Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Gondoskodjon jogosultságának védelméről

Az EUVR 9. cikke értelmében „Az európai uniós védjegy lajstromozása a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében azonos megjelölést használ azonos árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban (...)”

A védjeggyel kapcsolatos jogok érvényesítése ugyanolyan fontos, mint a márkaépítés. Ha nem fordít erre kellő figyelmet, védjegye érvényessége megkérdőjelezhetővé válik, és a márka veszíteni fog értékéből.

Lajstromozott védjegyével kapcsolatos jogainak érvényesítése az Ön felelőssége. Ahhoz, hogy ezt hatékonyan tudja megtenni, a következőkre van szükség:

  • Győződjön meg arról, hogy a védjegy oltalma minden olyan árura és szolgáltatásra kiterjedjen, amely az Ön tevékenységi körébe tartozik.
  • Legyen éber! A lajstromozott védjegy jelzi a versenytársak számára az Ön védjeggyel kapcsolatos jogait, ha azonban valaki az Ön engedélye nélkül használja fel védjegyét vagy ahhoz hasonló védjegyet, Ön dönti el, hogy tesz-e lépéseket ez ellen.

Az EUIPO feladata az EU védjegyek és közösségi formatervezési minták lajstrombavétele.

Az EUIPO azonban nem végrehajtó hatóság, ezért nem tud jogi tanácsot adni a védjegyekkel és a formatervezési mintákkal kapcsolatos jogok érvényesítése terén.

 

A lajstromok

Győződjön meg arról, hogy más nem próbál azonos vagy hasonló védjegyet oltalom alá helyeztetni.

Ellenőrizze, hogy nincs-e az Önével azonos vagy ahhoz hasonló bejelentett vagy lajstromozott védjegy a védjegylajstromokban.

Az eSearch plus keresőeszközben ellenőrizheti az EU védjegybejelentéseket és -lajstromozásokat. Regisztrált felhasználóink automatikus felügyeleti riasztásokat állíthatnak be, és értesítést kapnak minden olyan esetben, amikor a Hivatalhoz ütköző védjegyre vonatkozó bejelentés érkezik.

A TMview egy globális védjegykereső eszköz, amely közel 60 szellemitulajdon-jogi hivatal, így valamennyi uniós nemzeti és regionális szellemitulajdon-jogi hivatal védjegyeire vonatkozó adatokhoz nyújt közvetlen hozzáférést. A www.tmdn.org több mint 40 millió védjegyhez biztosít ingyenes online hozzáférést.

Ha nem tud keresést végrehajtani, igénybe veheti jogi szakemberek szakszerű védjegyfigyelő szolgáltatásait.

Ha tudomást szerez arról, hogy egy versenytársa az Ön védjegyéhez hasonló vagy az Ön védjegyével megegyező védjegyet kíván bejelenteni, vagy ezt már megtette, érvényesítheti korábbi jogát, és felszólalhat a védjegy ellen, vagy töröltetheti a védjegylajstromból.

A piac

Ügyeljen arra, hogy senki ne használja védjegyét a piacon.

Ellenőrizze a sajtóanyagokban, kereskedelmi kiadványokban és vállalati webhelyeken, hogy nem használják-e védjegyét a piacon az Ön engedélye nélkül. Előfordulhat, hogy az Ön termékének hamisított másolatait próbálják meg értékesíteni, vagy a versenytársak hasonló, de nem azonos EU védjegyeket használnak.

Az EUIPO számos e-kereskedelmi piactérrel együttműködve információkat gyűjt a szellemi tulajdon védelmét szolgáló eszközeikről, hogy megkönnyítse az Ön számára a fellépést és az általuk rendelkezésre bocsátott források felhasználását. Erről bővebben itt olvashat.

A védjegy bitorlásának elkerülése érdekében fontolja meg védjegyének nemzeti vámhatóságnál történő bejelentését. A határrendészetek tisztviselői ezen adatbázisok segítségével kiszűrik a védjegybitorlás lehetséges eseteit, és lefoglalják a hamisított árukat.

A termékeire és márkáira vonatkozó információkat az IP Enforcement Portal adatbázisba is beviheti. Ez az adatbázis a bűnüldözési hatóságoknak nyújt segítséget a hamisított áruk felismerésében. Az adatbázis ingyenes, és például a csomagolásra, címkékre vagy kapcsolattartási adatokra vonatkozó információkat lehet benne feltüntetni. Ezt az információt használják fel a bűnüldözési hatóságok a hamisított áruk eredetiektől való megkülönböztetésére.

Önön múlik, hogy tesz-e lépéseket jogai érvényesítése érdekében.

Az EUIPO és a nemzeti lajstromok

Nyújtson be felszólalást az azonos vagy hasonló védjegyek ellen, illetve töröltesse azokat a lajstromokból!

 

Felszólalás

Amint hozzárendelnek egy benyújtási időpontot az Ön EU védjegybejelentéséhez, ettől az időponttól fogva az Európai Unióban felszólalhat az uniós és nemzeti lajstrombavételek ellen.
Jogai védelme érdekében rendszeresen végezzen keresést EU védjegybejelentésekkel és nemzeti lajstrombavételekkel kapcsolatban, és ellenőrizze az internetes piaci megjelenéseket. A védjegyekkel foglalkozó jogi szakemberek és figyelőszolgálatok segíthetnek Önnek a keresésben, és tanácsokat adhatnak ezen a téren.

 

Törlés

A regisztrált EU és nemzeti védjegyek az Európai Unióban töröltethetők. Ha úgy véli, hogy egy lajstromozott védjegy a használati követelmény ellenére nem került használatra, kérheti annak megszüntetését. Ha úgy véli, hogy egy lajstromozott védjegy ütközik az Ön korábbi jogával, vagy a lajstrombavétel érvénytelen, kérheti a szóban forgó védjegy érvénytelenítését. Az EU védjegy érvénytelenítésének alternatívájaként a jogosult kérheti a védjegy javára történő átruházását, ha azt az engedélye nélkül, a jogosult ügynöke vagy képviselője saját nevében lajstromoztatta.

A törlési kérelem díja 630 euro. Az érvénytelenítés a védjegyet visszamenőleges hatállyal érvényteleníti (teljes egészében eltávolítja a védjegylajstromból), míg a megszűnés megállapítása a kérelem Hivatalhoz történő benyújtásának dátumától érvényes.

Üzleti érdekek védelme a bíróságok előtt

Tegyen jogi lépéseket a jogbitorló ellen

Azt javasoljuk, hogy vitás esetekben forduljon jogi képviselőhöz, mielőtt bármilyen lépést tesz.

 

Tájékoztassa levélben a vélelmezett jogbitorlót, és kérje meg, hogy hagyjon fel tevékenységével

Miután fény derült a jogbitorlásra, fontolja meg a versenytárs levél útján történő tájékoztatását, amelyben megkéri, hagyjon fel a védjegy használatával. Versenytársa ilyen módon hivatalos tájékoztatást kap az Ön jogairól, és tudomást szerez arról, hogy a jogsértő magatartás folytatása esetén Ön további lépéseket tehet ellene.

 

Vitarendezés

Bizonyos esetekben közvetítő vagy választottbíróság útján van lehetőség a vita rendezésére. Ezek a szolgáltatások alkalmasak a jogszerűen működő vállalkozások közötti olyan vitás esetek rendezésére, amelyekben mindkét érintett fél költséghatékony és gyakorlati vitarendezési megoldásokra törekszik.

 

Polgári jogi intézkedések

Ha az Ön figyelmeztetési vagy vitarendezési kísérletei a vélelmezett jogbitorlóval szemben nem járnak sikerrel, lehetősége van egyéb jogi intézkedéseket, például a védjegy illegális használatát megakadályozó ideiglenes intézkedéseket és óvintézkedéseket alkalmazni. A polgári végrehajtási intézkedéseket minden esetben nemzeti szinten kell alkalmazni az illetékes uniós joghatóságnál. Az EU védjegyek esetében nagy előny, hogy ilyen intézkedés tekintetében egyetlen bíróság illetékességgel rendelkezik az összes tagállamban.

 

Büntetőjogi intézkedések

Büntetőjogi intézkedéseket akkor kell alkalmazni, ha hamisítással és szellemitulajdon-jogok megsértésével kapcsolatos tevékenységekre derült fény. Ilyen esetben fel kell vennie a kapcsolatot az illetékes uniós joghatóság nemzeti büntetés-végrehajtási hatóságaival.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó büntetőjogi végrehajtási szabályok nincsenek harmonizálva az Európai Unió területén. A büntetőjogi intézkedések végrehajtása a nemzeti végrehajtó hatóságok illetékességébe tartozik, amelyek az irányadó nemzeti jogszabályokat követve járnak el. Ennélfogva jelentős eltérések tapasztalhatók uniós szinten a büntetőjogi intézkedések tekintetében, és ezeket az intézkedéseket nem minden országban/tagállamban alkalmazzák minden esetben azonos módon.

Ha Önnek bírósági eljárás során kell igazolnia EU védjegyének hitelességét, lehetősége van nem hitelesített vagy hitelesített védjegyokirat-másolatot igényelni az eSearch plus eszközön keresztül, vagy az iratbetekintésre irányuló online űrlapot használni.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.