Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Állítsa
a szellemi tulajdonnal kapcsolatos szakértelmét a vállalkozások szolgálatába

Nagyszerű lehetőség ez arra, hogy a jelenlegi válság során támogassa a kkv-ket, jelentős mértékben hozzájáruljon a kkv-k szellemi tulajdonnal kapcsolatos ismereteinek és szellemitulajdon-jogaik érvényesítésének optimalizálásához, továbbá segítse a kkv-k szükségleteinek jobb megértését.

Szívesen regisztrálna a pro bono szolgáltatók jegyzékébe? Vagy szeretne többet tudni a kezdeményezésről? Kérjük, tekintse meg a szándéknyilatkozati felhívást, a mivel jár a részvétel? oldalt, valamint az alábbi pályázati adatlapot.

Fontos megjegyzés: kérjük, olvassa el a kis- és középvállalkozások (kkv-k) részére szellemi tulajdonnal összefüggő pro bono szolgáltatások nyújtására irányuló, részvételi szándék kifejezésére való felhívást.

a) Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek megfelelő természetes és jogi személyek részére:

Csak természetes személyek részére Csak jogi személyek részére

(„a személy”)

(1) kijelenti, hogy a fent említett személy:

1 Jogi személy esetében a bejegyzés helye, természetes személy esetében a székhely vagy az alkalmazási hely valamely EU-/EGT-tagállamban található.

2 Az EU/EGT tagállamaira egyaránt vonatkozik.

Az aláíró kijelenti, hogy a fent említett személy képes kérésre és késedelem nélkül benyújtani a fenti nyilatkozatok igazolásához szükséges alátámasztó dokumentumokat.
Ha a nyilatkozatot jogi személy nevében nyújtják be, az aláíró kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges képviseleti hatáskörrel.
Amennyiben az eljárásban való részvétel feltételeként megadott nyilatkozatok vagy információk bármelyike hamisnak vagy helytelennek bizonyul, a fent említett személy jelentkezése elutasítható.


Figyelem: az európai uniós védjegyről szóló rendelet 120. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet 78. cikkének (4) bekezdésében ismertetett jegyzékbe felvett képviselők úgy tekintendők, mint akik megfelelnek a fent említett követelményeknek, ezért nem kell benyújtaniuk a nyilatkozatot.

b) Részvételi adatlap

Egynél több elem is kiválasztható

3 A szellemi tulajdonhoz fűződő pro bono (IP Pro Bono) szolgáltatások nem tévesztendők össze az alternatív vitarendezési (ADR) szolgáltatással. Az EUIPO egy különleges, a Covid19-cel kapcsolatos nem jogi szolgáltatást kínál kkv-k számára, amelynek segítségével tájékozott döntést hozhatnak arról, hogy mely vitarendezési mechanizmust válasszák ki az EUIPO előtti viták rendezésére. E különleges nem jogi szolgáltatás neve „ADR”, amelyet a kkv-k a következő EUIPO-eljárások esetében igényelhetnek: felszólalási eljárás (a várakozási időszak leteltével) képviselettel nem rendelkező kkv-k esetében; törlési eljárás; érvénytelenítési eljárás; fellebbezési eljárás. Az alternatív vitarendezés nem tartozik a jelen, szellemi tulajdonhoz fűződő pro bono kezdeményezés körébe.
Az alternatív vitarendezési szolgáltatás célja, hogy tájékoztassa a kkv-ket az EUIPO-nál vagy máshol elérhető vitarendezési mechanizmusokról: közvetítés, békéltetés, támogatott tárgyalás, előzetes semleges értékelés és (nem kötelező erejű) szakértői határozat. Az alternatív vitarendezéssel kapcsolatos kérdéseit a következő címre küldött e-mailben teheti fel: ADR-Info@euipo.europa.eu. Az alternatív vitarendezés egyik lehetséges kimenetele az, hogy a kkv azt a tanácsot kapja, hogy vegye igénybe a szellemi tulajdonhoz fűződő pro bono szolgáltatásokat, vagy kérjen jogi tanácsot.
A szellemi tulajdonnal összefüggő pro bono szolgáltatások azonban a kkv-k előbbiekben említett vitarendezési mechanizmusok során történő szakmai képviseletére is kiterjedhetnek, továbbá a várakozási időszak során (felszólalási eljárás) és – amennyiben a felek rendelkeznek képviselettel – az esetleges vitarendezési mechanizmusokkal kapcsolatos tanácsadást is magában foglalhatják.


Egynél több elem is kiválasztható

Egynél több elem is kiválasztható

Egynél több elem is kiválasztható

Egynél több elem is kiválasztható

Egynél több elem is kiválasztható

Elérhetőségek:
Megerősítem, hogy elolvastam és elfogadom az általános szerződési feltételeket (lásd a részvételi szándék kifejezésére való felhívást)

Megerősítem, hogy az ezen az adatlapon jóhiszeműen megadott információk a legjobb tudásom szerint pontosak, hiánytalanok és a valóságnak megfelelnek. Kizárólag én vagyok a felelős bármely esetleges hibáért, mulasztásért vagy hamis állításért, valamint az ezen az adatlapon megadott információkért, és tudomásul veszem, hogy az EUIPO semmilyen módon nem tekinthető felelősnek. Amennyiben a megadott információkban változás következik be, az én felelősségem arról haladéktalanul tájékoztatni az EUIPO-t. Megértem és elfogadom, hogy az EUIPO nem vonható felelősségre a pro bono szolgáltató által okozott veszteségért vagy kárért. Hasonlóképpen azt is tudomásul veszem, hogy az EUIPO nem vonható felelősségre a szolgáltató által a pro bono szolgáltatás nyújtása során vagy annak következményeként harmadik felek részére okozott károkért. Tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben az eljárásban való részvétel feltételeként megadott nyilatkozatok vagy információk bármelyike hamisnak vagy helytelennek bizonyul, az a szellemi tulajdonhoz fűződő pro bono kezdeményezésből való kizárásomat eredményezheti.

Tudomásul veszem, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő pro bono szolgáltatók jegyzékébe történő felvétel nem minősül az EUIPO általi minőségi elismerésnek vagy tanúsítványnak.

Az ezen a honlapon található tájékoztatás az EU/EGT bármely tagállamának törvényei és szakmai etikai szabályai értelmében nem tekinthető jogi szolgáltatás reklámozásának.

Beleegyezem a részvételi szándék kifejezésére irányuló felhívásban meghatározott, szellemi tulajdonnal összefüggő pro bono szolgáltatások térítésmentesen és a jelen adatlapon megadott feltételek alapján történő nyújtásába. Miután a kkv megkapta a pro bono szolgáltatást, saját kizárólagos felelőssége, hogy közvetlenül a pro bono szolgáltatótól további díjköteles szolgáltatást kérjen, és arról tárgyaljon. (Lásd a kkv fogalommeghatározását, amely a 2003/361/EK bizottsági ajánláson alapul.)

Hozzájárulok, hogy tájékoztatási és ügyfélelégedettségi célokból felvegyék velem a kapcsolatot.

Hozzájárulok az anonimizált eredmények és a kapott visszajelzés részleteinek közzétételéhez.

Hozzájárulok, hogy a teljes nevem vagy adott esetben az ügyvédi irodám neve megjelenjen a pro bono szolgáltatók EUIPO-weboldalakon található jegyzékeiben annak érdekében, hogy a felhasználók tájékozódhassanak a jelen kezdeményezésben részt vevő pro bono szolgáltatókról. Ez a hozzájárulás nem kötelezi az EUIPO-t arra, hogy az adatokat a weboldalán megőrizze.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatlap érvényesítését/benyújtását követően az abban foglalt összes adat kezelése a személyes adatok kezeléséről szóló adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint történik. 
Weboldalunk a felhasználói élményt javító technikai funkciókat támogató sütiket (cookie-kat), valamint webanalitikai eszközöket is használ. További információért kattintson ide