Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

 

A közvetlenül az EUIPO számára fizetendő díjak

A közvetlenül az EUIPO számára fizetendő díjak felsorolása
Díj kódja A díj leírása Összeg
F-001 Egyedi európai uniós (EU) védjegy bejelentésének alapdíja (EUVR 31. cikk (2) bekezdés) 1000 €
F-001 Elektronikus úton történő védjegybejelentés alapdíja egyedi EU védjegy esetén (EUVR 31. cikk (2) bekezdés) 850 €
F-002 Második áru- és szolgáltatási osztály díja egyedi EU védjegy esetén (EUVR 31. cikk (2) bekezdés) 50 €
F-002 A második áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály után fizetendő díj egyedi EU-védjegy esetén (EUVR 31. cikk (2) bekezdés) 150 €
F-001 Együttes EU védjegy vagy EU tanúsító védjegy alapdíja (EUVR 31. cikk (2) bekezdés, 74. cikk (3) bekezdés és 83. cikk (3) bekezdés) 1800 €
F-001 Együttes EU védjegy vagy EU tanúsító védjegy alapdíja elektronikus bejelentés esetén (EUVR 31. cikk (2) bekezdés és 74. cikk (3) bekezdés vagy 83. cikk (3) bekezdés) 1500 €
F-002 Második áru- és szolgáltatási osztály díja együttes EU védjegy vagy EU tanúsító védjegy esetén: (EUVR 31. cikk (2) bekezdés és 74. cikk (3) bekezdés vagy 83. cikk (3) bekezdés) 50 €
F-002 A második áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály után fizetendő díj együttes EU védjegy vagy EU tanúsító védjegy esetén (EUVR 31. cikk (2) bekezdés és 74. cikk (3) bekezdés vagy 83. cikk (3) bekezdés) 150 €
F-003 A nemzeti kutatási jelentések díja
* 12 EUR, szorozva az EUVR 43. cikkének (2) bekezdésében említett központi iparjogvédelmi hivatalok számával (jelenleg 60 EUR, ami 5 hivatalt jelent)
60 €*
F-005 A felszólalás díja (EUVR 46. cikk (3) bekezdés) 320 €
F-012 Egyedi EU védjegy megújításának alapdíja (EUVR 53. cikk (3) bekezdés) 1000 €
F-012 Egyedi EU védjegy megújításának alapdíja elektronikus bejelentés esetén (EUVR 53. cikk (3) bekezdés) 850 €
F-012 Második áru- és szolgáltatási osztály megújítási díja egyedi EU védjegy esetén (EUVR 53. cikk (3) bekezdés) 50 €
F-012 A második áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály megújítása után fizetendő díj egyedi védjegy esetén (EUVR 53. cikk (3) bekezdés) 150 €
F-012 Együttes EU védjegy vagy EU tanúsító védjegy alapdíja megújításának (EUVR 53. cikk (3) bekezdés és 74. cikk (3) bekezdés vagy 83. cikk (3) bekezdés) 1800 €
F-012 Együttes EU védjegy vagy EU tanúsító védjegy megújításának alapdíja elektronikus bejelentés esetén (EUVR 53. cikk (3) bekezdés és 74. cikk (3) bekezdés vagy 83. cikk (3) bekezdés) 1500 €
F-012 A második áru- vagy szolgáltatási osztály megújításának díja együttes EU védjegy vagy EU tanúsító védjegy esetén (EUVR 53. cikk (3) bekezdés és 74. cikk (3) bekezdés vagy 83. cikk (3) bekezdés) 50 €
F-012 A második áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály megújítása után fizetendő díj együttes EU védjegy vagy EU tanúsító védjegy esetén (EUVR 53. cikk (3) bekezdés)
(74. cikk (3) bekezdés vagy 83. cikk (3) bekezdés)
150 €
F-016 A megújítási díj határidőn túli megfizetése vagy a megújítási kérelem határidőn túli benyújtása esetén fizetendő pótdíj (EUVR 53. cikk (3) bekezdés): a határidőn túli megújítási díj 25 %-a, legfeljebb 1500 EUR 25 %
(legfeljebb 1500 €)
F-017 A megszűnés megállapítására vagy a védjegy törlésére irányuló kérelem díja (EUVR 63. cikk (2) bekezdés) 630 €
F-018 A fellebbezés díja (EUVR 68. cikk (1) bekezdés) 720 € (védjegyek)
800 € (formatervezési minták)
F-019 A restitutio in integrum díja (EUVR 104. cikk (3) bekezdés) 200 €
F-020 Az EU védjegy nemzeti védjeggyé történő átalakítása iránti kérelem bejelentésének díja (EUVR 140. cikk (1) bekezdés a 202. cikk (1) bekezdésével összefüggésben is): (a) átalakítás nemzeti védjegybejelentéssé; (b) átalakítás a Madridi Jegyzőkönyv alapján a tagállamokat megjelölő bejelentéssé 200 €
F-023 A használati engedély vagy más jog lajstromozásának bejelentési díja lajstromozott EU védjegy (EUVR 26. cikk (2) bekezdés) vagy EU védjegybejelentés (EUVR 26. cikk (2) bekezdés) vonatkozásában: (a) engedély megadása; (b) engedély átruházása; (c) dologi jog alapítása; (d) dologi jog átruházása; (e) végrehajtási eljárás
(200 EUR lajstrombavételenként, azonban legfeljebb 1000 EUR, ha több lajstrombavételt kérnek ugyanabban a kérelemben vagy ugyanabban az időpontban)
200 €
(legfeljebb 1000 €)
F-024 Használati engedély vagy más jog lajstromozásának törlésére vonatkozó díj (EUVR 29. cikk (3) bekezdés; 200 EUR lajstrombavételenként, azonban legfeljebb 1000 EUR, ha több lajstrombavételt kérnek ugyanabban a kérelemben vagy ugyanabban az időpontban) 200 €
(legfeljebb 1000 €)
F-025 Lajstromozott EU védjegy módosítása esetén fizetendő díj (EUVR 54. cikk (4) bekezdés) 200 €
F-026 Az EU védjegybejelentés másolatának (EUVR 114. cikk (7) bekezdés), a védjegyokirat másolatának (EUVR 51. cikk (2) bekezdés) vagy a lajstromkivonat (EUVR 111. cikk (7) bekezdés) kiadása esetén fizetendő díj
Nem hitelesített másolat vagy kivonat: (10 EUR)
hitelesített másolat vagy kivonat: (30 EUR)
* Online ingyenes
10 €
30 €
F-027 Az iratokba való betekintés díja (EUVR 114. cikk (6) bekezdés): 30 €
F-028 Az ügyiratok másolatainak kiadása esetén fizetendő díj (EUVR 114. cikk (7) bekezdés)
Nem hitelesített másolat (10 EUR)
Hitelesített másolat (30 EUR + 10 oldal felett oldalanként 1 EUR)

10 €

30 €
+ 10 oldal felett oldalanként 1 €

F-029 Az ügyiratokban szereplő adatok közlésének díja (EUVR 114. cikk (9) bekezdés) 10 €
F-030 A visszatérítendő eljárási költségek megállapításának felülvizsgálata esetén fizetendő díj (EUVR 109. cikk (8) bekezdés) 100 €
F-033 Az eljárás folytatásának díja (EUVR 105. cikk (1) bekezdés) 400 €
F-034 Lajstromozott EU védjegy osztályozására vonatkozó bejelentés (EUVR 56. cikk (4) bekezdése) vagy EU védjegy bejelentésének díja (EUVR 50. cikk (3) bekezdés) 250 €
W-001 A nemzetközi bejelentés Hivatalhoz történő benyújtásáért fizetendő díj (EUVR 184. cikk (4) bekezdés) 300 €
A közvetlenül a BPHH számára fizetendő díjak felsorolása
Díj kódja A díj leírása Összeg
Az Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás egyedi díja
A B.I.1. vagy B.I.2. pont szerinti díj összege, amelyet svájci frankban a Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabályának (2) bekezdése értelmében a WIPO főigazgatója állapít meg:
M-001 Egyedi védjegy esetén 820 €
M-002 Plusz a második áru- és szolgáltatási osztály esetén 50 €
M-002 Plusz a nemzetközi lajstromban szereplő, második áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály esetén 150 €
M-001 Együttes védjegy vagy tanúsító védjegy esetén 1400 €
M-002 Plusz a második áru- és szolgáltatási osztály esetén 50 €
M-002 Plusz a második áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály esetén 150 €
Az Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás megújításának egyedi díja
A B.II.1. pontban említett díj összege, amelyet svájci frankban a Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabályának (2) bekezdése értelmében a WIPO főigazgatója állapít meg:
M-012 Egyedi védjegy esetén 820 €
M-012 Plusz a második áru- és szolgáltatási osztály esetén 50 €
M-012 Plusz a nemzetközi lajstromban szereplő, második áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály esetén 150 €
M-012 Együttes védjegy vagy tanúsító védjegy esetén 1400 €
M-012 Plusz a második áru- és szolgáltatási osztály esetén 50 €
M-012 Plusz a nemzetközi lajstromban szereplő, második áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály esetén 150 €
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.