Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Intézkedés iránti kérelem

 

A 608/2013/EU rendelet (vámrendelet) szerint a vámigazgatási AFA dokumentumot a tagállamok által kijelölt, a jogosult nevében a határokon eljáró, illetékes vámszervekhez kell benyújtani. Az AFA legfőbb célja, hogy a vámigazgatási szerveket felkérje azoknak az áruknak a visszatartására, amelyekről kiderül, hogy feltehetően sértik az önök szellemi tulajdonjogait.
 
Előfordulhat, hogy a vámigazgatási szervek olyan gyanús árukat tartanak vissza, amelyekre nem terjed ki érvényes AFA hatálya. Ebben az esetben a jogosultnak, az azonosítását követően, jogában áll az értesítés kézhezvételétől számított négy munkanapon belül hivatalból kiállított AFA-t benyújtani. A hivatalból kiállított AFA az AFA rövidített változata (a termék azonosításával kapcsolatos információk, például képek nem szükségesek).


Az EDB négy lépésben, az adatbázisban önök által korábban már rögzített szellemi tulajdonjog és termékinformációk felhasználásával könnyíti meg a vámigazgatási AFA-k előkészítését. Az EDB csak akkor engedi az AFA benyújtását, amikor annak összes kötelező mezőjét kitöltötték. Az EDB kötelező mezőit a 608/2013/EU vámrendelet határozza meg.
 
Ha az AFA létrehozásakor hiányzik a kötelező információk valamelyike, az eszköz önműködően megjeleníti a rendszer megfelelő, a hiányzó információkkal kitöltendő mezőjére mutató hivatkozást, ezáltal segítve a felhasználót a folyamat során.
 
Ennek fő előnyei abban rejlenek, hogy az EDB-n keresztül benyújtott AFA-kban szereplő információk a vámigazgatási szervek COPIS adatbázisába strukturáltan, nem pedig csatolt mellékletek formájában érkeznek, kereshetők, és ezáltal betölthetőek a vámigazgatási szervek által használt különféle kockázatvizsgálati rendszerekbe.
 
Az AFA attól függetlenül, hogy a jogosult vagy képviselője milyen nyelven készíti el az iratot, létrejön minden olyan tagállam nyelvén, ahol az AFA elfogadható lesz, és a vámigazgatási szerveknek a fogadó vámigazgatási szerv nyelvén, valamint angolul, franciául és németül küldi ki a rendszer, ezáltal leküzdve bármiféle fordítással kapcsolatos problémát.


Uniós AFA-ra kizárólag az egész Unióban alkalmazandó uniós jogszabályokra alapozott szellemi tulajdonjogok, így például az EU védjegy, a közösségi formatervezési minta vagy az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegyek, valamint a mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi árujelzők tekintetében van lehetőség. Így uniós AFA esetében a fenti szellemi tulajdonjogok közül valamelyikkel rendelkezni kell. Amennyiben egynél több tagállamban szeretnének vámintézkedést igényelni, ezt uniós AFA benyújtásával és azoknak a tagállamoknak a bejelölésével tehetik meg, ahol az intézkedés iránti kérelem elfogadható.
 
Amennyiben nemzeti szellemi tulajdonjogot kívánnak gyakorolni, a megfelelő tagállamban kell nemzeti AFA-t benyújtani. Mindkét fajtájú AFA benyújtható az EDB-n keresztül.Ha az EDB-n kívül már benyújtották az uniós AFA-t, azt nem szükséges újra benyújtani az EDB-n keresztül.
 
Mégis lényeges, hogy kitöltsék vállalkozásuk, termékeik és szellemi tulajdonjoguk (-jogaik) adatait, és megosszák az eszközt használó rendőri szervekkel (mivel az AFA-kat csak a vámigazgatási szerveknek juttatjuk el).
 
Ha az összes termékinformáció bekerült az EDB-be, a korábban már benyújtott AFA lejárta után új AFA-t tudnak létrehozni. Ennek az az előnye, hogy az EDB-n keresztül benyújtott AFA-ban szereplő információk strukturáltan érkeznek a vámügyi COPIS-adatbázisba.


Igen, kérhető az AFA módosítása. A 608/2013/EU rendelet biztosítja ennek lehetőségét, noha erre a célra nincs kialakított és a jogosult rendelkezésére bocsátott egységes formanyomtatvány. Módosítások esetén a módosítást a kérelemnek helyt adó tagállam vámigazgatási szerveihez kell eljuttatni, annak megfelelő kezeléséről ezek gondoskodnak.
 
Az uniós vámigazgatási szervek elérhetőségeit ide kattintva találja meg.
 
Az EDB-ben pedig a rendőrségi és vámhatósági adattár fül alatt találhatók a vám- és rendőrtisztviselők elérhetőségi adatai:A származási ország, amelyet „benyújtás helye szerinti országnak” nevezünk, az a tagállam, ahol a kérelmet benyújtották és ahol annak a nemzeti vámhatóság helyt adott.
 
Az összes többi tagállam – a vámintézkedés iránti kérelem benyújtásának helye szerinti ország kivételével – pedig „alkalmazás helye szerinti ország” lesz.
 
Miután a benyújtás helye szerinti ország helyt adott az AFA-nak, az AFA az összes kiválasztott alkalmazás helye szerinti olyan tagállamban is érvényessé válik, amelyben a kérelmező vámintézkedés iránt folyamodik, mindössze egyetlen feltétellel, nevezetesen hogy az alkalmazás helye szerinti ország kérheti az AFA lefordíttatását, ha a fordítást nem mellékelték. Az AFA létrehozása az említett tagállamok nyelvein és angol nyelven történik.


A jogsértésben érintett vállalkozások azok, amelyekről a múltban megállapítást nyert a jogsértő magatartás, vagy amelyek feltehetően érintettek a szellemitulajdonjog-sértés folyamatában. Funkcióik az alábbiak lehetnek: importálás, gyártás, fuvarozás, feladás, exportálás, „intermediair” (közvetítő), feladó, forgalmazó, szállító és kereskedő. Ezek az információk megfelelnek a 608/2013/EU vámrendeletnek, de adatvédelmi okokból nem kerülnek az EDB adatbázisba.


Igen. A jogsértésben érintett vállalkozásokat csak a harmadik lépésben („Válassza ki a termékeit”) lehet felvenni az AFA benyújtásakor. A „jogsértésben résztvevő vállalat hozzáadása” táblázatban szereplő információkat adatvédelmi okokból nem tároljuk az adatbázisban. Azonban ezek az információk szerepelni fognak az előre kitöltött AFA-ban, és elektronikusan elküldjük azokat a vámhivatalnak.

Az AFA-val kapcsolatos folyamat utolsó lépése a teljes AFA és mellékletei előnézeti képének a kiválasztott nyelven történő ellenőrzése (a benyújtás szerinti ország nyelvén vagy angolul). Ez azért van így, hogy elküldés előtt a képernyőn meg tudja nézni az AFA teljes dokumentumát.
 
A pre-AFA nyomtatott változata azAFA-val kapcsolatos folyamat negyedik lépésében érhető el.
A vámigazgatási szerveknek történő elküldés előtt megtekintheti vagy letöltheti a kérelmét.A „Kísérődokumentumok” alatt bármennyi, kiegészítő információkat tartalmazó külön iratot fel lehet tölteni (PDF-formátumban).
 

Azonban mégsem ajánlott túlzott számú külön dokumentumot csatolni, mert az itt feltöltött információkat a jogérvényesítő szakhatóságok számára nem fordítják le, és azok a PDF-fájlokban nem is kereshetők.
 
A fájlok akkor lesznek láthatóak az EDB-t megnyitó hatóságok számára, ha Ön ezt bejelölte a termék megosztási feltételei között. Az AFA-val együtt ezeket is elektronikusan küldi el a rendszer. Az EDB-be kerülő pre-AFA dokumentumokban korábban nincs lehetőség a megtekintésükre, nehogy túlterhelődjön a rendszer. Ezért arra kérjük, hogy minden csatolt iratot nyomtassanak ki, helyezzék a termék iratait tartalmazó mappába, és az AFA kinyomtatott példányával együtt küldjék be.
 
Az EDB-ben történő létrehozáskor azAFA-hoz csatolt esetleges licencszerződések és/vagy ügyvédi meghatalmazások szintén látszani fognak a COPIS rendszerben lévő AFA-ban.
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a mellékletként csatolt iratokat nem fordítjuk le. A tagállamok vámigazgatási szervei kérhetik az ilyen mellékletek lefordítását, de az AFA csak akkor lesz elfogadható az országukban, ha ott is benyújtották.
 
A „Vállalatinformációk” alatt található minden egyéb csatolt dokumentumhoz kizárólag az EDB-ben férnek hozzá a vámigazgatási szervek, azonban ezek elküldése nem az AFA-val történik, kivéve, ha az 1. lépésben az AFA-hoz csatolt ügyvédi meghatalmazásról vagy licencszerződés(ek)ről van szó.

 


A Megadva státusz a pre-AFA végleges státusza és azt jelenti, hogy az AFA-nak sikeresen helyt adtak és az létrejött a vámügyi rendszerben. Emellett az összes megigényelt ország számára is elérhető.
A pre-AFA dokumentumokat a következő státuszokkal lehet definiálni:
  • Tervezet: megtörtént a pre-AFA mentése tervezetként, a rendszer még nem küldte tovább a vámszervek felé. Amikor a pre-AFA tervezet státuszban van, a Szerkesztés és Törlés műveletek elérhetők.
  • Létrehozva: megtörtént  a pre-AFA létrehozása, a rendszer elküldte a vámszerveknek.
  • Validált:  a pre-AFA-t validálta a vámigazgatási rendszer.
  • A pre-AFA elutasítva:  a pre-AFA-t nem validálta a vámigazgatási rendszer.
  • A pre-AFA benyújtva: a pre-AFA-t és csatolt mellékleteit sikeresen kézhez vették a vámszervek. A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló 608/2013/EU rendelet szerint a kibocsátó ország vámhatóságának a kérelem kézhezvételétől számítva 30 munkanap áll rendelkezésére, hogy a jogosultat értesítse a határozatáról.
  • A pre-AFA csatolmánya nem elérhető: a csatolt melléklet(ek) visszakeresése során probléma merült fel a vámigazgatási rendszerben.
  • Az AFA-nak helyt adtak: az AFA létrehozása sikeresen megtörtént a vámigazgatási rendszerben. Az AFA azonosítószáma rendelkezésre áll.


A 608/2013/EU vámrendelet értelmében a pre-AFA aláírt (nyomtatott) változatát kötelező elküldeni a benyújtás helye szerinti ország vámhatóságának.
A pre-AFA EDB-n történt benyújtásakor e-mail-értesítést fog kapni, amely tartalmazza az Ön pre-AFA dokumentumának azonosítóját és a tagállamok AFA intézésre illetékes vámszerveinek elérhetőségeit. Az EDB lehetőséget nyújt a pre-AFA kinyomtatására, hogy Ön alá tudja írni, és el tudja küldeni a benyújtás helye szerinti ország vámhatóságának.
A jogi képviselőknek a nyomtatott változattal együtt el kell küldeniük az ügyvédi meghatalmazásukat is.


Ha a benyújtás helye szerinti ország Olaszország, az előre kitöltött intézkedés iránti kérelem aláírt, nyomtatott változatát el kell küldeni az olasz vámszerveknek.
 
Olaszország esetében, amikor a rendszer elküldi az előre kitöltött intézkedés iránti kérelmet a vámszerveknek, az betöltődik az olasz rendszerbe („Falstaff”), és az előre kitöltött intézkedés iránti kérelemben feltüntetett (azaz az EDB-ben meghatározott) kapcsolattartási pont e-mailben megkapja az egyszer felhasználható jelszavát. Ezután az előre kitöltött intézkedés iránti kérelem azonosítószáma és az e-mailben kapott egyszer felhasználható jelszó megadásával lehetségessé válik az előre kitöltött intézkedés iránti kérelem megnyitása a Falstaff rendszerben, hogy be lehessen szúrni az elektronikus aláírást.
 
Ugyanez a képernyő lehetőséget biztosít az egyszer felhasználható jelszó ismételt létrehozására is. Az olasz rendszerről szóló részletes tudnivalók a következő hivatkozással elérhető videoklipben találhatók: „02 — Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video”:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

Spanyolországban az előre kitöltött intézkedés iránti kérelem feltöltése a spanyol Agencia Tributaria szerv Sede Electronica nevű rendszerébe történik.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Védjegybitorlással kapcsolatos beavatkozás igényléséhez a Form (formanyomtatvány) gombra kell kattintani (spanyolul: Formulario de solicitud de intervención de marcas), majd a digitális tanúsítványa segítségével meg kell adni az előre kitöltött intézkedés iránti kérelem azonosítószámát. A folyamat véglegesítéséhez ne feledjen rákattintani az Aláír Elküld (spanyolul: Firmar Enviar) gombra.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.