Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Időkorlátok és határidők

 

A Hivatal előtti határidők két csoportra oszthatók:
  • az európai uniós védjegyrendelet (EUVR) és az európai uniós védjegyrendelet végrehajtási rendelete (EUVR Vhr.) vagy a közösségi mintaoltalmi rendelet és a közösségi mintaoltalmi rendelet végrehajtási rendelete által meghatározott határidők, amelyek ennélfogva kötelezőek;
  • a Hivatal által meghatározott határidők, amelyek bizonyos körülmények között meghosszabbíthatók.
Az európai uniós védjegyekre vonatkozó határidők tekintetében további információk itt találhatók: Iránymutatás, A. rész, Általános szabályok, 1. szakasz, Kommunikációs módok, határidők.
A közösségi formatervezési mintákra vonatkozó határidők tekintetében további információk itt találhatók: Iránymutatás, A. rész, Általános szabályok, 1. szakasz, Kommunikációs módok, határidők.

Az EUVR vagy az EUVR Vhr. által kifejezetten meghatározott határidők kivételével, ha az érintett fél lakóhelye, illetve székhelye, üzleti tevékenységének fő helye vagy telephelye az EGT területén van, a Hivatal által meghatározott határidők 1  és 6  hónap között vannak. Ha az érintett fél lakóhelye, illetve székhelye, üzleti tevékenységének fő helye vagy telephelye nem az EGT területén van, a határidők 2  és 6  hónap között mozognak. Az általános gyakorlat szerint 2  hónapos határidőt biztosítanak.
A közösségi mintaoltalmi rendelet vagy a közösségi mintaoltalmi rendelet végrehajtási rendelete által kifejezetten meghatározott határidők kivételével, ha az érintett fél lakóhelye, illetve székhelye, üzleti tevékenységének fő helye vagy telephelye az EGT területén van, a Hivatal által meghatározott határidők 1  és 6  hónap között vannak. Ha az érintett fél lakóhelye, illetve székhelye, üzleti tevékenységének fő helye vagy telephelye nem az EGT területén van, a határidők 2  és 6  hónap között mozognak. Az általános gyakorlat szerint 2  hónapos határidőt biztosítanak.

Mind az ex parte, mind az inter partes (amelyben kettő vagy több fél vesz részt) eljárásban a határidők lejárta előtt kell a meghosszabbításra vonatkozó kérelmeket benyújtani.
Az inter partes eljárás és a határidők meghosszabbítása tekintetében az európai uniós védjegyekre vonatkozó további információk itt találhatók: Iránymutatás, C. rész, Felszólalás, 1. szakasz, Eljárási kérdések. A közösségi formatervezésiminta-oltalom tekintetében az erre vonatkozó információk az Iránymutatás, A formatervezésiminta-oltalom megsemmisítésére irányuló kérelmek vizsgálata című rész 4.1.6. pontjában találhatók.

Ha a határidő lejárt, a határidőt elmulasztó félnek még mindig van két lehetősége:
  • egyrészről kérheti (az EUVR 105. cikke alapján) az eljárás folytatását, amelyhez csak bizonyos formai követelményeknek kell megfelelni;
  • előterjeszthet (az európai uniós védjegyek tekintetében az EUVR 104. cikke, a közösségi formatervezésiminta-oltalom tekintetében a közösségi mintaoltalmi rendelet 67. cikke alapján) igazolási kérelmet, amelyhez formai és érdemi követelmények teljesítése (mint például kellő gondosság tanúsítása) szükséges.
További információkért lásd: Iránymutatás, A. rész, Általános szabályok, 8. szakasz, Restitutio in integrum.

Felszólalási értesítést az európai uniós védjegybejelentésnek az Európai Uniós Védjegyértesítő A. részében történő meghirdetését követő 3 hónapon belül kell benyújtani.

A fellebbezést a vitatott határozat kézbesítésének napjától számított két hónapon belül kell benyújtani, és a fellebbezés alapjául szolgáló okokat ugyanezen naptól számított 4 hónapon belül kell benyújtani.

Ha az európai uniós védjegybejelentést a Hivatal határozatával elutasította, vagy az európai uniós védjegyoltalom a Hivatal vagy az európai uniós védjegybíróság határozata alapján szűnt meg, az átalakítás iránti kérelmet a határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 3 hónapon belül kell benyújtani.

Az átalakítás iránti kérelmet attól a naptól számított 3 hónapon belül kell benyújtani, amelyen az európai uniós védjegybejelentést visszavonták, vagy az európai uniós védjegyoltalom megszűnt.

Ha az európai uniós védjegybejelentés vagy közösségi formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentés nem felel meg az európai uniós védjegyrendeletnek vagy a közösségi mintaoltalmi rendeletnek, a Hivatal a bejelentőt a hiánypótlás kézbesítésétől számított 2 hónapos határidőn belül történő hiánypótlásra, illetve a díj megfizetésére szólítja fel.

Európai uniós védjegyoltalom megszűnésének megállapítására vagy a védjegy törlésére irányuló kérelem benyújtása tekintetében nincs határidő.

A közösségi formatervezésiminta-oltalom megsemmisítésére irányuló kereset benyújtása tekintetében nincs határidő.

Az itt megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az Európai uniós védjegyrendeletbenés a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatóban találhatók.

A személyes adatoknak a hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

Weboldalunk a felhasználói élményt javító technikai funkciókat támogató sütiket (cookie-kat), valamint webanalitikai eszközöket is használ. További információért kattintson ide