Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Díjfizetéssel kapcsolatos ajánlások

A díjfizetés és a lajstrombavételi folyamat felgyorsítása érdekében megkérjük felhasználóinkat, hogy kövessék az alábbi ajánlásokat a banki átutalások során.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bankunk csak korlátozott számú karaktert képes feldolgozni a „díjfizető" és a „közlemény" mezőkben. Ezért kérjük, kövesse az alábbi iránymutatásokat.


Közlemény mezők

Kérjük, a következő módon töltse ki ezt a mezőt.

 • Kérjük, használja a lenti táblázatban felsorolt kódokat
  pl. EUTM az EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGY LAJSTROMOZÁSÁNAK BEJELENTÉSI DÍJA helyett

 • Ne írja ki a kezdő nulla karaktereket a számok elején, és ne használjon szóközöket vagy kötőjeleket a fax- és telefonszámokban, mert azok feleslegesen növelik a karakterszámot.

 • Ha a díjfizetés egynél több védjegyre vagy formatervezési mintára vonatkozik, csak az első és az utolsó kódját adja meg, majd küldje el faxon az érintett védjegyek és formatervezési minták minden adatát
  pl. EUTM-3558961-3558969


Példák

Példák a díjfizetési közleményre
Fizetés típusa Példák a díjfizetési közleményre
Elektronikus úton történő bejelentés díja (EUTM = európai uniós védjegy) EUTM-5104422 a védjegy megnevezése E-00031516-S REF. JSE06
Elektronikus úton történő bejelentés díja (RCD = lajstromozott közösségi formatervezési minta) RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Felszólalás EUTM-4325047 OPP a védjegy megnevezése
Nemzetközi lajstromozás EUTM-4325047 INT
Megújítás (EUTM) EUTM-509936 RENEW
Díjfizetés az 1361. sz. folyószámlára ACC-1361
Hitelesített másolatok EUTM-1820061 COPIES
Több formatervezési minta átruházása (első: 1420061 és utolsó: 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Hivatali kódok (fontossági sorrendben)

Hivatali kódok jegyzéke
Kód Leírás Példa
ACC Befizetés folyószámlára ACC-1361
OWN, REP Jogosult azonosítója, Képviselő azonosítója (ha ismert) REP-10711
EUTM, RCD Védjegy vagy formatervezési minta száma EUTM-5104422
RCD-1698
  Védjegy vagy formatervezési minta megnevezése védjegy megnevezése
REF A bejelentő belső referenciaszáma REF JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Műveleti kód: Felszólalás, Bejegyzés, Megújítás, Iratbetekintés, Nemzetközi lajstromozás, Átruházás, Törlés, Átalakítás, Hitelesített másolatok, Fellebbezés OPP
INT
INV
APP
FAX Faxszám FAX(49)07511245574


Díjfizető mezője

Kérjük, a következő módon töltse ki ezt a mezőt.

 • Használjon jól beazonosítható nevet, például a díjfizető, a bejelentő (jogosult vagy képviselő), a felszólaló vagy a küldő nevét.

 • A díjfizető neve mezőben csak nevet adjon meg megjelölések és titulusok – például OKL. MÉRN. DR. , SZABADALMI HIVATAL – nélkül.

 • A későbbi díjfizetések esetében is ugyanezt a nevet használja.

 • Címek feltüntetése
  Befizető neve
  MÁRIA KISS
  Befizető címe
  KISS UTCA 50.
  A befizető postai irányítószáma és a város
  BUDAPEST 1088

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.