Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Felszólalások

A felszólalás online benyújtása keretében az EUIPO weboldalán keresztül felszólalási értesítést nyújthat be egy európai uniós védjeggyel vagy nemzetközi lajstromozással szemben, elküldheti a kapcsolódó csatolmányokat, és kitöltheti a szükséges fizetési adatokat.

Az online nyomtatvány benyújtását követően egy felszólalási számot rendelnek a kérelméhez.

A rendszer az elfogadhatósági vizsgálat részeként automatikusan ellenőrzi a felszólalási értesítést, hogy azonosítsa a kitöltés során elkövetett hibákat. Ugyanakkor az EUIPO elbírálói teljes körűen ellenőrzik azokat a felszólalásokat, amelyek esetében az elfogadhatóságot nem lehet automatikusan vizsgálni.

Az elfogadhatósági vizsgálatról részletesebben az iránymutatásokban olvashat.

 

Az inter partes felszólalási űrlap benyújtásának lépései:

 • Általános információk

  A felszólalási értesítés online változatát a következő szakaszokra osztották.

  • Hivatkozás
  • A művelet típusa
  • Felszólaló(k)
  • Képviselők
  • Vitatott szervezet
  • A felszólalás indokai és alapja
  • Érvek és bizonyítékok
  • A díj megfizetése
  • Aláírás

  A rendszer csak akkor engedi benyújtani a felszólalási értesítést, ha a kötelező mezőket kitöltötték. A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.

  Hivatkozás megadása

  Ennek a szakasznak a kitöltése nem kötelező.

  A felszólaló vagy a felszólaló nevében eljáró képviselő létrehozhatja saját hivatkozási számát, amely legfeljebb 30 karakterből, és betűk, számok és/vagy szimbólumok bármilyen kombinációjából állhat. A hivatkozási szám nem tartalmazhat szóközöket.

  Művelet típusának kiválasztása

 • Felszólaló

  Ennek a szakasznak a kitöltése kötelező. Legalább egy felszólaló adatait meg kell adnia.

  Amennyiben a felszólaló már nyújtott be európai uniós védjegybejelentést vagy formatervezésiminta-bejelentést, illetve felszólalási értesítést az EUIPO-hoz, akkor ezekhez tartozik egy EUIPO-azonosítószám. Ha tudja ezt a számot, akkor írja be a szöveges mezőbe, válassza ki az automatikus kiegészítés listából, majd kattintson a „Betöltés” lehetőségre, és a többi mező automatikusan kitöltődik.

  Amennyiben a felszólalónak nincs EUIPO-azonosítószáma, akkor ki kell tölteni a felszólalóra vonatkozó összes szükséges információs mezőt. Ehhez először az „Új felszólaló létrehozása” alatti legördülő menüből ki kell választani a felszólaló típusát. A felszólaló lehet jogi vagy természetes személy. Az alábbiakban felsorolt kötelező mezőket ki kell tölteni:

  Természetes személyek esetében (a bejelentő magánszemély)

  • Keresztnév
  • Vezetéknév
  • Állampolgárság
  • Ország
  • Utcanév és házszám
  • Város/település

  Jogi személyek esetében (a bejelentő vállalkozás/vállalat)

  • Hivatalos név
  • Társasági forma
  • Bejegyzés szerinti ország
  • Ország
  • Utcanév és házszám
  • Város/település

  Jogi személy
  Amennyiben a felszólaló jogi személy, meg kell adni a hivatalos nevét, valamint a társasági formát, pl. „Incorporated”, „Sociedad Anónima”, „Aktiengesellschaft” stb. A társasági forma a megszokott módon rövidíthető, pl. „Inc.”, „S.A.”, „AG” stb. Meg kell adni továbbá a jogi személy székhelye szerinti országot.

  Természetes személy
  Amennyiben a felszólaló természetes személy, a vezetéknevet, keresztnevet és állampolgárságot kell megadni.

  Javasoljuk, hogy minél több kapcsolattartási adatot adjon meg (irányítószám, telefonszámok).

  Ha a felszólalást egynél több felszólaló nyújtja be, a többi felszólalót úgy adhatjuk meg, hogy ugyanabból a legördülő menüből kiválasztjuk a felszólaló típusát. A felszólalók létrehozása után a felszólalók táblázatában a megfelelő gombokra kattintva megtekinthetők, szerkeszthetők és törölhetők a felszólalók.

  Kattintson a „+Hozzáadás” gombra, hogy az űrlaphoz a kiválasztott vagy újonnan létrehozott felszólalót hozzáadja.

 • Képviselő

  Ha egyik felszólalónak sem az Európai Gazdasági Térségben (EGT) van a lakóhelye, illetve székhelye, üzleti tevékenységének fő helye vagy valóságos és működő kereskedelmi telephelye, az EUIPO előtt folyó valamennyi eljárásban köteles képviseletével egy hivatásos képviselőt megbízni és e képviselő útján eljárni.

  A képviselők felsorolása megtalálható az EUIPO honlapján.

  A felszólaló akkor is kinevezhet képviselőt, ha lakóhelye, illetve székhelye, üzleti tevékenységének fő helye vagy valóságos és működő kereskedelmi telephelye az Európai Gazdasági Térségben van.

  Ha a képviselő korábban kapott EUIPO-azonosítószámot, akkor írja be ezt a számot a szöveges mezőbe, válassza ki az automatikus kiegészítés listából, majd kattintson az „Betöltés” lehetőségre; a többi mező automatikusan kitöltődik.

  Ha a képviselőnek nincs azonosítószáma, minden mezőt manuálisan kell kitölteni. Ha új képviselőt kíván létrehozni a rendszerben, az „Új létrehozása” alatt a legördülő menüből válassza ki a képviselő típusát. Az új képviselő lehet ügyvéd vagy munkavállalói képviselő.

  Ügyvéd
  Ha a képviselő ügyvéd, a vezetéknevet és keresztnevet kell megadni. Az ügyvéd egy létező képviselői társulás tagja is lehet. Ha már ismeri a társulás azonosítószámát, akkor az automatikus kiegészítés listából kiválasztva írja be szöveges mezőbe, majd válassza a „+Hozzáadás” lehetőséget. A társulás neve betöltődik az űrlapba. A „Társulás neve” szövegmezőt kézzel is kitöltheti. Adott tárulás azonosítószámára a „Keresés az eSearch plus-ban” linkre kattintva is rákereshet.

  Munkavállalói képviselő
  Ha a képviselő a felszólaló közvetlen alkalmazásában áll, elegendő a képviselő vezetéknevének és keresztnevének megadása. Ha a munkavállalói képviselő egy olyan társaságnak dolgozik, amely az Európai Gazdasági Térségben valóságos és tényleges telephellyel rendelkezik, és amely gazdasági kapcsolatban áll a felszólalóval, akkor meg kell adni a társaság nevét és a gazdasági kapcsolatok jellegét.

  Javasoljuk, hogy a kapcsolattartáshoz szükséges összes adatot adja meg, beleértve a kapcsolattartó személy nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.

  Lehetőség van EUIPO-képviselő létrehozására is. Ilyen esetben az EUIPO hivatásos képviselőinek jegyzékébe való felvétel előtt egy tájékoztató üzenet jelenik meg az EUIPO által elvégzendő további vizsgálatról.

  A képviselői adatok mezőinek kitöltését követően kattintson a „+Hozzáadás” gombra, hogy az információk bekerüljenek a bejelentésébe.

 • Vitatott szervezet

  Meg kell adni, hogy a felszólalás egy európai uniós védjegybejelentés (EU védjegybejelentés) vagy egy nemzetközi lajstromozás (NL) ellen irányul-e.

  Kérjük, adja meg a vitatott EU védjegybejelentés vagy NL számát, majd kattintson a „Szervezet importálása” gombra; ha az EU védjegybejelentés vagy NL ellen felszólalást lehet benyújtani, akkor az adatok automatikusan betöltődnek. Ha az EU védjegybejelentés vagy az NL ellen nem lehet felszólalást benyújtani, akkor egy üzenet jelenik meg arról, hogy a felszólalást miért nem lehet létrehozni.

  A felszólalás nyelvét az európai uniós védjegyről szóló rendelet 146. cikkével összhangban kell megválasztani. A felszólalás nyelveként a vitatott bejelentés két nyelve közül az egyiket kell megadni, amennyiben ez az EUIPO hivatalosan elismert öt nyelvének egyike. Az EU védjegybejelentés kiválasztása után megjelennek a felszólalás elfogadható nyelvei (ha az első nyelv nem az EUIPO által elismert öt hivatalos nyelv egyike, akkor nem jelenik meg lehetőségként).

  A „Felszólalás terjedelme” mező azokra az árukra és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek ellen a felszólalás irányul. Alapértelmezett kiválasztásként a „Valamennyi áruval és szolgáltatással szemben” mező jelenik meg.

  Ha a felszólalás az EU védjegybejelentés vagy NL áruinak és szolgáltatásainak csak egy kiválasztott köre ellen irányul, akkor a második lehetőséget válassza ki („A bejelentésben szereplő áruk és szolgáltatások egy része, azaz:”), és adja meg, hogy melyeket vitatja. Törölhet egész osztályokat és/vagy egy osztályból megnevezéseket. Egy teljes osztály törléséhez kattintson az osztály bal felső sarkában lévő (X) elemre. Az osztály egy részének törléséhez kattintással vagy ráhúzással jelölje ki a törölni kívánt elemeket; ezzel a művelettel egy új gomb jelenik meg a „Kiválasztott kifejezések eltávolítása” felirattal, amelyre rákattintva törölheti a kiválasztott elemeket az osztályból. Az eredeti változathoz való visszatéréshez kattintson a „Visszaállítás” lehetőségre.

 • A felszólalás indokai

  Miután kiválasztotta az indok alapjául szolgáló cikket, egy lehetőség jelenik meg, amellyel hozzáadhatja a felszólalás alapját az űrlaphoz.

  A felszólalási értesítésnek legalább egy felszólalási alapot tartalmaznia kell.

  Az alábbi táblázatban megtalálja, hogy milyen indokok lehetnek a felszólalás alapjai:

  Indok

  Felszólalás alapja

  8. cikk, (1) bekezdés, a) pont;
  8. cikk, (1) bekezdés, b) pont

  EUTMA, nemzeti védjegylajstromozás/-bejelentés, nemzetközi lajstromozás, nemzetközi bejelentés, közismert védjegy (a Párizsi Egyezmény 6a. cikke)

  8. cikk, (5) bekezdés

  EUTMA, nemzeti védjegylajstromozás/-bejelentés, nemzetközi lajstromozás, nemzetközi bejelentés

  8. cikk, (3) bekezdés

  EUTMA, nemzeti védjegylajstromozás/-bejelentés, nemzeti védjegylajstromozás/-bejelentés az Unión kívül, nemzetközi lajstromozás, nemzetközi bejelentés, közismert védjegy (a Párizsi Egyezmény 6a. cikke), nem lajstromozott védjegy

  8. cikk, (4) bekezdés

  A kereskedelmi forgalomban használatos, nem lajstromozott védjegy vagy más megjelölés

  Indok

  A képviselet típusa

  8. cikk, (6) bekezdés

  Szó

  Miután kiválasztotta a megfelelő felszólalási alapot, ki kell töltenie az összes feltüntetett kötelező mezőt, és ki kell választania a „+Mentés” lehetőséget.

  A megadott információk ezután az alábbihoz hasonló táblázatban jelennek meg. A felszólalás alapja a „Törlés” gombra kattintva törölhető; ezt a táblázatban az eltávolítani kívánt elem mellett található (x) elem jelöli. Több felszólalási alap is megadható ugyanabban a felszólalási értesítésben, ezt a táblázatban az alapként hozzáadni kívánt elem mellett található a „+” gombra kattintva teheti meg.

 • Érvek és bizonyítékok

  .

 • Aláírás

  Ennek a szakasznak a kitöltése kötelező.

  A felszólalási értesítés végleges benyújtása előtt az elektronikus űrlapon a megfelelő mezőkben vezetéknevének, keresztnevének és hivatalos minőségének megadásával „alá kell írnia” az elektronikus bejelentőlapot.

  A „Második aláírás hozzáadása” opció kiválasztásával egy második aláírást is megadhat. Legfeljebb két aláírás adható meg. Az aláírási információk megadásával Ön megerősíti, hogy ellenőrizte az adatokat, és szeretné aláírni és benyújtani a bejelentési űrlapot.

 • A díj megfizetése

  Ennek a szakasznak a kitöltése kötelező.

  A felszólalási díjnak a felszólalási időszakon belül be kell érkeznie az EUIPO-hoz.

  Ha a felszólalási díj a felszólalás időszak lejárta után érkezik be, azonban a banknak a felszólalási időszak utolsó 10 napján belül fizetési megbízást adtak, akkor az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló rendelet 8. cikkének feltételei szerint a felszólalás elfogadható, ha:

  • a felszólaló bizonyítékot nyújt be arra, hogy a felszólalási időszak utolsó tíz napján belül fizetési megbízást adott, ÉS
  • befizeti a felszólalási díj 10%-os pótdíját (kettős feltétel).

  Ezt a pótdíjat azonban nem kell megfizetni, ha az adott személy bizonyítani tudja, hogy a fizetési megbízást a fizetési határidő lejárta előtt több mint 10 nappal adták a banknak. Amennyiben a felszólalási díj a felszólalási időszakon belül nem érkezik be, vagy ha a fenti rendelkezés nem alkalmazandó, akkor úgy tekintik, hogy a felszólalási értesítés nem érkezett be.

  Az EUIPO nem küld fizetési felszólítást.

  A díjat euróban kell befizetni.

  További információ a védjegyekhez kapcsolódó EUIPO díjakról és fizetésről.

 • Az űrlap benyújtása

  A rendszer ellenőrzi, hogy a felszólalási űrlapon vannak-e összeegyeztethetetlen adatok vagy hiányzó információk; ha probléma merül fel, hibaüzenet jelenik meg.

  Miután az űrlapon szereplő adatok érvényesek, a rendszer átirányítja a visszaigazoló oldalra, amely az alkalmazás összes benyújtani kívánt adatát tartalmazza. Benyújtás előtt az adatokat még módosíthatja.

   

 • Elmentés, nyomtatás és visszaállítás

  A „User Area” felületén elmentheti („Save”) az elektronikus felszólalási űrlapot. A bejelentésre szolgáló űrlap kitöltése során tervezetként bármikor elmentheti bejelentését. Ehhez kattintson az űrlap jobb oldali oszlopában található „Tervezet mentése” gombra. A tervezet a saját User Area „Tervezetek” részében érhető el.

  „Űrlap adatainak mentése XML-ben”: az információkat XML formátumban exportálhatja, és azokat később újból felhasználhatja az „Adatok importálása XML-ből” opció segítségével.

  Az űrlap az eljárás bármely pontján kinyomtatható. Nyomatékosan javasoljuk, hogy a benyújtás előtt ellenőrizze le a felszólalási értesítést. Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben a szakaszban még nem nyújtotta be a felszólalási értesítést. A kinyomtatott példány ezért nem fogadható el a benyújtás bizonyítékaként.

  „Visszaállítás” ‒ Ha újra szeretné kezdeni a bejelentést, kattintson az „Űrlap visszaállítása” gombra, és ezzel törli az információkat az előzőleg kitöltött mezőkből.

  A felszólalási űrlap végleges benyújtásához kattintson a „Következő” gombra. A rendszer átirányítja a fizetési oldalra, és a fizetési adatok megadását követően visszajelzést kap arról, hogy a folyamat sikeresen befejeződött. Megjelenik a felszólalás száma – az EUIPO-val folytatott minden levelezésben ezt a számot kell használnia hivatkozásként –, valamint a benyújtás dátuma és ideje (közép-európai idő). A „Letöltés nyugtázása” gomb megnyomásával pdf-fájl készíthető, amely a bejelentés visszaigazolását, szükség szerint a fizetéssel kapcsolatos tudnivalókat és magát a felszólalási értesítést is tartalmazza.

  Kifejezetten ajánljuk, hogy nyomtassa ki vagy mentse el a bejelentésről szóló elismervényt, mert az EUIPO nem állít ki további másolatokat. Csak az eCommunication felhasználói kapnak másolatot a User Area felületükön található postafiókjukba.

  Azt is ajánlott ellenőrizni, hogy a csatolt fájlok száma megegyezik-e a feltöltött fájlok számával.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.