Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

GYIK

Általános kérdések

1. Mi történik a védjegyemmel?

2. Megváltozik a Hivatalnál történő ügyintézés módja?

3. Hol találok információt a módosító rendelet szerinti védjegygyakorlatról?

Díjak

4. Mi a teendő, ha beazonosíthatatlan számlát kapok?

5. Mi a különbség a védjegyekre vonatkozó régi és új díjrendszer között?

6. Ha a díjrendszer változásaiból adódóan többletfizetésre került sor, a többletet visszatérítik?

7. Új benyújtások – a „régi" vagy az „új" díjat kell fizetni?

Az EUVR 28. cikkének (8) bekezdése szerinti nyilatkozatok

8. Ki tehet az EUVR 28. cikkének (8) bekezdése szerinti nyilatkozatot?

9. Mikor lehet az EUVR 28. cikkének (8) bekezdése szerinti nyilatkozatot tenni?

10. Melyik űrlapot kell az EUVR 28. cikkének (8) bekezdése szerinti nyilatkozathoz használni?

Megújítás

11. Milyen dátumot kell figyelembe venni az EU védjegyre alkalmazandó megújítási díj megállapításakor?

12. Olyan védjegy esetén, amelyre a régi megújítási díj alkalmazandó, elhalaszthatja-e a jogosult a fizetést, és a hat hónapos „türelmi időszakban" fizetheti-e az új, csökkentett díjat?

13. A megújítási alapidőszak a hónap végén vagy pontosan az adott napon jár le?Általános kérdések

1. Mi történik a védjegyemmel?

A módosító rendelet hatályba lépésekor a már létező közösségi védjegyek és közösségi védjegybejelentések automatikusan európai uniós védjegyekké és európai uniós védjegybejelentésekké válnak. A felhasználóknak nem kell tenniük semmit.

2. Megváltozik a Hivatalnál történő ügyintézés módja?

Nem. Az összes online bejelentést aktualizáljuk, és azok a módosító rendelet hatályba lépésének napján használatra készek lesznek. Az új árstruktúra tükröződni fog online védjegybejelentésünkben és minden más, a weboldalunkon keresztül elérhető bejelentésben is. Díjkalkulátorunkat és a teljes díjjegyzéket a módosító rendelet hatályba lépésének napján az új árstruktúrának megfelelően frissítjük.

3. Hol találok információt a módosító rendelet szerinti védjegygyakorlatról?

2016. március 23-án, a módosító rendelet hatályba lépésének napján hatályba lép „A Hivatal által végzett vizsgálatokra vonatkozó iránymutatások" aktualizált változata is, amely tükrözi a módosító rendeletben a Hivatal által végzett védjegyvizsgálatra vonatkozóan bevezetett változásokat. Ez az információ a jelenlegi védjegygyakorlatról szóló oldalunkon keresztül lesz elérhető. Bővebb információ található a Hivatal Alicantei hírek című hírlevelében is, amely naprakész információt nyújt a szellemi tulajdonnal és a Hivatallal kapcsolatos ügyekről.

 

Díjak

4. Mi a teendő, ha beazonosíthatatlan számlát kapok?

Ha levelet vagy számlát kap, alaposan ellenőrizze, hogy milyen szolgáltatást ajánlanak fel Önnek, illetve, hogy megbízható forrásból érkezett-e. Ha bármilyen kétsége van, egyeztessen jogi tanácsadójával, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. A félrevezető számlákkal kapcsolatban bővebb információ itt található.

5. Mi a különbség a védjegyekre vonatkozó régi és új díjrendszer között?

A módosító rendelet 2016. március 23-i hatályba lépésével általánosan csökkennek a védjegyügyekben a Hivatalnak fizetendő díjak, és a bejelentési, valamint a megújítási díjak tekintetében egy új, „osztályonként egy díj" rendszer kerül bevezetésre. A módosító rendelet I. mellékletében valamennyi díj feltüntetésre került, online pedig még több információ található, többek között táblázatos összehasonlítások az EU védjegybejelentés, a megújítás, a felszólalás, a törlés, illetve a fellebbezés régi és új díjairól.

6. Ha a díjrendszer változásaiból adódóan többletfizetésre került sor, a többletet visszatérítik?

Igen. Január 29-én az elnök a megújításra fizetett többletdíjak visszatérítésére vonatkozó tervezetet online közzétette. A visszatérítés módja az alkalmazott fizetési módtól függ majd. Kérjük, tekintse meg online sajtóközleményünket, amely részletesen ismerteti a díjak visszatérítését.

7. Új benyújtások – a „régi" vagy az „új" díjat kell fizetni?

Az EU védjegybejelentés, a felszólalás, a megszűnés megállapítására irányuló kérelem, a törlési kérelem vagy az (EU védjegyekkel kapcsolatos) fellebbezés benyújtásának napja fogja meghatározni a fizetendő díjat (régi vagy új rendszer).

Ha a benyújtásra az új rendelet hatályba lépésének napja (azaz 2016. március 23.) előtt kerül sor, a régi díjrendszer alkalmazandó – beleértve adott esetben a késedelmes fizetésre felszámolt pótdíjak kiszámítását is – még akkor is, ha a fizetés az új rendelet hatályba lépését követően történik. Ha a benyújtás az új rendelet hatályba lépését követően (azaz 2016. március 23-án vagy utána) történik, az új díjrendszert kell alkalmazni. Ez abból az elvből ered, miszerint a bejelentés, kérelem, felszólalás vagy fellebbezés, amint a díjat kifizették, a bejelentési naptól, azaz amelyen benyújtottnak kell tekinteni, kezdve lesz érvényes.

Például, ha a három hónapos felszólalási időszak 2016. február 1-től 2016. április 30-ig tart, és a felszólalást 2016. március 1-én nyújtották be, a felszólalónak a régi díjat (350 EUR) kell fizetnie. Ha azonban a fenti példában a felszólalást 2016. április 15-én nyújtják be, a felszólalónak az új díjat (320 EUR) kell fizetnie. A felszólaló nem teheti meg azt, hogy a 2016. március 1-én benyújtott felszólalás díjának kifizetésével vár 2016. április 30-ig és az új díjat fizeti, mert annak ellenére, hogy a fizetés a három hónapos felszólalási időszakon belülre esne, a felszólalás bejelentési napja (amelytől kezdve az érvényes lesz) az új rendelet hatályba lépése előtti időszakra esik.

 

Az EUVR 28. cikkének (8) bekezdése szerinti nyilatkozatok

8. Ki tehet az EUVR 28. cikkének (8) bekezdése szerinti nyilatkozatot?

Az olyan EU védjegyek, illetve az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozások jogosultjai, amelyeket 2012. június 22. előtt jelentettek be vagy láttak el megjelöléssel, és a 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendeletet módosító, az európai uniós védjegyről szóló, 2015. december 16-i 2015/2424 rendelet hatálybalépését megelőzően valamely nizzai osztály teljes fejezete tekintetében lajstromoztak.

9. Mikor lehet az EUVR 28. cikkének (8) bekezdése szerinti nyilatkozatot tenni?

Az EUVR 28. cikkének (8) bekezdése szerinti nyilatkozatokat 2016. március 23-tól 2016. szeptember 24-ig (azzal bezárólag) lehet benyújtani.

10. Melyik űrlapot kell az EUVR 28. cikkének (8) bekezdése szerinti nyilatkozathoz használni?

A Hivatal egy új online űrlapot hozott létre a bejegyzések kérelmezéséhez, amely az „EU védjegyre vonatkozó bejegyzés" menüpont „28. cikk (8) bekezdése szerinti nyilatkozat" alpontjában található. Az űrlap 2016. március 23-tól érhető el az „Űrlapok és bejelentések" részben. Az online kérelem benyújtásához a felhasználóknak be kell jelentkezniük. A papíron nyilatkozni kívánó jogosultaknak a bejegyzés iránti kérelem szokásos űrlapját kell használniuk. EU védjegyenként csak egy űrlap nyújtható be.
Az EUVR 28. cikkének (8) bekezdése szerinti nyilatkozatokról bővebb tájékoztatás a részletes GYIK dokumentumban található.

 

Megújítás

11. Milyen dátumot kell figyelembe venni az EU védjegyre alkalmazandó megújítási díj megállapításakor?

A fizetendő megújítási díj megállapítása a védjegy „lejáratának napja" alapján történik. A 2016. március 23. előtt lejárt valamennyi EU védjegyre a „régi" díjrendszer alkalmazandó, függetlenül a fizetés napjától. A 2016. március 23-án vagy utána lejárt valamennyi EU védjegyre az új díjrendszer alkalmazandó. Ezt erősíti meg a Hivatal elnökének 2016. január 20-i 2/2016. sz. közleménye, további online információ pedig itt található.

12. Olyan védjegy esetén, amelyre a régi megújítási díj alkalmazandó, elhalaszthatja-e a jogosult a fizetést, és a hat hónapos „türelmi időszakban" fizetheti-e az új, csökkentett díjat?

Nem. A fizetendő megújítási díj megállapítása a védjegy „lejáratának napja" alapján történik, és ez akkor is érvényes, ha a jogosult úgy dönt, hogy vár és később, a hat hónapos „türelmi időszakban" fizeti meg a díjat. Azokban az esetekben, amikor a védjegy 2016. március 23. előtt jár le, a késedelmes fizetésre felszámolt valamennyi pótdíj (azaz a késedelmesen fizetett megújítási díj 25%-a) azon a díjon alapul, amely a védjegy lejáratának napján esedékes volt, még akkor is, ha a jogosult a díjat az új módosító rendelet hatályba lépése után fizeti meg.

13. A megújítási alapidőszak a hónap végén vagy pontosan az adott napon jár le?

A jelenlegi közösségi védjegyről szóló rendelet értelmében a megújítási kérelem és a megújítási díj azon hónap végéig nyújtható be, illetve fizethető meg, amelynek során a védjegyre vonatkozó oltalmi idő lejár, a további, hat hónapos megújítási „türelmi időszak" pedig az adott hónap végét követő első naptól kezdődik.

Az új módosító rendelet értelmében ez a cikk úgy módosul, hogy a megújítási kérelmet és a megújítási díjat az oltalmi idő lejáratának napja (más szóval a védjegy „lejáratának napja") előtti hat hónapos időszakban kell benyújtani, illetve megfizetni, a további, hat hónapos megújítási türelmi időszak pedig a lejárat napját követő napon kezdődik.

A Hivatal azonban átmeneti rendelkezéseket fogadott el azon védjegyek tekintetében, amelyek esetében a hat hónapos megújítási alapidőszak az új módosító rendelet 2016. március 23-i hatályba lépése előtt kezdődött. Ezen védjegyekre a „régi" számítási mód van érvényben, még akkor is, ha 2016. március 23. után járnak le. Ez azt jelenti, hogy a 2016. szeptember 22-én lejáró EU védjegyek lesznek az elsők, amelyekre a megújítási időszakok új számítása fog vonatkozni.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.