Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Megsemmisítés

 

Megsemmisítésre irányuló kérelmet bármely természetes vagy jogi személy, illetve erre felhatalmazott állami szerv benyújthat az EUIPO-hoz. A megsemmisítési kérelem benyújtása díjköteles.
 
A megsemmisítési kérelemmel kapcsolatos további információ az Iránymutatások, a formatervezésiminta-oltalom megsemmisítésére irányuló kérelmek vizsgálata cím alatt található.


A megsemmisítés iránti kérelem benyújtásának díjára vonatkozó további tájékoztatás a díjak és fizetés résznél található.


Közösségi formatervezési mintára vonatkozó megsemmisítési eljárás esetében azon kérelmezők számára, akik nem rendelkeznek az EGT (Európai Gazdasági Térség) területén lakóhellyel, üzleti tevékenységük fő helye vagy valóságos és működő kereskedelmi telephelyük nem ott található, a Hivatal előtti képviselet kötelező. A Hivatal képviselői jegyzéke az eSearch plus szolgáltatáson keresztül érhető el.


A formatervezési minta megsemmisítési eljárására irányadó nyelvhasználati rend nem egyezik meg a védjegyeljárásra vonatkozó nyelvhasználati renddel.
A megsemmisítési kérelmet az eljárás nyelvén kell benyújtani, amely a vitatott közösségi formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentés nyelve (a bejelentés nyelve), feltéve, hogy a bejelentés nyelve a Hivatal öt nyelvének egyike (a CDR 98. cikke; a CDIR 29. cikke).
Ha a bejelentés nyelve nem a Hivatal öt nyelvének egyike, az eljárás a vitatott közösségi formatervezési minta bejelentésében megjelölt második nyelven folyik (a CDR 98. cikkének (4) bekezdése; a CDIR 29. cikkének (1) bekezdése).
További információ A formatervezésiminta-oltalom megsemmisítésére irányuló kérelmek vizsgálatára vonatkozó iránymutatásokban található.


A megsemmisítés iránti kérelmek a lajstromozott közösségi formatervezési mintákkal kapcsolatos vitás esetek megoldásában a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróságokkal együttesen hatáskörrel rendelkező EUIPO-hoz érkeznek be. A nem lajstromozott közösségi formatervezési mintákkal kapcsolatos vitás esetek rendezése viszont kizárólag a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróságok hatáskörébe tartozik.
Ha az ilyen, az EUIPO és az illetékes nemzeti bíróságok (közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróságok) vagy az európai bíróságok által tárgyalt ügyek száma elér egy bizonyos mértéket, idővel fokozatosan kialakul az ilyen ügyekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat, amelyet dokumentálnak és ahhoz észrevételeket fűznek, és amely mindenki számára elérhető lesz.
Az ítélkezési gyakorlat megismeréséhez használja az eSearch Case Law szolgáltatást.


Az itt megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az Európai uniós védjegyrendeletbenés a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatóban találhatók.

A személyes adatoknak a hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.