Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Bejelentési és lajstrombavételi eljárás

 

A lajstromozott közösségi formatervezési minta bejelentésének leggyorsabb és legegyszerűbb módja az online bejelentés.

Emellett a bejelentés faxon, postán, illetve a nyitvatartási idő alatt az EUIPO portáján személyesen is benyújtható.
Faxon küldött bejelentés esetén a formatervezési minta ábrázolása valószínűleg veszít minőségéből (különösen fényképek használatánál), tekintettel arra, hogy ez a technológia nem megfelelő a képi információ továbbítására.
A faxon történő benyújtás ezért általában nem javasolt. Ha Ön mégis így szeretné benyújtani a bejelentést, szíveskedjen gondoskodni arról, hogy a fax kézhezvételét követő 1 hónapon belül papíralapú másolatot is beküldjön. Az elbíráló 1 hónapig vár a megerősítő másolatra a bejelentés további feldolgozása előtt.
A lajstromozási kérelmet az előírt díjak befizetésével együtt kell benyújtani.
Az (EUIPO weboldalán található) kérelem űrlapot ki kell tölteni, és csatolni kell a formatervezési minta világos ábrázolását is. Ez lehet rajz vagy fénykép is.
A kérelemhez csatolni kell az előírt díjak befizetését is. Ezek a kérelem jellegétől függenek, például attól, hogy kérelmezik-e a közzététel halasztását.

A lajstromozással kapcsolatos további információért, kérjük, keresse fel az alábbi részeket:


A világ minden országából bármely természetes személy vagy jogi személy nyújthat be bejelentést.
További információkért lásd a weboldalunk jogosultságra vonatkozó részét.
További információk az Iránymutatás, B rész, Vizsgálat, 2. szakasz, Alaki követelmények 2. pont alatt találhatók.


A locarnói osztályozás az ipari formatervezési minták nemzetközi osztályozására szolgáló rendszer, amelynek fenntartója a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO). A lajstromozott közösségi formatervezési mintákban (RCD), valamint az RCD-bejelentésekben szereplő áruk besorolására az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) egy terméklistát állított össze, az úgynevezett „EuroLocarno” listát, amely a locarnói osztályozáson alapul.
Formatervezési minta bejelentésekor a bejelentőnek javasoljuk, hogy az áruk megjelölése során a locarnói osztályozásból vagy az EuroLocarnóból származó kifejezéseket használjon, így elkerülheti a lajstromozási folyamatban felmerülő esetleges késedelmet, amely abból adódik, hogy az osztályozásban használtaktól eltérő kifejezéseket le kell fordítani.
 
További információkért lásd a Locarnói osztályozás (formatervezési minták) részt.


Amennyiben formatervezési minta bejelentésére először kerül sor, a tulajdonosnak az első bejelentéstől számított 6 hónapos időszak áll rendelkezésére, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) előtt a közösségi formatervezési mintára vonatkozó bejelentésének elsőbbséget igényeljen. Amennyiben Ön elsőbbséget igényel, és valaki Önt követően terjeszt elő kérelmet, az Ön kérelme ahhoz képest elsőbbséget fog élvezni.


Igen. Bárki, aki az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Egyezmény vagy a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó megállapodás valamely részes államában nyújtotta be formatervezésiminta-oltalmi kérelmét, igényelhet elsőbbséget. Az EUIPO-hoz a kapcsolódó bejelentést az első bejelentést követő 6 hónapon belül be kell nyújtani. Az elsőbbség jogához kapcsolódó dokumentációban szerepelnie kell a már bejelentett formatervezési minta ábrázolásának.
Még a lajstromozott közösségi formatervezési minta elutasítása esetén is be lehet nyújtani kapcsolódó bejelentést az EUIPO-hoz az elutasított lajstromozott közösségi formatervezési minta elsőbbségének igénylésére.

További információkért lásd a Tippek és helyes gyakorlat a formatervezési minták benyújtásához részt.

További információkért lásd az Iránymutatás, a lajstromozott közösségi mintaoltalom bejelentések vizsgálata cím alatt található részt.


Hagyományos bejelentés esetén nincsen korlátozás. A bejelentő tetszőleges számú formatervezési mintát nyújthat be egy többes bejelentésben, az egyetlen feltétel, hogy a termékek, amelyekre a formatervezési minta vonatkozik, ugyanabba a locarnói osztályba tartozzanak, azaz ugyanolyan típusú árukat jelenítsenek meg. Ez a feltétel nem alkalmazandó, ha a bejelentés díszítésre vonatkozik.

További információkért kérjük, keresse fel a A formatervezési minta és az ahhoz kapcsolódó termék(ek) részt.

További információkért lásd az Iránymutatás, a lajstromozott közösségi mintaoltalom bejelentések vizsgálata cím alatt található részt.


A formatervezési mintát legalább egy nézettel kell megjeleníteni, de akár hét nézet is benyújtható mintánként, további három, oltalomban nem részesülő nézettel együtt. Ugyanez vonatkozik a többes bejelentésekre is, minden egyes formatervezési mintához legfeljebb hét nézetet lehet benyújtani. Abban az esetben, ha hétnél több nézet kerül benyújtásra, az EUIPO a lajstromozás és közzététel céljaira nem fogja tekintetbe venni az extra nézetek egyikét sem, és a nézeteket a bejelentő által sorszámozott nézetek sorrendjében veszi figyelembe (a Közösségi Mintaoltalmi Rendelet végrehajtási rendelete (CDIR) 4. cikkének (2) bekezdése).

További információkért lásd a Tippek és helyes gyakorlat a formatervezési minták benyújtásához részt.
 
További információkért lásd az Iránymutatás, a lajstromozott közösségi mintaoltalom bejelentések vizsgálata cím alatt található részt.

További információkért, kérjük, keresse fel a Bejelentés benyújtása című részt.


A lajtromozott közösségi formatervezési minta bejelentéséhez használható nézetek maximális száma hét az EUIPO előtti eljárásban. Amennyiben Ön a formatervezési minta bejelentését ezt követően elsőbbségi igény alapjául kívánja használni egy másik bejelentési rendszerbe tartozó formatervezési minta bejelentése során, a további nézetek a lajtromozott közösségi formatervezési minta bejelentésének aktájában archiválásra kerülnek. Ha szeretne az EUIPO-tól a lajstromozott közösségi formatervezési minta bejelentéséről hitelesített másolatot kérni elsőbbségi igényéhez, a másolat tartalmazni fogja a lajstromozott közösségi formatervezési minta bejelentéséhez kapcsolódó valamennyi információt, beleértve az extra nézeteket is.

További információkért keresse fel a Bejelentés benyújtása című részt.


A bejelentéseket főként alaki szempontból ellenőrzik. Nem kerül sor részletes, érdemi vizsgálatra, csupán annak ellenőrzésére, hogy a bejelentés formatervezési mintára vonatkozik, és hogy a minta nem ütközik a közrendbe vagy a közerkölcsbe. Az európai uniós védjegyek rendszerétől eltérően itt nincs felszólalási eljárás.
A formatervezési mintára vonatkozó bejelentés vizsgálaton esik át, és ha minden alaki követelményt rendben találnak, a mintát lajstromba veszik és közzéteszik, ami történhet azonnal, vagy (a jogosult vagy képviselője kérésére) a halasztási időszakot követően, a bejelentés vagy az elsőbbség időpontjától számított 27 hónapon belül.
Ha a bejelentés nem felel meg az alaki követelményeknek, a Hivatal kifogással él (ez általában egy „hiánypótlásra felszólító levél”, amely megjelöli az orvosolandó hiányosságokat, valamint a válaszadási határidőt). Ennek eredményeként a bejelentést módosíthatják, vagy pedig – ha a kifogásokat nem orvosolták megfelelően – az elutasításra kerülhet. Ha a hiánypótlásra felszólító levélre 2 hónapon belül nem válaszolnak, ez a bejelentés elutasításához, egyes nézetek törléséhez vagy az elsőbbségi jog igénylésére való lehetőség elvesztéséhez vezethet.

További információkért lásd a Lajstrombavételi folyamat című részt.


A lajstromozást követően a bejelentést közzéteszik: ez történhet azonnal vagy a közzététel halasztásának függvényében, amelynek időtartama a benyújtás vagy az igényelt legkorábbi elsőbbség időpontjától számított legfeljebb 30 hónap lehet.
A közzététel halasztását az eredeti bejelentőlapon kell kérelmezni, a későbbi kérelmeket a Hivatal nem fogadja el.
E titoktartási időszak során a bejelentőnek lehetősége van a marketingstratégiája továbbfejlesztésére vagy a gyártás előkészületeinek véglegesítésére, anélkül hogy a versenytársak ismernék a kérdéses formatervezési mintát.
A lajstromozást követő közzététel csak a legalapvetőbb információkat tartalmazza. A formatervezési minta lényegi része (nézetek, termékmegnevezés és osztályozás) titokban marad. Ez létfontosságú lehet olyan ágazatokban, mint a divat vagy az autóipar, ahol a formatervezési mintákat a versenytársak előtt titokban kell tartani, mialatt a mintát már felhasználják a végső termék gyártásának előkészítésénél. Ha a bejelentő a 30 hónapos időszak során bármikor meg szeretné szüntetni a halasztást, kérheti az EUIPO-tól a formatervezési minta azonnali közzétételét. Mindez nagyfokú ellenőrzési lehetőséget biztosít a formatervezőknek és a vállalkozásoknak az alkotásaikat illetően.
A halasztási időszak végén a jogosultnak vagy képviselőjének a feladata, hogy kérelmezze a teljes körű közzétételt, a vonatkozó díjak megfizetése mellett. Ha a jogosult ezt nem teszi meg a határidőig (ez a benyújtás, illetve az esetleges elsőbbség időpontjától számított legfeljebb 27 hónap), a lajstromozott közösségi formatervezési mintára vonatkozó jog nem kerül közzétételre és érvényét veszti.

További információk a halasztás kérésének menetéről.

További információkkal kapcsolatban lásd az Iránymutatás, a lajstromozott közösségi mintaoltalom bejelentések vizsgálata című részt.


Igen, be kell jelentkeznie az e-bejelentkezési űrlap használatához. Ha nincs felhasználóneve és jelszava, kérjük, regisztráljon.


Igen. Az online bejelentési űrlap az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető.


Az online bejelentéssel kapcsolatos információk a weboldal Formatervezési minta bejelentése részében találhatók.


A bejelentést nem lehet aláírni; Önnek csak a bejelentési díjak befizetését jóváhagyó személy nevét kell megjelölnie.
A bejelentéssel kapcsolatos további információkért lásd az Iránymutatás, a lajstromozott közösségi mintaoltalom bejelentések vizsgálata című részt.


Igen. Az elsőbbséget alátámasztó dokumentumok mellékletként csatolhatók az elektronikus bejelentési űrlaphoz. A formátumnak PDF-nek kell lennie. A más formátumban csatolt mellékletek nem tekinthetők benyújtottnak. A nézeteket és elsőbbségi dokumentumokat kivéve más dokumentum vagy információ nem küldhető csatolmányként.


Az EUIPO nem fogadja el az e-mailben beküldött hiányzó dokumentumokat.
Szükség esetén a bejelentéssel kapcsolatos hiányzó dokumentumok a referenciákra, valamint az online rendszeren keresztül kapott elektronikus számra hivatkozással postai úton küldhetők el. Ugyanakkor, amennyiben lehetséges, várja meg annak a formatervezési mintának a bejelentési számáról szóló elismervénynek a kézhezvételét, amelyet azelőtt jelentett be, mielőtt az elektronikus bejelentésére vonatkozóan az EUIPO-val kapcsolatba lépett.

A bejelentéssel kapcsolatos további információkért lásd az Iránymutatás, a lajstromozott közösségi mintaoltalom bejelentések vizsgálata című részt.


Igen. Átvételi elismervényt fog kapni, amikor az EUIPO átveszi az Ön elektronikus bejelentését. Ez az elismervény egy hivatkozási számot (pl.: e 0000000456982) tartalmaz. Ez nem a lajstromozott közösségi formatervezési minta (RCD) bejelentési száma. A lajstromozott közösségi formatervezési minta (RCD) bejelentési számát később, a közösségi formatervezési minta bejelentése kézhezvételének elismeréséről szóló levéllel együtt küldi majd meg a formatervezési minta osztály. Javasoljuk, hogy nyomtassa ki ezt az elismervényt.

Amennyiben nem kapott elektronikus elismervényt, valószínű, hogy a bejelentést nem megfelelően nyújtotta be, illetve azt az EUIPO nem vette át. Kérjük, mielőbb lépjen kapcsolatba az Információs Központtal.


A lajstromozott közösségi formatervezési mintára vonatkozó oltalom a bejelentés benyújtásának napjától számított 5 évig érvényes. A mintákat 5 évente, a benyújtás napjától számítva összesen legfeljebb 25 évre újíthatja meg.
A megújítási díj attól függ, hogy a formatervezési mintát milyen időszakra újítják meg.

A megújítási díjakkal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a díjakra és fizetésekre vonatkozó részt.

A megújítási kérelmet annak a hónapnak az utolsó napját megelőző 6 hónapon belül kell benyújtani, amelynek során az oltalmi idő lejár. A díjakat szintén e határidőn belül kell megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a kérelem benyújtására és a díjfizetésre további 6 hónapon belül is lehetősége van azon hónap utolsó napjától számítva, amelynek során az oltalmi idő lejár, amennyiben e meghosszabbított időszakon belül a pótdíjat is megfizeti.
A megújítás a meglévő lajstromozás lejártát követő napon kerül rögzítésre és lép érvénybe, feltéve, hogy a megújítási kérelem eleget tesz valamennyi követelménynek.

További információkért lásd a lajstromozott közösségi formatervezési minta kezelése részt.


Az itt megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az Európai uniós védjegyrendeletbenés a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatóban találhatók.

A személyes adatoknak a hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.