Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Nemzetközi bejelentési űrlapok

Európai uniós védjegy (EUV) vagy európai uniós védjegybejelentés alapján 2004. október 1-je óta nemzetközi bejelentést vagy utólagos kiterjesztés iránti kérelmet lehet benyújtani.

 

A nemzetközi bejelentési űrlap

A hivatalos űrlap használata kötelező (az EUVR 183. és 184. cikke, az EUVFAR 65. cikke és az EUV Vhr. 28. cikke), amelyet a Hivatal vagy a Nemzetközi Iroda bocsát rendelkezésre. A nemzetközi bejelentések elektronikus úton nyújthatók be:

Nemzetközi bejelentés benyújtása elektronikus úton

Nemzetközi bejelentés esetén 300 EUR összegű továbbítási díjat kell fizetni az EUIPO-nak. A nemzetközi bejelentéssel kapcsolatos összes többi díjat közvetlenül a WIPO-nak kell fizetni. A tévesen az EUIPO-nak küldött nemzetközi bejelentésekkel kapcsolatos befizetéseket visszautalják a bejelentőnek. A fizetésről bővebb információ a WIPO weboldalának díjfizetésekről szóló részében található.

Azoknak a nemzetközi bejelentéseknek a benyújtásával kapcsolatban, amelyeknél az EUIPO a származási hivatal, további információ itt található: Iránymutatások, M rész, Nemzetközi védjegyek

 

 

Az utólagos kiterjesztés iránti kérelem űrlapja

A hivatalos űrlap használata kötelező:

  • Angol, francia vagy spanyol nyelv esetén használja a megfelelő WIPO-űrlapot (MM4).
     
  • A többi 20 hivatalos nyelv (kivéve az ír) esetében használja az EUIPO-űrlapot (EM4). Ennek tartalma teljes, elrendezése pedig szinte teljes mértékben megegyezik a WIPO-űrlapéval (MM4).

A díjkalkulációs lap (PDF, Word) az utólagos kiterjesztés iránti kérelem fontos részének tekintendő. Amennyiben a bejelentő a díjkalkulációs lapot nem a megfelelő nyelven tölti ki (azaz nem azon a nyelven, amelyen a nemzetközi bejelentést a WIPO-hoz továbbítják), illetve nem csatolja az EM 4 űrlaphoz, a WIPO a bejelentést szabálytalannak tekinti.

 

Nemzetközi bejelentési űrlap és utólagos kiterjesztés iránti kérelem űrlapja az EU megjelölése esetén (EUIPO mint kijelölt hivatal)

2004. október 1-je óta lehetséges az Európai Unió megjelölése WIPO űrlapok használatával

  • MM 2 (nemzetközi lajstromozás iránti bejelentés, amelyre kizárólag a Madridi Jegyzőkönyv alkalmazandó).

  • MM 4 (nemzetközi lajstromozás utáni utólagos kiterjesztés).

Ezeket az űrlapokat a WIPO annak érdekében módosította, hogy lehetővé váljon főként az első nyelvtől különböző, az EUIPO négy másik nyelvéből kiválasztott második nyelv feltüntetése az EU megjelölése esetén.

A nemzetközi bejelentésben igényelt szenioritás tekintetében egy külön űrlap áll rendelkezésre, amelyet csatolni kell az Európai Uniót megjelölő nemzetközi bejelentéshez vagy az Európai Unióra való utólagos kiterjesztés iránti kérelemhez.

  • MM 17 (Szenioritás iránti kérelem – Európai Unió)

 

Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás átalakítása iránti kérelem

Mindenfajta átalakítás esetén a kitöltött űrlapot (megjegyzések) közvetlenül Alicantéba, az EUIPO-hoz kell elküldeni.

Mivel a WIPO az „átalakításból származó utólagos kiterjesztést” utólagos kiterjesztésként kezeli, az átalakítás e típusa esetén az utólagos kiterjesztés iránti kérelemmel/kérelmekkel kapcsolatos valamennyi díjat közvetlenül a WIPO-nak kell fizetni.

A WIPO díjkalkulációs lapot (PDF, Word) ezért a nemzetközi lajstromozás nyelvén kell csatolni.

 

Az EU-t megjelölő nemzetközi védjegyoltalom megosztása iránti kérelem

2019. február 1-je óta a jogosultak kérelmezhetik egy nemzetközi védjegyoltalomnak az EU megjelölés vonatkozásában történő megosztását.
Ehhez a WIPO MM22-es (a megfelelő díjkalkulálási lapot is tartalmazó) hivatalos űrlapját kell használni, amely angol, francia és spanyol nyelven érhető el.

Az űrlapot az EUIPO-hoz kell benyújtani a nemzetközi lajstromozás nyelvén. A WIPO-űrlapon ugyan nem kell felsorolni az eredeti bejelentésben maradó árukat vagy szolgáltatásokat, az EUV Vhr. 8. és 11. cikkével összhangban azonban azokat meg kell adni az űrlaphoz csatolt külön lapon.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.