Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Jogosultság

A bejelentőlap kitöltésekor meg kell adnia személyes adatait.

  • Az adatok annak igazolására szolgálnak, hogy Ön rendelkezik kizárólagos jogosultsággal a védjegyet illetően.
  • Előfordulhat, hogy a lajstrombavételi folyamat során vagy után fel kell vennünk Önnel a kapcsolatot, ha további adatokra van szükségünk.

Nagyon fontos, hogy minden olyan változásról tájékoztasson bennünket, amelyek a személyes adatait érintik, például a telefonszám megváltozásáról stb.

Milyen információkat kell megadnia?

Ha van már korábbi bejelentése a rendszerünkben, akkor csak az egyedi azonosítószámát kell megadnia. E szám segítségével lekérdezzük az adatait, ezért nem kell ismételten megadnia azokat.

Azonosítószámát korábbi levelezésében vagy az eSearch alkalmazás használatával találhatja meg.

Ha először tesz védjegybejelentést, meg kell adnia az adatait, amelyeket rendszerünk megőriz a további levélváltások céljából.

El kell mondania nekünk, hogy vállalatként vagy magánszemélyként tesz védjegybejelentést.

Egy személyt és egy épületet ábrázoló ikon jelenik meg, ha a jogosult vállalati minőségben jár el

Vállalat

Ha Ön vállalati bejelentő, a következő adatokat kell feltüntetnie:

  • Teljes név és jogi forma
  • Bejegyzés szerinti ország
  • Cím
Egy személyt ábrázoló ikon jelenik meg, ha a jogosult magánszemélyként jár el

Magánszemély

Ha Ön magánszemély, a következő adatokat kell feltüntetnie:

  • Vezeték- és keresztnév
  • Állampolgárság
  • Cím

Mindkét esetben nagyon fontos, hogy e-mail címét, telefonszámát és (adott esetben) faxszámát is megadja az egyszerűbb kapcsolatfelvétel céljából.

Hogyan kommunikál Önnel az EUIPO?

A kommunikáció legegyszerűbb és leggyorsabb módja az online User Area használata.

Az OHIM ügyintézési eszköze, a User Area megnyitása

Ez egy olyan biztonságos platform, amelyen keresztül elektronikus úton kommunikálhat az EUIPO-val.

Felhívjuk figyelmét, hogy e-mailt csak nem hivatalos kommunikációként áll módunkban elfogadni.

Köteles vagyok képviselőt meghatalmazni, hogy eljárjon a nevemben?

A bejelentők elviekben nem kötelesek képviselőt választani. Ha azonban a jogosult üzleti tevékenységének székhelye, valóságos és működő telephelye vagy lakóhelye nem az Európai Gazdasági Térség területén található, a Hivatal előtt folyó valamennyi eljárásban − a bejelentés benyújtását kivéve − képviselőt köteles kinevezni. Az Európai Gazdasági Térség az Európai Unió összes tagállamát, Norvégiát, Izlandot és Liechtensteint foglalja magában.

A következő személyek járhatnak el képviselői minőségben:

Jogi szakember (vagy az adott országban azzal egyenértékű személy)

Az Európai Gazdasági Térség tagállamainak valamelyikében képesítéssel és az EGT területén székhellyel rendelkező jogi szakember. Olyan személynek kell lennie, aki az adott államban védjegyügyekben és/vagy formatervezési mintákkal kapcsolatos ügyekben képviselőként eljárhat.

Hivatásos képviselő

Az EUIPO jegyzékében szereplő hivatásos képviselő.

Természetes vagy jogi személy alkalmazottja

Az Európai Gazdasági Térség területén lakóhellyel, székhellyel, központi ügyintézési hellyel vagy ténylegesen működő ipari vagy kereskedelmi telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek alkalmazottjai képviselhetnek más jogi személyeket, feltéve, hogy a szóban forgó két jogi személy között gazdasági kapcsolat áll fenn.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.