Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Alapvető kérdések

 

Az Európai Unió védjegyrendszere egyetlen lajstromozási eljárásból áll, amely az Európai Unió 27 tagállamában biztosít kizárólagos jogot a tulajdonos számára.
Javasoljuk, hogy ellenőrizze a honlapon található ellenőrzőlistát, mielőtt EU-védjegybejelentést tesz.
További információk:


Az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet (EUVR) hatálya kiterjed bizonyos olyan területekre, amelyek az európai uniós tagállamokkal különleges kapcsolatban állnak. A Hivatal az Európai Bizottsággal együtt bemutatja az alább felsorolt érintett területek uniós jog szerinti helyzetét.

Az EU területének része[1]

Az EU területének nem része[2]

Åland-szigetek

Ciprus északi része

Martinique

Feröer szigetek

Guadeloupe

Grönland

Saint-Martin (FR)

Saint-Barthélemy

Francia Guyana

Új-Kaledónia

Réunion

Francia Polinézia

Azori-szigetek

Francia Déli és Antarktiszi Területek

Madeira

Wallis és Futuna

Ceuta és Melilla

Saint-Pierre és Miquelon

Kanári-szigetek

Aruba

Mayotte

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

 

Sint Maarten (NL)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a lista csak tájékoztató jellegű, nem kötelező erejű, nem teljes körű jegyzék.A nemzeti védjegy kizárólag abban a tagállamban nyújt védjegyoltalmat, ahol bejegyezték. Ezzel szemben az EU-védjegyoltalom valamennyi jelenlegi és majdani EU-tagállamban biztosít kizárólagos jogot tulajdonosának.
Kizárólag a bejelentőtől függ, hogy nemzeti, regionális, uniós vagy nemzetközi lajstromban kívánja-e szerepeltetni védjegyét.
További információk a védjegyek az Európai Unióban történő lajstromoztatásának előnyeiről.


EU-védjegyoltalom jogosultja lehet bármely természetes vagy jogi személy, a közjogi szervezeteket is ideértve.
Ide kattintva további tájékoztatást kaphat a jogosultságról.
Megtekintheti az Iránymutató, B. rész,  Vizsgálat, 2. szakasz,  Alaki követelmények 2.1. pontját is.


Termék/áru: minden olyan tétel, amellyel kereskedni lehet.

Szolgáltatás: tevékenységek nyújtása az emberi szükségletekkel összhangban.

Európai uniós védjegybejelentésének a következőket kell tartalmaznia: a lajstromoztatni kívánt védjegy megjelölése és a védjeggyel ellátott áruk és/vagy szolgáltatások jegyzéke (további részleteket itt tudhat meg: Az európai uniós védjegyrendelet (EUTMR) 31. cikke mindazon feltételekről, amelyeknek a bejelentésnek eleget kell tennie vagy az Iránymutató, B. rész, Vizsgálat, 2. szakasz, Alaki követelmények, 4. pont).

Az EUIPO a következő online eszközöket bocsátja rendelkezésre áru- és szolgáltatásjegyzékének összeállításához:


Igen, nemzeti lajstromozást lehet szerezni. Az EU-ban a védjegyek négy különböző szinten lajstromozhatók. Attól függően kell választania, hogy vállalkozásának mire van szüksége.
További információk a Védjegyek az Európai Unióban részben.


Alapvető rendeltetésükben különböznek.
  • A formatervezési minta alapvető rendeltetése a termék formájának meghatározása.
  • A védjegy is vonatkozhat termékekre (lásd a példákat). A védjegy fő funkciója, hogy meghatározott árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban azonosítson egy sajátos kereskedelmi eredetet.
Az EUIPO (az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala) minden szinten kínál szerzői jogi kurzusokat az e‑learning portálon.


Igen, a védjegy bármelyik szakaszban használható, akár a bejelentés benyújtása előtt is. Ez a használat azonban nem garantálja a védjegy lajstromozását.


A védjegyekről szóló közösségi jogszabályok a lajstromozott védjegyek jogosultjai számára vezetik be a védjegy tényleges használatára vonatkozó „kötelezettséget”.
A használat és a tényleges használat igazolásáról további részletek itt találhatók: Iránymutató, C. rész, Felszólalás, 6. szakasz, A használat igazolása, 1.1. pont,  A használat igazolásának szerepe.


Az EU-védjegyoltalom lajstromozással szerezhető meg. Az EU-védjegybejelentés azonban feljogosítja a bejelentőt, hogy felszólalást nyújtson be az olyan későbbi védjegybejelentésekkel szemben, amelyek azonos vagy kapcsolódó áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében azonosak vagy hasonlóak lehetnek a bejelentő védjegyéhez (A felszólalásról lásd a gyakori kérdéseket a 8. szakaszban).
Emellett egy EU-védjegybejelentés – egyéb lehetőségek mellett – átruházható, dologi jogot alapíthatnak rá, végrehajtási és fizetésképtelenségi eljárásba vonhatják be, valamint használatára engedély adható. Az európai szabadalmi nyilvántartásban bekövetkezett valamennyi változás itt található: Iránymutató, E. rész, A lajstrommal kapcsolatos műveletek.


Nem, nincs olyan jogalap, amely kötelezővé teszi ezt a használatot. A védjegy jogosultja azonban szabadon használhatja őket.


Ha ezt az elemet törölni kívánja, azonban már benyújtotta a bejelentést, az EU-védjegy módosítását/megváltoztatását kell kérvényeznie. Ha a védjegy lajstromozása már megtörtént, a változtatás díja 200 EUR.


A bejelentés megtétele előtti védjegykeresés fontos lépés, amellyel a lehetséges konfliktusok minimálisra csökkenthetők. A lajstromozott védjegyekre a Hivatal online eszközeinek segítségével, két különböző EUIPO-adatbázis, az eSearch plus és a TMview használatával kereshet rá.
 


A meglévő bejelentések állapota online követhető a User Area felületen és/vagy az eSearch plus-ban.
Az EUIPO részére benyújtott bejelentések online közzététele a eSearch plus adatbázisban látható, ahol teljes körű információ olvasható védjegyekről, formatervezési mintákról, tulajdonosokról, képviselőkről és közleményekről.
A lajstrombavételi folyamat négy lépésből áll. További információk.


Az eljárás határidejéről minden információ megtalálható az EUIPO szolgáltatási chartájában. A Hivatal negyedéves jelentései követik nyomon a különböző mutatók, köztük a határidők alakulását.


Az európai uniós védjegyek érvényességi ideje 10 év, amely korlátlan ideig megújítható.
További információ az EU-védjegy kezeléséről.
A szellemitulajdon-jogi beszámolók és tanulmányok a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjának honlapján tekinthetők meg.

Linkek a szellemitulajdon-jogi beszámolókhoz és tanulmányokhoz.


Az EUIPO – az Európai Unió szellemitulajdon-jogi hivatalaival, nemzetközi szervezetekkel és a felhasználói csoportokkal együttműködve – átfogó Európai védjegy- és formatervezésiminta-hálózat megteremtésével egységesíti az Európai Unión belüli gyakorlatokat és eszközöket.


A doménnév adott honlap azonosítására szolgáló internetes megjelölés. Valamennyi doménnév olyan kiterjesztést tartalmaz, amely azt a felső szintű domént jelöli, amelyikhez tartozik. A felső szintű domén egy internetes doménnév része, amely az utolsó ponttól jobbra található.
További információkért lásd: .eu felső szintű domén és annak más írásrendszerek szerinti változatai.


Az itt megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az Európai uniós védjegyrendeletbenés a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatóban találhatók.

A személyes adatoknak a hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.