Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

SME Fund

 Az Ideas Powered for Business SME Fund az Európai Bizottság kezdeményezése, amelyet az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) hajt végre annak érdekében, hogy pénzügyi támogatást nyújtson az európai kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára olyan szellemi tulajdoni utalványok formájában, amelyek révén oltalomban részesíthetik szellemitulajdon-jogaikat, így védjegyeiket és formatervezési mintáikat. Az Alap 20 millió EUR-t helyez ki 2021. január és december között hat szakaszban (pályázati időszakok) kiosztott támogatások formájában.
 
A kedvezményezettek számára részben visszatérítik a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatások, valamint a védjegy- és formatervezésiminta-bejelentések költségeit.
 
1. szolgáltatás: 75% kedvezmény a résztvevő nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok által nyújtott, szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatásokra.
 
2. szolgáltatás: 50% kedvezmény a nemzeti, regionális és uniós védjegyek és formatervezési minták bejelentési alapdíjaiból.
 
Egy-egy kkv legfeljebb 1500 EUR összegű visszatérítést kaphat.


Nem. A kkv-nak először támogatásra (szellemi tulajdoni utalvány) kell pályáznia és meg kell várnia a támogatási határozatot. A támogatási határozat kézhezvételét követően a kkv kérheti a támogatási pályázati formanyomtatványon (eForm1) megjelölt szolgáltatásokat (védjegy- és/vagy formatervezésiminta-bejelentések és/vagy szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatások vagy a kettő kombinációja). Végül a kkv igényelheti a megfelelő visszatérítést.


Az uniós kkv felhatalmazott munkavállalója vagy igazgatója töltheti ki az Ideas Powered for Business SME Fundból nyújtott támogatásra irányuló pályázatot.
 
Az Európai Unióban székhellyel rendelkező valamennyi kis- és középvállalkozás (kkv) pályázhat támogatásra szellemi tulajdoni utalvány formájában. A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatásra pályázni kívánó kkv-knak olyan országban kell székhellyel rendelkezniük, amelyben a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően elérhető szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai szolgáltató.
Kérjük, ellenőrizze a kkv-k hivatalos uniós meghatározását hogy megbizonyosodjon arról, hogy vállalkozása támogatható.


A kkv-nak az Európai Unióban székhellyel kell rendelkeznie.
 
Az azt meghatározó tényezők, hogy a vállalkozás a 2003/361 uniós ajánlásban meghatározott kkv-e, az alábbiakban szerepelnek.Nem, kivéve, ha gazdasági tevékenységet folytatnak. Kérjük, olvassa el az Európai Bizottság által a kkv-kra vonatkozóan megállapított fogalommeghatározást.


Igen, ha azonban a pályázat sikeres, csak a kkv részesülhet a támogatásból.


Az hat pályázati időszak közül az első 2021. január 11-én kezdődik, a következő időbeosztás szerint:A kkv-k csak támogatás igényléséhez nyitva álló időszak alatt pályázhatnak szellemi tulajdoni utalvány formájában nyújtott támogatásra, kizárólag az online formanyomtatvány használatával. Az hatkijelölt időszakon kívül benyújtott pályázatokat nem vesszük figyelembe.

 


Igen. Ha a kkv-k valamely szolgáltatásra az egyik időszakban pályáznak, a másik szolgáltatásra pályázhatnak egy azt követő időszakban.


Minden kkv legfeljebb összesen 1500 EUR-t kaphat az 1. szolgáltatás, a 2. szolgáltatás, illetve ezek kombinációja kapcsán.

1. szolgáltatás: 75% kedvezmény a résztvevő nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok által nyújtott, szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatásokra.
2. szolgáltatás: 50% kedvezmény a nemzeti, regionális és európai uniós védjegyek és formatervezési minták bejelentési alapdíjaiból.

1. példa: 1. szolgáltatás: A kkv-nak először ki kell fizetnie a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatás teljes költségét. Ha a teljes összeg 1000 EUR, akkor a 75%-os visszatérítés 750 EUR-nak felel meg. Ebben az esetben a kkv 750 EUR visszatérítésben részesül.2. példa: 2. szolgáltatás: A kkv-nak először ki kell fizetnie a védjegyek és formatervezési minták bejelentési alapdíjának teljes költségét. Amennyiben a kkv két nemzeti formatervezési mintát kíván lajstromoztatni, amelyek bejelentése egyenként 250 EUR, és ezzel egyidejűleg két európai uniós védjegyet is lajstromoztatni kíván, amelyek bejelentése egyenként 850 EUR, a bejelentések teljes költsége 2200 EUR lesz. Az 50%-os visszatérítés 1100 EUR-nak felel meg. Ebben az esetben a kkv 2200 EUR-t fizet és részére 1100 EUR-t térítenek vissza.3. példa: Az 1. és 2. szolgáltatás kombinációja: Ha a kkv az 1. és 2. példában bemutatott mindkét szolgáltatást igénybe kívánja venni, a költség az 1. szolgáltatás esetében 1000 EUR, míg a 2. szolgáltatás esetében 2200 EUR, aminek eredményeként az összköltség 3200 EUR. Ebben az esetben a kkv részére a támogatás maximális összegének megfelelő 1500 EUR-t térítik meg.

Minden kkv legfeljebb 1 500 EUR visszatérítést kaphat a 2. szolgáltatás, vagy az 1. szolgáltatás és a 2. szolgáltatás kombinációja tekintetében. Az 1. szolgáltatás esetében a támogatható költségek 75%-os maximális visszatérítése a következőképpen alakul:


Csak egy kérelem nyújtható be az 1. szolgáltatásra vagy a 2. szolgáltatásra, illetve a kettő kombinációjára; minden esetben a visszatérítés maximális összege pályázónként 1 500 EUR .
Ha valamelyik szolgáltatásra egy adott időszakban pályázik, a másik szolgáltatásra pályázhat egy azt követő időszakban.


Ha a pályázók jogosultak, az „érkezési sorrend” elvét alkalmazzuk minden egyes pályázati időszakban, a pályázat benyújtásának napja és időpontja alapján.


A támogatás igénylése érdekében a kkv-knak a következő lépéseket kell megtenniük:
 
1. A támogatásokkal kapcsolatos weboldalunkon a pályázati felhívás elolvasását követően töltse ki és nyújtsa be az online pályázati formanyomtatványt (eForm1), a szükséges dokumentumokkal együttesen. Olvassa el alaposan a 9. kérdésben szereplő ellenőrző listát. Ha pályázata sikeres, elküldjük Önnek az EUIPO által aláírt támogatási határozatot. Őrizze meg biztos helyen – később szüksége lesz rá! A sikertelen pályázók indokolással ellátott értesítést fognak kapni a nemleges határozatról.
 
2. A támogatási határozat kézhezvételét követő 30 napon belül jelentse be védjegyét és/vagy formatervezési mintáját és fizesse ki ennek díját, illetve igényelje és fizesse ki a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai szolgáltatást (IP Scan). 

A védjegyeket és formatervezési mintákat az EU-ban működő valamennyi nemzeti szellemi tulajdoni hivatalánál (nemzeti szinten), a Benelux Szellemi Tulajdoni Hivatalnál (Belgium, Hollandia és Luxemburg esetében; regionális szinten), illetve az EUIPO-nál (az EU összes tagállamára vonatkozóan) lehet bejelenteni.
 
A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai szolgáltatások (IP Scan) az ilyen szolgáltatást nyújtó nemzeti hivatalokban vehetők igénybe (lásd a lenti listán).
  
3. Miután kifizette a szolgáltatásokat, 2022. május 31-ig nyújtsa be kifizetési kérelmét (eForm2), a támogatási határozatban található link használatával. A benyújtott információk és dokumentáció jóváhagyását követően a kifizetésre egy hónapon belül kerül sor.


A pályázóknak a jelentkezést megelőzően figyelmesen el kell olvasniuk az alábbi ellenőrző listát annak érdekében, hogy gondoskodni tudjanak a szükséges dokumentumok előkészítéséről.
 
ELLENŐRZŐ LISTA
 • Vállalatom/vállalkozásom az EU-ban székhellyel rendelkező kis- vagy középvállalkozás (kkv).
 • A pályázati űrlap kitöltése előtt elolvastam a pályázati felhívást.
 • Ismerem vállalatom banki adatait és rendelkezem az alábbi adatokat tartalmazó bankszámla-kivonattal: vállalat, mint számlatulajdonos neve; IBAN-kód; továbbá BIC/SWIFT kód.
 • Rendelkezésemre áll vállalatom HÉA-igazolása.
 • Tudom, hogy a fenti 1. kérdésben, illetve a pályázati felhívásban szereplő melyik szolgáltatás(ok)ra kívánok pályázni (1. szolgáltatás, 2. szolgáltatás vagy mindkettő).
 • Tudom, hogy melyik szellemi tulajdonomhoz (védjegyek és/vagy formatervezési minták) kapcsolódó jogaimat szeretném bejelenteni (2. szolgáltatás).
 • Megértettem, hogy nem igényelhetem e szolgáltatásokat, amennyiben már nemzeti vagy uniós finanszírozásban részesültem ugyanezen szolgáltatások vagy azok egy része tekintetében.


Nagyon fontos, hogy a „Company name” (vállalat neve) mezőben ugyanazokat az információkat kell feltüntetni, amelyek a mellékelt héa-/adódokumentumban, valamint a bankszámlakivonaton is szerepelnek.

Egy másik gyakori hiba, hogy az elektronikus űrlapon nem tüntetik fel az IBAN teljes számát, amelynek pontosan meg kell egyeznie a bankszámlakivonaton szereplővel (és amely az országkódot is tartalmazza).

Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden csatolt dokumentum jól olvasható.


Több e-mail-címet is megadhat annak érdekében, hogy minden üzenet biztosan megérkezzen.


Kérjük, hogy ugyanazt a nevet adja meg, mint a héa-igazoláson szereplő név, amelynek meg kell egyeznie a mellékelt banki igazolás számlatulajdonosával is.


Kérjük, hogy az online pályázati űrlap héával kapcsolatos mezőjének kitöltésénél kövesse az ebben a dokumentumban található, az Ön országára vonatkozó példa szerkezetét (az országkódot is beleértve).
Az illetékes nemzeti hatóság által adókötelezettség alól mentesülőnek tekintett és ennek megfelelő adóazonosító számmal rendelkező kérelmezőknek be kell nyújtaniuk az illetékes nemzeti hatóságuk által kiállított megfelelő igazolást arról, hogy a vállalatuk rendelkezik jogi személyiséggel.
Ha az adóazonosító szám szerkezete eltér a héa-szám szerkezetétől, kérjük, kövesse a következő utasításokat az információk bekódolásakor.
 • Ha az adóazonosító szám azonos számú számjegyből áll, de hiányzik az országkód, az országkódot be kell írni eléje.Példa: a héa-szám az EU12345678, az adóazonosító szám pedig 12345678. A pályázóknak az EU12345678 kódot kell megadniuk.
 • Ha az adóazonosító szám tartalmazza az országkódot, de nem ugyanannyi számjegyből áll, az utolsó hiányzó számjegyeket „X” betűvel kell kipótolni mindaddig, amíg a számjegyek száma el nem éri a szükséges számot.Példa: a héa-szám az EU12345678, az adóazonosító szám pedig EU123456. A pályázóknak az EU123456XX kódot kell megadniuk.
 • Ha az adóazonosító szám nem tartalmazza az országkódot és nem ugyanannyi számjegyből áll, a hiányzó országkódot be kell írni elé és a számjegyeket „X” betűvel kell kipótolni mindaddig, amíg a számjegyek száma el nem éri a szükséges számot.Példa: a héa-szám az EU12345678, az adóazonosító szám pedig 123456. A pályázóknak az EU123456XX kódot kell megadniuk.


A bankszámlakivonaton vagy banki igazoláson fel kell tüntetni a „számla tulajdonosát” (ennek meg kell egyeznie a „vállalat nevével”), a „bank nevét”, az „IBAN számlaszámot” és a „BIC/SWIFT kódot”. Nincs szükség a bank bélyegzőjére és a bank képviselőjének aláírására. Példa: itt.


 1. Felhívjuk figyelmét, hogy a folyamat akár 60 percet is igénybe vehet.
 2. Ellenőrizze, hogy a helyes e-mail-címet adta-e meg. Javasoljuk, hogy egynél több e-mail-címet adjon meg.
 3. Nézze át kéretlen e-mailjeit.
 4. Ha még így sem kapta meg az e-mailt, írjon a következő e-mail-címre: information@euipo.europa.eu.
Felhívjuk figyelmét, hogy a folyamat akár 60 percet is igénybe vehet. Ellenőrizze, hogy a helyes e-mail-címet adta-e meg. Javasoljuk, hogy egynél több e-mail-címet adjon meg. Nézze át kéretlen e-mailjeit. Ha még így sem kapta meg az e-mailt, írjon a következő e-mail-címre: information@euipo.europa.eu.


Az ablak lezárása után az értékelő bizottság megvizsgálja az összes pályázatot, és amennyiben további információra van szükségük, erről e-mailben küldenek értesítést.


Ha pályázatának benyújtása után úgy dönt, hogy NEM folytatja, a következő megjegyzéssel küldjön e-mailt az grants.smefund@euipo.europa.eu címre, és csatolja a pályázatának benyújtását visszaigazoló e-mailt: „Vissza kívánom vonni a kkv-alapból nyújtott támogatás iránti pályázatomat.”
 


Igen. A támogatási határozat kézhezvételét követően 30 napon belül igényelheti a pályázatban megjelölt szolgáltatásokat. Ellenkező esetben nem lesz jogosult a megfelelő visszatérítésre.


1. szolgáltatás: Szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatás

A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztika kulcsfontosságú a kkv-k szellemi tulajdonnal kapcsolatos stratégiájának kiépítéséhez. A szellemi tulajdon szakértői megvizsgálják a kkv-k üzleti modelljét, termékeit és/vagy szolgáltatásait, valamint növekedési terveit, annak érdekében, hogy szellemi tulajdonnal kapcsolatos stratégiát alakítsanak ki számukra.
 
Ez a szolgáltatás segíthet a kkv-knak annak eldöntésében, hogy mely szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogaikat jelentsék be, hogyan fejlesszék szellemi tulajdoni portfóliójukat, ha már rendelkeznek lajstromozott jogokkal, illetve hogyan tervezzék meg jövőbeli stratégiájukat.

Az IP Scan szolgáltatás nem minősül jogi szolgáltatásnak.


Valamennyi szellemi tulajdonjogot (szabadalmak, védjegyek, formatervezési minták, használati minták, növényfajták, földrajzi jelzések) lefed a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai szolgáltatás (IP scan), beleértve a nem lajstromozott/nem lajstromozható jogokat (pl. üzleti titkok, ©, lajstromozatlan formatervezési minták), valamint a cégneveket, domainneveket stb.


A Kkv-alap keretében a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatások nem minden tagállamban elérhetők. Annak ellenőrzése érdekében, hogy az Ön tagállamában a nemzeti szellemi tulajdoni hivatal vagy e hivatal valamely külső partnere biztosítja-e ezt a szolgáltatást, kérjük, ellenőrizze a következő LISTÁT.

Ne feledje, hogy egyes nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok a kkv-alap területén kívül is kínálhatnak IPPD-szolgáltatásokat („IP Scan”). További tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot nemzeti szellemi tulajdoni hivatalával.


Miután megkapta a vissza nem térítendő támogatást, felveheti a kapcsolatot a nemzeti szellemitulajdon-jogi hivatalával, és jelentkezhet az I. szolgáltatás előzetes diagnosztikára (IP-scan).
 Miután megkapta a számlát és kifizette a szolgáltatást, visszatérítési kérelmét a támogatási határozat IV. mellékletében található linken keresztül nyújthatja be.


 


2. szolgáltatás: Védjegy- és formatervezésiminta-bejelentések

A kkv-k a védjegy- és/vagy formatervezési minta (nemzeti, regionális és/vagy uniós) bejelentési alapdíjának 50%-os visszatérítésére pályázhatnak.
 
A védjegyeket és formatervezési mintákat az EU-ban működő valamennyi nemzeti szellemi tulajdoni hivatalánál (nemzeti szinten), a Benelux Szellemi Tulajdoni Hivatalnál (Belgium, Hollandia és Luxemburg esetében; regionális szinten), illetve az EUIPO-nál (az EU összes tagállamára vonatkozóan) lehet bejelenteni.
 
Az oltalom területi szintje a kkv üzleti stratégiájától és növekedési terveitől függ. Ha a kkv bizonytalan abban, hogy milyen oltalmat kérjen és hol, a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes diagnosztikai (IP Scan) szolgáltatás segíthet a döntésben.


A kkv vagy a kkv nevében eljáró képviselő.


 • A védjegyeknél a bejelentéskor megfizetett alapdíjat, a további áru- és szolgáltatási osztályok díjai nélkül.
 • A formatervezési mintáknál a bejelentéskor megfizetett alapdíjat, a további közzétételi vagy halasztási díjak nélkül.


Az alapdíjat a lajstromozott közösségi formatervezési minta iránti kérelem benyújtásakor kell kifizetni. Nem tartalmaz további közzétételi vagy halasztási díjakat. Egy bejelentés esetében a díj 230 EUR, amelyből 50%-a a Kkv-alap támogatási rendszere keretében visszatéríthető. Ha tehát költségtérítésért folyamodik egy lajstromozott közösségi formatervezési mintával kapcsolatban, 115 EUR-t kaphat. Az egyéb felmerült költségek nem téríthetők vissza.Igen, a képviselő igényelheti és kifizetheti a védjegy- és/vagy formatervezésiminta -bejelentés(eke)t egy kkv nevében. Ezt követően a képviselő a kkv nevében is benyújthatja a visszatérítési kérelmet. A visszatérítést azonban a kkv (azaz a támogatási határozat kedvezményezettjének) bankszámlájára kell átutalni.


A kkv-k által igényelhető szellemitulajdon-jogok (védjegy és/vagy formatervezési minta) száma nem korlátozott. A kkv-k részére ugyanakkor legfeljebb 1500 EUR-ig térítik vissza a bejelentési alapdíjak 50%-át.

Mivel szolgáltatásonként csak egy kérelem engedélyezett, az összes szellemitulajdon-jogot ugyanabban a kérelemben kell feltüntetni.


Igen, miután megkapta a támogatási határozatot, 30 napja van a szolgáltatások kérelmezésére. Ahhoz, hogy a támogatásból részesülhessen, az összes védjegy és/vagy formatervezési minta visszatérítését egyidejűleg kell kérelmeznie.


Nem, meg kell várnia a pozitív támogatási határozat kézhezvételét. Miután megkapta , 30 naptári napon belül bejelentheti és kifizetheti a védjegyét és/vagy formatervezési mintáját és/vagy a szellemi tulajdonnal kapcsolatos előzetes diagnosztikai szolgáltatást (IP scan).


Ne može, bespovratna sredstva dodjeljuju se samo za prijave novog žiga i/ili dizajna.  


Nincs megkülönböztetés a sikeres és a sikertelen védjegybejelentések között. Ha a támogatási pályázat (szellemi tulajdoni utalvány) sikeres, a védjegy bejelentését és díjának megfizetését követően a kkv a bejelentési alapdíj 50%-ának visszatérítését igényelheti.


Ön csak a szükséges szolgáltatásokra vonatkozóan folytatja az eljárást és végzi a bejelentést, amennyiben azok szerepelnek a támogatási pályázatában és az összes követelménynek megfelelnek.


Igen, a támogatást több lajstromozott közösségi formatervezési minta igénylésére is fel lehet használni, de nem szabad elfelejteni, hogy csak az alapdíj igénylésére lesz jogosult. A csökkentett és többletdíjak nem tartoznak bele.
A többes bejelentésben szereplő formatervezési minták díjképzése a következő:

 • Alapdíj egyszeri formatervezési mintáért vagy többes bejelentés első formatervezési mintájáért (a támogatás része).
 • Csökkentett díj a második formatervezési minta után (a támogatás nem tartalmazza).
 • Közzétételi díj formatervezési mintánként (a támogatás nem tartalmazza).
 • A halasztás díja formatervezési mintánként, opcionális (a támogatás nem tartalmazza).


Visszatérítés

 • YA támogatási határozat jóváhagyását e-mailben kapja meg.
 • Ezen értesítés időpontjától számítva Önnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy kérelmezze a szolgáltatásokat és kifizesse őket.
 • A kifizetési kérelem benyújtásához használja a támogatási határozatban megadott linket.
 • Kifizetési kérelmének beérkezéséről visszaigazoló e-mailt fog kapni. Felhívjuk figyelmét, hogy ez akár 60 percet is igénybe vehet.
 • A benyújtott információk és dokumentáció jóváhagyásától függően a kifizetés egy hónapon belül megtörténik az Ön bankszámlájára.

Erről e-mailben kap értesítést.


A kkv kedvezményezettként, képviselője pedig a kkv nevében igényelheti a visszatérítést. A visszatérítést azonban mindig a kkv bankszámlájára utalják.


Minden kifizetési kérelmet (eForm2) 2022. május 31-ig kell benyújtani. Az ezt követően benyújtott kifizetési kérelmeket nem fogadjuk el és nem lesz lehetőség azok alapján visszatérítésre.


A támogatást a vállalatnak a pályázati formanyomtatványon (eForm1) feltüntetett bankszámlájára utaljuk.


A bejelentett védjegy(ek) és/vagy formatervezési minta(minták) bejelentésekor az összeget automatikusan kiszámítják.


Értesítések

Pályázatuk beérkezéséről a kkv-k visszaigazoló e-mailt fognak kapni.
 
Ha a pályázat sikeres, elküldjük a kkv részére az EUIPO által aláírt támogatási határozatot. A sikertelen pályázók indokolással ellátott értesítést kapnak a nemleges határozatról.


A pályázat felülvizsgálatát követően az értékelő bizottság mindig a következő értesítéseket küldi el: a támogatás odaítélése; további információ kérése; illetve értesítés a sikertelen pályázatról.


A további tájékoztatást kérő levélben megadott e-mail címre küldje el válaszát. Kérjük, adja meg az információkat és/vagy mellékelje a kért dokumentumokat, és mi aktualizálni fogjuk pályázatát.


A benyújtott információkat az értékelő bizottság értékeli, és Ön értesítést kap a döntésről.


A támogatási határozat kézhezvételét követően 30 naptári napon belül bejelentheti és kifizetheti védjegyét és/vagy formatervezési mintáját.
 
Miután kifizette a szolgáltatásokat, visszatérítési kérelmét a támogatási határozat IV. mellékletében található linken keresztül nyújthatja be. A benyújtást követően e-mailben nyugtázzuk a visszatérítési kérelem beérkezését. Felhívjuk figyelmét, hogy ez akár 60 percet is igénybe vehet. A benyújtott információk és dokumentáció jóváhagyását követően a visszatérítésre egy hónapon belül kerül sor, amiről a kedvezményezetteket ennek megfelelően email-ben értesítjük.Weboldalunk a felhasználói élményt javító technikai funkciókat támogató sütiket (cookie-kat), valamint webanalitikai eszközöket is használ. További információért kattintson ide