Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Díjak és fizetés

 

A díjstruktúra a weboldal Díjak és fizetés részén található. Ugyanezen az oldalon díjkalkulátor is található, amellyel ki tudja számítani a végösszeget, amely függ a formatervezési minták számától és attól, hogy halasztást kér-e.

A díjakra és befizetésekre vonatkozó további tudnivalókat lásd: Iránymutatás, A. rész, Általános szabályok, 3. szakasz, Díjak, költségek és illetékek megfizetése.


A lajstromozott közösségi formatervezési mintával kapcsolatos díjakat banki átutalással vagy folyószámláról lehet megfizetni. Internetes bejelentés esetén hitel- vagy betéti kártyával is lehet fizetni.

További tudnivalók tekintetében lásd a Díjak és fizetés részt.


A lajstromozási és közzétételi díjat egyidejűleg, a bejelentés benyújtásakor kell megfizetni.
Ha a bejelentés halasztás iránti kérelmet tartalmaz, akkor közzétételi díj helyett halasztási díjat kell fizetni. Ezt a díjat a halasztási időszak végén kell megfizetni. Ha a jogosult ennél korábbi közzétételre tart igényt, az említett időszak vége előtt kell a díjat megfizetni.

Az EUIPO nem állít ki díjbekérőt a fizetésről. Ha a befizetés kézhezvételéről elismervényre van szüksége, azt e-mailben kérheti az information@euipo.europa.eu címen.

A benyújtási időpont megállapítása után a díjak nem téríthetők vissza, kivéve, ha a bejelentő által befizetett díjak összege nem fedezi a formatervezési minta lajstromozási és közzétételi (vagy adott esetben halasztási) díjait, illetve többes bejelentés esetén legalább egy formatervezési minta díjait.


Az itt megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az Európai uniós védjegyrendeletbenés a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatóban találhatók.

A személyes adatoknak a hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.