Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

SME Fund 2022

A 2022-es kkv alap már lezárult. Az aktív utalványok visszatérítését azonban még kérheti.

Jelenleg a 2023-as új kkv-alapon dolgozunk. Iratkozzon fel kkv-hírlevelünkre, hogy további információkat kapjon.

 

A Kkv-Alap pénzügyi támogatást nyújt az uniós kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára, hogy oltalomban részesítsék szellemitulajdon-jogaikat. A kkv-k részleges visszatérítésre jogosító utalványokra pályázhatnak. A kínálat széles:
 
 • 90%-os visszatérítés a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó előzetes vizsgálativagyon-diagnózisra irányuló (IP Scan) szolgáltatások költségeiből. 
 • 75%-os visszatérítés az uniós védjegyek és/vagy formatervezési minták bejelentési alapdíjaiból, kiegészítő osztályonkénti díjaiból, valamint vizsgálati, lajstromozási, közzétételi és halasztási díjaiból. 
 • 75%-os visszatérítés a nemzeti és regionális z uniós védjegyek és/vagy formatervezési minták bejelentési alapdíjaiból, kiegészítő osztályonkénti díjaiból, valamint vizsgálati, lajstromozási, közzétételi és halasztási díjaiból. 
 • 50%-os visszatérítés az Unión kívüli védjegyek és/vagy formatervezési minták bejelentési alapdíjaiból, megjelölési díjaiból, valamint későbbi megjelölési díjaiból. Nem tartoznak ide e körbe az uniósEU országokból származó védjegyek és/vagy formatervezési minták megjelölési díjai, valamint a származási hely szerinti hivatal által felszámított kezelési díjak. 
 • 50%-os visszatérítés a nemzeti szabadalom megadását megelőző eljárással (pl. bejelentés, kutatás és vizsgálat), a megadással és a közzététellel kapcsolatos díjakból. 
Egy-egy kkv legfeljebb az alábbi összeg visszatérítés :
 
750 EUR a szabadalmakkal kapcsolatos tevékenységekre és 1500 EUR az egyéb tevékenységekre.


2022. január 10. és 2022. december 16. között pályázhat. A 2022-es Kkv-alap korlátozott forrásokkal rendelkezik. Az alap forrásainak kimerülése esetén a pályázatokat a megjelölt időpont előtt lezárják.


Az EU-ban letelepedett valamennyi kkv jogosult támogatásra pályázni. Pályázhatnak tulajdonosok, felhatalmazott munkavállalók vagy képviselők. Képviselőnek minősül minden olyan harmadik természetes vagy jogi személy, akit vagy amit a kkv megfelelően felhatalmaz a jogi képviseletre. Valamennyi visszatérítési támogatást közvetlenül a pályázatban megjelölt kkv bankszámlájára utalnak.


Vállalkozásának az EU-n belül letelepedett érvényesen elismert kkv-nak kell lennie. Kérjük, hogy ellenőrizze a kkv-k hivatalos uniós meghatározását annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy vállalkozása támogatható. Általánosságban az uniós kkv-k az alábbi kategóriákba tartoznak:
 
A vállalkozás kategóriája Személyzeti létszám Éves forgalom Mérlegfőösszeg
Középvállalkozás <250 ≤ 50 M EUR ≤ 43 M EUR
kis <50 ≤ 10 M EUR ≤ 10 M EUR
Mikrovállalkozás <10 ≤ 2 M EUR ≤ 2 M EUR


Nem, kivéve, ha gazdasági tevékenységet folytatnak. Kérjük, hogy olvassa el az Európai Bizottság által a kkv-kra vonatkozóan megállapított fogalommeghatározást.


Igen, ha azonban a pályázat sikeres, csak a kkv részesülhet a támogatásból.
 
Ha a kkv-ja képviselőt vesz igénybe, vagy Ön egy kkv nevében eljáró képviselő, ki kell töltenie a „kizárási nyilatkozatot” (sablont). Ezt a dokumentumot a kkv felhatalmazott tagjának alá kell írnia, és PDF fájlként el kell menteni. Ezt fel kell töltenie a pályázati eljárás során. Nincs ellenvetés az ellen, hogy egy kkv jogi személyt nevezzen ki képviselőjének a Kkv-alappal kapcsolatos eljáráshoz, feltéve, hogy a nyilatkozat tartalmazza az e szervezethez tartozó természetes személy nevét és aláírását.


Igen, a képviselő benyújthat kérelmet, és megfizetheti a védjegy, formatervezési minta és szabadalom bejelentési díját az Ön kkv-ja nevében. Ez a képviselő a későbbi „visszatérítési kérelmet” is benyújthatja. A visszatérítést azonban a kkv-nak (azaz a támogatási határozat kedvezményezettjének) bankszámlájára kell átutalni.


Igen. Akkor is pályázhat 2022-ben a Kkv-alap támogatására, ha a 2021-es Kkv-alapból már kapott támogatást szellemi tulajdonnal kapcsolatos tevékenységhez, , függetlenül attól, hogy kezdeményezett szolgáltatást vagy kapott-e már visszatérítést. Ezek a programok egymástól függetlenek. Az uniós kkv-k minden évben pályázhatnak a Kkv-alaphoz, amennyiben megfelelnek az ajánlati felhívásban szereplő feltételeknek, még akkor is, ha a korábbi felhívások során támogatást nyertek, illetve elutasították a pályázatukat. A pályázati szakaszban a kedvezményezetteknek arról is nyilatkozniuk kell, hogy ugyanabban a pénzügyi évben, ugyanarra a tevékenységre igényeltek-e vagy kaptak-e más uniós támogatást.


A pályázat benyújtását megelőzően figyelmesen olvassa el az alábbi ellenőrzőlistát, hogy megbizonyosodjon arról, a szükséges dokumentáció készen áll a feltöltésre.
 
ELLENŐRZŐ LISTA
 


A támogatásokat utalványok formájában osztják szét, amelyek különféle szellemi tulajdonnal kapcsolatos tevékenységekre használhatók fel.
 
 1. Az 1. utalvány (maximum 1500 EUR) IP Scan szolgáltatásra, valamint védjegyek és/vagy formatervezési minták lajstromozására használható fel. 
 2. A 2. utalvány (maximum 750 EUR) szabadalmak lajstromozására használható fel. 
Kérjük, hogy ellenőrizze az érintett díjak listáját.
 
Az Ön kkv-ja így akár 2 250 EUR összegű támogatásra is jogosult lehet.


A támogatás kedvezményezettjeként az Ön kkv-ja kérhet visszatérítést, vagy ezt képviselője is megteheti az Ön kkv-ja nevében. A visszatérítések mindig közvetlenül a kkv bankszámlájára kerülnek átutalásra.


Nem, a kkv-nak először támogatást kell igényelnie, és meg kell várnia, amíg az EUIPO arról támogatási határozatában dönt.


Nem, meg kell várnia, amíg megkapja a jóváhagyó támogatási határozatot és a megfelelő utalványt vagy utalványokat.


Igen, a Kkv-Alapnak 25 millió euró áll rendelkezésére az IP Scan szolgáltatásra és a védjegy vagy formatervezési minták bejelentésére, valamint 1 millió euró a szabadalmak lajstromozására. A támogatások 2022-ben érkezési sorrendben állnak rendelkezésre, amíg az összes rendelkezésre álló forrást fel nem használták.Ez a kkv igényeitől függ. További információért kérjen IP Scan-t.
 
Először is meg kell határoznia, hogy hol szeretné értékesíteni, terjeszteni, működtetni termékeit vagy szolgáltatásait, vagy azok felhasználását engedélyezni. Vállalkozása határokon átnyúló, vagy csak egy régióra vagy országra korlátozódik? Működik online? Ne feledje, hogy a bejegyzett szellemitulajdon-jogok területileg korlátozottak. Ez azt jelenti, hogy jogait egy adott területen kell lajstromozni. Kérheti jogainak nemzeti, regionális vagy uniós szinten történő lajstromozását.
 
Felhívjuk figyelmét, hogy több tagállamban is kérheti védjegyének vagy formatervezési mintájának lajstromozását. Ha például két országban kell működnie, két különböző eljárás útján kérheti jogainak lajstromozását ebben a két országban.
 
Ha termékét vagy szolgáltatását számos tagállamban értékesítik, forgalmazzák, vagy hasznosítják kereskedelmi úton, illetve engedélyezik annak felhasználását, fontolóra veheti, hogy uniós szintű védelmet kér felhasználva az európai uniós védjegy vagy a lajstromozott közösségi formatervezési minta rendszerét.
 
Ezenkívül, ha EU-n kívüli országot kell megjelölnie, használhatja a Szellemi Tulajdon Világszervezetén (WIPO) keresztül elérhető madridi vagy hágai rendszereket.
 
Kérjük, hogy minden esetben vegye igénybe a pro bono szolgáltatást és/vagy az IP Scan szolgáltatást.


Az Ideas Powered for business kkv‑alapra vonatkozóan részletes információkat találhat a pályázati felhívásban.

Ha kérdése van, megtekintheti a Gyakran ismételt kérdéseket vagy angol, francia, német, olasz és spanyol nyelven kapcsolatba léphet velünk az interneten. Hétfőtől péntekig 8:30-tól 18:30-ig (GMT+1) vagyunk elérhetőek.

Az EU hivatalos nyelveinek bármelyikén e-mailes megkeresést is küldhet hozzánk a következő címre: information@euipo.europa.eu.


 

SZELLEMI TULAJDONNAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

 

Szellemivagyon-diagnózisra irányuló (IP Scan) szolgáltatás


 
A szellemivagyon-diagnózis kulcsfontosságú a kkv-k szellemi tulajdonnal kapcsolatos stratégiájának kiépítéséhez. A nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok kijelölt szellemitulajdon-szakértői elemzik az Ön kkv-jának üzleti modelljét, termékeit és/vagy szolgáltatásait, hogy az Ön kkv-jának igényeire szabott szellemitulajdon-stratégiát alakítsanak ki.
 
Ez a szolgáltatás segíthet Önnek annak eldöntésében, hogy mely szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogait jelentse be, hogyan fejlessze szellemi tulajdoni portfólióját, ha már rendelkezik lajstromozott jogokkal, illetve hogyan tervezze meg jövőbeli stratégiáját.
 
A szellemivagyon-diagnózisra irányuló (IP Scan) szolgáltatásra pályázni kívánó kkv-knak olyan országban kell székhellyel rendelkezniük, ahol a közzétett pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően elérhető szellemivagyon-diagnosztikai szolgáltató.

Az IP Scan nem minősül jogi szolgáltatásnak, sem előzetes benyújtásnak, újszerűségi keresésnek vagy technológiai színvonalnak megfelelő keresésnek. Az IP Scan szolgáltatással és előnyeivel kapcsolatos részletesebb információkért látogasson el az IP Scan oldalára.


Az IP Scan valamennyi szellemitulajdonhoz-jogra kiterjed: szabadalmakra, védjegyekre, formatervezési mintákra, használati mintákra, növényfajtákra, földrajzi jelzésekre és nem lajstromozott/nem lajstromozható vagyontárgyakra, például üzleti titkokra, szerzői jogokra, lajstromozatlan formatervezési mintákra és cégnevekre, domain nevekre stb.


A Kkv-Alap keretében az IP Scan szolgáltatások nem minden tagállamban érhetők el. Annak ellenőrzése érdekében, hogy az Ön tagállamában a nemzeti szellemi tulajdoni hivatal vagy e hivatal valamely külső partnere biztosítja-e ezt a szolgáltatást, kérjük, ellenőrizze a következő listát.
 
Vegye figyelembe, hogy egyes nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok a Kkv-Alap területén kívül is kínálhatnak szellemivagyon-diagnózisra irányuló szolgáltatásokat. Ha érdeklődik az IP Scan elvégzése iránt, tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot nemzeti szellemi tulajdoni hivatalával.
 
Annak ellenőrzéséhez, hogy ezt a tevékenységet kínálják-e az Ön országában, és hogy a Kkv-Alap fedezi-e vagy sem, tekintse meg az alábbi táblázatot.
 
A Kkv-Alap által fedezett IP Scan szolgáltatást kínáló nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok A Kkv-Alap által nem fedezett, az IP Scan-hez hasonló tevékenységet kínáló nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok
Belgium Ausztria
Bulgária Dánia
Ciprus Franciaország
Csehország Horvátország
Finnország Lengyelország
Írország Luxemburg 1
Lettország Luxemburg 2
Litvánia Magyarország
Németország Szlovákia
Portugália Szlovénia
Svédország Spanyolország
   
   

Az egyes országokban kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a Kkv-Alap honlapját, és válasszon egy országot az „országkeresőből”.


A nemzeti szellemi tulajdoni hivatal szellemi tulajdonnal foglalkozó szakértőt jelöl ki az Ön számára. Először ki kell töltenie egy önértékelő felmérést. Majd a szellemi tulajdonnal foglalkozó szakértő elbeszélget Önnel, hogy meghatározza a vállalkozása számára legmegfelelőbb szellemi tulajdoni stratégiát. A szellemi tulajdonnal foglalkozó szakértő által készített jelentést ezt követően a nemzeti szellemi tulajdoni hivatal fogja minőségileg ellenőrizni. A nemzeti szellemi tulajdoni hivatal fizetési igazolást állít ki, amely lehetővé teszi az Ön számára, hogy a Kkv-alap fiók felületéről kérelmezze a díjak visszatérítését.
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az IP Scan szolgáltatás elvégzéséhez szükséges idő az egyes üzleti esetektől függően változik. Néhány héttől több hónapig is tarthat.


Miután megkapta a támogatást és a hozzá tartozó bónt, felveheti a kapcsolatot a nemzeti szellemi tulajdoni hivatallal, és IP Scan szolgáltatást igényelhet.
 
Az IP Scan szolgáltatás a Kkv-alap keretében nem igényelhető minden uniós tagállamban. Egyes nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok a Kkv-alap keretén kívül hasonló, szellemivagyon-diagnózisra irányuló szolgáltatásokat kínálnak. Amennyiben meg szeretné tudni, hogy ez a tevékenység az Ön országában elérhető-e, kérjük, olvassa el a „Ki végez IP Scan szolgáltatást?” kérdésre adott választ.


 

Védjegy, formatervezési minta, szabadalom és közösségi növényfajta lajstromozása


 
Nem, a megújítások díjai nem téríthetők vissza.


Kkv-ja kérhet:
 
 • 75%-os visszatérítés az uniós, nemzeti és regionális védjegyek és/vagy formatervezési minták bejelentési alapdíjaiból, kiegészítő osztályonkénti díjaiból, valamint vizsgálati, lajstromozási, közzétételi és halasztási díjaiból. 
 • 50%-os visszatérítés az Unión kívüli védjegyek és/vagy formatervezési minták bejelentési alapdíjaiból, megjelölési díjaiból, valamint későbbi megjelölési díjaiból. Nem tartoznak ide az uniós országokból származó védjegyek és/vagy formatervezési minták megjelölési díjai, valamint a származási hely szerinti hivatal által felszámított kezelési díjak. 
 • 50%-os visszatérítés a nemzeti szabadalom megadását megelőző eljárással (pl. bejelentés, kutatás és vizsgálat), a megadással és a közzététellel kapcsolatos díjakból. 
Kérjük, hogy ellenőrizze a pályázati felhívásban szereplő korlátokat és a díjak listáját.
 
Az oltalom területi szintje a kkv üzleti stratégiájától és növekedési terveitől függ. Ha a kkv bizonytalan abban, hogy milyen oltalmat kérjen és hol, a szellemivagyon diagnózisra irányuló (IP Scan) szolgáltatás segíthet a helyes döntésben.
 
Pro bono szolgáltatás (ingyenes konzultáció) is elérhető azon kkv-k számára, amelyeknek e tekintetben útmutatásra van szükségük.


Igen, de mielőtt pályázna, győződjön meg arról, hogy rendelkezik hozzáadottérték-adó (héa) azonosítóval vagy adóazonosító számmal (TIN).


Nem, a használati minta lajstromozási díja nem téríthető vissza. A védjegyek, formatervezési minták vagy szabadalmak lajstromozásával kapcsolatos díjak visszatérítését kérheti a pályázati felhívásban meghatározottak szerint.


Nem, a Kkv-alap nem fedezi a szabadalmak PCT-bejelentését.


Nem. Ahhoz, hogy jogosult legyen a visszatérítésre, a szabadalmat az Európai Unió valamely tagállamában kell bejegyeztetnie.


Nem, a Kkv-alap nem fedezi az ESZH általi bejegyzést.


A 2022-es Kkv-alap csak azokat a kutatási díjakat téríti meg, amelyek a szabadalmi bejelentési eljárás részét képezik. A bejelentési eljárást megelőzően elvégzett kutatások díjai nem téríthetők meg.


Nem, a Kkv-alap nem terjed ki a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) díjaira és az európai szabadalmi bejelentésekre. Részleges visszatérítéshez nemzeti szabadalmi bejelentést kell benyújtania egy vagy több uniós tagállam szellemi tulajdonjogi hivatalához. A nemzetközi bejelentési díjakat nem térítik vissza.


A kkv-k által lajstromozni kért szellemitulajdon-jogok (védjegy, formatervezési minta és szabadalom) száma nem korlátozott. Az esetleges támogatás teljes összege azonban legfeljebb 2250 EUR lehet.
 
 • 1500 EUR az IP scan szolgáltatás, valamint a védjegy és a formatervezési minták díjainak részbeni fedezésére.
 • 750 EUR a nemzeti szabadalmi díjak részleges fedezésére. 
Kérjük, hogy ellenőrizze a pályázati felhívásban szereplő korlátokat és a díjak listáját.


A nemzeti védjegyek és formatervezési minták lajstromozása az EU bármely (nemzeti oltalmat biztosító) nemzeti szellemi tulajdoni hivatalában, a Benelux Szellemi Tulajdoni Hivatalban (Belgium, Hollandia és Luxemburg esetében; regionális szinten) vagy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalában (az EU valamennyi tagállamában oltalmat biztosító EUIPO) kérhető.
 
Az EU-n kívül védjegyek és formatervezési minták lajstromozása a Szellemi Tulajdon Világszervezeténél (WIPO) kérhető.
 
A szabadalmi bejelentések az EU bármely nemzeti szellemi tulajdoni hivatalában.


A Szellemi Tulajdon Világszervezete két megoldást alkalmaz a védjegyek és formatervezési minták online lajstromozására. Védjegyek esetében tekintse meg a védjegyek nemzetközi lajstromozásának madridi rendszerével kapcsolatban gyakran ismételt kérdéseket. Formatervezési minták esetében tekintse meg a formatervezési minták nemzetközi lajstromozásának hágai rendszerével kapcsolatos kérdéseket és válaszokat.


A visszatérítés tárgyát képező díjak a bejelentésekért felszámított díjak (beleértve az alapdíjakat, a megjelölési díjakat és a nemzetközi védjegyrendszer (a madridi rendszer) vagy a nemzetközi formatervezési mintaoltalmi rendszer (a hágai rendszer) szerinti későbbi megjelölési díjakat). Az uniós országok megjelölési díjai nem tartoznak ide. A származási hivatal által felszámított kezelési díjak szintén nem tartoznak ide.


Nem, a Kkv-alapból nem téríthetők vissza ezek a díjak.


A megjelölés díja a Szerződő Fél megjelölése esetén merül fel. Az az ország számítja fel, amelyben a nemzetközi oltalmat kérik.
 
Az utólagos kiterjesztés díja arra szolgál, hogy további országokkal/régiókkal egészítsék ki a meglévő lajstromozott nemzetközi védjegyet (azaz kiterjesztik az oltalom földrajzi hatályát).
 
Igen, a megjelölés és az utólagos kiterjesztés díja visszatéríthető.


Nem, az uniós tagállamok megjelölései nem tartoznak ide. Bejelentést nyújthat be a nemzeti vagy regionális európai uniós szellemi tulajdoni hivataloknál vagy az EUIPO-nál, ha azt szeretné, hogy védjegye vagy formatervezési mintája oltalmat élvezzen az Európai Unió egész területén.


Nem, az Európai Unió megjelölése nem tartozik ide. Bejelentését az EUIPO-nál kell benyújtania, ha azt szeretné, hogy védjegye vagy formatervezési mintája oltalmat élvezzen az Európai Unió egész területén.


 

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS ÉS KÖTELEZŐ ADATOK


 
Az alábbiakban ismertetjük a támogatás igénylésének menetét. Feltételezhető, hogy a kkv tulajdonosa, a munkáltató vagy a képviselő elolvasta a pályázati felhívást a támogatási weboldalon.
 
1. LÉPÉS
 
Először létre kell hoznia egy Kkv-Alap fiókot, és be kell jelentkeznie. Minden szükséges dokumentummal rendelkeznie kell, beleértve a héaigazolást, a vállalkozás bankszámlakivonatát és az aláírt kizárási nyilatkozatot (ha Ön képviselő). Töltse ki az online pályázati űrlapot és nyújtsa be. Az űrlap benyújtásakor két utalványt kérhet a választott tevékenységtől függően:
 
Az 1. utalvány (1500 euró) IP scan szolgáltatásra, valamint a védjegyek és formatervezési minták lajstromozására használható fel. 
A 2. utalvány (750 EUR) szabadalmak lajstromozására használható fel. 
A támogatási határozatot 15 munkanapon belül kell meghozni. Amikor megérkezik, az EUIPO aláírja azt azon utalvánnyal vagy utalványokkal együtt, amelyeket a megjelölt, szellemi tulajdonnal kapcsolatos tevékenységekre használhat fel. A támogatást jóváhagyó határozat kézhezvétele előtt semmilyen tevékenységet ne vegyen igénybe; ellenkező esetben a befizetett díjakat nem térítik vissza. Legfeljebb 4 hónapja van a tevékenységek igénybevételére, ez azonban további 2 hónappal meghosszabbítható, ha az eredeti 4 hónapos időszak utolsó 30 napjában kéri. További részletekért olvassa el az „Az utalvány felhasználása” című részt.
 
2. LÉPÉS
 
Vegye igénybe és fizesse ki a kívánt tevékenységeket:
 
90%-os visszatérítés a szellemivagyon-diagnózisra irányuló (IP Scan) szolgáltatások költségeiből. 
75%-os visszatérítés az uniós védjegyek és/vagy formatervezési minták bejelentési alapdíjaiból, kiegészítő osztályonkénti díjaiból, valamint vizsgálati, lajstromozási, közzétételi és halasztási díjaiból. 
75%-os visszatérítés a nemzeti és regionális védjegyek és/vagy formatervezési minták bejelentési alapdíjaiból, kiegészítő osztályonkénti díjaiból, valamint vizsgálati, lajstromozási, közzétételi és halasztási díjaiból. 
50%-os visszatérítés az Unión kívüli védjegyek és/vagy formatervezési minták bejelentési alapdíjaiból, megjelölési díjaiból, valamint későbbi megjelölési díjaiból. Nem tartoznak ide az uniós országokból származó védjegyek és/vagy formatervezési minták megjelölési díjai, valamint a származási hely szerinti hivatal által felszámított kezelési díjak. 
50%-os visszatérítés a nemzeti szabadalom megadását megelőző eljárással (pl. bejelentés, kutatás és vizsgálat), a megadással és a közzététellel kapcsolatos díjakból. 
Kérjük, hogy ellenőrizze a pályázati felhívásban szereplő korlátokat és a díjak listáját.
 
 
3. LÉPÉS
 
A tevékenységek kifizetése után jelentkezzen be a fiókjába. Azután töltse ki és nyújtsa be a „visszatérítés iránti kérelem” online űrlapját. Jóváhagyás esetén a teljes visszatérítendő összeget levonják az utalványból vagy utalványokból. Az EUIPO általi kifizetés egy hónapon belül megtörténik a vállalkozás kérelemben megjelölt bankszámlájára történő átutalás révén. A lejárati dátumokról, a végrehajtási időszakokról és egyebekről az „Az utalvány felhasználása” című részben olvashat bővebben.


A Kkv-Alap felhasználói felületén a felhasználók a következőket érhetik el:
 • pályázhatnak a 2022-es Kkv-Alap hatálya alá tartozó konkrét tevékenységekre a pályázati űrlap kitöltésével
 • kitölthetik a visszatérítési űrlapot a kifizetett tevékenységek költségei részleges visszatérítésének igényléséhez
 • ellenőrizhetik az utalványaik egyenlegét
 • ellenőrizhetik az utalvány aktiválásának és felhasználásának feltételeit.


 
Nagyon fontos, hogy a „Vállalkozás” mezőben szereplő név pontosan megegyezzen az héa/adódokumentumban és a bankszámlakivonaton szereplő cégnévvel. Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden információ megegyezik.
 
Ügyeljen arra, hogy cége bankszámlájának teljes IBAN-számát pontosan úgy adja meg, ahogyan az a cég bankszámlakivonatán szerepel (az országkóddal együtt).
 
Minden dokumentumnak jól olvashatónak kell lennie. Ha fizikai dokumentumot kell beolvasnia, kérjük, használjon szkennert, és mentse el PDF fájlként. A dokumentumok okostelefonnal vagy digitális fényképezőgéppel történő fotózása nem megengedett.


Több e-mail-címet is megadhat és köteles is megadni annak érdekében, hogy minden üzenet biztosan megérkezzen. Ha nem kap e-mailt a Kkv-Alap csoportjától a kérelem benyújtását követő rövid időn belül, kérjük, hogy ellenőrizze a spam mappáját, vagy lépjen kapcsolatba az EUIPO-val.


A cégnevet pontosan úgy kell feltüntetni, ahogy az a kkv héa/adóigazolásán és a bankszámlakivonatán szerepel.


Kérjük, hogy nézze meg e dokumentumot az EU országok megfelelő adószám formátumaihoz, beleértve az országkódot is.
 
Az illetékes nemzeti hatóság által adókötelezettség alól mentesülőnek tekintett és ennek megfelelő adóazonosító számmal rendelkező kérelmezőknek be kell nyújtaniuk az illetékes nemzeti hatóságuk által kiállított megfelelő igazolást arról, hogy a vállalkozásuk létezik. Ha az adóazonosító szám szerkezete eltér a héaszám szerkezetétől, kérjük, kövesse a következő utasításokat az információk bekódolásakor.
 
 • Ha az adóazonosító szám azonos számú számjegyből áll, de hiányzik az országkód, az országkódot be kell írni eléje.Példa: a héaszám az EU12345678, az adóazonosító szám pedig 12345678. A pályázóknak az EU12345678 kódot kell megadniuk.
 • Ha az adóazonosító szám tartalmazza az országkódot, de nem ugyanannyi számjegyből áll, az utolsó hiányzó számjegyeket „X” betűvel kell kipótolni mindaddig, amíg a számjegyek száma el nem éri a szükséges számot.Példa: a héaszám az EU12345678, az adóazonosító szám pedig EU123456. A pályázóknak az EU123456XX kódot kell megadniuk.
 • Ha az adóazonosító szám nem tartalmazza az országkódot és nem ugyanannyi számjegyből áll, a hiányzó országkódot be kell írni elé és a számjegyeket „X” betűvel kell kipótolni mindaddig, amíg a számjegyek száma el nem éri a szükséges számot.Példa: a héaszám az EU12345678, az adóazonosító szám pedig 123456. A pályázóknak az EU123456XX kódot kell megadniuk.


Vállalkozásának bankszámlakivonatán vagy banki igazolásán fel kell tüntetni a számla tulajdonosát (ennek meg kell egyeznie a vállalkozás nevével), a bank nevét, az IBAN számlaszámot és a BIC/SWIFT kódot. Nincs szükség a bank bélyegzőjére és a bank képviselőjének aláírására (lásd példának itt).


 

A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSA


 
 1. A benyújtás e-mailben történő visszaigazolása akár 60 percet is igénybe vehet. 
 2. Ha 60 percen belül nem kap e-mailt, kérjük, ellenőrizze, hogy helyes e-mail-címet adott-e meg. Javasoljuk, hogy a benyújtáskor egynél több e-mail-címet adjon meg. 
 3. Nézze át kéretlen e-mailjeit. Javasoljuk, hogy vegye fel a tőlünk érkező üzeneteket a biztonságos feladók listájára, hogy elkerülje ezt a problémát a jövőben. 
 4. Ha a fentiek ellenőrzése után sem kapott visszaigazolást, forduljon segítségért ide: information@euipo.europa.eu

Ez az e-mail nem tekintendő a pályázat elfogadhatóságára való utalásnak, kizárólag a pályázat benyújtását jelzi. A pályázati felhívásnak megfelelően a pályázók külön e-mailben kapnak értesítést az értékelési folyamat eredményéről.


Az EUIPO megvizsgál valamennyi pályázatot. Ha a bizottság további pontosítást kér bármely benyújtott dokumentumra vagy információra vonatkozóan, erről e-mailben küld értesítést.


Ha pályázatának benyújtása után úgy dönt, hogy NEM folytatja, a következő megjegyzéssel küldjön e-mailt a grants.smefund@euipo.europa.eu címre, és csatolja a pályázatának benyújtását visszaigazoló e-mailt: „Vissza kívánom vonni a Kkv-Alapból nyújtott támogatás iránti pályázatomat.”


Egyszerűen kövesse a pontosítást kérő e-mailben található utasításokat. Győződjön meg arról, hogy megadja a kért információkat, és szükség esetén csatolja a szükséges dokumentumokat. Ennek megfelelően frissítjük pályázatát.


A pályázat megvizsgálását követően az értékelő bizottság tájékoztatja az eredményről, amely a következő lehet: a támogatás odaítélése; további pontosítás kérése; illetve értesítés a sikertelen pályázatról. Ezen értékesítéseket e-mailben vagy SMS-ben kapja meg. Az utalvány(ok) lejáratáról is kaphat e-mailben és SMS-ben értesítést.


 

AZ UTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA


 
Miután megkapta a támogatási határozatot és a kapcsolódó utalványokat, legalább egy tevékenységet be kell jelentenie, és ki kell fizetnie az utalvány vagy utalványok lejárata előtt (az utalványok legfeljebb 4 hónapig érvényesek, bár kérelem alapján ez további 2 hónappal meghosszabbítható az eredeti 4 hónapos időszak utolsó 30 napja alatt).
 
Miután megkapta a támogatást, kifizetett legalább egy kiválasztott tevékenységet, és benyújtotta a visszatérítési űrlapot (a szükséges fizetési bizonylatot csatolva), az utalványok aktiválásra kerülnek. Az aktiválás után:
 
 • Az 1. utalvány esetében: az utalvány aktiválásának időpontjától számított 6 hónapos végrehajtási időszak áll rendelkezésére az 1. utalvány által fedezett további díjak kifizetésére és visszatérítésének igénylésére (ezek lehetnek későbbi díjak vagy új szellemitulajdon-jogok). 
 • Az 2. utalvány esetében: az utalvány aktiválásának időpontjától számított 12 hónapos végrehajtási időszak áll rendelkezésére a korábban igényelt tevékenységekhez kapcsolódó további díjak kifizetésére és visszatérítésének igénylésére. Ugyanezen időszakon belül igényelhet további tevékenységeket, fizetheti ki a megfelelő díjakat, és kérhet visszatérítést. 
A pályázóknak 30 nap türelmi idő is rendelkezésükre áll, hogy a végrehajtási időszak lejárta után a kifizetett díjak visszatérítését kérjék.


Igen, az utalványok 4 hónapig érvényesek, bár kérelem alapján ez további 2 hónappal meghosszabbítható az eredeti 4 hónapos időszak utolsó 30 napja alatt. Ezen az érvényességi időn belül legalább egy tevékenységet igénybe kell vennie, és kérnie kell annak visszatérítését, ellenkező esetben nem lesz jogosult a megfelelő visszatérítésre.


Ha a támogatás kedvezményezettje nem használja fel a bónt, az elkülönített költségvetést felszabadítják, és ezek a pénzeszközök az új pályázók rendelkezésére állnak.


Nem, minden bón csak évente egyszer ítélhető oda ugyanannak a résztvevőnek. Ez független attól, hogy a bónt később felhasználják-e (vagy hagyják lejárni). 2023-ban azonban újra pályázhat.


Kezdetben az utalványok érvényességi ideje 4 hónap, amely 2 hónappal meghosszabbítható, ha több időre van szüksége a felhasználásukhoz. Az utalvány érvényességének meghosszabbításához keresse fel a Kkv-Alap felhasználói felületét, és kérjen hosszabbítást. Ezt csak a kezdeti 4 hónapos időszak utolsó 30 napjában lehet megtenni.


A résztvevők bónonként évente csak egy támogatási határozatot kaphatnak. Ha a bón lejárt, a 2022-es Kkv-alap keretében nem pályázhat ugyanarra a bónra. 2023-ban azonban újra pályázhat.


Nem, a fent meghatározott határidőn belül bármikor igénybe veheti a tevékenységeket és az ehhez kapcsolódó visszatérítést. Kérjük, hogy olvassa el a releváns fenti GYIK-et.


Az 1. utalvány és a 2. utalvány egymástól függetlenek, és a 2022. évi Kkv-Alap keretein belül egy időben vagy különböző időpontokban is igényelhetők (2022. január 10. és 2022. december 16. között). Minden utalvány csak egyszer igényelhető.


Ebben az esetben is jogosult a visszatérítésre. A támogatási eljárás tekintetében nem tesznek különbséget a sikeres és a sikertelen pályázatok között.


Szellemi tulajdoni hivatala tájékoztatni fogja az EUIPO-t arról, hogy az Ön kkv-ja IP Scan tevékenységbe kezdett. Ez aktiválja a bónt. Értesítést fog kapni a bón aktiválásáról.


 

A VISSZATÉRÍTÉSI ELJÁRÁS


 

A kifizetési kérelem benyújtását követően az EUIPO elvégzi az értékelést, amely a következő elemeket tartalmazza:

 • az elvégzett tevékenységek értékelése (annak ellenőrzése, hogy azok megfelelnek-e a pályázati felhívásban és a támogatási határozatban meghatározott tevékenységeknek);
 • a bejelentett díjak támogathatóságának értékelése, beleértve az igazoló dokumentumok ellenőrzését.

Ezért fontos az információk pontos megadása és a megfelelő igazoló dokumentumok rendelkezésre bocsátása a kifizetési kérelmek benyújtásakor (a fentebb kifejtettek szerint).

Amennyiben a kérelem hiányos vagy pontosítást igényel, az EUIPO felveszi a kapcsolatot a kedvezményezettel, és tájékoztatja arról, hogy mit kell benyújtani a kérelem kiegészítéséhez.

A kifizetési kérelem és a kísérő dokumentumok jóváhagyását követően az esedékes összeget a kedvezményezett bankszámlájára utalják (amely a Kkv-alaphoz benyújtott kérelemben szerepelt vagy a kifizetési kérelemben módosításra került). Az EUIPO elektronikus úton (a Kkv-alaphoz benyújtott kérelemben megadott és a támogatási határozatban szereplő kapcsolattartási e-mail-címen) értesíti a kedvezményezettet a kifizetés megtörténtéről. Ha a kifizetési kérelem olyan költségeket tartalmaz, amelyek nem téríthetők vissza, az okokat a vonatkozó értesítésben kellően ki kell fejteni.Először nyissa meg a Kkv-alap oldalát (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/online-services/sme-fund), és EUIPO azonosító adataival jelentkezzen be Kkv-alap fiókjába.

Másodszor, a bal oldali menüben kattintson az Ön részére odaítélt bónokra vonatkozó „Visszatérítési formanyomtatvány” gombra, és válassza ki annak a bónnak a hivatkozási számát, amellyel kapcsolatban kérelmet szeretne benyújtani.

Végül válassza ki az összes olyan tevékenységet, amelynek tekintetében visszatérítést kíván kérni, és töltse ki a szükséges adatokat. • Az IP Scan szolgáltatással kapcsolatos visszatérítési kérelemhez:

Meg kell adnia azt a dátumot, amikor a szellemivagyon-diagnózisra irányuló szolgáltatást („IP Scan”) kérelmezte a nemzeti szellemi tulajdoni hivatalától, a kifizetett összeget és a fizetés dátumát.

Be kell nyújtania az „IP Scan jelentésre vonatkozó fizetési igazolást” is; ezt a nemzeti szellemi tulajdoni hivatal fogja kiállítani a szolgáltatás teljesítéséről, a kifizetett összegnek és a fizetés dátumának feltüntetésével.

 • Európai uniós védjegy és/vagy formatervezési minta lajstromozásával kapcsolatos visszatérítési kérelemhez:

Meg kell adnia a lajstromozási kérelem számát, a bejelentés dátumát (a kérelem benyújtásának dátuma), valamint a lajstromozáshoz kapcsolódó díjak (alap- és egyéb díjak) részletezését. Kérjük, minden egyes érintett lajstromozáshoz használja a „Másik hozzáadása” gombot.

Nem szükséges dokumentumokat feltölteni, mivel az információk az EUIPO IP-eszközében elérhetők.

 • Nemzeti védjegy, formatervezési minta és/vagy szabadalom lajstromozásával vagy az erre irányuló bejelentéssel kapcsolatos visszatérítési kérelemhez:

Meg kell adnia a lajstromozási kérelem dátumát, a bejelentés ügyszámát, valamint a lajstromozáshoz kapcsolódó díjak (alap- és egyéb díjak) részletezését.

Be kell nyújtani továbbá a nemzeti szellemi tulajdoni hivatal által rendelkezésre bocsátott, a végrehajtást, a befizetett összeget, valamint a lajstromozási kérelemhez kapcsolódó díjak (alap- és egyéb díjak) részletezését igazoló dokumentumot. Kérjük, minden egyes érintett lajstromozáshoz használja a „Másik hozzáadása” gombot.

 • Nemzetközi védjegyeknek/formatervezési mintáknak a Szellemi Tulajdon Világhivatala (WIPO) által elvégzett lajstromozásával kapcsolatos visszatérítési kérelemhez:

Meg kell adnia a kérelem benyújtásának dátumát, a bejelentés ügyszámát, a megjelölt EU-n kívüli országot vagy országokat, valamint a lajstromozási kérelemhez kapcsolódó díjakat (CHF-ben).

Be kell nyújtania továbbá a WIPO által rendelkezésre bocsátott dokumentumot is, amely igazolja a végrehajtást, a befizetett összeget és a fizetés dátumát, valamint a befizetést igazoló dokumentumot.

Visszatéríthető díjak azok, amelyeket a WIPO által kezelt rendszerekben vettek nyilvántartásba:

 • a nemzetközi védjegyrendszerben (madridi rendszer),
 • a nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi rendszerben (hágai rendszer).


Nem, meg kell várnia, amíg megkapja a jóváhagyó támogatási határozatot és a megfelelő utalványt vagy utalványokat. A kkv-knak a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tevékenység megkezdése előtt meg kell várniuk a támogatási határozatot. Ha a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tevékenység a támogatási határozatról szóló értesítés előtt megkezdődik, nem kerül sor díj (beleértve a későbbi díjakat is) visszafizetésére.


Valamennyi kifizetés a kedvezményezettnek a kérelemben megjelölt vagy a kifizetési kérelemben módosított bankszámlájára történik.

A kedvezményezett, azaz a kkv bankszámlaszámát kell megadni, nem pedig valamely képviselőjének a bankszámlaszámát.

Amennyiben a bón(ok) igénylésekor a bankszámla nem megfelelő, a kedvezményezettet az eredményről szóló értesítésben megfelelően tájékoztatják, beleértve a level(ek)et és a bón(oka)t is. Ezért a kedvezményezettnek helyes bankszámlát kell megadnia a visszatérítés igénylésekor. Ellenkező esetben az EUIPO nem tudja teljesíteni a kifizetést.Az EUIPO fizetési határideje a visszatérítési kérelem benyújtásától számított 30 nap.

Az EUIPO felfüggeszti a fizetési határidőt, ha kiegészítő információ iránti kérelmet küld ki. A felfüggesztés azon a napon lép hatályba, amikor az EUIPO az értesítést kiküldi. A fizetési időszakból hátralévő idő a kért információk vagy módosított dokumentumok beérkezésének napjától folytatódik.

Ha a kérelem az EU-n kívüli védjegy- és formatervezésiminta-oltalomhoz kapcsolódó díjakra is vonatkozik, a 30 napos határidőt nem kell betartani. Az értékelés során ellenőrzött elemeket ugyanis a WIPO támogatásával is meg kell erősíteni.Igen, de csak akkor, ha a bón még nem járt le. A költségtérítési kérelem elfogadása esetén a bón aktiválásra kerül, és megkezdődik a végrehajtási időszak. A végrehajtási időszak alatt más elszámolható díjak megtérítése is kérelmezhető.


 • Azok a költségek, amelyek azelőtt merültek fel, hogy a kkv a támogatás megítéléséről értesítést kapott volna.
 • Ügyvédi (vagy képviselői) díjak.
 • A támogatási határozat 4.5 cikkében meghatározott héaköltségek (különösen az IP Scan szolgáltatásokkal kapcsolatosak).
 • Hibás bón: az 1. bónhoz kapcsolódó tevékenységek költségei nem téríthetők meg a 2. bón alapján, és fordítva (azaz nem történhet visszatérítés európai uniós védjeggyel kapcsolatban, ha csak a 2. szabadalmi bónt ítélték oda).
 • Nemzetközi védjegy- vagy formatervezésiminta-bejelentések esetében a származási hivatal lajstromozási díjai. A védjegy és a formatervezési minta lajstromozásával kapcsolatos díjak csak akkor támogathatók, ha a nemzeti szellemi tulajdoni hivatalon és nem a WIPO-n keresztül jelentik azt be (azaz egy olasz védjegynél/formatervezési mintánál nem történhet visszatérítés, ha azt a WIPO-n keresztül lajstromozzák).
 • Nemzetközi védjegy- vagy formatervezésiminta-bejelentések, amelyek esetében nem használják a WIPO rendszert. A védjegy és a formatervezési minta lajstromozásával kapcsolatos díjak csak akkor támogathatók, ha a WIPO által kezelt rendszereken és nem az EU-n kívüli szellemi tulajdoni hivatalokon keresztül jelentik be (azaz a kolumbiai nemzetközi védjegy/formatervezési minta lajstromozásával kapcsolatos díj nem téríthető vissza, ha azt a kolumbiai nemzeti szellemi tulajdoni hivatalon keresztül lajstromozzák).
 • A használati minták díjai.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.