Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Az adatok és a magánélet védelméről szóló különleges nyilatkozat a Súgóhoz és GYIK-hez kapcsolódó azonnali visszajelzést adó felméréshez


Az adatkezelésért az Ügyfélszolgálati osztály igazgatója mint adatkezelő a felelős.
 
Erre az adatkezelési műveletre a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő kezelése tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kerül sor. A jelen közleményben szereplő tájékoztatást a 45/2001/EK rendelet 11. és 12. cikke alapján teszik közzé.

1. Mi az adatkezelési eljárás célja?
Ezen azonnali visszajelzési funkció célja az EUIPO weboldal „Súgó és GYIK” részében biztosított tartalommal kapcsolatos felhasználói elégedettség mérése. Ebben a részben értékelni tudja, hogy elégedett-e a Súgó és GYIK részben adott válaszokkal. Abban az esetben, ha nem elégedett, kérjük adja meg elérhetőségét (azaz nevét, telefonszámát és e-mail-címét).  Felhívjuk a figyelmét, hogy ha elérhetőségét kifejezetten nyomon követés érdekében történő kapcsolatfelvétel érdekében adta meg, visszajelzésének jobb megértése érdekében az EUIPO fel fogja Önt keresni telefonon vagy e-mailben.
 
2. Milyen személyes adatokat kezelünk?
A kezelt adatok az alábbiak:
  • Az elégedettségre adott pontszámok és a kérdőívekkel kapcsolatos észrevételek
  • Az EUIPO honlap-portál által a kérdőív megválaszolása során automatikusan gyűjtött felhasználói adatok (pl. nyelv, nap és időpont)
  • Bejelentkezés esetén a rendszerünkben már meglévő felhasználói adatok, beleértve a személyes adatokat is – azonosító, ország, felhasználó típusa és altípusa
  • A felhasználó által kifejezetten a külön kért nyomon követés érdekében megadott adatok: név, e-mail-cím és telefonszám 

3. Ki férhet hozzá az adatokhoz és kinek továbbítják őket?
Adataihoz csak az adatok elemzésében személyesen részt vevő, az EUIPO-nál dolgozó külön felhatalmazott belső munkatársak (akik az ügyfélszolgálati osztálynak dolgoznak) férnek hozzá. Személyes adatait semmilyen célból nem közöljük harmadik féllel.
 
4. Hogyan védjük adatait?
Minden azonnali visszajelzési művelettel kapcsolatos személyes adatot biztonságos informatikai eszközön tárolunk (ShareDox / Survey system) a Hivatal biztonsági szabályainak megfelelően, valamint olyan meghatározott elektronikus mappákban, amelyek csak felhatalmazott felek számára hozzáférhetők.
 
Megfelelő szintű külön hozzáférést csak a fent nevezett feleknek biztosítunk egyedileg. Az adatbázis jelszóval védett, a rendszer egyszeri bejelentkezési rendszer.
 
5. Hogyan tekinthet bele adataiba, és hogyan ellenőrizheti, módosíthatja vagy törölheti őket?
Az Ön személyes adataiba való betekintéshez, azok helyesbítéséhez, zárolásához és törléséhez való jog megilleti Önt a 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15., és 16. cikke szerinti esetekben, mely gyakorlásához írásbeli kérelmet kell benyújtania az adatkezelőhöz, az Ügyfélszolgálati Osztály igazgatójához, és konkrétan el kell küldeni kérését az alábbi elérhetőségre: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
6. Mi a jogalapja ezen adatok kezelésének?
A személyes adatok gyűjtésére és kezelésére a személyes adatok védelméről szóló, 2000. december 18-i 45/2001 európai parlamenti és tanácsi rendelet, és különösen 5. cikkének a) és d) pontjai alapján kerül sor.
 
További általános tájékoztatás: EUIPO személyes adatok védelme. A közölt információkkal kapcsolatos kérdéseivel vagy kéréseivel forduljon az adatkezelőhöz!
 
7. Meddig őrizzük adatait?
Személyes adatait csak azon cél eléréséhez szükséges időtartamra őrizzük meg, amely érdekében kezeljük: demográfiai információk esetében ez három év (mivel azok nyilvántartási adatoknak minősülnek), a kérdőívet megválaszoló felhasználók kapcsolt elégedettségi adatai esetében öt év, névtelen elégedettségi adatok esetében határozatlan időtartam.
 
8. Elérhetőség
Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, tegye fel azokat az adatkezelőnek, az Ügyfélszolgálati Osztály igazgatójának az alábbi elérhetőségen: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
A személyes adatok védelmére vonatkozó bármely kérdésével forduljon az EUIPO adatvédelmi tisztviselőjéhez:   DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
 
Fellebbezések:
Ha a nézeteltérést nem rendezi az adatkezelő és/vagy az adatvédelmi tisztviselő, akkor a panaszokat bármikor az európai adatvédelmi biztos elé lehet terjeszteni az alábbi elérhetőségen: edps@edps.europa.eu
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.