Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Díjak

Az EUIPO által alkalmazott díjrendszer el fog térni a BPHH-nál érvényben lévő díjrendszertől. Az eddigi alapdíj helyett, amely legfeljebb három áru- és szolgáltatásosztályt fedez, egy osztályonkénti fizetési rendszer fog érvénybe lépni.

A díjak tekintetében a módosító rendelet a következő változtatásokat vezeti be:

  • egy „osztályonként egy díj" rendszert a bejelentési és megújítási díjak vonatkozásában;
  • a Hivatalnak fizetendő díjak általános csökkenését;
  • a KV díjrendelet rendelkezéseinek az alaprendeletbe történő átvételét.
 

Azért fizessen, amire szüksége van

A közösségi védjegy, amelynek díja elektronikus bejelentés esetén 900 euró, papír alapú bejelentés esetén pedig 1050 euró, három osztályra vonatkozóan nyújt oltalmat. A módosító rendelet szerint a Hivatal egy „osztályonként egy díj" rendszerre tér át. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bejelentők kevesebbet fizetnek, ha a bejelentés egy osztályra vonatkozik, ugyanannyit, ha a bejelentés két osztályra vonatkozik és többet, ha az három vagy több osztályra vonatkozik. A megújítási díjak jelentős mértékben, a bejelentési díjak szintjére csökkenek minden esetben, valamint a felszólalási, törlési és fellebbezési díjak is csökkennek.

 

Bejelentési díjak (online bejelentés)

KV (régi rendszer) Díj EUV (új rendszer) Díj
Első osztály 900 € – legfeljebb három osztályra Első osztály 850 €
Második osztály Második osztály 50 €
Harmadik osztály Harmadik osztály 150 €
Negyedik és minden további osztály 150 € Negyedik és minden további osztály 150 €
 

Megújítási díjak (online bejelentés)

KV (régi rendszer) Díj EUV (új rendszer) Díj
Első osztály 1350 € – legfeljebb három osztályra Első osztály 850 €
Második osztály Második osztály 50 €
Harmadik osztály Harmadik osztály 150 €
Negyedik és minden további osztály 400 € Negyedik és minden további osztály 150 €
 

Az új európai uniós tanúsító védjegy

Az európai uniós tanúsító védjegy 21 hónap múlva kerül bevezetésre. Ezek „lehetővé teszik valamely tanúsító intézmény vagy szervezet számára, hogy a tanúsítási rendszer tagjai számára engedélyezzék a védjegy használatát a tanúsítási feltételeknek megfelelő áruk vagy szolgáltatások jelzésére" (EUVR 74b cikk). Az európai uniós tanúsító védjegy lajstromozásának költsége meg fog egyezni az európai uniós együttes védjegy lajstromozásának költségével: azaz 1800 € (1500 € online bejelentés esetén); 50 € egy második osztályra; 150 € egy harmadik, ill. minden további osztályra.

 

Egyéb díjak

Amint azt már korábban jeleztük, általában csökkenni fognak a Hivatalnak fizetendő díjak. Példák:

EU védjeggyel kapcsolatos díjak Díj (régi rendszer) EUV (új rendszer)
Felszólalás 350 € 320 €
Törlés 700 € 630 €
Fellebbezés 800 € 720 €
 

Új bejelentések

Az európai uniós védjegybejelentés, a felszólalás, a megszűnés megállapítására irányuló kérelem, a törlési kérelem vagy az (EU védjegyekkel kapcsolatos) fellebbezés bejelentési napja fogja meghatározni a fizetendő díjat (régi vagy új rendszer).

Ha a benyújtás napja megelőzi az új rendelet hatályba lépésének napját, (azaz 2016. 03.23-ikát), a régi díjrendszer alkalmazandó – beleértve adott esetben a késedelmes fizetés esetére felszámolt pótdíjak kiszámítását is – még abban az esetben is, ha a fizetés az az új rendelet hatályba lépését követően történt. Ha a benyújtás az új rendelet hatályba lépését (azaz 2016.03.23.) követően történik, az új díjrendszert kell alkalmazni. Ez abból az elvből ered, miszerint a bejelentés, kérelem, felszólalás vagy fellebbezés, amint a díjat kifizették, a bejelentési naptól, azaz amelyen benyújtottnak kell tekinteni, kezdve lesz érvényes.

Például, ha a három hónapos felszólalási időszak 2016.02.01-től 2016.04.30-ig tart, és a felszólalást 2016.03.01-én nyújtották be, a felszólalónak a régi díjat (350€) kell fizetnie. Ha azonban a fenti példában a felszólalást 2016.04.15-én nyújtják be, a felszólalónak az új díjat (320€) kell fizetnie. A felszólaló nem teheti meg azt, hogy a 2016.03.01-én benyújtott felszólalásdíjának kifizetésével vár 2016.04.30-ig, mert annak ellenére, hogy a fizetés a három hónapos felszólalási időszakon belülre esne, a felszólalás bejelentési napja (amelytől kezdve az érvényes lesz) az új rendelet hatályba lépése előtti időszakra esik.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.