Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Fellebbezés

 

A fellebbezés kitöltésével és előterjesztésével. Ezt a fellebbezéssel megtámadni kívánt határozat keltét (amely a határozatról szóló értesítés napja) követő 2 hónapon belül kell megtenni.
A fellebbezést az eljárás nyelvén kell előterjeszteni (amely a megtámadott határozat nyelve).

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a „fellebbezés indokolását”, amely tartalmazza azokat az indokokat, amelyekre tekintettel a fellebbező álláspontja szerint az eredeti határozat hibás volt. A fellebbezés indokolását nem szükséges a fellebbezéssel egyidejűleg benyújtani, azonban azt a megtámadott határozatról szóló értesítés napját követő 4 hónapon belül elő kell terjeszteni.

Felhívjuk figyelmét az új eAppealre, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a fellebbezés online előterjesztését. Az új eszköz egyértelmű útmutatást, továbbfejlesztett és felhasználóbarát felületet nyújt a felhasználóknak, illetve csökkenti a hibák kockázatát.
 
További információkhoz lásd a hogyan terjeszthető elő fellebbezés c. részt.
További információkhoz lásd afelhasználói felület részt.
További információkhoz lásd a fellebbezési formanyomtatványra vonatkozó megjegyzések részt.


Nem.

A fellebbezést azon az eljárási nyelven kell benyújtani, amelyen a fellebbezés tárgyát képező határozatot hozták.

Nem. Ezekről a határidőkről az Európai Unió tagállamainak megállapodása alapján jogszabályok (az EU védjegyrendelete) rendelkeznek, és azokat a fellebbezési tanács nem változtathatja meg.
Az egyetlen lehetőség a Hivatalhoz címzett igazolási kérelem (restitutio in integrum, amely az „eredeti állapot helyreállítása” latin megfelelője) előterjesztése, amely az elveszett jogok visszaállításának joghatásával jár. Az előterjesztési feltételek meglehetősen szigorúak, például igazolni kell, hogy Ön megfelelő gondossággal járt el a jogszabály által meghatározott határidő megtartása érdekében. Ezen túlmenően további követelmények is léteznek (lásdIrányelvek, A Rész, Általános szabályok, 8. rész, Igazolási kérelem), a díjat is ideértve.
 
További információkért lásd az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 rendelete (2017. június 14.) az európai uniós védjegyről104. cikkét, illetve további információ elérhető a Hivatal Jog és gyakorlat című weboldalán, az új uniós védjegyrendelet.
 
További információkért lásd A Tanács 6/2002/EK rendeletét (2001. december 12.) a közösségi formatervezési mintáról.

Igen. A fellebbező fél a „fellebbező”, a másik fél pedig az „ellenérdekű fél”. Az ellenérdekű fél a fellebbező fellebbezés indokolását tartalmazó beadványára vonatkozóan azok közlésétől számított 2 hónapon belül észrevételeket terjeszthet elő.
Amennyiben ezeket az észrevételeket az ellenérdekű fél előterjeszti, a fellebbező – kivételes jelleggel, a fellebbezési tanácshoz előterjesztett kérelemre – indokolt kérelmet terjeszthet elő annak érdekében, hogy az észrevételekre válaszolhasson. Ennek a válasznak az előterjesztését követően az ellenérdekű fél viszonválaszt terjeszthet elő.

Attól függ. Például nem hosszabbíthatók meg a rendelet által meghatározott azon határidők, amelyek tekintetében a fellebbezési tanácsnak nincsen mérlegelési jogköre (mint például a fellebbezés vagy a fellebbezés indokolását tartalmazó beadvány előterjesztésénél). Ezekben az esetekben az egyetlen megoldás az igazolási kérelem.
Meghosszabbíthatók viszont a tanács által meghatározott, illetve azok a rendelet által előírt határidők (például a beadványokra és észrevételekre további idő biztosításával), amelyek tekintetében fennáll a mérlegelési jogkör.
Ezek azonban csak néhány további feltétel mellett gyakorolhatók. A meghosszabbítás csak akkor lehetséges, ha a megfelelő kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt nyújtják be és veszik kézhez. A feleknek valamennyi hosszabbítási kérelmet igazolniuk és indokolniuk kell. A meghosszabbítás indokolásának vagy igazolásának elmaradása esetén a kérelmet el kell utasítani. Amennyiben a kérelmet két fél együttesen terjesztette elő, azt mindkettejüknek alá kell írniuk.
Főszabály szerint az ugyanarra a határidőre vonatkozóan előterjesztett többszöri meghosszabbítást el kell utasítani, kivéve ha a további meghosszabbítást bizonyítékkal alátámasztott rendkívüli körülmények indokolják.

Igen. A fellebbező fél a „fellebbező”, a másik fél pedig az „ellenérdekű fél”. Az ellenérdekű fél a fellebbező fellebbezés indokolását tartalmazó beadványára vonatkozóan észrevételeket terjeszthet elő. Erre a tanács általában a fellebbezés indokolását tartalmazó beadvány közlésétől számított két hónapos határidőt szab.
Amennyiben az ellenérdekű fél ilyen észrevételt terjeszt elő, a fellebbező kivételes esetben felhívható arra, hogy választ adjon (ismételten a válasz közlésétől számított 2 hónapon belül). Az ellenérdekű fél viszonválaszt terjeszthet elő.

További információ a jogairól való tájékoztatás oldalon található.

A gyorsított fellebbezési eljárás alkalmazása olyan, rendkívüli fellebbezési ügyekben lehet indokolt, amikor az ügy sürgőssége miatt bármilyen késedelem súlyos veszteséget okozhat. A gyorsított fellebbezést gyorsított eljárás előzi meg, azt elsőbbségi ügyintézéssel (azaz nem időrendi sorrend szerint) kezelik, és a feleknek alapvetően csak egyszer van lehetőségük észrevételeket tenni.
Ha valamelyik fél gyorsított ügyintézést szeretne kérni, erre vonatkozóan külön okiratba foglalt kérelmet kell előterjesztenie. A kérelemben dokumentumokkal kell alátámasztani az ügy sürgősségét.

Igen. Ennek a jogintézménynek „csatlakozó fellebbezés” a neve, amelyet a fellebbezés indokolását tartalmazó beadvány észrevételezésére nyitva álló határidőn belül kell előterjeszteni. A csatlakozó fellebbezést külön okiratban kell előterjeszteni.

A megsemmisítési kérelemmel kapcsolatos további információk az Irányelvek, a formatervezésiminta-oltalom megsemmisítésére irányuló kérelmek vizsgálata cím alatt találhatók.

A felekkel való közlésüket követő naptól kezdődően valamennyi határozat eredeti nyelven elérhető az eSearch Case Law adatbázisban. Egy hónappal később egy nem hivatalos angol fordítás is bekerül az adatbázisba.

További információkért látogasson el a fellebbezési tanács részhez.

Az itt megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az Európai uniós védjegyrendeletbenés a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatóban találhatók.

A személyes adatoknak a hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

Weboldalunk a felhasználói élményt javító technikai funkciókat támogató sütiket (cookie-kat), valamint webanalitikai eszközöket is használ. További információért kattintson ide