyos követelményeinek. Az alaki hibák nagyon gyakran könnyen elkerülhetők, és tapasztalataink alapján leginkább az online bejelentési eljárás három különböző szakaszában fordulnak elő.

 

Nézetek feltöltése

1. Az összes nézetnek ugyanazt az egy formatervezési mintát kell megjelenítenie.

Ennél a példánál a felhasználó két különböző tulajdonságokkal rendelkező szék egy-egy nézetét nyújtotta be ugyanazon formatervezési mintaként, 1. formatervezési minta. Nem ugyanannak a formatervezési mintának felelnek meg, így nem fogadhatók el.

1. formatervezési minta / 1. nézet

1. formatervezési minta / 2. nézet

1. formatervezési minta / 1. nézet

2. formatervezési minta / 1. nézet

Helytelen

A különféle tulajdonságok eltérő megjelenést okoznak, ezért ezeket külön formatervezési mintaként kell benyújtani.

 

Ennél a másik példánál a felhasználó ugyanazt a két széket két külön formatervezési mintaként nyújtotta be, 1. és 2. formatervezési minták, így a benyújtás elfogadható.

Helyes

A fenti nézetek mindegyike külön formatervezési mintának felel meg. Különböző formatervezési minták többes bejelentésben* szerepelhetnek. Mindegyik formatervezési mintát több nézetben lehet bemutatni (1-7. nézet).

* Többes bejelentés: több formatervezési mintát tartalmazó bejelentés. Többes bejelentés benyújtása olcsóbb, mint az egyes formatervezési minták benyújtása különálló bejelentésekben.

 

2. A formatervezési minta részét nem képező extra elemeket, például magyarázó megjegyzéseket, számokat vagy nyilakat nem szabad feltüntetni.

Helytelen

Formatervezési minta nézet szöveggel, szimbólumokkal és jelzésekkel.

Helyes

Önmagában feltöltött formatervezési minta nézet. A további információkat a leírási mezőben lehet hozzáadni.

 

3. A formatervezési mintát semleges háttéren kell megjeleníteni.

Helytelen

Idegen tárgyak láthatók a képen.

Helyes

A formatervezési minta semleges háttéren szerepel.

 

4. Minden képen a formatervezési mintának csak egy nézete szerepelhet.

Helytelen

Két formatervezési minta nézet ugyanazon a képen.

Helyes

Képenként egy nézet.

 

5. Ha a formatervezési minta színes, annak minden egyes nézeten ugyanúgy kell szerepelnie.

Helytelen

Ugyanaz a termék eltérő színnel megjelenítve más formatervezési mintának minősül.
A színes és fekete-fehér nézetek kombinációja sem megengedett.

 

Helyes

A formatervezési minta nézetek színe következetesen van megjelenítve.

 

6. A felnagyított nézeteket külön képként kell feltölteni.

Helytelen

Felnagyított nézet ugyanazon a képen.

Helyes

Felnagyított nézet külön képen.

 

7. A vizuális lemondó nyilatkozatokat minden egyes nézetben következetesen kell megjeleníteni, ahol a nyilatkozat megjelenik.

Előfordulhat, hogy a felhasználók egy terméknek egy sajátos alkotóelemére vonatkozóan kérelmeznek lajstromozást. E célra használhatják a vizuális lemondó nyilatkozatokat, amelyekkel a lajstromozni nem kívánt alkotóelemet zárják ki.

Helytelen

A vizuális lemondó nyilatkozat nincs következetesen megjelenítve az egyes nézetekben.

 

Helyes

Vizuális lemondó nyilatkozatokat tartalmazó különböző nézetek következetesen megjelenítve.

 

8. Legalább egy nézetnek teljes egészében kell megjelenítenie a több cikkből álló együttest, illetve az összetett terméket.

Helytelen

A több cikkből álló együtteshez, illetve az összetett termékhez nincs átfogó nézet mellékelve.

 

Helyes

Több cikkből álló helyesen megjelenített együttes átfogó nézettel.

 

9. A termék megjelölésének meg kell felelnie a formatervezési minta ábrázolásának.

Ennél a példánál a felhasználó a székre vonatkozó nézetet rossz termék megjelölésével nyújtotta be. A „díszítés” a mintázatok lajstromozásához és nem a székekéhez kapcsolódik, így nem fogadható el.

Helytelen

A termék megjelölése nem felel meg a feltöltött formatervezési minta nézetének. Ezt a formatervezési mintát a 06.01. osztályba tartozó „székek” termék megjelölésével kell bejelenteni.

Helyes

A termék megjelölése megfelel a feltöltött formatervezési minta nézetnek.

 

10. A termék megjelölésének elég specifikusnak kell lennie a locarnói osztályozás egyetlen osztályába és alosztályába soroláshoz.

Helytelen

A formatervezési mintához tartozó megjelölés nem elég specifikus az osztályozáshoz.

Helyes

A termék funkciója osztállyal, alosztállyal együtt világosan megjelölve. 

Az elsőbbség igénylése

Azon személyt, aki nemzeti, nemzetközi, illetve közösségi formatervezési minta lajstromozása iránti bejelentést tett, elsőbbségi jog illeti meg arra, hogy ugyanazon formatervezési minta tekintetében közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentést tegyen az első bejelentés bejelentési napjától számított hat hónapos határidőn belül.

Az elsőbbség jogi hatása, hogy a korábbi jogok meghatározásának szempontjából a formatervezésiminta bejelentés bejelentési napjának az elsőbbség napja számít.

  • Az elsőbbség csak egy formatervezési minta vagy használati minta előző bejelentése alapján kérelmezhető.
  • A korábbi bejelentésnek első bejelentésnek kell lennie.
  • Az előző bejelentés jogosultjának és a közösségi formatervezési minta bejelentés benyújtójának ugyanannak a személynek kell lennie.
  • Az előző bejelentés hiteles másolatát legkésőbb az elsőbbségi igény benyújtásának időpontjától számított három hónapon belül kell benyújtani.
  • Ha az előző bejelentés nyelve nem a Hivatal öt hivatalos nyelvének egyike, a bejelentőnek fordítást kell benyújtania.
 

Halasztási kérelem

A közösségi formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentés benyújtásakor kérheti a közzététel legfeljebb 30 hónapos időtartamra történő elhalasztását. A formatervezési minta ez alapján titoktartás alá tartozhat, amíg Ön úgy nem dönt, hogy nyilvánosságra hozza azt. Dönthet úgy is, hogy a lajstromozott közösségi formatervezési mintát egyáltalán nem teszi közzé: lajstromozása ebben az esetben a 30 hónapos halasztási időszakot követően megszűnik.

  • Felhívjuk a figyelmet, hogy a halasztás csak a benyújtás időpontjában igényelhető.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.