Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Nem lajstromozott közösségi formatervezési minta

 

A közzététel azt jelenti, hogy az Európai Unión belül működő érdekelt szakmai körök tudomást szereznek a formatervezési minta létezéséről. A közzététel időpontja és módja lényeges: nem lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalmi jogot keletkeztet, ugyanakkor megszüntetheti egy lajstromozott formatervezési minta újdonságát, ha ez utóbbit nem jelentették be a közzétételtől számított 12 hónapon belül. A közzétételt az Unió területén kell megtenni ahhoz, hogy a nem lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalmi jog létrejöjjön.


A közzététel például dátummal, példányszámmal és közzétételi adatokkal rendelkező nemzeti szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos hivatali értesítő nyomtatott példányával, nemzetközi kiállításon történő bemutatással, vagy egy adott ágazat összes iparkamarájának küldött, keltezéssel ellátott levéllel bizonyítható.


A közzétételt nem veszik figyelembe, ha a formatervezési minta a közzétételt követően a „rendes üzletvitel során nem jut az érintett ágazaton belül az Európai Unión belül működő szakmai körök tudomására”.

Következésképpen a formatervezési mintáról legalább az érintett ágazaton belül az Európai Unión belül működő szakmai köröknek tudomást kell szerezniük, valamint a közzététel időpontjának is ismertnek kell lennie.

További információkért lásd: Iránymutatások, a formatervezési minták semmisségének megállapítására irányuló kérelmek vizsgálata.


Az első közzététel időpontja különösen fontos annak elkerülése érdekében, hogy ezeket a bizonyítékokat jogi eljárás esetén később kelljen beszerezni. Ezért minden olyan adatot, amely igazolja, hogy a közzététel a célközönség körében történt – és ténylegesen a célközönség tudomására jutott –, megfelelő és biztonságos helyen kell tárolni.


A közzététel lényege, hogy az Európai Unión belül működő érdekelt szakmai körök tudomást szerezhessenek a formatervezési mintáról. Az egyetlen tagállamban történő közzététel elegendő lehet, különösen, ha arra olyan formában kerül sor, hogy az érintett ágazaton belül az Európai Unióban működő szakmai körök tudomást szerezhetnek a formatervezési mintáról. Ez elegendő ahhoz, hogy nem lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalmi jog jöjjön létre. Ha például olyan Európai Unión belüli nemzetközi vásáron mutatja be a formatervezési mintát, amelyen az összes ország valamennyi érdekelt szakmai köre képviselteti magát, az megkönnyíti a formatervezésiminta-oltalmi jog keletkeztetését.

A jogvitákra vonatkozó további információk.


A nem lajstromozott közösségi formatervezési mintákra vonatkozó oltalom 2002. március 6.  óta érvényes. Az ezen a napon vagy ezt követően először közzétett formatervezési minták oltalmat élveznek. A korábban közzétett formatervezési mintákra nem vonatkozik oltalom.


Az állampolgárság nem jelenthet akadályt a formatervezésiminta-oltalom megszerzésében Európán belül. Az oltalomra és a közzétételre vonatkozó feltételekkel összhangban az Európai Unióban nyilvánosságra hozott formatervezési minta joga állampolgárságtól függetlenül azé a (jogi vagy természetes) személyé, aki a formatervezési mintát közzéteszi.

A jogvitákra vonatkozó további információk.


A nem lajstromozott formatervezési minta jogosultjának a következő információkat kell megadnia harmadik félnek bírósági eljárás során saját joga védelmében, vagy ha hamisítással szemben lép fel:
  1. a formatervezési minta első közzétételének időpontját és helyét igazoló információk;
  2. annak igazolása, hogy a formatervezési minta valóban a közzétett formatervezési mintára utal (annak fő jellemzői, különösen az „egyéni jelleg” követelményét bizonyító tulajdonságok bemutatásával);
  3. annak igazolása, hogy az Európai Unión belül működő érdekelt szakmai körök tudomást szerezhettek a formatervezési mintáról. Nem szabad alábecsülni azokat a nehézségeket, melyek a közzététel idejének és terjedelmének igazolásakor felmerülnek. Ez a nem lajstromozott közösségi formatervezési minták rendszerének velejárója, amely egyébiránt az oltalom könnyen megszerezhető formája;
  4. Annak bizonyítása, hogy a vélelmezett hamisító valóban lemásolta az oltalommal rendelkező formatervezési mintát.
További információkért lásd a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendeletet .


A közösségi formatervezésiminta-oltalom bitorlásával összefüggő perek esetében nem az EUIPO, hanem a tagállamok által kijelölt közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróságok illetékesek. Ha formatervezési mintáját lemásolták, a formatervezésiminta-jogot bitorló személyt ezen bíróságok egyike előtt kell beperelni.

Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében tudjon meg többet a lajstromozásról.


Nem helyénvaló átalakításról beszélni. Mindkét jog fennállhat ugyanazon formatervezési minta esetében.
Fontos azonban figyelembe venni, hogy a rendelet 1 éves „türelmi időszakot” állapít meg, ezalatt kipróbálhatja az oltalmat élvező nem lajstromozott közösségi formatervezési mintát a piacon, majd ezt követhetően lajstromoztathatja azt. A türelmi időszak lényege, hogy ez alatt az időszak alatt nem válik semmissé a formatervezési minta újdonsága.
Ha azonban a lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentést az első közzététel után több mint 1 évvel nyújtja be, a lajstromozott közösségi formatervezési minta a későbbiekben érvényteleníthető lesz.
Éppen ezért nincs lehetőség arra, hogy a nem lajstromozott közösségi formatervezési mintára 3 éves teljes oltalmat élvezzen, majd ezt követően nyújtsa be a lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentést, mivel ez esetben az újdonság követelménye nem teljesül.


Az ezen az oldalon megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az európai uniós védjegyrendeletben és a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben, vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatókban találhatók.

A személyes adatoknak a Hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.