Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Díjak és fizetés

 

Az EU-védjegy lajstromozása érdekében bejelentést kell benyújtani. Minden bejelentés után egyedi díjat kell megfizetni.
A díj összege attól függ, hogy:
  • a benyújtás elektronikus úton történt-e;
  • önálló EU-védjegyről, együttes EU-védjegyről vagy tanúsító EU-védjegyről van-e szó;
  • a bejelentés hány áru- és/vagy szolgáltatásosztályra terjed ki (általában két díjat kell mérlegelni: az alap- és az osztálydíjat).
A díjstruktúráról szóló bővebb információk a weboldal Díjak és fizetés részénél találhatók. Az osztályok számától és a védjegybejelentés módjától függően a fizetendő pontos összeg a díjkalkulátor segítségével is kiszámítható.
Az ideiglenes bejelentési időpont megőrzése érdekében az alapdíjat, valamint adott esetben az osztálydíjakat a bejelentés benyújtásától számított 1 hónapon belül kell megfizetni. Ha a díjfizetés nem történik meg 1 hónapon belül, az ideiglenes bejelentési időpont elévül.


Benyújtási időpont akkor rendelhető a bejelentéshez, ha az teljesíti az alábbi követelményeket:
  • megfizették a bejelentési díjat;
  • a bejelentés EU-védjegy lajstromba vételére irányuló kérelem;
  • a bejelentés a bejelentő azonosítására alkalmas adatokat tartalmaz;
  • a bejelentés tartalmazza a védjegy ábrázolását;
  • a bejelentés tartalmazza az áruk/szolgáltatások jegyzékét.
Ha a fenti követelmények közül bármelyik nem teljesül, hiánypótlási felszólítást küldenek, amelyben felkérik a bejelentőt, hogy a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított 2 hónapon belül pótolja a hiányzó elemet. Ez az időkorlát nem hosszabbítható meg. A benyújtás időpontja arra a napra változik, amelyen az összes kötelező információ hiánytalanná vált, a befizetéssel együtt.

További magyarázat az Iránymutatás, A. rész, Általános szabályok, 3. szakasz, Díjak, költségek és illetékek megfizetése részben található.


Az esetek többségében az elfogadható fizetési mód a banki átutalás, a Hivatalnál vezetett folyószámla megterhelése és (kizárólag bizonyos internetes szolgáltatások esetében) a betéti vagy hitelkártyás fizetés.
Ha a bejelentés benyújtása elektronikus úton történik, a legtöbb felhasználónak a hitel- vagy betéti kártyás fizetés ajánlott, kivéve, ha az EU-védjegyrendszer rendszeres vagy gyakori felhasználói, ebben az esetben ugyanis ajánlatos folyószámlát nyitni.
Ha a fizetéshez a banki átutalást választja, használja az elismervényen szereplő banki tranzakciós kódot. Alternatív lehetőségként az előkészített nyomtatványt is igénybe veheti, amelyet el kell juttatni a bankjához.
A fizetési módokról a weboldal Díjak és fizetés részénél tájékozódhat.


Egyfelől az interneten vagy a nyomtatvány le- és kitöltésével.

A minimális letét összege 1000 EUR. Tekintse át, hogy milyen előnyökkel jár, ha feliratkozik Key User programunkra, valamint nézze meg a weboldal User Area felületét, hogy megismerje a folytatáshoz szükséges tudnivalókat.
 
Lásd még a Hivatal ügyvezető igazgatójának a díjak és illetékek fizetési módjairól, és a díjak és illetékek jelentéktelen összegének megállapításáról szóló EX-21-5 határozatát (2017.09.18.).


A folyószámlarendszer legfőbb előnye, hogy az időbeli korlátozás alá eső beadványokat és kérelmeket, mint például felszólalásokat vagy fellebbezéseket, az időkorlát legutolsó napján nyújthatja be. Ennek eredményeként, és feltéve, hogy a folyószámlán elegendő fedezet áll rendelkezésre, a fizetést ezen a napon teljesítettnek fogjuk tekinteni.
Főszabályként a fizetés napjának a terhelési értesítő kézhez vétele számít, még akkor is, ha a folyószámla terhelése a későbbiekben történik meg.
A Hivatal határozottan javasolja, hogy a gyakori felhasználók nyissanak számlát az EUIPO-nál.

Olvassa el, hogy milyen előnyökkel jár, ha feliratkozik Key User programunkra.


Ha folyószámla-felhasználó, úgy alapértelmezés szerint a számlája megterhelése az „Azonnali terhelés” opcióval azonnal megtörténik. Ha inkább a rendelkezésre álló 1 hónapos időszak végén szeretne fizetni, akkor a „Terhelés később” négyzetet kell kipipálni. Ha már benyújtotta bejelentését, az elektronikus kommunikációban válassza az „Azonnali terhelés kérése” (kizárólag folyószámla-tulajdonosok számára) műveletet, feltüntetve a bejelentés azonosító számát, és kérve folyószámlája azonnali megterhelését.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Nem, de így már nem a bejelentés kézhezvételének, hanem a fizetés beérkezésének időpontja számít a benyújtás időpontjának.


Nem, az ügyirat ebben az esetben már lezárult, így teljesen új bejelentést kell ismételten beküldenie.


Nem, az EU védjegy díja a bejelentéssel válik esedékessé, és az esedékessé vált díjak visszafizetésére nincs lehetőség.
A díjak visszafizetésére vonatkozó bővebb információkért lásd: Iránymutatás, A. rész, Általános szabályok, 3. szakasz, Díjak, költségek és illetékek megfizetése.


Ha kiegészítő jegyzéket csatol, akkor írásbeli díjbekérőt fog kapni a papíralapú bejelentésekre vonatkozó díj (+150 €) megfizetésére, függetlenül attól, hogy az online bejelentéshez csatolta azt vagy még aznap, faxon küldte el. A kiegészítő áru- és szolgáltatásjegyzék tehát csak akkor tekinthető benyújtottnak, ha megtörtént az említett „papíralapú bejelentésekre vonatkozó díj” befizetése. Ez különösen fontos olyan bejelentőknek, akik az internetes bejelentésükhöz nem csatolnak áru- és szolgáltatásjegyzéket, mivel védjegyük benyújtási időpontját egészében elveszíthetik.
Ha a „papíralapú bejelentésekre vonatkozó díj” (+150 €) befizetése a bejelentés benyújtásától számított 1 hónapon belül megtörténik, az eredeti benyújtási időpont marad érvényben. Ha azonban a fizetésre később, de még a díjbekérőben megadott 2 hónapos határidő előtt kerül sor, a benyújtási időpont arra a napra módosul, amelyen a díj teljes összegét befizették.
Az EUIPO határozottan javasolja, hogy a bejelentők az áru- és szolgáltatásjegyzéküket az internetes bejelentőlap erre a célra kijelölt mezőjében csatolják. Ennek elmulasztása további költségeket, valamint olyan hiányosságot eredményez, amely lelassítja a védjegy feldolgozását. A bejelentés benyújtási időpontja is módosulhat ennek következtében. Az Árujegyzék összeállítása eszköz megkönnyítheti a jegyzéke létrehozását.

A védjegydíjakkal kapcsolatos további információkért, kérjük, olvassa el a honlap díjakra és fizetésekre vonatkozó részét.


Az ezen az oldalon megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az európai uniós védjegyrendeletben és a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben, vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatókban találhatók.

A személyes adatoknak a Hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.