Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Lajstrombavételi folyamat

Tegyük fel, hogy épp most jelentette be a védjegyét. Mi a következő lépés?

A védjegybejelentést követően az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) megvizsgálja, hogy a védjegy lajstromba vehető-e. Ez többlépéses folyamat.

Az ún. vizsgálati időszakot felszólalási időszak követi, majd ez után kerül sor a lajstrombavételre. A vizsgálati időszak a bejelentés kézhezvételétől a bejelentés közzétételéig tart. A felszólalási időszak a bejelentés közzétételével kezdődik és a felszólalási időszak végével zárul le. A lajstrombavételre ez után kerül sor. Ezt a lajstromozott védjegy közzététele követi.

Vizsgálati időszak

Felszólalási időszak

Lajstrombavétel

  • A bejelentés kézhezvétele

  • A bejelentés közzététele

  • A felszólalási időszak vége

  • A lajstromozott védjegy közzététele

 

Mi történik a vizsgálati időszak során?

Az alábbi munkafolyamatból megtudhatja, hogy az EUIPO milyen intézkedéseket hajt végre a vizsgálati időszak során. Az intézkedésekre szinte egy időben kerül sor. Bejelentésének állapotát az eSearch eszköz segítségével vagy a User Area használatával követheti nyomon online.

Az alábbiakra a közvetlenül az EUIPO-hoz benyújtott bejelentések esetében kerül sor. További információk az Európai Uniót (EU) megjelölő nemzetközi bejelentések lajstromba vételének módjáról.

A folyamat a következő lépésekből áll: a benyújtás napja, osztályozás, alaki követelmények ellenőrzése, feltétlen kizáró okok ellenőrzése, fordítás és keresés. Az egyes lépésekre kattintva további információk olvashatók. A lépések megtörténte után a védjegyet közzéteszik.

Felszólalási időszak

 
 

Ha hibát észlelünk vagy kifogásról kell tájékoztatnunk Önt, arról hivatalos értesítést küldünk a User Area felületen, amelyet követően két hónap áll a rendelkezésére a hiánypótlásra, illetve a válaszadásra. Válaszának elkészítésére kérheti a határidő meghosszabbítását, amelynek kezdeti időtartama két hónap. Az első hosszabbítást általában automatikusan jóváhagyják, a második esetében azonban indokolás szükséges.

Néhány eljárás tekintetében vizsgálóink a bejelentőkkel (vagy képviselőjükkel) telefonon veszik fel a kapcsolatot az egyszerű kifogások tisztázása érdekében.

Ha úgy véljük, hogy válasza nem oldja meg teljes körűen a problémát, vagy nem reagál megkeresésünkre, jogerős határozatot bocsátunk ki, amelyben részben vagy teljes egészében elutasítjuk bejelentését vagy az abban megfogalmazott – például elsőbbség iránti – igényt. Másik lehetőségként, adott esetben módosíthatjuk bejelentésének adatait (például a leírás törlésével vagy színmegjelölés hozzáadásával). Ne feledje, hogy ha nem elégedett az eljárás kimenetelével, vagy úgy gondolja, hogy hiba történt, joga van fellebbezést benyújtani.

Ha bejelentését elutasítják, még mindig lehetősége van nemzeti lajstromozássá átalakítani (IP-híd) az EU védjegybejelentést, amennyiben az nem ütközik más jogokkal.

Ha senki sem emel kifogást, védjegyét az Európai Unió 23 hivatalos nyelvén közzétesszük. Ez azt jelenti, hogy nyilvánosságra hozzuk, hogy Ön bejelentette az adott védjegyet a meghatározott árukra és/vagy szolgáltatásokra vonatkozóan.

Mi történik a felszólalási időszak során?

A közzétételtől számítva a harmadik feleknek három hónap áll rendelkezésükre, hogy kifogást emeljenek, ha ellenzik az Ön védjegyének lajstromozását.

A felszólalásnak általában két oka lehet:

Egy harmadik fél már rendelkezik (legalább egy) korábbi joggal, és úgy véli, hogy lajstromozás esetén az Ön joga ütközhet az ő jogával.

Hogy megakadályozza az Ön védjegyének lajstrombavételét, az adott harmadik félnek – egy űrlap benyújtásával és 320 EUR díj megfizetésével – fel kell szólalnia az Ön védjegye ellen. Ha felszólalást nyújtanak be, akkor az Ön védjegyével szemben felszólalási eljárás indul, és abból az Ön védjegyének kell sikeresen kikerülnie. Felszólalás benyújtására a védjegy közzétételétől számított három hónapon belül van lehetőség.
 

A felszólalási eljárás menete:

Ötből egy EU védjegybejelentés ellen felszólalást nyújtanak be a piacon már jelen lévő védjegyek jogosultjai. Ezekben a vitás esetekben az után foglalunk állást, hogy mindkét fél – a bejelentő és a felszólaló is – benyújtotta bizonyítékait és érveit. A bejelentő minimálisra csökkentheti a felszólalás esélyét, ha kutatást végez, hogy kiszűrje a lehetséges átfedéseket.
 

A felszólalási eljárás lépéseit az alábbi ábra szemlélteti:

Az eljárás a bejelentés közzétételével indul és a lajstromozott védjegy közzétételével zárul, ezen belül pedig a következő lépésekből áll: felszólalás benyújtása, elfogadhatósági vizsgálat, várakozási időszak, kontradiktórius eljárási szakasz, valamint az eljárás vége. Az egyes lépésekre kattintva további információk olvashatók.

A felszólalást követő várakozási időszak

Vizsgálati időszak

Lajstrombavétel


 

A felszólalásról szóló összes határozatot közzéteszik az interneten, és a határozatban hátrányosan érintett valamennyi félnek joga van fellebbezést benyújtani.

Ha a felszólalás sikeres volt, még mindig lehetősége van nemzeti lajstromozássá átalakítani (IP-híd) az EU védjegybejelentést, amennyiben az nem ütközik más jogokkal.

A harmadik fél úgy véli, hogy az Ön védjegyét el kellett volna utasítani.

Bármilyen feltétlen kizáró okot bejelenthet, amelyet helyénvalónak talál. A feltétlen kizáró okok olyan követelmények, amelyeket az Ön védjegyének teljesítenie kell, például megkülönböztetőnek kell lennie, nem írhatja le azt az üzletágat, amelyben Ön tevékenykedik, és azt egyértelműen kell ábrázolni. Az Ön védjegye elleni felszólaláshoz a harmadik félnek erre vonatkozó értesítést kell küldenie a Hivatal számára, amelyben kifejti a védjegy lajstromba vétele ellen szóló érveit. Ezt a harmadik fél észrevételeinek nevezzük, amelyek benyújtása díjmentes. Ilyen észrevételek azonban csak akkor nyújthatók be, ha komolyan vitatható a védjegy létjogosultsága.

Az észrevételek kézhezvételét követően a Hivatal átvételi elismervényt küld az észrevételeket benyújtó személynek (az észrevételezőnek), és az észrevételeket továbbítja a bejelentő számára. Az észrevételező ezt követően nem kap további tájékoztatást az EUIPO-tól. A bejelentés újravizsgálatának eredményéről sem kap semmilyen értesítést. Az észrevételezőnek azonban van lehetősége a szóban forgó EU védjegybejelentés további sorsáról tájékoztatást kapni, ha megtekinti annak állapotát az eSearch eszközön keresztül.

A lajstrombavétel igazolása

Ha senki sem nyújt be felszólalást vagy harmadik féltől származó észrevételeket, a Ön védjegye lajstromba kerül, és a lajstrombavétel tényét közzéteszik. Erre azért van szükség, mert így más védjegyjogosultak és a nyilvánosság tájékoztatást kap arról, hogy a védjegy Önhöz tartozik.

A lajstrombavétel közzététele díjmentes, és arról a Hivatal védjegyokiratot bocsát ki.

Az okiratot a közzétételt követő két nap elteltével töltheti le a rendszerből. A védjegyokiratból nem készül papíralapú példány. Hitelesített vagy nem hitelesített másolat azonban igényelhető. Erre akkor lehet szükség, ha Ön elsőbbségi igénnyel kíván élni az EU védjegyét illetően. Egyes joghatóságok elfogadják az eSearch adatbázisunkban megtalálható információkat, míg mások hivatalos dokumentum benyújtására kötelezhetik Önt, amelyet az Iratba való betekintés részben igényelhet.

Hogyan támadható meg a Hivatal határozata?

A jogerős határozattal hátrányosan érintett felek fellebbezést nyújthatnak be. Az eAppeal alkalmazás a fellebbezési értesítés elektronikus benyújtására szolgáló egyesített alkalmazás. A fellebbezés benyújtása az eddiginél gyorsabb és könnyebb. Az eAppeal közvetlenül a User Area (felhasználói felület) Űrlapok és bejelentések részen keresztül, az Actions and communications (műveletek és közlemények) alatt érhető el, miután az eSearch Plus alkalmazásban megnyitotta a fájlt.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.