Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Ideas Powered for Business SME Fund

Pályázati felhívás – GR/001/21 (Ideas Powered for Business SME Fund)

Ezt a pályázati felhívást az Európai Bizottság és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala támogatja.

1. szolgáltatás – A szellemi tulajdonra vonatkozó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatás: E szolgáltatás segítséget nyújt abban, hogy milyen szellemi tulajdonjogokat érdemes bejelenteni, miként kell fejleszteni a szellemi tulajdonnal kapcsolatos portfóliót és hogyan kell megtervezni a jövőre szóló stratégiát;

2. szolgáltatás – Védjegy- és formatervezésiminta-bejelentési díjak: Amennyiben védjegy-bejelentést, illetve formatervezésiminta-bejelentést fontolgat uniós, regionális (a Benelux-államokban), illetve nemzeti szinten.

 

Az egyes kkv-k legfeljebb 1500 EUR összegű vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek az e szolgáltatások terhéhez való hozzájárulásként.

Ez az EUIPO Ideas Powered for Business programjának kezdeményezése, amelyet az Európai Bizottság támogat és amelyet az Unión belül a nemzeti és regionális szellemi tulajdoni hivatalokkal együttműködésben valósítanak meg.

Ezen az oldalon az alábbi lehetőségekkel élhet:

 

Pályázati felhívás

Azt javasoljuk, hogy pályázatának elküldése előtt olvassa el az e pályázati felhívással kapcsolatos hivatalos tájékoztatást. Ez a lenti dobozban töltheti le. Ne feledje, hogy a programra való jelentkezés érdekében vállalkozásának meg kell felelnie a kis- és középvállalkozás hivatalos meghatározásának.

Amennyiben kétségei vannak, tekintse meg az Európai Bizottság felhasználói útmutatóját a kkv-k fogalommeghatározásához (minden uniós nyelven elérhető).

 

Download PDF

Ne feledje, hogy a hivatalos információforrás az angol nyelvű változat. Amennyiben ellentmondás van a lefordított változatok és az angol nyelvű változat közötti, az utóbbi az irányadó.

 

HELYESBÍTÉS 

A helyesbítés egy új, 2021.október elsejétől 2021. október 31-éig tartó pályázati időszak hozzáadására vonatkozik.

A pályázati felhívás módosításának részletei a helyesbítésben találhatók.

 

PDF letöltése

Felhívjuk figyelmét, hogy a szöveg angol nyelvű változata a hiteles információforrás. Amennyiben ellentmondás van a lefordított változatok és az angol nyelvű változat között, az utóbbi az irányadó.

 

Azt is javasoljuk, hogy az SME Fund alaphoz való pályázást megelőzően ismerkedjen meg az alábbi dokumentumokkal, mielőtt megkezdené a jelentkezési folyamatot.

 

 

NyilatkozatMutatElrejt

E nyilatkozat azt biztosítja, hogy minden kedvezményezett megfeleljen a szabályoknak, és ne legyen olyan helyzetben, amely kizárja, hogy uniós finanszírozásban részesüljön (pl. csőd).

Download PDF

 

A rögzített összegek/díjak felsorolása uniós országonkénti bontásban mindkét szolgáltatás eseténMutatElrejt

E lista időablakonként változhat. E lista minden frissítése itt kerül bejelentésre, ezért nagyon fontos, hogy a pályázók rendszeresen megtekintsék a listát.

Download PDF

 

Támogatási határozat sablonMutatElrejt

A vissza nem térítendő támogatásokat hivatali határozat (támogatási határozat) révén nyújtják, ezért elérhetővé tettük ennek mintáját a pályázók tájékoztatása céljából.

Download PDF

 

 

Ezenfelül, ha kérelmének benyújtásához képviselőt (harmadik személyt) kíván igénybe venni, az alábbiakban töltse le a nyilatkozatot, azt töltse ki, majd továbbítsa azt a képviselőjéhez, hogy azt a képviselő a bejelentéssel együtt feltölthesse, és az Ön nevében benyújthassa.

 

Nyilatkozat – a bejelentő nevében eljáró képviselőkMutatElrejt

Képviselő: Bármely harmadik fél – természetes vagy jogi személy –, akit a kkv a jelen eljárásban történő jogi képviseletére jogszerűen meghatalmazott, és aki kitölti, majd a pályázó nevében benyújtja az elektronikus űrlapot.

PDF letöltése

 

 


Ütemezés és szabályok

A vissza nem térítendő támogatásra csak nyitott időablakban lehet pályázni, az elektronikus pályázati formanyomtatvány (e-formanyomtatvány) révén. Az öt kijelölt időszakon kívül benyújtott pályázatokat nem veszik figyelembe.

 

  1. IDŐABLAK 2. IDŐABLAK 3. IDŐABLAK 4. IDŐABLAK 5. IDŐABLAK 6. IDŐABLAK
Szakaszonként rendelkezésre álló költségvetés LEZÁRVA LEZÁRVA LEZÁRVA LEZÁRVA LEZÁRVA LEZÁRVA
A jelentkezési időszak kezdete 2021. 01. 11. 2021. 03. 01. 2021. 05. 01. 2021. 07. 01. 2021. 09. 01. 2021. 10. 01.
A pályázatok benyújtásának határideje 2021. 01. 31. 2021. 03. 31. 2021. 05. 31. 2021. 07. 31. 2021. 09. 30 2021. 10. 31

A pályázók odaítélés esetén írásbeli tájékoztatást kapnak a támogatási határozatok eredményeiről, valamint kézbesítik részükre a határozatot

2021. február – március 2021. április – május 2021. június – július 2021. augusztus – szeptember 2021. október – november 2021. november

 

A pályázati felhívás 1.5. szakaszának megfelelően az egyes pályázati ablakokhoz indikatív költségvetés tartozik, amely – ha az adott időszakban nem kerül teljes felhasználásra – átvihető későbbi pályázati ablakokra.

Amennyiben az egyes pályázati ablakokra elkülönített becsült költségvetést a határidő lejárta előtt elérik, az ablak az itt megjelölt időpont előtt is bezárható. A változások tükrözése érdekében a táblázatot frissítjük, és javasoljuk rendszeres megtekintését.

 

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS Covid19 Az ideiglenes időbeosztás és a becsült költségvetés felülvizsgálható, ha a Covid-járvánnyal kapcsolatos fennálló körülmények ezt szükségessé teszik.

 

A benyújtás szabályai

Időablakonként csak egy pályázatot nyújthat be az 1. szolgáltatásra (szellemi tulajdonra vonatkozó előzetes diagnosztikai szolgáltatások), illetve a 2. szolgáltatásra (védjegy- és/vagy formatervezésiminta-bejelentés), vagy pedig ezek kombinációjára.

Amennyiben valamely időablakban már részesült szolgáltatásban és egy másik szolgáltatásra kíván pályázni egy későbbi ablak megnyitása során, nem pályázhat ismét ugyanarra a szolgáltatásra. Ha tehát már részesült az 1. szolgáltatásban, csak a 2. szolgáltatást kérheti. Nem kérheti kétszer ugyanazt a szolgáltatást.

Amennyiben valamelyik időablakban elutasították, a másikban pályázhat annak megnyílását követően. Ha azonban egy időablak során egynél több pályázatot nyújt be, csak pályázatának első változatát vesszük figyelembe. Az Ön által küldött többi változatot automatikusan elfogadhatatlannak tekintjük.

 

Kérdések és válaszok

Ha további kérdései vannak a benyújtási folyamatot, a szabályokat, az időbeosztást, illetve a programmal kapcsolatos bármely más kérdést illetően, elérhet bennünket információs központunkon keresztül.

Azt is tudnia kell, hogy a potenciális pályázók által nekünk küldött valamennyi kérdésre adott választ közzétesszük a GYIK részben. E kérdéseket és válaszokat azért hozzuk nyilvánosságra, hogy biztosítsuk a méltányos bánásmódot minden pályázó számára, ugyanazon információkhoz biztosítva részükre hozzáférést.

 

A pályázatok benyújtása

Azt javasoljuk, hogy a pályázók ne várjanak az utolsó pillanatig a formanyomtatvány beküldésével, mivel a korábban érkezett pályázatok számára biztosítunk elsőbbséget.

 

  

 

 

Eredmények, értesítések, a kifizetés igénylésének módja

Az adott ablakra vonatkozó odaítélési határozat meghozatalát követően egyénileg értesítik az értékelési folyamat eredményeiről.

Határozatunk hivatalos kézbesítésére az Ön által az e-formanyomtatványban megjelölt kapcsolattartók részére küldött e-mail révén kerül sor. Ennélfogva az Ön felelősség, hogy kapcsolattartója(kapcsolattartói) tekintetében helyes e-mail címet adjon meg.

  • Amennyiben pályázata sikertelen, az értesítő e-mail tartalmazza elutasító határozatunk indokolását.
  • Amennyiben pályázata sikeres, megküldjük a pozitív döntés megerősítését, valamint egy mellékletet, amely az EUIPO által szabályszerűen aláírt támogatási határozatot tartalmazza.

Ha pozitív döntésről értesítették, a program kedvezményezettjévé válik (SME Fund). A pozitív döntés a közlése napján lép hatályba és érvényesíti az Ön programon alapuló összes kötelezettségét.

 

A támogatási határozatról szóló értesítést követően 30 nap áll rendelkezésére

  • szellemi tulajdonra vonatkozó előzetes diagnosztikai (IP scan) szolgáltatásokat igényelni. A szellemi tulajdonra vonatkozó előzetes diagnosztikai szolgáltatások az ilyen szolgáltatást nyújtó nemzeti hivatalokban vehetők igénybe.
  • Kérelmezze és fizesse ki a védjegyet és/vagy a formatervezési mintát! Védjegyek és formatervezési minták lajstromozása a nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok egyikében (nemzeti szinten), a Benelux Szellemitulajdon‑védelmi Hivatalban (Belgiumra, Hollandiára és Luxemburgra kiterjedően; regionális szinten), illetve nálunk az EUIPO-ban (az EU valamennyi tagállamára kiterjedően) igényelhető.

 

Kifizetés igénylése tőlünk

A szolgáltatás(ok) teljesítését követően a Kedvezményezetteknek elektronikus kifizetési kérelemmel kapcsolatos formanyomtatványt kell benyújtaniuk, a vissza nem térítendő támogatási határozatban található link használatával.

A kifizetésre, a kérelemben benyújtott információk és dokumentumok jóváhagyása esetén, egy hónapon belül sor kerül; a Kedvezményezetteket erről e-mailben tájékoztatjuk.

 

Ellenőrző lista pályázók számára

A jelentkezést megelőzően győződjön meg arról, hogy „igennel” tud válaszolni az alábbi kérdések mindegyikére:

Igen Nem

Az Ön vállalkozása az Európai Unióban székhellyel rendelkező, ott működő kis- és középvállalkozás?
 
A pályázati formanyomtatvány benyújtását megelőzően elolvasta pályázati felhívást?
 
Ismeri vállalkozása banki adatait és rendelkezik az alábbi adatokat tartalmazó bankszámla-kivonattal (minta): vállalkozás, mint számlatulajdonos neve; IBAN-szám (példa); továbbá BIC/SWIFT kód?
 
Rendelkezik a vállalata ÁFA-igazolásával?
 
Tudja, hogy a pályázati felhívásban kiemelt milyen szolgáltatás(ok)ra kíván pályázni (1. szolgáltatás/2. szolgáltatás vagy mindkettő)?
 
Tudja, hogy milyen szellemi tulajdonjogok tekintetében (védjegyek és/vagy formatervezési minták) kíván pályázni?
 
Teljes mértékben tudatában van annak, hogy nem igényelheti e szolgáltatásokat, amennyiben már nemzeti vagy uniós finanszírozásban részesült ugyanezen szolgáltatások vagy azok egy része tekintetében?
 

Amennyiben minden fenti kérdésre „igennel” válaszolt, küldje be a pályázati formanyomtatványt (a pályázati időablakon belül):

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.