Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Nemzetközi lajstromozás

 

Az ipari formatervezési minták nemzetközi lajstromozásának rendszerét a Hágai Megállapodás szabályozza. A rendszert a genfi (Svájc) székhelyű Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája felügyeli.
A rendszer az ipari formatervezési minta jogosultja számára lehetőséget nyújt arra, hogy a WIPO Nemzetközi Irodájához történő egyetlen bejelentés egyetlen nyelven történő benyújtásával, egyetlen díjcsoport egyetlen pénznemben (svájci frankban) történő megfizetésével a szerződő felek területén formatervezésiminta-oltalomban részesüljön.
A Hágai Megállapodás a következő két különböző „szövegből” áll: az 1960. évi Hágai Szövegből és az 1999. évi Genfi Szövegből. Mindkét Szöveg különböző jogi rendelkezéseket tartalmaz. Elvileg az országok szabadon választhatnak, hogy melyik Szöveghez kívánnak csatlakozni. A nemzetközi kormányközi szervezetek, mint például az EUIPO, azonban csak a Genfi Szöveg részes felei lehetnek. A Genfi Szöveg teljes körűen 2004. április 1-jén lépett hatályba. Az Európai Unió a Genfi Szöveget 2007. szeptember 24-én akkreditálta, és a Szöveg az EU-t illetően 2008. január 1-jén lépett hatályba.

A Genfi Szöveg szerződő feleivel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a WIPO weboldalára.


Az Európai Unió Genfi Szöveghez való csatlakozása azt jelenti, hogy a nemzetközi bejelentések benyújtására jogosult bejelentők vagy mert az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárai, vagy mert lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel vagy valós és működő ipari vagy kereskedelmi telephellyel rendelkeznek az Európai Unió valamely tagállamának területén, a hágai rendszeren keresztül ipari formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentést nyújthatnak be.
A csatlakozás másik következménye, hogy az EU megjelölhető nemzetközi lajstromozásban. Ha az EUIPO nem állapít meg elutasítást ilyen nemzetközi lajstromozás tekintetében, az a közösségi formatervezési mintával azonos hatállyal fog rendelkezni az Unió területén.


A nemzetközi lajstromozás elsődleges eljárásában az EUIPO nem vesz részt. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi lajstromozásra irányuló bejelentéseket közvetlenül a WIPO-nak kell benyújtani, és az eljárást ott kell lefolytatni. Emellett, és a Madridi Jegyzőkönyvvel ellentétben, ebben az esetben a nemzetközi bejelentés alapjaként nincs szükség nemzeti vagy közösségi bejelentésre vagy lajstromozásra.
Amennyiben a nemzetközi lajstromozás iránti bejelentést tévedésből az EUIPO-hoz nyújtják be, az EUIPO nem továbbítja a bejelentést a WIPO-nak, és azt a feladónak sem küldi vissza.


Az a személy, aki egy olyan államnak az állampolgára, amely szerződő fél, vagy aki olyan kormányközi szervezet tagállamának állampolgára, amely szerződő fél, vagy aki egy szerződő fél területén lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel vagy valós és működő ipari vagy kereskedelmi telephellyel rendelkezik, benyújthat nemzetközi lajstromozásra irányuló bejelentést.


A nemzetközi lajstromozás esetében, az alapdíjon és a közzétételi díjon felül, a nemzetközi lajstromban megjelölt minden egyes szerződő fél részére is díjat kell fizetni. A fizetendő díj az adott szerződő féltől függ. Valamennyi díjat svájci frankban kell utalni a WIPO részére. Bővebb információért, kérjük használja a WIPO díjkalkulátorát.

A bejelentéssel kapcsolatos további információkért lásd az Irányelvek, lajstromozott közösségi mintaoltalom bejelentések vizsgálata című részt.


Nem. A kérelmező közvetlenül nyújthat be nemzetközi bejelentést. A kérelmező azonban kijelölhet a nevében eljáró képviselőt.


A nemzetközi bejelentés (2010. április 1-jétől) a bejelentő választása szerint angol, francia vagy spanyol nyelven nyújtható be.
 
A bejelentéssel kapcsolatos további információkért lásd az Irányelvek, lajstromozott közösségi mintaoltalom bejelentések vizsgálata című részt.


A szerződő feleket megjelölő nemzetközi lajstromozástól függően a közzététel elhalasztható. Egyes szerződő felek nyilatkoztak arról, hogy megjelölésük esetén nem lehet halasztást tenni, vagy a halasztás hat hónapos időtartamra rövidül. A Genfi Szöveg értelmében a halasztás időszaka a benyújtás időpontjától számítva legfeljebb 30 hónap, illetve elsőbbségi igény esetén az elsőbbségi igény benyújtásának időpontjától számítva szintén legfeljebb 30 hónap lehet. A halasztással kapcsolatban további tájékoztatásért kérjük, tanulmányozza a WIPO honlapját.

A bejelentéssel kapcsolatos további információkért lásd az iránymutatások, lajstromozott közösségi mintaoltalom bejelentések vizsgálata című részt.


Nem. Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozásokat a WIPO teszi közzé a Hague Express Bulletinben.
Ez a nemzetközi értesítő a WIPO weboldalán érhető el, és azt hetente aktualizálják.


Nem, az EUIPO nem teszi közzé (újra) a nemzetközi lajstromozásokat. Kizárólag a WIPO teszi közzé a nemzetközi lajstromozásokat a honlapján az International Designs Bulletinben.


Igen, közösségi formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentés elsőbbsége igényelhető nemzetközi lajstromozásra irányuló bejelentésben és fordítva. Az elsőbbség időtartama hat hónap.


A nemzetközi lajstromozásnak az EU területén történő megszüntetése vagy törlése érdekében harmadik felek ugyanolyan szabályok szerint kezdeményezhetnek megsemmisítési eljárást, mint a lajstromozott közösségi formatervezési minta megsemmisítése esetén, azaz harmadik felek megsemmisítési kérelmet nyújthatnak be az EUIPO-hoz, vagy közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróság előtt megsemmisítésre irányuló viszontkeresetet terjeszthetnek elő.


A WIPO vizsgálata csak a szükséges alaki követelményekre terjed ki. Az érdemi vizsgálatot adott esetben a megjelölt szerződő felek hivatalai végzik el. Ha az alaki követelmények tekintetében hiányosságokra derül fény, a bejelentőnek három hónap áll rendelkezésére azok pótlására.


A közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletbe (az 1891/2006/EK módosító rendelet által) bevezetett 106d. cikkel összhangban a formatervezési mintának az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozása a lajstromozás időpontjától ugyanolyan hatállyal fog bírni, mint a lajstromozott közösségi formatervezési mintáé, ha nem történt elutasításról értesítés, vagy ha az elutasítást visszavonták.
 
A lajstromozásra vonatkozó további információk.


Az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozás közzétételétől számított hat hónapon belül az EUIPO kizáró okokra irányuló vizsgálatot végez annak megállapítása céljából, hogy a nemzetközi lajstromozás tárgya megfelel-e (i) a formatervezési mintára vonatkozó meghatározásnak, összhangban a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet 9. cikkében megállapított, a közrenddel és közerkölccsel kapcsolatos előírásokkal.
Ha az EUIPO kizáró okot talál, elutasításról szóló értesítést küld a WIPO-nak, megelőzve, hogy a nemzetközi lajstromozás hatályba lépjen az Unió területén belül. A WIPO továbbküldi az elutasításról szóló értesítést a nemzetközi lajstromozás jogosultjának, aki az észrevételeit közvetlenül az EUIPO-nak benyújtva válaszolhat rá.
Ha a bejelentő észrevételei megszüntetik a kizáró okokat, az EUIPO visszavonja az elutasítást, és értesíti erről a WIPO-t. Ilyen esetben a nemzetközi lajstromozás ugyanazzal a hatállyal bír az Unió területén, mint a lajstromozott közösségi formatervezési minták.


Az itt megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az Európai uniós védjegyrendeletbenés a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatóban találhatók.

A személyes adatoknak a hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.