Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Lajstrom

 

Az európai uniós védjegyek lajstroma az összes EU védjegybejelentésről és lajstromozásról tartalmaz részleteket az európai uniós védjegyrendelet (EUVR) 111. cikkében leírtaknak megfelelően.
A közösségi formatervezésiminta-oltalmi lajstrom a közösségi formatervezési mintákról tartalmaz részleteket.
A lajstrom az európai uniós védjegyekre és lajstromozott formatervezési mintákra vonatkozó, a rendeletek által meghatározott adatok, mint például a jogosultságra vonatkozó részletek, a használati engedély megadásának érdekében vagy a dologi jog és szenioritási igények nyomon követése érdekében folyamatosan frissül.
A Hivatal bejegyzéseket, valamint a lajstrom nyilvánosan betekinthető egyéb részleteit tartalmazó Európai Uniós Védjegyértesítőt és Közösségi Formatervezési Mintaoltalmi Közlönyt ad ki.
Az értesítő, illetve a közlöny jobb megértése érdekében a Hivatal vademecumokat is hozzáférhetővé tesz, amelyek ismertetik a közlönyökben közzétett információkat.
Két vademecum áll rendelkezésre: egy az európai uniós védjegyekre és egy a lajstromozott közösségi formatervezési mintákra vonatkozósan.

Az értesítőre, illetve a közlönyre vonatkozó link itt érhető el: Értesítők (vademecum).


A lajstrombejegyzés a Hivatal által tett bejegyzés.
A bejegyzések a lajstromban lévő információk módosítására vonatkoznak – frissítik vagy módosítják az EU-védjegybejelentések, illetve a közösségi formatervezésiminta-oltalomra vonatkozó bejelentések vagy lajstromozások aktáiban korábban megadott adatokat.
A leggyakoribb bejegyzések a következők: átruházás/jogosult személyében bekövetkező változás, képviselő kijelölése, jogosult nevével és/vagy címével kapcsolatos változások, szenioritási igények, használati engedélyek, stb.
Az összes ilyen bejegyzést az alábbiak tartalmazzák:
  • az európai uniós védjegyek tekintetében az európai uniós védjegyrendelet (EUVR) 111. cikkének (3) bekezdése;
  • a lajstromozott közösségi formatervezési minták tekintetében a közösségi mintaoltalmi rendelet végrehajtási rendelete (CDIR) 69. cikkének (3) bekezdése.
A lajstrombejegyzés a Hivatal által tett bejegyzés. A bejegyzések többnyire a jogosult fennálló adatainak, használati engedélyeinek és dologi jogainak módosításait jelentik. Bővebb információ a közösségi formatervezési minta kezeléséről és a lajstrominformációk aktualizálásáról a weboldal Kezelés részében a „Tulajdon” fülön található.

További információkkal kapcsolatban lásd az Iránymutatás, A közösségi formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentés vizsgálata című részt.


Ezt könnyen megteheti az online User Area felületen keresztül. Lépjen be a User Area felületre, majd az Opciók menü használatával módosítsa a kívánt személyes adatokat.

További információ:Hogyan változtathatják meg a személyes adatokat a jogosultak.

A műveletek lajstromozására vonatkozó további információk itt találhatók: Iránymutatás, E. rész, A lajstrommal kapcsolatos műveletek, 1. szakasz, Változások a lajstromozásban.


Az átruházásra vonatkozó kérelmek díjkötelesek, és ezért kivételt jelentenek. A használati engedély átruházására (lásd a F-023 díjkódot) vonatkozó további információ a közvetlenül az EUIPO számára fizetendő díjak részben található.

További információ:Hogyan változtathatják meg a személyes adatokat a jogosultak.

A közösségi formatervezésiminta-oltalom átruházására vonatkozó további információk itt találhatók: Iránymutatás, A közösségi formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentés vizsgálata.


Ezt annak fényében döntik el, hogy a társaságokra irányadó nemzeti jog a társasági forma megváltozását a jogi személy identitása megváltozásának tekinti-e (ebben az esetben a változást átruházásként veszik nyilvántartásba), vagy sem.

További információkért lásd: Iránymutatás, E. rész, A lajstrommal kapcsolatos műveletek, 3. szakasz, EU-védjegyek és közösségi formatervezési minták mint a vagyoni forgalom tárgyai, 1. fejezet, Átruházás.


Ha az összeolvadás során megváltozik az érintett jogi személyek identitása, akkor azt átruházásként veszik nyilvántartásba. Amikor egy EU-védjegy vagy EU-védjegybejelentés jogosultja vásárol fel egy másik társaságot, akkor a tulajdonost illetően az identitás nem változik meg, és oltalom átruházásának bejegyzésére nem kerül sor.

További információkért lásd: Iránymutatás, E. rész, A lajstrommal kapcsolatos műveletek, 3. szakasz, EU-védjegyek és közösségi formatervezési minták mint a vagyoni forgalom tárgyai, 1. fejezet, Átruházás.


Elegendő, ha a felek megállapodnak a tulajdonjog-változás lajstromba történő bejegyeztetésében. Elegendő az erre vonatkozó, mindkét fél által aláírt kérelem. Ha a felek a Hivatal előtt eljárni jogosult közös hivatásos képviselőt neveznek ki, a képviselő aláírhatja a nevükben a kérelmet. Ilyen esetben nincs szükség az átruházásra vonatkozó további bizonyíték, mint például az átruházási okirat másolatának benyújtására. Minden más esetben az átruházásra vonatkozó bizonyíték (például átruházási okirat aláírt példányának) benyújtása szükséges.

A védjegyoltalom átruházásának bejegyzésére irányuló bejelentés formai és tartalmi követelményeire vonatkozó további részletek itt találhatók:Iránymutatás, E. rész, A lajstrommal kapcsolatos műveletek, 3. szakasz, EU-védjegyek és közösségi formatervezési minták mint a vagyoni forgalom tárgyai, 1. fejezet, Átruházás.


Igen, a bejelentések és a lajstromozások megosztás vagy részleges átruházás eredményeképpen oszthatók meg.
Miközben a részleges átruházás ingyenes, és az átruházott védjegy jogosultjának személyében bekövetkezett változást jelenti, addig egy védjegy megosztására irányuló kérelem díjköteles, és a megosztott védjegy jogosultja nem változik. Ha a díj befizetésére nem kerül sor, a kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.
A megosztás nem lehetséges a Madridi Jegyzőkönyv szerinti, EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozások esetén. Az EUIPO-nak nincs hatásköre egy nemzetközi megjelölés megosztására.
 
Az európai uniós védjegy megosztására irányuló nyilatkozat díjaival kapcsolatos további információ a közvetlenül az EUIPO számára fizetendő díjak jegyzékében található.

A védjegyoltalom részleges átruházásának bejegyzésére irányuló bejelentésre vonatkozó további részletek itt találhatók: Iránymutatás, E. rész, A lajstrommal kapcsolatos műveletek, 3. szakasz, EU-védjegyek és közösségi formatervezési minták mint a vagyoni forgalom tárgyai, 1. fejezet, Átruházás.

A megosztásokra vonatkozó további részletek itt találhatók: Iránymutatás, E. rész, A lajstrommal kapcsolatos műveletek, 1. szakasz, Változások a lajstromozásban, 5. pont, Megosztás.


Az európai uniós védjegyek lajstroma és a közösségi formatervezésiminta-oltalmi lajstrom mindenki számára elérhető.

Írásos kérelemre, díjfizetés ellenében az európai uniós védjegyek aktáiba is be lehet tekinteni. Az aktákban olyan elemek is szerepelnek, amelyeket a lajstrom nem tartalmaz, de harmadik felek számára jelentőséggel bírhatnak, mint például a formatervezési minta rövid leírása, amennyiben a bejelentő készített ilyet.

A halasztott közzétételű formatervezési mintákat a közzétételig nem lehet megtekinteni, kivéve, ha a jogosult ehhez hozzájárul, vagy ha a rendeletekben említett bármilyen egyéb korlátozott kivétel esete áll fenn. Ha egy formatervezési mintát soha nem tesznek közzé, az a nyilvánosság számára soha nem lesz megtekinthető.

További információkért lásd:Iránymutatás, E. rész, A lajstrommal kapcsolatos műveletek, 5. szakasz, Iratbetekintés.


Az ezen az oldalon megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az európai uniós védjegyrendeletben és a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben, vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatókban találhatók.

A személyes adatoknak a Hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.