Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Az elérhetőség ellenőrzése

 

A Hivatal ingyenes keresőinek használatával ellenőrizheti, hogy lajstromozták-e védjegyét vagy formatervezési mintáját: TMview, DesignView és/vagy eSearch plus.


Az EUIPO hasonlósági jelentést állít össze Önnek az Ön bejelentését esetleg befolyásoló védjegyekről. Korábbi védjegyek kockázatot jelenthetnek az Ön bejelentésére nézve. A jelentés mind a bejelentett védjegyneveket, mind az árukat és a szolgáltatásokat figyelembe veszi.
Ne feledje, hogy a lista nem teljes. Védjegye akkor is vitatható lehet, ha a keresés nem hozott hasonlósági eredményt.
Ezen felül az EUIPO online adatbázisai, az eSearch plus és a TMview lehetővé teszik a felhasználóknak az elérhetőség ellenőrzését. Mindkét szolgáltatás ingyenesen áll a felhasználók rendelkezésére.


Igen, amennyiben a bejelentő ezt kéri az összetettebb bejelentésében. A Hivatal a vizsgálati eljárás során minden EU-védjegybejelentés és az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozás esetében európai uniós kutatási jelentést készít. Ez a jelentés feltünteti az azonos és hasonló áru- és szolgáltatási osztályokra vonatkozó, korábbi azonos vagy hasonló EU-védjegyeket, EU-védjegybejelentéseket és az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozásokat. A kutatás az olyan korábbi védjegyekre terjed ki, amelyek az ugyanabba az osztályba tartozó, valamint a jellemzően hasonló árukat és szolgáltatásokat tartalmazó, ütköző osztályokba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkoznak.
További információk a Lajstrombavételi folyamat című részben találhatók.


Nem. Az EUIPO egyedi felkérés alapján nem végez kutatásokat. Az EUIPO-val kereskedelmi kapcsolatban nem álló magánvállalkozások azonban igen.
Ezen felül az EUIPO online adatbázisa, az eSearch plus, illetve a DesignView érhető el minden felhasználó számára ingyenes kutatások elvégzéséhez.
Az EUIPO-adatbázisokkal és -eszközökkel kapcsolatos további információért lásd a weboldalunk Adatbázisok című részét.
További információk itt találhatók: közösségi formatervezési minta lajstrombavételi folyamata.


Ezek a jelentések tartalmazzák a feltárt és a lajstromozni kért európai uniós védjegy lajstromozásával szemben az EUVR 8. cikke alapján felhozható korábbi nemzeti védjegyek, nemzeti védjegybejelentések, illetve az érintett tagállam(ok)ban hatályos nemzetközi egyezmények alapján lajstromozott védjegyek felsorolását, vagy azt rögzítik, hogy a kutatás során korábbi jog feltárása nem történt. Ilyen jelentés a vonatkozó kutatási díj megfizetése ellenében kérhető.

Az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozás nemzeti kutatást kérelmezni kívánó jogosultjának a nemzetközi lajstromozás WIPO általi közlésétől számított 1 hónapon belül kell megküldenie a kérelmet a Hivatal számára, és egyben megfizetnie a vonatkozó díjat.

A nemzeti kutatás iránti kérelem alapján valamennyi részt vevő nemzeti hivatal kutatást végez. Ez a „mindent vagy semmit” megközelítés azt jelenti, hogy a bejelentő nem választhatja ki, hogy mely részt vevő hivatalok végezzék el a kutatást.


A bejelentési díj tartalmazza az európai uniós kutatási jelentések költségét. A nemzeti kutatási jelentések opcionálisak. A bejelentőnek mind az európai uniós, mind a nemzeti kutatási jelentéseket az EU-védjegybejelentés benyújtásának időpontjában, illetve az EU-t megjelölő nemzetközi lajstromozások esetében az azt követő egy hónapon belül kell kérelmeznie, hogy a WIPO továbbította a beadványt az EUIPO-nak. A nemzeti kutatási jelentések résztvevő hivatalonként 12 EUR-ba kerülnek.
2014. január 1-jétől 5 nemzeti hivatal vesz részt ebben az opcionális kutatási rendszerben, és végez kutatásokat a nemzeti lajstromaikban: Cseh Köztársaság, Dánia, Magyarország, Románia és Szlovákia. A nemzeti kutatási jelentések esetében fizetendő díj teljes összege így 60 EUR.

A kutatási jelentésekre vonatkozó további információk itt találhatók: Iránymutatás, B. rész, Vizsgálat, 1. szakasz, Eljárások.


A korábbi európai uniós védjegyek vagy európai uniós védjegybejelentések jogosultjai védjegyfigyelést kérhetnek, amelyeknek keretében tájékoztatást kapnak a jogaikkal kapcsolatos esetleges ütközésekről. A levél pusztán tájékoztató jellegű, és sohasem tekintendő olyan megállapításnak, miszerint az ütközés ténylegesen fennáll, illetve hogy az érintett védjegyek, valamint áruk és szolgáltatások valóban azonosak vagy hasonlóak. Ilyen megállapítás csak egy, az EUIPO előtti felszólalási eljárásban vagy törlési eljárásban hozott végleges határozatban tehető.

További információkat itt talál: Iránymutatás, B. rész, Vizsgálat, 1. szakasz, Eljárások.


Az EURid az Európai Bizottság által az .eu doménnevek működtetésére kijelölt nonprofit szervezet. Az EURid fontos szerepet játszik az .eu doménnév birtokosa jogainak csalásokkal szembeni védelmében.
Az .eu doménnevekkel kapcsolatos hírek.


Az itt megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az Európai uniós védjegyrendeletbenés a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatóban találhatók.

A személyes adatoknak a hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.