Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Kezelés

Az európai uniós védjegyek átruházhatók, használatba adhatók, módosíthatók és megújíthatók. A lajstromozott védjegyeket érintő módosításokat az Európai Uniós Védjegyértesítőben teszik közzé.

 

Az oltalom fenntartásának módja

Az európai uniós védjegyek érvényességi ideje 10 év, amely korlátlan alkalommal megújítható. Tízévente választ kell adnia a következő kérdésre: meg szeretném hosszabbítani a védjegy érvényességét? A válasz az Ön márkastratégiájától függ.

Szeretné fenntartani az oltalmat?

Megújítás 

Ön a következő három lehetőség közül választhat:

 1. Megújítás. Az interneten keresztül történő megújítás díja az első áru- vagy szolgáltatásosztály esetén 850 euro, a második esetén 50 euro, a harmadik és minden azt követő osztály esetén 150 euro. Ha szeretné, hogy védjegyére továbbra is az egész Európai Unióra kiterjedő oltalom vonatkozzon, újítsa meg védjegyét az interneten.


 2. Átalakítás. Ha szeretné, hogy a védjegyoltalom csak egyes tagállamokban maradjon meg, megteheti ezt európai uniós védjegyének nemzeti védjeggyé történő átalakításával. IP-híd


 3. Elállás. Ha úgy dönt, hogy nem újítja meg védjegyének uniós oltalmát, a védjeggyel kapcsolatos jogok elévülnek.

 

Mikor kell megújítani?

Önnek kell meggyőződnie arról, mikor esedékes a megújítás. Az Európai Unió Szellemi Tulajdonjogi Hivatala (EUIPO) azonban általában hat hónappal a védjegy oltalmának lejárta előtt értesítést küld Önnek vagy képviselőjének a megújításról. Minden olyan személy, aki jogot tart fenn az Ön európai uniós védjegyével kapcsolatban, például a licencszerződés kedvezményezettje, is értesítést kap a Hivataltól a védjegy megújításának esedékességéről.

A megújításhoz kitöltendő űrlap benyújtásáról és a megújítás díjának befizetéséről a védjegy lejárati dátumát megelőző hat hónapon belül gondoskodni kell. Az űrlap a lajstromozási időszak lejárati napjáig benyújtható.

Ha elfeledkezett a védjegy határidőn belüli megújításáról, és szeretné a védjegyet megújítani, erre a lejárat dátumát követő hat hónapig 25%-os pótdíj megfizetésével továbbra is lehetősége van.

Az alábbi listán az egyes időszakok a következő szakaszhoz tartozó időpontig tartanak.

 • Lajstromozási időszak
 • Online megújítás
  Standard díj
 • Határidőn túli online megújítás
  További díj
  (25%-os pótdíj)
 • 2007/06/10

  Bejelentés dátuma
 • 2016/12/11

  Megújítási időszak kezdete
 • 2017/06/10

  Standard díjú megújítás utolsó napja
 • 2017/12/10

  Utolsó megújítási lehetőség

Hogyan történik a megújítás?

A leggyorsabb, legolcsóbb és legkönnyebb megoldásként az EUIPO az online megújítást javasolja. Postai úton vagy futárral elküldhető papíralapú űrlap is rendelkezésre áll. A papíralapú megújítás díja 1000 euro, míg az online megújításért 850 euro fizetendő. Ne feledje, hogy védjegyét nem módosíthatja a megújítás során. Korlátozhatja a 10 évvel ezelőtt bejelentett áruk és szolgáltatások listáját, de újakat nem adhat a védjegyhez.

Értesítsen bennünket, ha adatai megváltoztak

pl. névváltozás, cégnévváltozás, címváltozás, elérhetőségek módosítása esetén.

Módosítsa személyes adatait!

User Area 

Miért?

Ha nincs képviselője, akkor közvetlenül Önnel kell felvennünk a kapcsolatot. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a személyes adataiban történt minden változásról tájékoztasson bennünket. A vállalati adatok aktualizálása akkor is érdeke, ha van kijelölt képviselője. Előfordulhat, hogy az EUIPO-nak vagy harmadik félnek fel kell vennie Önnel a kapcsolatot.

 

Mikor?

Nincs hivatalosan meghatározott határidő. Minél hamarabb értesít minket a változásokról, annál jobb.

 

Hogyan?

Ha van képviselője, tájékoztassa, és ő elvégzi a teendőket Ön helyett. Az adatok módosítását az online User Area-n Ön is egyszerűen elvégezheti. Lépjen be a User Area-ra, majd az opciókat tartalmazó menübe, és módosítsa a kívánt személyes adatokat.

A személyes adatok módosítása során a bejelentő, illetve a jogosult személye nem változtatható meg. A bejelentő személyének megváltoztatása átruházásnak minősül.

Jogi személyek csak egy hivatalos címmel rendelkezhetnek. Kétség esetén az EUIPO kérheti a jogi személy hivatalos formájának vagy címének igazolását.

Az azonosító szám feltüntetésekor nem kell felsorolnia minden Önhöz tartozó jogot. A módosítás valamennyi jogára automatikusan érvényes lesz.

Eladhatom vagy bérbe adhatom az európai uniós védjegyemet?

Védjegye vagyonnak számít. A jogosultság átruházható vagy a használat engedélyezhető. Az ezen lehetőségek közötti fő különbség az, hogy míg az EU védjegy átruházása esetén a jogosultság végérvényesen másik félhez kerül, addig használatba adás esetén a jogosultság Önnél marad. Olyan ez, mintha a saját házát értékesítené vagy adná bérbe. A megállapodás létrejöttét követően tájékoztasson bennünket a részletekről.

Küldjön bejegyzésre vonatkozó kérelmet gyorsan és könnyen interneten keresztül

Bejelentés 

Jogosultság használatba adása vagy átruházása — részletek
Európai uniós védjegyének használatba adása vagy átruházása az Ön döntési jogköre. Számunkra csak az a fontos, hogy az ehhez kapcsolódó információk helyesek legyenek rendszerünkben. Érdemes az alábbi információkkal tisztában lenni:

Használat engedélyezésének bejegyzése vagy átruházás?

 
  Átruházás Használat engedélyezése
Díj Nincs adminisztrációs díj. Adminisztrációs díj - 200 euro védjegyenként
Maximális díj 1000 euro (feltéve, hogy a felek minden engedély esetében egyeznek).
Földrajzi hatály A jog átruházása a teljes Európai Unión belül érvényes. A használatba adás uniós tagállamokra korlátozható.
Idő A jog átruházásának nincs időkorlátja. A használatba adás meghatározott időre szól.
Áruk és szolgáltatások Áru- és szolgáltatáslistája egy részét is átruházhatja. Áru- és szolgáltatáslistája egy részét is használatba adhatja.
 

Mikor?

Amennyiben megállapodás születik Ön és egy másik fél között, tájékoztasson bennünket.

 

Hogyan?

Az átruházás vagy a használat engedélyezése tényének nyilvántartásba vételéhez kérelmet kell benyújtania: ezt bejegyzés iránti kérelemnek nevezik. Gyorsan és könnyen nyújthat be bejegyzés iránti kérelmet online, postai úton vagy futárral.

Ha mindkét fél számára ugyanazt a hivatásos képviselőt jelölte (és a képviselő az aktuális tulajdonost képviseli), a kérelmet az Ön nevében a képviselő nyújthatja be. Ilyen esetben nincs szükség az átruházási okirat vagy a használati engedély másolatának benyújtására.

Miért kell ellenőrizni a védjegy terjedelmét a lajstrombavételt követően?

Érdemes az európai uniós védjegyére vonatkozó oltalom terjedelmét felülvizsgálnia, részben stratégiai, részben pedig külső tényezőkből eredő okokból. Előfordulhat például, hogy egy versenytársa megkísérli megtámadni az Ön jogát, ha Ön nem csökkenti védjegyének terjedelmét. Ne feledje, áru- és szolgáltatáslistáját csak korlátozhatja, a bővítésére nincs lehetőség. Ha európai uniós védjegyének terjedelmét a lajstrombavételt követően korlátozza, akkor ezt a műveletet részleges lemondásnak nevezzük.

Teljes vagy részleges lemondás kérelmezése

Bejelentés 

 

Mikor kell ellenőrizni a védjegy terjedelmét a lajstrombavételt követően?

Haladéktalanul! Kérjük, tájékoztasson bennünket erről. Ne feledje azonban, hogy a későbbiekben nem lesz módja az eredeti listát visszaállítani.

 

Hogyan kell ellenőrizni a védjegy terjedelmét a lajstrombavételt követően?

Ennek legegyszerűbb módja a részleges lemondásra szolgáló online űrlap. A kérelmet Ön vagy képviselője írhatja alá, és annak egyértelműnek és félreérthetetlennek kell lennie. Felhívjuk figyelmét, hogy az oltalom terjedelmének korlátozását követően nem állítunk ki új védjegyokiratot. Új okirat kiállítására csak akkor kerül sor, ha az EUIPO-nak saját kezdeményezésére kell korrekciót végrehajtania. Új – akár hitelesített vagy nem hitelesített – okiratot az Online iratba való betekintés opcióval igényelhet.

Milyen egyéb műveleteket hajthat végre a jogosultságára vonatkozóan?

Jogosultságával kapcsolatban egyéb, kevésbé gyakori műveleteket is végrehajthat. További információkat a User Area-n talál, azonban a legfontosabb tudnivalókat itt összefoglaltuk Önnek.

Egyéb online kérelmek benyújtása

Bejelentés 

 • Átalakítás: Ez a híd jelenti a kapcsolatot az európai uniós védjegyek és a nemzeti védjegyek között. Ha bejelentését elutasították, vagy európai uniós védjegye megszűnik – mert elállt az oltalomtól, illetve mert elutasították vagy törölték azt –, egy vagy több nemzeti bejelentéssé alakíthatja azt át. Az átalakított nemzeti védjegyek megőrzik az európai uniós védjegy benyújtási időpontját.IP-híd

   


 • Megosztás: A megosztás lehetővé teszi az európai uniós védjegy két vagy több védjeggyé történő osztását.

   


 • Dologi jogok: lehetősége van védjegyét biztosítékként felhasználni.


 • Szenioritás: Ennek segítségével kérelmezhet szenioritást egy korábbi nemzeti védjegyre (illetve egy tagállamban hatályos, korábbi nemzetközi lajstromozásra) vonatkozóan. Ebben az esetben az európai uniós védjegybejelentés korábbi nemzeti lajstromok konszolidációját jelenti. Amennyiben egy vagy több korábbi lajstromozott nemzeti védjegyre vonatkozóan igényel szenioritást és azt elfogadják, dönthet úgy, hogy nem újítja meg a korábbi nemzeti lajtromozásokat. Amennyiben feladja korábbi lajstromozott nemzeti védjegyét vagy hagyja lejárni, továbbra is ugyanabban a helyzetben lesz, mintha a korábbi védjegy lajstromozása folytatódna. A szenioritási igényt az EU védjegy bejelentési napjától vagy lajstromozását követő két hónapon belül lehet benyújtani.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.