Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Menu

Lajstromozott közösségi
formatervezési minta ügyfélkapu

Mi lehet lajstromozott közösségi formatervezési minta?

Formatervezésiminta-bejelentések szemléltetése

Porszívó mint formatervezésiminta-bejelentés

Porszívó

Formatervezési minta száma: 003305929-0002

Kerti ház mint formatervezésiminta-bejelentés

Kerti házak

Formatervezési minta száma: 002068585-0003


Formatervezési minta bejelentése előtt három szempontot kell figyelembe venni:


Megfelel a formatervezési minta a lajstromozás kritériumainak?

A formatervezési minta oltalma a termék megjelenésére terjed ki, ezért a minta – jellegéből adódóan – kapcsolódik a termékhez. Ha nincs termék, oltalomról sem beszélhetünk.

Bármely ipari vagy kézműipari árucikk, ideértve annak csomagolását, grafikai jelzéseit, betűformáit, terméknek minősül. A termékek levehető, majd visszahelyezhető részei is oltalom alá helyezhetők.

A színek önmagukban, a szöveges elemek és hangok például nem tartoznak ide, mivel nem képezik a termék megjelenésének részét. Ezek azonban védjegyoltalom alá helyezhetők.

Az előbb említett okból élőlények és fogalmak sem vehetők formatervezésiminta-oltalom alá, azonban ezekre védjegyoltalom sem vonatkozhat.

A formatervezési mintának a közrendet és bizonyos közerkölcsi normákat is tiszteletben kell tartania. A Hivatal elutasítja a nemi, faji, etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron és szexuális irányultságon alapuló, erőszakot vagy megkülönböztetést ábrázoló vagy ösztönző formatervezési mintákat.

Új a formatervezési mintája?

A formatervezési mintáról szóló rendelet előírja, hogy a formatervezési mintának, legyen az lajstromozott vagy nem lajstromozott közösségi formatervezési minta, újnak és egyéni jellegűnek kell lennie.

Újdonság

A formatervezési minta újnak minősül, ha korábban nem tettek közzé azzal azonos formatervezési mintát. Ha két formatervezési minta csak lényegtelen részletekben különbözik, akkor is azonosnak kell tekinteni őket.

Egyéni jelleg

A formatervezési mintának egyéni jellege van, ha bármely korábbi mintához képest a tájékozott használóra eltérő összbenyomást tesz.

Pontosan és megfelelően van a formatervezési minta ábrázolva?

A grafikai ábrázolás célja, hogy a bejelenteni kívánt formatervezési minta valamennyi jellegzetességét megjelenítse. Kizárólag Önön múlik, hogy formatervezési mintájának jellegzetességei a lehető legrészletesebben legyenek ábrázolva.

Éppen ezért fontos, hogy a formatervezési minta grafikus ábrázolása a lehető legalaposabb és legrészletesebb legyen. Az ábra minősége óriási jelentőséggel bír a formatervezési minta oltalma szempontjából.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a grafikus ábrázolást nézeteiként legfeljebb 8 cm × 16 cm méretre lehessen kicsinyíteni vagy nagyítani a közösségi formatervezési mintaoltalmi lajstromba való bejegyzése és a Közösségi Formatervezésiminta-oltalmi Közlönyben való közzététele céljából.

Nézetek

Formatervezési mintájának ábrázolása céljából legfeljebb tíz különböző nézetet csatolhat; hét oltalom alatt álló nézetet és három oltalom alatt nem álló nézetet. A nézet lehet egyszerű, oldalnézeti, keresztmetszeti, perspektivikus vagy robbantott. Az online formatervezésiminta-bejelentés lehetővé teszi a „ráhúzás egérrel" (drag and drop) funkcióval történő feltöltést, és használhat háromdimenziós és statikus képeket is. Ügyeljen arra, hogy a nézetek ugyanazt a mintát és a minta látható részét ábrázolják.

Ha összetett terméket nyújt be, azaz olyan alkotóelemekből álló terméket, amelyek eltávolításával a termék szétszedhető és utána újból összeállítható, legalább egy nézetnek összeszerelt állapotban kell ábrázolnia a terméket. Ugyanez vonatkozik olyan többelemű termékekre, mint a sakktábla és részei vagy az evőeszközkészlet darabjai.

Színek

A formatervezési minta ábrázolásai a minta fekete-fehér vagy színes bemutatásából állnak. A két típus keverése nem megengedett. Nem nyújtható be például három, egyazon mintához tartozó nézet fekete-fehérben és négy színesben.

Háttér

A formatervezési minta ábráját semleges háttéren kell bemutatni. A mintának világosan megkülönböztethetőnek kell lennie környezetétől.

Azonosítók

Ha szeretné kiemelni a formatervezési minta bizonyos részeit, például azért, hogy igénylése a minta csak bizonyos részére, vagy bizonyos részének kifejezetten a figyelmen kívül hagyására vonatkozzon, az alábbi azonosítók egyikét használhatja:

 • Szaggatott vonallal jelölhetők azok az elemek, amelyeket nem kíván oltalom alá helyeztetni.
 • Bekeretezheti a minta azon elemeit, amelyeket oltalom alá kíván helyeztetni.
 • Színes árnyékolást és satírozást alkalmazhat azon jellemzők esetében, amelyeket nem kíván oltalom alá helyeztetni.
 • Elválasztó elemeket alkalmazhat abban az esetben, ha a minta bizonyos szakaszát nem kívánja oltalom alá helyeztetni.

Magyarázat, felirat vagy kiegészítő szimbólum nem tüntethető fel a formatervezési minta nézetein.

Formatervezési minta meghatározása

A formatervezésiminta-oltalom fontos üzleti érték nemcsak a nagyvállalatok, hanem mindenféle méretű vállalat számára.

Az EUIPO kutatásai szerint a saját formatervezési mintával rendelkező kis- és középvállalkozások (kkv-k) munkavállalónként 17%-kal több bevételt generálnak, mint az olyan kkv-k, amelyek nem rendelkeznek szellemi tulajdonnal.

A formatervezési minta fogalma az Európai Unióban jól meghatározott:

„A termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve az anyagok jellegzetességei – eredményeznek”.

A közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet 3. cikke

 

Példák formatervezési mintákra

Szinte bármilyen ipari vagy kézműipari árucikk részesülhet formatervezésiminta-oltalomban (a számítógépes programok kivételével).

Termékcsomagolás keresése

Termékcsomagolás

RCD 002710731-0001
Termék/termékkészlet keresése

Termék/termékkészlet

RCD 002490193-0001
Összetett termékek keresése

Összetett termékek

RCD 000408166-0001
Termékrészek/alkatrészek keresése

Termékrészek/alkatrészek

RCD 229752-0001
 
Számítógépikonok keresése

Számítógépikonok

RCD 003001494-0002
Betűtípusok keresése

Betűtípusok

RCD 004007441-0016
Rajzok és műalkotások keresése

Grafikai minták

RCD 004547370-0002
 
Kikészítések keresése

Kikészítések

RCD 002213793-0001
Díszítések keresése

Díszítés

RCD 001446066-0009
Webdizájn keresése

Webdizájn

RCD 003465632-0001
Térképek keresése

Térképek

003567155-0001
 

Egy kis elmélet

Szellemi tulajdon

A szellemi tulajdon (IP) fogalma egyértelmű, és már régóta jelen van az emberiség történelmében. Bárhol járunk, a szellemi tulajdon különféle formái mindenhol körülvesznek bennünket.

A gondolatok és az ötletek önmagukban nem minősülnek szellemi tulajdonnak, a valódi szellemi tulajdon azonban védelmezi és keretbe foglalja az emberi innovációt és kreativitást.

 • A védjegyek az egyes termékek eredetét jelölik az ügyfelek számára.
 • A formatervezési minták a termékek megjelenését határozzák meg.
 • A szerzői jogok a művészi alkotásokra, mint például könyvekre, zenére, festményekre, szobrokra és filmekre vonatkoznak.
 • A szabadalmak a technológiai találmányokat védik a technológiai területeken.

A szellemi tulajdon az újítók javát szolgálja, és lehetővé teszi, hogy az elért eredmények mindenki hasznára váljanak.

 

A szellemi tulajdonok metróhálózata: a formatervezők gyakran újragondolják a már megosztott ötleteket, hogy valami újat, hasznosat és egyedit hozzanak létre. Térkép letöltése – segítséget nyújt jogai lajstromba vételében.


A metróhálózat térképéhez hasonlóan kidolgozott ábra idővonalon mutatja be a szellemi tulajdon lajstromba vételének különböző folyamatait.

 

További információk a szellemi tulajdonról

 

A lajstromozás módja

Ha rendelkezik lajstromozott formatervezési mintával, akkor az Ön és versenytársai számára is egyértelmű, hogy a minta milyen termékekre vonatkozik, és mikor készült. A jog akár 25 évre is meghosszabbítható, és vállalata ikonikus vagyontárgyává válhat. Formatervezési mintája az Ön szellemi tulajdonának záloga.

 

Egy jó minta értéket teremt. A lajstromozott közösségi formatervezési mintával ez valóra válhat!

 

A bejelentőlapon három fontos információ szerepel.

 • Jogosultság: Bármilyen magánszemély vagy vállalat rendelkezhet lajstromozott közösségi formatervezési mintával. A mintával kapcsolatos adatokat közzéteszik, és azokat folyamatosan aktualizálni kell, hogy ne merülhessen fel kétség a minta jogosultját illetően.
 • Mi lehet lajstromozott közösségi formatervezési minta? A mintának jól azonosítható ábrának kell lennie.
 • A formatervezési minta és az ahhoz kapcsolódó termék(ek) Világosan leírt, lehetőség szerint a nemzetközi locarnói termékosztályozásban szereplő terminológia alapján azonosított minták és termékek. Ha a termék megnevezése nem szerepel a locarnói osztályozásban, a Hivatal vizsgálója kérheti a megjelölt termék jellegének és rendeltetésének meghatározását, vagy a termék megnevezésének módosítását.


Online formatervezésiminta-bejelentésre akár már 350 eurótól van lehetőség.

Formatervezési minta lajstromozása
Gyors és egyszerű

Online bejelentés 

* Azt javasoljuk, hogy formatervezési mintáját interneten, a lajstromozott közösségi formatervezési minta bejelentésére szolgáló elektronikus bejelentési eszköz használatával nyújtsa be. Az online bejelentésnek számos előnye van. A faxon keresztül történő benyújtás nem ajánlott, mivel a formatervezési minta/minták ábrázolásának minősége romolhat a fax továbbítása vagy kézhezvétele során.
Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy a faxon küldött bejelentések feldolgozása akár egy hónappal hosszabb lehet. Ennek oka, hogy a bejelentés további feldolgozása előtt (a fax megérkezésének időpontjától számítva) akár egy hónapot is várni kell a megerősítő másolat kézhezvételére. Ezen időszak elteltével az aktában rendelkezésre álló dokumentumok alapján folytatjuk a vizsgálatot.

Bejelentését kedvezményesen is megteheti, ha az azonos vagy hasonló típusú termékek tekintetében egyetlen bejelentésben több formatervezési mintát nyújt be.

Bejelentés benyújtása

A lajstromozott közösségi formatervezési minta (RCD) egyetlen, online benyújtott bejelentésen keresztül az összes jelenlegi és jövőbeni európai uniós tagállamban kizárólagos jogokat biztosít az Ön számára. 5 évig érvényes, és legfeljebb 25 évre újítható meg, minden alkalommal 5 évre.

Bejelentés előtt elolvashatja a formatervezési minták benyújtására vonatkozó tippjeinket és legjobb gyakorlatainkat, így kiküszöbölheti a hibákat bejelentésében.

 

Hogyan nyújthat be hibátlan bejelentést?

Javaslataink a problémák elkerülésére.

 

Bővebb tájékoztatás a díjakról

 

A lajstromozott közösségi formatervezési minta benyújtása a négylépéses alkalmazás használatával

Gyorsított ügyintézés (Fast Track) opciónk formatervezési minta bejelentésénél

Logo Fast Track application
 
 
 • Bejelentésének létrehozása és benyújtása nem több, mint 10 perc alatt.
 • A bejelentési eljárás bemutatása lépésről lépésre.
 • Bővebben a gyorsított ügyintézésről (Fast Track)
 • Fizetés csak hitelkártyával vagy folyószámlán keresztül lehetséges. A banki átutalások nem elfogadhatók.

 

Összetett űrlap

Az összetett űrlapot kell használnia saját termékmegjelölés benyújtásához, elsőbbség későbbi igényléséhez, elsőbbségi dokumentumai későbbi benyújtásához vagy kiállítási igény hozzáadásához. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az űrlap nem alkalmazható a Fast Track (gyorsított ügyintézés) eljárás során.

Lajstrombavételi folyamat

Ön benyújtotta formatervezési mintáját. Mi a következő lépés? Van még egyéb teendője?

Bejelentésének beérkezése után az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) vizsgálói leellenőrzik annak tartalmát. Ha a formatervezési minta benyújtására interneten keresztül került sor, a lajstromba vétel módja egyszerű. A legtöbb, interneten benyújtott formatervezési minta néhány napon belül lajstromba kerül.

Az alábbiak a közvetlenül az EUIPO számára benyújtott bejelentések esetére vonatkoznak. Az Európai Uniót megjelölő, a WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) számára benyújtott nemzetközi lajstromok tekintetében az alaki követelmények ellenőrzését a legtöbb esetben a WIPO Nemzetközi Irodája végzi el.


Vizsgálati kritériumok

Alaki követelmények

Minden bejelentés esetében el kell végezni az alaki követelmények ellenőrzését. Ha a vizsgáló problémát észlel, a probléma kijavítása céljából tájékoztatja Önt vagy az Ön képviselőjét (ha van kijelölt képviselője). Önnek általában két hónap áll rendelkezésére, hogy reagáljon a vizsgáló kifogására (azaz a Hivatal által küldött, hiányosságokat felsoroló levélre). Amennyiben ez az időszak nem elegendő, hosszabbítást kérelmezhet. Az EUIPO általában az első hosszabbítás iránti kérelmet automatikusan elfogadja. Második hosszabbításra azonban csak abban az esetben van lehetőség, ha az szükséges és kellőképpen indokolt.


Az alábbiakban néhány lehetséges probléma tekinthető meg.

Megoldás:

A benyújtott ábra nem alkalmas reprodukálásra, azaz az ábrából nem derül ki, hogy mi az igényelt oltalom célja. Megoldás Elrejt

A Hivatal felkéri Önt arra, hogy (postai úton) küldje el az oltalom tárgyát képező formatervezési minta jól azonosítható ábráját. A benyújtás időpontja az ábra EUIPO általi kézhezvételének napja.

Az ábra benyújtott nézetei nem egységesek. Megoldás Elrejt

A következőket kell tennie:

 • el kell távolítania az eltérő nézeteket bejelentéséből, vagy
 • különböző mintákat tartalmazó többes bejelentéssé kell módosítania bejelentését, és ki kell fizetnie a megfelelő díjakat.
Az Ön vállalata nem rendelkezik az Európai Unióban székhellyel vagy ténylegesen működő ipari vagy kereskedelmi telephellyel, illetve Ön olyan magánszemély, aki nem rendelkezik lakóhellyel az Európai Unió területén, és nincs kijelölt képviselője. Megoldás Elrejt
A befizetett díjak nem fedezik az összes bejelentett formatervezési mintát. Megoldás Elrejt

Be kell fizetnie az esedékes díjat, vagy el kell távolítania a formatervezési minták egy részét.

Nem jelölt meg terméket, vagy a jelzés hibás. Megoldás Elrejt

A megfelelő osztályozás lehetővé tétele érdekében meg kell jelölnie a terméket, vagy meg kell határoznia a termékek jellegét és rendeltetését. Az Eurolocarno osztályozási eszköz használatát javasoljuk.


Ha a válasz nem oldja meg a problémát, a vizsgáló visszautasítja vagy a teljes formatervezési mintát, vagy többes bejelentés esetén a formatervezési minták egy részét. A vizsgáló határozatot hoz, amely ellen fellebbezés nyújtható be, ha Ön nem ért egyet az eredményével.

Mire terjed ki a vizsgálat?

Az EUIPO érdemi vizsgálata két kérdésre korlátozódik:

 1. A formatervezési minta valóban formatervezési minta-e?
  A formatervezési minta a teljes terméket vagy annak egy részét ábrázolja-e? A vizsgáló értesítést küld, ha kétsége van ezzel kapcsolatban. Élő növényt ábrázoló formatervezési minta ábrája tekintetében például ilyen értesítést küldenének.
 2. Van olyan elem a formatervezési mintán, amely sérti a közrendet vagy közerkölcsöt?
  A közrend vagy közerkölcs fogalma országonként eltérő lehet. A lajstromozott közösségi formatervezési minták egységes jellege miatt azonban akkor is elutasítják a mintát, ha az az Európai Unió csak egy bizonyos részén elfogadott közrendet sérti.

Ha a vizsgáló úgy ítéli meg, hogy az Ön formatervezési mintája sérti e két szabály bármelyikét, hiányosságokat felsoroló levelében kéri Önt arra, hogy vonja vissza vagy módosítsa a szóban forgó formatervezési mintát. Önnek is van lehetősége észrevételeket benyújtani. Ha a minta módosított ábrájának benyújtása mellett dönt, az ábra csak akkor lesz elfogadható, ha a minta azonossága megőrizhető. Nyilvánvaló, hogy teljesen különböző minta nem nyújtható be. Kizárólag nem jelentős tulajdonságok távolíthatók vagy hagyhatók el, azaz olyan elemek, amelyeket a tájékozott felhasználó vélhetően nem venne észre.

Ha Ön egyáltalán nem válaszol, vagy a vizsgáló által felvetett probléma megoldatlan marad, a vizsgáló értesítést küld a formatervezési minta elutasításáról. A határozat ellen benyújtható fellebbezés.

Mi nem képezi a vizsgálat tárgyát?

Az EUIPO hivatalból nem vizsgálja, hogy az Ön formatervezési mintája új vagy egyéni jellegű-e. Harmadik felek azonban kérhetik, hogy semmisítsék meg az Ön formatervezési mintáját. Megsemmisítési eljárás csak lajstromozott formatervezési minta ellen indítható, azonban erre nem kerülhet sor a lajstrombavételi folyamat során.

A lajstromba vétel igazolása

Ha nem tapasztalnak problémát a formatervezési mintával kapcsolatban, illetve a felmerülő problémákat Ön megoldja, a formatervezési mintát lajstromba veszik. A lajstromba vételt a Közösségi Formatervezésiminta-oltalmi Közlönyben is közzéteszik. Ha közzététel-halasztást kérelmezett, kizárólag a formatervezési minta számát, a benyújtás időpontját, a lajstrombavételi időpontokat, valamint a bejelentő és a képviselő nevét teszik közzé. Ez esetben a minta ábráját nem tüntetik fel.

Mintaoltalmi okiratot csak a lajstromozott közösségi formatervezési minta teljes közzétételét követően állítanak ki (interneten). Az okirat a közzétételt követő naptól tölthető le a rendszerből. Az okiratról nem készül papíralapú másolat. Azonban nem hitelesített vagy hitelesített okiratmásolat igényelhető.

Hogyan támadható meg a Hivatal határozata?

A végső határozattal hátrányosan érintett felek fellebbezést nyújthatnak be. Ha fellebbezést kíván benyújtani, használja az ezen a hivatkozáson elérhető formanyomtatványt. Ha szükséges, tekintse át magyarázó feljegyzéseinket. A művelet a user area-n is elvégezhető.

Az oldal utolsó frissítése 01-07-2020
Weboldalunk a felhasználói élményt javító technikai funkciókat támogató sütiket (cookie-kat), valamint webanalitikai eszközöket is használ. További információért kattintson ide