A grafikai ábrázolásra vonatkozó követelmény megszüntetése

Grafikai ábrázolás - Védjegytípusok

2017. október 1-jétől kezdve a grafikai ábrázolásra vonatkozó követelmény nem alkalmazandó az újonnan benyújtott védjegybejelentésekre. Ez azt jelenti, hogy ettől a naptól kezdve megengedett a megjelölések bármely megfelelő formában, széles körben elérhető technológia alkalmazásával történő ábrázolása, amennyiben az ábrázolás egyértelmű, pontos, önmagában teljes, könnyen hozzáférhető, érthető, tartós és objektív.

Az eredmény egy „azt kapod, amit látsz” rendszer lesz, amely az európai uniós védjegyek lajstromába bejegyzett védjegytételeket világosabbá, hozzáférhetőbbé és könnyebben kereshetővé kívánja tenni.

Az európai uniós védjegyről szóló rendelet végrehajtásáról szóló rendelet (EUV Vhr.) 3. cikke rögzíti egyes leggyakoribb védjegytípusok tekintetében – azok sajátos jellegének és alkotóelemeinek figyelembevételével – a megjelenítésre vonatkozó konkrét szabályokat és követelményeket, ideértve bizonyos technikai követelményeket is.

A cél nagyobb jogbiztonság nyújtása a felhasználók számára, valamint a formai okokra alapított kifogások arányának csökkentése.

Az alábbi táblázat tartalmazza a leggyakoribb védjegytípusok felsorolását, megjelenítésüket, a leírás szükségességét és a védjegybejelentés 2017. október 1-jén vagy azt követően történő benyújtásakor az EUIPO által elfogadott formátumot.

A védjegy típusa Leírás szükséges-e? Előírt formátum
Szó Nem N.A. Mutat Elrejt

Fogalommeghatározás

„...kizárólag szavakból vagy betűkből, számokból, egyéb szokásos tipográfiai elemekből, illetve ezek kombinációjából álló védjegyek ...”

Képviselet

A jelet szokványos írásmóddal és formázással, grafikai elemek vagy színek nélkül kell ábrázolni.

Ábrás Nem JPEG Mutat Elrejt

Fogalommeghatározás

„...olyan védjegyek, amelyek nem szokványos betűtípussal vagy formázással készültek, vagy valamilyen grafikai elemet vagy színt tartalmaznak, ideértve a kizárólag figuratív elemekből álló védjegyeket, valamint a szó- és figuratív elemeket egyaránt tartalmazó védjegyeket is...”

Képviselet

Változás az EUIPO gyakorlatában – színigénylésre már nincs lehetőség, a megjelenítésnek adott esetben tartalmaznia kell színeket és a megjelölés valamennyi elemét.

Alak Nem JPEG OBJ STL X3D Mutat Elrejt

Fogalommeghatározás

„...olyan védjegyek […], amelyek részben vagy egészben térbeli ábrázolású alakzatok, mint például a tárolók, a csomagolások, maguk a termékek vagy azok megjelenése ...” A „terjed ki” kifejezés arra utal, hogy a védjegy nem kizárólag önmagában álló formát, hanem szóelemet vagy ábrát, címkét stb. tartalmazó formát is magában foglal.

Képviselet

„...a térbeli alakzat grafikus ábrája, például számítógéppel generált kép, vagy fénykép formájában.” A grafikus ábra vagy a fénykép hat különböző nézetet tartalmazhat, ha azt nem elektronikusan nyújtják be...” Amennyiben az elektronikus ábrázolás nem számítógép által generált kép formájában valósul meg, legfeljebb hat különböző nézetet tartalmazhat, amelyeket egyetlen JPEG fájlban kell benyújtani.

Pozíció Választható (korábban kötelező) JPEG Mutat Elrejt

Fogalommeghatározás

„...a védjegy terméken való elhelyezésének vagy termékre való erősítésének konkrét módja jelenti magát a védjegyet...”

Képviselet

„...olyan ábrázolás […], amely megfelelően megadja a védjegy elhelyezkedését és az adott termékhez képesti méretét vagy arányát.”
Azokat az elemeket, amelyek nem képezik a lajstromozás tárgyát, „jól látható módon, lehetőleg szaggatott vagy pontozott vonallal el kell választani a többi résztől.”

Minta Választható JPEG Mutat Elrejt

Fogalommeghatározás

„...olyan védjegyek, amelyeket kizárólag bizonyos elemek ismétlődése alkot...”

Képviselet

A megjelenítés olyan ábrázolást követel meg, „amely mutatja az ismétlődési mintát”.

Szín (egy) Nem JPEG Mutat Elrejt

Fogalommeghatározás

„...a védjegyet kizárólag egy adott szín képezi, körvonalak nélkül ...”

Képviselet

„A szín ábrázolásának benyújtásával […], egy általánosan elismert színkódra való hivatkozással megjelölve az adott színt.”
Változás a gyakorlatban – 2017. október 1-jéig a színkódra való hivatkozás nem kötelező. 2017. október 1-jét követően a színkódra való hivatkozás kötelező.

Szín (kombináció) Választható (korábban kötelező) JPEG Mutat Elrejt

Fogalommeghatározás

„...a védjegyet kizárólag egy adott színkombináció képezi, körvonalak nélkül...”

Képviselet

„A színkombináció egységes és meghatározott, szisztematikus elrendezését bemutató módon kell megjeleníteni, egy általánosan elismert színkódra való hivatkozással megjelölve az alkalmazott színeket.”
Változás a gyakorlatban – 2017. október 1-jéig a színkódra való hivatkozás nem kötelező. 2017. október 1-jét követően a színkódra való hivatkozás kötelező.

Hang Nem JPEG MP3 (max. 2 Mb) Mutat Elrejt

Fogalommeghatározás

„...kizárólag egy adott hangot vagy hangkombinációt tartalmazó védjegy...”

Képviselet

„...a hangot tartalmazó audiofájl benyújtásával, vagy a hang kotta formájában történő pontos ábrázolásának benyújtásával.”
Változás a gyakorlatban – Október 1-jéig alkalmazandó követelmények: i. kotta (nem kötelező hangfájllal) vagy ii. szonogram, amelyet hangfájllal együtt kellett benyújtani.

Mozgás Választható (korábban kötelező) JPEG MP4 (max. 20 Mb) Mutat Elrejt

Fogalommeghatározás

„...A védjegyet részben vagy egészben az alkotóelemeinek mozgása vagy helyváltoztatása alkotja...”

Képviselet

„Az adott mozgást vagy helyváltoztatást bemutató videofájl vagy az adott mozgást bemutató állóképekből álló sorozat, amelyeket meg lehet számozni.” Állóképek bemutatása esetén azokat meg lehet számozni, illetve a sorozathoz fűzött magyarázatokkal lehet kiegészíteni.

Multimédia Nem MP4 (max. 20 Mb) Mutat Elrejt

Fogalommeghatározás

„...Részben vagy egészben kép és hang kombinációja által alkotott védjegy...”

Képviselet

„...olyan audiovizuális fájl, amely bemutatja az adott kép- és hangkombinációt”.

Hologram Nem JPEG MP4 (max. 20 Mb) Mutat Elrejt

Fogalommeghatározás

„...hologram jellegű elemekből álló védjegy...”

Képviselet

„...videofájl vagy olyan grafikus vagy fényképes megjelenítések […], amelyek kellő számú nézetet tartalmaznak ahhoz, hogy a holografikus hatás egésze azonosítható legyen.”

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Ez a rész általános tájékoztatást és figyelemfelhívó információkat tartalmaz az európai uniós védjegyrendeletről. Ezek az információk jogilag nem kötelező érvényűek.
Javasoljuk, hogy minden felhasználó vagy lehetséges felhasználó olvassa el a 2015/2424/EU rendeletet, amely az EU összes hivatalos nyelvén elérhető.
A Hivatal iránymutatásai továbbra is a legfőbb hivatkozási pontot jelentik az európai uniós védjegyek rendszerének felhasználói számára csakúgy, mint azoknak a szaktanácsadóknak, akik szeretnének naprakészek maradni az EUIPO vizsgálati gyakorlataival kapcsolatban.

A 2016. március 23-án hatályba lépett változásokkal kapcsolatos információk itt találhatók.