Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

EU-bővítés

 

Az Európai Unió bármely későbbi bővítése után minden, az új országok csatlakozása előtt lajstromozott, illetve bejelentett EU védjegy és lajstromozott közösségi formatervezési minta automatikusan, további alaki követelmények vagy díjak nélkül az új tagállam(ok)ra is érvényes.
 
További felvilágosítás az Iránymutatások A. rész, Általános szabályok, 9. szakaszában (Bővítés) olvasható.


Nem. A kiterjesztett EU védjegyek (EU védjegy lajstromozások vagy függőben lévő EU védjegybejelentések) vonatkozásában nincs lehetőség az érvényességük megtámadására olyan feltétlen kizáró okok alapján, amelyek kizárólag azért alkalmazhatók, mert új tagállamok csatlakoztak az EU-hoz. Például, amennyiben egy meglévő EU védjegylajstromozás egy olyan szót tartalmaz, amely valamelyik új tagállam nyelvén leíró jellegű, ez a tény nem nyújtható be törlési kérelem indokaként, ahogy arról az EU védjegyrendelet rendelkezik.

További információk: Védjegyek az Európai Unióban.


Nem. Az új tagállam csatlakozása előtt bejelentett vagy lajstromozott EU védjegyek az új nyelvekre nem lesznek lefordítva, és az új nyelveken nem lesznek közzétéve. Ugyanakkor a csatlakozás időpontjától a tagállamok új hivatalos nyelve az EU hivatalos nyelve lesz, és ezért az ezen időpontban vagy azt követően bejelentett vagy lajstromozott EU védjegyeket lefordítják az új hivatalos nyelvekre.


Igen. A korábbi nemzeti jogosultak megtilthatják a kiterjesztett EU védjegyek alkalmazását (kizárólag az alkalmazást) az új tagállam területén, a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően, két feltétellel. Egyrészt, hogy a korábbi jogokat az adott új tagállamban a csatlakozás előtt lajstromozták, bejelentették vagy megszerezték, másrészt hogy a korábbi jogokat jóhiszeműen szerezték meg. Ez a rendelkezés garantálja az EU védjegyrendszer egységes jellegét, mivel egy EU védjegy érvényes az EU valamennyi tagállamában, de csak olyan „új tagállam” területén nem alkalmazható, ahol az korábbi jogokba ütközne.

További információért lásd: a fellebbezési tanácsok elnökségének a jogviták egyezséggel történő rendezéséről szóló, 2013. július 5-i 2013-3 számú határozata, „mediációról szóló határozat”.


Az Európai Unió és az Egyesült Királyság között létrejött, kilépésről rendelkező megállapodással összhangban (az ezzel kapcsolatos legfrissebb tudnivalók itt érhetők el) az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az EU-ból.

Az említett megállapodásban meghatározott átmeneti időszak – amely alatt az uniós jog (beleértve az európai uniós védjegyrendeletet, a lajstromozott közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletet, valamint ezek végrehajtási eszközeit) alkalmazandó maradt az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban – 2020. december 31-én ért véget.

További információkért látogasson el az alábbi oldalakra:


Az itt megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az Európai uniós védjegyrendeletbenés a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatóban találhatók.

A személyes adatoknak a hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.