Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Védjegy
ügyfélkapu

Stratégia

Az európai uniós védjegyoltalom óriási lehetőséget jelent a márkaépítésre és -védelemre, és számos olyan előnyt kínál, amelyek a szellemi tulajdonnal járnak. Ezt a lehetőséget azonban ki kell aknázni: minél többet teszünk bele, annál többet vehetünk ki belőle.

 

Védjegyével kapcsolatban olyan egyedi stratégiát kell kidolgoznia, amely tükrözi vállalata tágabb érdekeit és szellemitulajdon-portfólióját. Ezeknek az érdekeknek az érvényesítése során különösen az alábbi három szempontot kell mérlegelnie:

 

A védjegy használata

Mint ahogy arról már szó esett, a jogok kötelezettségekkel járnak. Az Ön által megszerzett jog hatékony eszköz, amely hozzájárulhat a márka piaci elismeréséhez. Ennek a kizárólagos jognak azonban valamilyen célt kell szolgálnia, különben visszavonhatják. Az Ön védjegyének célja, hogy a piacon megkülönböztesse a védjegyéhez tartozó árukat és szolgáltatásokat a versenytársak áruitól és szolgáltatásaitól. Védjegyét ezért használnia kell. Ha nem használja, harmadik felek erre hivatkozva vitathatják a védjegy érvényességét. A jogszabályok kimondják, hogy az EU védjegyet a lajstromozástól számított öt éven belül ténylegesen használni kell az Európai Unióban.

Védjegyét törölhetik is, ha az Ön általi használatából kifolyólag egy áru vagy szolgáltatás közönséges elnevezésévé válik, vagy ha a védjegy által lefedett áruk és szolgáltatások természetét, minőségét vagy földrajzi eredetét tekintve félrevezetővé válik.

A védjegy védelme

Az, hogy a védjegy az Ön tulajdonában van, nem jelenti azt, hogy harmadik felek nem fogják vitatni érvényességét. Ugyanis azok a harmadik felek, akik elmulasztották az észrevételek vagy a felszólalás benyújtására vonatkozó határidőt, második lehetőségként megpróbálhatják töröltetni az Ön jogát.

Ön gondolhatja úgy, hogy ez nem tisztességes, de fordított helyzetben lehet, hogy máshogy vélekedne: képzelje el, hogy elmulasztotta a határidőt az egyik versenytársa védjegyével szembeni felszólalásra.

A törlés iránti kérelem benyújtásával egy olyan eljárás veszi kezdetét, amelynek során az érintett felek ütköztetik egymással az érveiket. Ha nem születik megállapodás, a Hivatal hoz határozatot.

A törlési kérelem díja 630 euro. Két külön űrlap használható fel erre a célra: az érvénytelenítésre, illetve a megszűnés megállapítására irányuló kérelem. A kettő között az a különbség, hogy az érvénytelenítés a védjegyet visszamenőleges hatállyal érvényteleníti (teljes egészében eltávolítja a védjegylajstromból), míg a megszűnés megállapítása a kérelem Hivatalhoz történő benyújtásának dátumától érvényes.

A márka fejlesztése

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos stratégia idővel változik, és ezzel egy időben bővítenie kell védjegyének terjedelmét. Ha üzleti tevékenységét az Európai Unió (EU) határain kívül is szeretné folytatni, akkor védjegyének érvényességét ki kell terjesztenie az Unió határain túlra.

Ehhez számos lehetőség áll rendelkezésére. Egyedi bejelentéseit benyújthatja közvetlenül bármelyik, EU-n kívüli szellemitulajdon-jogi hivatalnak, vagy a Madridi Jegyzőkönyv értelmében nemzetközi lajstromozást kérelmezhet.

A Madridi Jegyzőkönyv a nemzetközi védjegyoltalom fontos eszköze. A genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által kezelt nemzetközi lajstromozási rendszert világszerte számos ország, többek között szinte minden európai ország, az USA, Japán, Ausztrália, Kína, Oroszország és 2004 októberében az Európai Unió is akkreditálta.

A Madridi Jegyzőkönyv értelmében a bejelentett alapvédjegy használatát kiterjesztik a Madridi Megállapodás és/vagy Jegyzőkönyv részes feleire. Fontos tudnia, hogy jogi értelemben nem kell megvárnia EU védjegyének lajstrombavételét ahhoz, hogy kérelmezze annak bővítését az Európai Unión kívül. Azonban az EU alapvédjegy és a nemzetközi lajstromozás között öt évig függőségi viszony áll fenn. Így amennyiben az EU védjegye bármilyen okból nem kerül lajstromozásra, nemzetközi lajstromozása érvényét veszti.

A nemzetközi bejelentést az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához (EUIPO) kell benyújtani. Az EU védjegy jogosultjának/bejelentőjének valamelyik uniós tagállam állampolgárának kell lennie, vagy ténylegesen működő ipari vagy kereskedelmi telephellyel, illetve lakóhellyel kell rendelkeznie az Európai Unió területén, hogy a védjegyének származási hivatala az EUIPO legyen. Ez azt jelenti, hogy nem minden EU védjegyjogosult/-bejelentő nyújthat be nemzetközi lajstromozási kérelmet EU védjegy alapján.

Nemzetközi bejelentéshez a hivatalos űrlapokat kell használni: A bejelentők nem használhatnak más űrlapokat, illetve nem változtathatják meg az űrlapok tartalmát és elrendezését.

 • Az EUIPO minden hivatalos nyelven elérhető elektronikus benyújtási eszközt bocsát rendelkezésre, amelynek formátuma megegyezik az EUIPO EM 2 formátummal. Az EUIPO javasolja az elektronikus benyújtási eszköz használatát, mivel az útmutatóul szolgál a bejelentők számára, így csökkenthető a lehetséges hiányosságok száma és felgyorsítható az elbírálás. Bár az elektronikus benyújtási eszköz az unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhető, a Madridi Jegyzőkönyv egyik nyelvét (francia, angol vagy spanyol) is fel kell tüntetni, mivel a bejelentés a WIPO-hoz a kiválasztott nyelven kerül továbbításra.
   
 • EUIPO EM 2 papíralapú űrlap (a WIPO MM2 űrlap EUIPO általi adaptációja) az Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhető.
   
 • WIPO MM2 űrlap angol, francia vagy spanyol nyelven

Az eljárás 300 eurós díját az EUIPO felé kell megfizetni nemzetközi bejelentés kérelmezése esetén, míg a nemzetközi díjakat közvetlenül a WIPO-nak. Minden olyan, EUIPO-nak teljesített befizetést, amelyet a WIPO-nak kellett volna címezni, visszaküldenek a bejelentőnek.

A bejelentés tartalmának és teljességének ellenőrzése után az EUIPO továbbítja a nemzetközi bejelentést a WIPO-nak. Az EUIPO köteles minden olyan változásról értesíteni a WIPO-t, amely hatással van az EU védjegyre az átmeneti időszak során (a nemzetközi bejelentés napjától számított öt évig).

A nemzetközi lajstromozáshoz további országok rendelhetők, miután az bejegyzésre került a WIPO-nál. Bár ez megtehető az EUIPO-n mint származási hivatalon keresztül, sokkal egyszerűbb további megjelöléseket hozzáadni a bejelentéshez közvetlenül a WIPO nemzetközi irodáján keresztül.

Mi lehet európai uniós védjegy?

Európai uniós védjegyoltalomban részesülhet minden megjelölés, így különösen szó – beleértve a személyneveket –, ábra, kép, alakzat, betű, szám, szín, az áru vagy a csomagolás formája vagy hang.

2017. október 1-jén, a 2015/2424/EU rendelet módosításával a „grafikai ábrázolás követelménye“ megszűnt.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben az Ön védjegye a Hivatal által elfogadott védjegykategóriák egyikébe tartozik, és az elfogadott formátumok segítségével ábrázolható, azt grafikai ábrázolás nélküli bejelentésben nyújthatja be.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Milyen típusú védjegyet kíván oltalom alá helyeztetni?

Attól függően, hogy mire szeretne oltalmat kérni (szó, ábra, szín stb.), különböző védjegylehetőségei vannak. Tekintse meg lehetőségeit.

A védjegyet alkotó megjelöléseknek alkalmasaknak kell lenniük egy adott vállalkozás áruinak és szolgáltatásainak egy másik vállalkozás áruitól és szolgáltatásaitól való megkülönböztetésére.

Ahhoz, hogy védjegye lajstromozható legyen, megkülönböztetőnek kell lennie, azonban nem írhatja le az Ön által kínáltakat.

 
 

A védjegynek megkülönböztetőnek kell lennie

A fogyasztóknak fel kell tudniuk ismerni azt, hogy a védjegy mit jelöl, például a származást. Meg kell különböztetnie Önt a piacon a többi vállalkozástól, hogy Ön garantálni tudja a márka védelmét és fejlődését, valamint hogy megőrizze értékét.

A védjegy nem lehet leíró jellegű

Védjegyével nem sajátíthat ki egy olyan megjelölést, amely pusztán leírja az Ön áruit és/vagy szolgáltatásait. Az ilyen megjelöléseket továbbra is mindenki használhatja: Ön is, és a versenytársai is.

 

További kérdése van? A következő példa minden fennmaradó kérdést tisztáz

Nem megkülönböztető
A fogyasztó az itt megjelenített üveget nem fogja megkülönböztető megjelölésnek tekinteni, amely képes

Bor

Túl leíró jellegű
Ebben az esetben a fogyasztók nem találnák kellően megkülönböztetőnek az üveget, és a „bor“ kifejezés egyszerűen csak az üveg tartalmát írja le. Termékleírásként értelmeznék.

Egy példa arra, hogyan legyen a védjegy kellően megkülönböztető, mégsem túl leíró jellegű

Joe
Bloggs

Lajstromozható védjegy
Bár ebben a példában az üveg önmagában talán nem elég megkülönböztető jellegű, a megkülönböztető névvel ellátott címkének köszönhetően a fogyasztók felismerik, hogy ez a védjegy egy kifejezett márkát jelöl.

 

Az EUIPO elutasítja védjegybejelentését, ha úgy véli, hogy nem felel meg ezeknek és bizonyos egyéb követelményeknek. A védjegybejelentések elutasításának egyéb okairól ide kattintva olvashat (ezeket feltétlen kizáró okoknak nevezzük).

Ha kérdése van, kérjen szakmai iránymutatást. Mi nem tudunk ilyen jellegű tanácsot adni.

 

Milyen típusú védjegyeket lajstromoztathatok?

Háromféle védjegyet vetethet lajstromba: egyedi védjegyeket, tanúsító védjegyeket és együttes védjegyeket.

Az egyedi védjegy egy adott vállalat áruit és szolgáltatásait különbözteti meg egy másik vállalatétól.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyedi védjegynek csak egyetlen személy lehet a jogosultja: az egyedi védjegy jogosultja lehet egy vagy több jogi vagy természetes személy. Ez tehát azt jelenti, hogy több bejelentő van.

Az egyedi védjegy bejelentésének alapdíja 850 eurótól (elektronikus bejelentés) kezdődik.

Az együttes védjegy egy vállalatcsoport vagy egy szövetség tagjainak áruit és szolgáltatásait különbözteti meg a versenytársakétól. Az együttes védjegy az e védjegy alatt kínált termékek vagy szolgáltatások iránti fogyasztói bizalom kialakítására használható fel. Nagyon gyakran használják a bizonyos közös jellemzőkkel rendelkező termékek azonosítására.

Együttes védjegy lajstromozására irányuló bejelentést csak gyártók, előállítók, szolgáltatók vagy forgalmazók szövetségei, továbbá jogi személyiséggel rendelkező közjogi szervezetek nyújthatnak be.

Az együttes védjegy bejelentési díja 1500 euro (elektronikus bejelentés).

A tanúsító védjegyet az EUIPO 2017. október 1-jén vezette be. A tanúsító védjegy uniós szinten új típusú védjegynek számít, ugyanakkor a nemzeti rendszerekben évek óta létezik. Azt tanúsítja, hogy az érintett áruk és szolgáltatások megfelelnek a tanúsító intézmény vagy szervezet tanúsítási követelményeinek; a felülvizsgált minőség jele.

Európai uniós tanúsító védjegy iránti bejelentést bármely természetes vagy jogi személy – ideértve az intézményeket, hatóságokat és közjogi szerveket is – tehet, feltéve, hogy nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely a tanúsítással érintett áruk, illetve szolgáltatások forgalomba hozatalára, illetve nyújtására is kiterjed.

A tanúsító védjegy bejelentési díja 1500 euro (elektronikus bejelentés).

A védjegyek teljes díjtáblázata 

 

 

A védjegyek fajtái – példák

Szóvédjegy

 

 

Ábrás védjegy

A Hivatal a következő fájlformátumokat fogadja el: JPEG

 

Szóelemeket tartalmazó ábrás védjegy*

A Hivatal a következő fájlformátumokat fogadja el: JPEG

 

Formavédjegy

A Hivatal a következő fájlformátumokat fogadja el: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Szóelemeket tartalmazó formavédjegy*

A Hivatal a következő fájlformátumokat fogadja el: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Pozíciós védjegy

A Hivatal a következő fájlformátumokat fogadja el: JPEG

 

Mintavédjegy

A Hivatal a következő fájlformátumokat fogadja el: JPEG

 

(Kizárólagos) színvédjegy

A Hivatal a következő fájlformátumokat fogadja el: JPEG

 

(Kombinációs) színvédjegy

A Hivatal a következő fájlformátumokat fogadja el: JPEG

 

Hangvédjegy

A grafikai ábrázolásra voantkozó követelmény megszüntetésével 2017. október 1-jétől az európai uniós hangvédjegy-bejelentéseket kizárólag a hangot tartalmazó audiofájl benyújtásával, vagy a hang kotta formájában történő pontos ábrázolásának benyújtásával kell megjeleníteni.

A Hivatal a következő fájlformátumokat fogadja el: JPEG, MP3 (maximum 2 Mb)

 

Mozgásvédjegy

A Hivatal a következő fájlformátumokat fogadja el: MP4 (video), JPEG (állóképek sorozata).

 

Multimédiás védjegy

Ez egy új védjegykategória (2017. október 1-től).

A Hivatal a következő fájlformátumokat fogadja el: MP4 (maximum 20 Mb)

 

Hologramvédjegy

A Hivatal a következő fájlformátumokat fogadja el: JPEG, MP4 (maximum 20 Mb)

 

*Megjegyzés: A csillaggal jelölt védjegytípusok az európai uniós védjegy végrehajtási rendelete szerint nem külön kategóriák, azonban az elektronikus benyújtás során gyakorlati és technikai okokból megkülönböztetésre kerülnek.


 

Áruk és szolgáltatások

Európai uniós védjegy bejelentése esetén meg kell adni a lajstrombavételre szánt védjegy ábrázolását, és a védjegyoltalomban részesíteni kívánt áruk és/vagy szolgáltatások listáját.

Az áru- és szolgáltatásjegyzék összeállítására külön szabályok vonatkoznak:

 • Az árukat és szolgáltatásokat a lehető legpontosabban kell meghatározni.
 • Fontos, hogy a nizzai osztályozás szerinti osztályokba besorolhatók legyenek.

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) az áruk és szolgáltatások osztályozására elfogadta a nizzai osztályozást. A nizzai osztályozásban 45 áru- és szolgáltatáskategória (osztály) található.

A 850 EUR bejelentési díj egy osztály kiválasztására ad lehetőséget. Egy második osztály kiválasztásához további 50 EUR-t kell fizetnie, három vagy több osztály kiválasztása esetén pedig osztályonként 150 EUR-t.

 

Áruk és szolgáltatások keresése és osztályozása

Védjegyének valamelyik online bejelentési űrlapunk, az ötlépéses vagy az összetett űrlap segítségével történő bejelentésekor egy harmonizált adatbázisnak nevezett listában böngészhet az áruk és szolgáltatások között.

Ez az adatbázis olyan kifejezéseket tartalmaz, amelyeket az EUIPO és valamennyi, az Európai Unióban és azon kívül működő, nemzeti szellemi tulajdoni hivatal már elfogadott.

A védjegy közzétételének leggyorsabb módja

Az áruk és szolgáltatások harmonizált adatbázisból való kiválasztása lehetővé teszi számunkra bejelentésének gördülékenyebb feldolgozását. Bejelentése Fast Track (gyorsított) ügyintézés keretében is feldolgozható lehet. Az EUIPO Fast Track ügyintézési eljárása lehetővé teszi a bejelentések gyorsabb közzétételét.

Listájának bejelentés előtti elkészítéséhez az áru- és szolgáltatásjegyzék összeállítása opciót is választhatja. Ez szakmai felhasználóknak ajánlott, akiknek néha több bejelentést kell egyszerre benyújtaniuk.

Az áruk és szolgáltatások meghatározása során több szempontot kell figyelembe venni.

Gondolkodjon távlatokban!

Vállalata sokkal több árut és szolgáltatást kínál, mint hinné. Ha úgy véli, sikeresen meg tudja határozni jelenlegi piaci pozícióját, fontolja meg, hogy védjegye milyen további termékekre terjedhet ki a jövőben. Ha például jelenleg elsősorban cukorkagyártással foglalkozik, előfordulhat, hogy tevékenységi körét kettő-öt éven belül más területekkel, például jégkrémgyártással szeretné bővíteni.

Maradjon reális kereteken belül!

Vonzó lehet többféle áru és/vagy szolgáltatás kapcsán védjegyoltalmat igényelni, azonban ne feledje, hogy ha nem használja EU védjegyét valamennyi bejelentett áru vagy szolgáltatás esetében, akkor az sokkal nagyobb eséllyel lesz támadásoknak kitéve.

A meghatározás leszűkítésével csökkentheti annak kockázatát, hogy védjegye ütközzön más védjegyekkel.

Kétkarú mérleg egy kövön, amely a védjegyhez kapcsolódó áruk és szolgáltatások kiválasztásának dilemmáját szemlélteti

Felhívjuk a figyelmet, hogy az áruk és/vagy szolgáltatások jegyzékének túlzott hossza az alábbi hátrányokhoz vezethet:

 • az osztályozási hiányosságok nagyobb kockázata;
 • az EU-védjegy közzétételének és lajstromozásának késedelme;
 • a más védjegyekkel való ütközés fokozott kockázata (felszólalás);
 • egy korábbi védjeggyel való hasonlóság vagy az összes lajstromozott áru és/vagy szolgáltatás használatának elmaradása miatt a védjegy törlésének fokozott kockázata.

Ne feledje! A bejelentést követően már nem adhat további árukat és szolgáltatásokat a listához, ezért alaposan fontolja meg döntését.

Jogosultság

A bejelentőlap kitöltésekor meg kell adnia személyes adatait.

 • Az adatok annak igazolására szolgálnak, hogy Ön rendelkezik kizárólagos jogosultsággal a védjegyet illetően.
 • Előfordulhat, hogy a lajstrombavételi folyamat során vagy után fel kell vennünk Önnel a kapcsolatot, ha további adatokra van szükségünk.

Nagyon fontos, hogy minden olyan változásról tájékoztasson bennünket, amelyek a személyes adatait érintik, például a telefonszám megváltozásáról stb.

Milyen információkat kell megadnia?

Ha van már korábbi bejelentése a rendszerünkben, akkor csak az egyedi azonosítószámát kell megadnia. E szám segítségével lekérdezzük az adatait, ezért nem kell ismételten megadnia azokat.

Azonosítószámát korábbi levelezésében vagy az eSearch alkalmazás használatával találhatja meg.

Ha először tesz védjegybejelentést, meg kell adnia az adatait, amelyeket rendszerünk megőriz a további levélváltások céljából.

El kell mondania nekünk, hogy vállalatként vagy magánszemélyként tesz védjegybejelentést.

Egy személyt és egy épületet ábrázoló ikon jelenik meg, ha a jogosult vállalati minőségben jár el

Vállalat

Ha Ön vállalati bejelentő, a következő adatokat kell feltüntetnie:

 • Teljes név és jogi forma
 • Bejegyzés szerinti ország
 • Cím
Egy személyt ábrázoló ikon jelenik meg, ha a jogosult magánszemélyként jár el

Magánszemély

Ha Ön magánszemély, a következő adatokat kell feltüntetnie:

 • Vezeték- és keresztnév
 • Állampolgárság
 • Cím

Mindkét esetben nagyon fontos, hogy e-mail címét, telefonszámát és (adott esetben) faxszámát is megadja az egyszerűbb kapcsolatfelvétel céljából.

Hogyan kommunikál Önnel az EUIPO?

A kommunikáció legegyszerűbb és leggyorsabb módja az online User Area használata.

Az OHIM ügyintézési eszköze, a User Area megnyitása

Ez egy olyan biztonságos platform, amelyen keresztül elektronikus úton kommunikálhat az EUIPO-val.

Felhívjuk figyelmét, hogy e-mailt csak nem hivatalos kommunikációként áll módunkban elfogadni.

Köteles vagyok képviselőt meghatalmazni, hogy eljárjon a nevemben?

A bejelentők elviekben nem kötelesek képviselőt választani. Ha azonban a jogosult üzleti tevékenységének székhelye, valóságos és működő telephelye vagy lakóhelye nem az Európai Gazdasági Térség területén található, a Hivatal előtt folyó valamennyi eljárásban − a bejelentés benyújtását kivéve − képviselőt köteles kinevezni. Az Európai Gazdasági Térség az Európai Unió összes tagállamát, Norvégiát, Izlandot és Liechtensteint foglalja magában.

A következő személyek járhatnak el képviselői minőségben:

Jogi szakember (vagy az adott országban azzal egyenértékű személy)

Az Európai Gazdasági Térség tagállamainak valamelyikében képesítéssel és az EGT területén székhellyel rendelkező jogi szakember. Olyan személynek kell lennie, aki az adott államban védjegyügyekben és/vagy formatervezési mintákkal kapcsolatos ügyekben képviselőként eljárhat.

Hivatásos képviselő

Az EUIPO jegyzékében szereplő hivatásos képviselő.

Természetes vagy jogi személy alkalmazottja

Az Európai Gazdasági Térség területén lakóhellyel, székhellyel, központi ügyintézési hellyel vagy ténylegesen működő ipari vagy kereskedelmi telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek alkalmazottjai képviselhetnek más jogi személyeket, feltéve, hogy a szóban forgó két jogi személy között gazdasági kapcsolat áll fenn.

A lajstrombavétel módja

Az Európai Gazdasági Térségben letelepedett kkv-knak és magánszemélyeknek készült űrlap használatával bejelentését három egyszerű lépésben, védjegyekkel foglalkozó szakember segítsége nélkül hozhatja létre és nyújthatja be.

A bejelentőlapon három fontos információ szerepel:

 • Jogosultság - Bármilyen magánszemély vagy vállalat rendelkezhet EU védjeggyel; az adatokat közzéteszik, és azokat folyamatosan aktualizálni kell, hogy ne merüljön fel kétség a védjegy jogosultját illetően.
 • Mi lehet EU védjegy? - Védjegyét egyértelmű módon kell ábrázolnia.
 • Áruk és szolgáltatások - A bejelentés tárgyát képező árukat és szolgáltatásokat meg kell határozni, hogy más kereskedők is tisztában legyenek a védjegy tartalmával.

Az alábbi hivatkozások segítségével végigvezetjük Önt az EU védjegy bejelentésének és lajstromozásának folyamatán. A bejelentés sikere nem garantált, de sokkal nagyobb a valószínűsége, ha Ön felkészült.

Lajstrombavételi folyamat

Tegyük fel, hogy épp most jelentette be a védjegyét. Mi a következő lépés?

A védjegybejelentést követően az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) megvizsgálja, hogy a védjegy lajstromba vehető-e. Ez többlépéses folyamat.

Az ún. vizsgálati időszakot felszólalási időszak követi, majd ez után kerül sor a lajstrombavételre. A vizsgálati időszak a bejelentés kézhezvételétől a bejelentés közzétételéig tart. A felszólalási időszak a bejelentés közzétételével kezdődik és a felszólalási időszak végével zárul le. A lajstrombavételre ez után kerül sor. Ezt a lajstromozott védjegy közzététele követi.

Vizsgálati időszak

Felszólalási időszak

Lajstrombavétel

 • A bejelentés kézhezvétele

 • A bejelentés közzététele

 • A felszólalási időszak vége

 • A lajstromozott védjegy közzététele

 

Mi történik a vizsgálati időszak során?

Az alábbi munkafolyamatból megtudhatja, hogy az EUIPO milyen intézkedéseket hajt végre a vizsgálati időszak során. Az intézkedésekre szinte egy időben kerül sor. Bejelentésének állapotát az eSearch eszköz segítségével vagy a User Area használatával követheti nyomon online.

Az alábbiakra a közvetlenül az EUIPO-hoz benyújtott bejelentések esetében kerül sor. További információk az Európai Uniót (EU) megjelölő nemzetközi bejelentések lajstromba vételének módjáról.

A folyamat a következő lépésekből áll: a benyújtás napja, osztályozás, alaki követelmények ellenőrzése, feltétlen kizáró okok ellenőrzése, fordítás és keresés. Az egyes lépésekre kattintva további információk olvashatók. A lépések megtörténte után a védjegyet közzéteszik.

Felszólalási időszak

 
 

Ha hibát észlelünk vagy kifogásról kell tájékoztatnunk Önt, arról hivatalos értesítést küldünk a User Area felületen, amelyet követően két hónap áll a rendelkezésére a hiánypótlásra, illetve a válaszadásra. Válaszának elkészítésére kérheti a határidő meghosszabbítását, amelynek kezdeti időtartama két hónap. Az első hosszabbítást általában automatikusan jóváhagyják, a második esetében azonban indokolás szükséges.

Néhány eljárás tekintetében vizsgálóink a bejelentőkkel (vagy képviselőjükkel) telefonon veszik fel a kapcsolatot az egyszerű kifogások tisztázása érdekében.

Ha úgy véljük, hogy válasza nem oldja meg teljes körűen a problémát, vagy nem reagál megkeresésünkre, jogerős határozatot bocsátunk ki, amelyben részben vagy teljes egészében elutasítjuk bejelentését vagy az abban megfogalmazott – például elsőbbség iránti – igényt. Másik lehetőségként, adott esetben módosíthatjuk bejelentésének adatait (például a leírás törlésével vagy színmegjelölés hozzáadásával). Ne feledje, hogy ha nem elégedett az eljárás kimenetelével, vagy úgy gondolja, hogy hiba történt, joga van fellebbezést benyújtani.

Ha bejelentését elutasítják, még mindig lehetősége van nemzeti lajstromozássá átalakítani (IP-híd) az EU védjegybejelentést, amennyiben az nem ütközik más jogokkal.

Ha senki sem emel kifogást, védjegyét az Európai Unió 23 hivatalos nyelvén közzétesszük. Ez azt jelenti, hogy nyilvánosságra hozzuk, hogy Ön bejelentette az adott védjegyet a meghatározott árukra és/vagy szolgáltatásokra vonatkozóan.

Mi történik a felszólalási időszak során?

A közzétételtől számítva a harmadik feleknek három hónap áll rendelkezésükre, hogy kifogást emeljenek, ha ellenzik az Ön védjegyének lajstromozását.

A felszólalásnak általában két oka lehet:

Egy harmadik fél már rendelkezik (legalább egy) korábbi joggal, és úgy véli, hogy lajstromozás esetén az Ön joga ütközhet az ő jogával.

Hogy megakadályozza az Ön védjegyének lajstrombavételét, az adott harmadik félnek – egy űrlap benyújtásával és 320 EUR díj megfizetésével – fel kell szólalnia az Ön védjegye ellen. Ha felszólalást nyújtanak be, akkor az Ön védjegyével szemben felszólalási eljárás indul, és abból az Ön védjegyének kell sikeresen kikerülnie. Felszólalás benyújtására a védjegy közzétételétől számított három hónapon belül van lehetőség.
 

A felszólalási eljárás menete:

Ötből egy EU védjegybejelentés ellen felszólalást nyújtanak be a piacon már jelen lévő védjegyek jogosultjai. Ezekben a vitás esetekben az után foglalunk állást, hogy mindkét fél – a bejelentő és a felszólaló is – benyújtotta bizonyítékait és érveit. A bejelentő minimálisra csökkentheti a felszólalás esélyét, ha kutatást végez, hogy kiszűrje a lehetséges átfedéseket.
 

A felszólalási eljárás lépéseit az alábbi ábra szemlélteti:

Az eljárás a bejelentés közzétételével indul és a lajstromozott védjegy közzétételével zárul, ezen belül pedig a következő lépésekből áll: felszólalás benyújtása, elfogadhatósági vizsgálat, várakozási időszak, kontradiktórius eljárási szakasz, valamint az eljárás vége. Az egyes lépésekre kattintva további információk olvashatók.

A felszólalást követő várakozási időszak

Vizsgálati időszak

Lajstrombavétel


 

A felszólalásról szóló összes határozatot közzéteszik az interneten, és a határozatban hátrányosan érintett valamennyi félnek joga van fellebbezést benyújtani.

Ha a felszólalás sikeres volt, még mindig lehetősége van nemzeti lajstromozássá átalakítani (IP-híd) az EU védjegybejelentést, amennyiben az nem ütközik más jogokkal.

A harmadik fél úgy véli, hogy az Ön védjegyét el kellett volna utasítani.

Bármilyen feltétlen kizáró okot bejelenthet, amelyet helyénvalónak talál. A feltétlen kizáró okok olyan követelmények, amelyeket az Ön védjegyének teljesítenie kell, például megkülönböztetőnek kell lennie, nem írhatja le azt az üzletágat, amelyben Ön tevékenykedik, és azt egyértelműen kell ábrázolni. Az Ön védjegye elleni felszólaláshoz a harmadik félnek erre vonatkozó értesítést kell küldenie a Hivatal számára, amelyben kifejti a védjegy lajstromba vétele ellen szóló érveit. Ezt a harmadik fél észrevételeinek nevezzük, amelyek benyújtása díjmentes. Ilyen észrevételek azonban csak akkor nyújthatók be, ha komolyan vitatható a védjegy létjogosultsága.

Az észrevételek kézhezvételét követően a Hivatal átvételi elismervényt küld az észrevételeket benyújtó személynek (az észrevételezőnek), és az észrevételeket továbbítja a bejelentő számára. Az észrevételező ezt követően nem kap további tájékoztatást az EUIPO-tól. A bejelentés újravizsgálatának eredményéről sem kap semmilyen értesítést. Az észrevételezőnek azonban van lehetősége a szóban forgó EU védjegybejelentés további sorsáról tájékoztatást kapni, ha megtekinti annak állapotát az eSearch eszközön keresztül.

A lajstrombavétel igazolása

Ha senki sem nyújt be felszólalást vagy harmadik féltől származó észrevételeket, a Ön védjegye lajstromba kerül, és a lajstrombavétel tényét közzéteszik. Erre azért van szükség, mert így más védjegyjogosultak és a nyilvánosság tájékoztatást kap arról, hogy a védjegy Önhöz tartozik.

A lajstrombavétel közzététele díjmentes, és arról a Hivatal védjegyokiratot bocsát ki.

Az okiratot a közzétételt követő két nap elteltével töltheti le a rendszerből. A védjegyokiratból nem készül papíralapú példány. Hitelesített vagy nem hitelesített másolat azonban igényelhető. Erre akkor lehet szükség, ha Ön elsőbbségi igénnyel kíván élni az EU védjegyét illetően. Egyes joghatóságok elfogadják az eSearch adatbázisunkban megtalálható információkat, míg mások hivatalos dokumentum benyújtására kötelezhetik Önt, amelyet az Iratba való betekintés részben igényelhet.

Hogyan támadható meg a Hivatal határozata?

A jogerős határozattal hátrányosan érintett felek fellebbezést nyújthatnak be. Az eAppeal alkalmazás a fellebbezési értesítés elektronikus benyújtására szolgáló egyesített alkalmazás. A fellebbezés benyújtása az eddiginél gyorsabb és könnyebb. Az eAppeal közvetlenül a User Area (felhasználói felület) Űrlapok és bejelentések részen keresztül, az Actions and communications (műveletek és közlemények) alatt érhető el, miután az eSearch Plus alkalmazásban megnyitotta a fájlt.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.