Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

A védjegy meghatározása

A védjegyek a termékek üzleti azonosítására szolgáló jelek.

Ügyfelei a védjegy segítségével azonosítják Önt. Védjegye megkülönbözteti Önt versenytársaitól. Megvédheti a védjegyet és építhet rá, ha lajstromoztatja azt.

Bizonyos országokban oltalomban részesülhet akkor is, ha a védjegyét nem lajstromoztatta, de az használatban van. Azonban azt javasoljuk, hogy a legjobb oltalom érdekében lajstromoztassa a védjegyet.

A lajstromozott védjegyet érintő egyetlen megkötés, hogy világosan meg kell határoznia azt, különben sem Ön, sem a versenytársai nem tudhatják biztosan, hogy mire vonatkozik az oltalom. 

Az EUIPO-nál az alábbi védjegyeket lajstromoztathatja

„A” betűt formázó szóvédjegy ikon

Szóvédjegy

A szóvédjegy kizárólag szavakból vagy betűkből, számokból, egyéb szokásos tipográfiai elemekből, illetve ezek gépelhető kombinációjából áll.

Példák megtekintése
Sokszöget formázó ábrás védjegy ikon

Ábrás védjegy

Olyan védjegy, amely nem szokványos betűtípussal, stilizálással vagy formázással készült, vagy valamilyen grafikai elemet vagy színt tartalmaz, ideértve a kizárólag ábrás elemekből álló védjegyeket is.

Példák megtekintése
Egy „A” betűt tartalmazó sokszöget formázó, betűket tartalmazó ábrás védjegy ikon

Szóelemeket tartalmazó ábrás védjegy*

Szóelemek és ábrás elemek kombinációjából álló ábrás végjegy.

Példák megtekintése
 
Háromdimenziós poliédert formázó térbeli védjegy ikon

Formavédjegy

A formavédjegy háromdimenziós formából áll vagy arra terjed ki. Tartalmazhatja a tartókat, a csomagolást, a terméket magát vagy annak megjelenését.

Példák megtekintése
Színskálamintát formázó, önmagában vett színvédjegy

Szóelemeket tartalmazó formavédjegy*

Szóelemeket tartalmazó formavédjegy.

Példák megtekintése
Hangszórót formázó hangvédjegy ikon

Pozíciós védjegy

A védjegy terméken való elhelyezésének vagy termékre való erősítésének konkrét módja jelenti magát a pozíciós védjegyet.

Példák megtekintése
 
„A” betűt formázó szóvédjegy ikon

Mintázatot tartalmazó védjegy

Olyan védjegy, amelyet kizárólag bizonyos elemek rendszeres ismétlődése alkot.

Példák megtekintése
Sokszöget formázó ábrás védjegy ikon

(Kizárólagos) színvédjegy

A kizárólagos színvédjegy pontosan az, ami – kizárólag egy színből álló (kontúrok nélküli) védjegy.

Példák megtekintése
Egy „A” betűt tartalmazó sokszöget formázó, betűket tartalmazó ábrás védjegy ikon

(Kombinációs) színvédjegy

Kizárólag színek kombinációjából álló (kontúrok nélküli) védjegy.

Példák megtekintése
 
„A” betűt formázó szóvédjegy ikon

Hangvédjegy

Kizárólag egy adott hangot vagy hangkombinációt tartalmazó védjegy.

Példák megtekintése
Sokszöget formázó ábrás védjegy ikon

Mozgó védjegy

A védjegy az alkotóelemeinek mozgásából vagy helyváltoztatásából áll vagy ezekre terjed ki.

Példák megtekintése
Egy „A” betűt tartalmazó sokszöget formázó, betűket tartalmazó ábrás védjegy ikon

Multimédiás védjegy

Képek és hangok kombinációjából álló vagy arra kiterjedő védjegy.

Példák megtekintése
 
„A” betűt formázó szóvédjegy ikon

Hologramvédjegy

Ez egy új védjegykategória (2017. október 1-től). Hologramjellegű elemekből álló védjegy.

Példák megtekintése

 

*Megjegyzés: A csillaggal jelölt védjegytípusok az európai uniós védjegy végrehajtási rendelete szerint nem külön kategóriák. Azonban az elektronikus benyújtás során gyakorlati és technikai okokból megkülönböztetésre kerülnek.

 

Egy kis elmélet

Szellemi tulajdon

A szellemi tulajdon (IP) fogalma egyértelmű, és már régóta jelen van az emberiség történelmében. Bárhol járunk, a szellemi tulajdon különféle formái mindenhol körülvesznek bennünket.

A gondolatok és az ötletek önmagukban nem minősülnek szellemi tulajdonnak, a valódi szellemi tulajdon azonban védelmezi és keretbe foglalja az emberi innovációt és kreativitást.

  • A védjegyek az egyes termékek eredetét jelölik az ügyfelek számára.
  • A formatervezési minták a termékek megjelenését határozzák meg.
  • A szerzői jogok a művészi alkotásokra, mint például könyvekre, zenére, festményekre, szobrokra és filmekre vonatkoznak.
  • A szabadalmak a technológiai találmányokat védik a technológiai területeken.

A szellemi tulajdon fogalma az újítók javát szolgálja, és lehetővé teszi, hogy az elért eredmények mindenki hasznára váljanak.

 

Térkép letöltése – segítséget nyújt jogai lajstromba vételében.


A metróhálózat térképéhez hasonlóan kidolgozott ábra idővonalon mutatja be a szellemi tulajdon lajstromba vételének különböző folyamatait.

 

 

További információk a szellemi tulajdonról

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.