Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Az EUIPO-nak közvetlenül fizetendő díjak

A közvetlenül az EUIPO számára fizetendő díjak felsorolása
Díj kódja A díj leírása Összeg
D-001 Bejelentési díj (a 6/2002/EK rendelet 36. cikkének (4) bekezdése; a 2245/2002/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja) 230 euró
Bejelentési pótdíj a többes bejelentésben szereplő minden egyes további formatervezési mintára (a 6/2002/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdése; a 2245/2002/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja):
D-002 A másodiktól a tizedik formatervezési minta után mintánként fizetendő díj 115 euró
D-003 A tizenegyedik formatervezési minta, és az a fölötti minták után mintánként fizetendő díj 50 euró
  A nemzetközi lajstromozásért fizetendő egyéni megjelölési díj (a 6/2002/EK rendelet 106c. cikke; a Genfi Szöveg 7. cikkének (2) bekezdése — (formatervezési mintánként) információ 62 euró
D-011 Közzétételi díj (a 6/2002/EK rendelet 36. cikkének (4) bekezdése; a 2245/2002/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja) 120 euró
Közzétételi pótdíj a többes bejelentésben szereplő minden egyes további formatervezési mintára (a 6/2002/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdése; a 2245/2002/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja):
D-012 A másodiktól a tizedik formatervezési minta után mintánként fizetendő díj 60 euró
D-013 A tizenegyedik formatervezési minta, és az a fölötti minták után mintánként fizetendő díj 30 euró
D-021 Közzététel-halasztási díj (a 6/2002/EK rendelet 36. cikkének (4) bekezdése; a 2245/2002/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja) 40 euró
Közzététel-halasztási pótdíj a többes bejelentésben szereplő minden egyes további formatervezési mintára, ha a közzététel halasztását kérik (a 6/2002/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdése; a 2245/2002/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja):
D-022 A másodiktól a tizedik formatervezési minta után mintánként fizetendő díj 20 euró
D-023 A tizenegyedik formatervezési minta, és az a fölötti minták után mintánként fizetendő díj 10 euró
D-004 A lajstromozási díj késedelmes megfizetésének díja (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének a) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése) 60 euró
D-014 A közzétételi díj késedelmes megfizetésének díja (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése és 15. cikkének (4) bekezdése) 30 euró
D-024 A közzététel-halasztási díj késedelmes megfizetésének díja (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének c) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése) 10 euró
D-030 Az ezen melléklet 2., 4. és 6. pontjában említett többes bejelentés után fizetendő pótdíjak késedelmes megfizetésének díja (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének d) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése és 15. cikkének (4) bekezdése) 25%
a pótdíjak 25%-a
Megújítási díj (a 6/2002/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése; a 2245/2002/EK rendelet 22. cikke (2) bekezdésének a) pontja) formatervezési mintánként – többes bejelentéstől függetlenül:
D-041 Az első megújítási időszakra 90 euró
D-042 A második megújítási időszakra 120 euró
D-043 A harmadik megújítási időszakra 150 euró
D-044 A negyedik megújítási időszakra 180 euró
D-045 A megújítási díj határidőn túli megfizetése, illetve a megújítási kérelem határidőn túli benyújtása esetén fizetendő díj (a 6/2002/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése; a 2245/2002/EK rendelet 22. cikke (2) bekezdésének b) pontja) 25%
a pótdíjak 25%-a
A nemzetközi lajstromozás meghosszabbításáért fizetendő egyedi megújítási díj (a 6/2002/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése és 106c. cikke; a 2245/2002/EK rendelet 22. cikke (2) bekezdésének a) pontja) formatervezési mintánként: információ
  Az első megújítási időszakra (mintánként) 31 euró
  A második megújítási időszakra (mintánként) 31 euró
  A harmadik megújítási időszakra (mintánként) 31 euró
  A negyedik megújítási időszakra (mintánként) 31 euró
D-050 Megsemmisítési kérelem benyújtása esetén fizetendő díj (a 6/2002/EK rendelet 52. cikkének (2) bekezdése; a 2245/2002/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése) 350 euró
D-052 Fellebbezési díj (a 6/2002/EK rendelet 57. cikke; a 2245/2002/EK rendelet 35. cikkének (3) bekezdése) 800 euró
D-054 Igazolás díja (a 6/2002/EK rendelet 67. cikkének (3) bekezdése) 200 euró
D-060 A közösségi formatervezésiminta-oltalom átruházásának bejegyzésére vonatkozó díj (a 6/2002/EK rendelet 34. cikkének (2) bekezdése és 107. cikke (2) bekezdésének f) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 23. cikkének (7) bekezdése) 200 euró
mintánként információ
D-061 A lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalom átruházásának bejegyzésére vonatkozó díj (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének f) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 23. cikkének (3) bekezdése) 200 euró
mintánként információ
D-062 A hasznosítási engedély, valamint a lajstromozás alapján oltalomban részesülő közösségi formatervezési mintán fennálló egyéb jog bejegyzésére vonatkozó díj (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének g) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 23. cikkének (3) bekezdése és 24. cikkének (1) bekezdése) vagy a közösségi formatervezési minta bejelentésének benyújtására vonatkozó díj (a 6/2002/EK rendelet 34. cikkének (2) bekezdése és 107. cikke (2) bekezdésének g) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 23. cikkének (3) bekezdése, 24. cikkének (1) és (4) bekezdése):
a) hasznosítási engedély megadása
b) hasznosítási engedély átruházása
c) dologi jog keletkezése
d) dologi jog átruházása
e) végrehajtás
200 euró
mintánként információ
D-063 Hasznosítási engedély vagy más jog bejegyzésének törlésére vonatkozó díj (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének h) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 26. cikkének (3) bekezdése) 200 euró
mintánként információ
A közösségi formatervezési minta bejelentéséről készített másolat kiadása (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének n) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 74. cikkének (5) bekezdése), a mintaoltalmi okirat másolatának kiadása (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének e) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése) vagy a lajstromkivonatnak a kiadása (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének i) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 69. cikkének (6) bekezdése) esetén fizetendő díj:
D-070 nem hitelesített másolat vagy kivonat esetén 10 euró
D-071 hitelesített másolat vagy kivonat esetén 30 euró
D-072 Az iratokba való betekintés díja (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének j) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 74. cikkének (1) bekezdése) 30 euró
Ügyiratok másolatainak kiadása esetén fizetendő díj (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének k) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 74. cikkének (5) bekezdése):
D-073 nem hitelesített másolat esetén 10 euró
D-074 hitelesített másolat 30 euró
  10 oldal után oldalanként 1 euró
D-075 Az ügyiratokban szereplő adatok közlése esetén fizetendő díj (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének l) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 75. cikke) 10 euró
  10 oldal után oldalanként 1 euró
D-080 A visszatérítendő eljárási költségek megállapításának felülvizsgálata esetén fizetendő díj (a 6/2002/EK rendelet 107. cikke (2) bekezdésének m) pontja; a 2245/2002/EK rendelet 79. cikkének (4) bekezdése) 100 euró
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.