Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Iratbetekintés

Iratbetekintés iránti kérelmet az európai uniós védjegy (EU védjegy) bejelentője/jogosultja, a lajstromozott közösségi formatervezési minta (RCD) bejelentője/jogosultja vagy ezek képviselője nyújthat be a lajstromozás alatt vagy után bármikor.

További információk a védjegyekre és a formatervezési mintákra vonatkozó útmutatónkban találhatók.

Harmadik fél csak a következő feltételek mellett kérelmezheti az iratbetekintést:

  • a dokumentumok, amelyekre a kérelem irányul, nem az EUIPO munkatársának kizárására vagy az eljárásban való részvételének kifogásolására vonatkoznak.
  • a dokumentumok, amelyekre a kérelem irányul, nem határozatok vagy vélemények készítéséhez kerülnek felhasználásra.
  • a dokumentumok, amelyekre a kérelem irányul, nem bizalmas jellegűek. Amennyiben azok, a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a betekintéshez mindenek felett álló, jogos érdeke fűződik.
  • az európai uniós védjegybejelentést a Európai Uniós Védjegyértesítő A. részében meghirdették, illetve a lajstromozott közösségi formatervezési minta meghirdetése nem került halasztásra. Ha az európai uniós védjegybejelentést még nem hirdették meg, illetve a lajstromozott közösségi formatervezési minta meghirdetését elhalasztották, a kérelmező ennek ellenére betekinthet az iratokba, ha igazolja, hogy:
    1. az európai uniós védjegy vagy a közösségi formatervezési minta bejelentője hozzájárult a betekintéshez;
    2. az európai uniós védjegy vagy formatervezési minta bejelentője úgy nyilatkozott, hogy a védjegy vagy formatervezési minta lajstromozását követően az abból eredő jogaira hivatkozással vele szemben fel kíván lépni.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.