Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Išplėstinė forma

Išplėstinė paraiškos forma yra skirta sudėtingesnėms paraiškoms. Šia forma naudokitės, kai norite pateikti: savo prekių ir paslaugų sąrašą, paraišką dėl kolektyvinio prekių ženklo, prašymą dėl tarptautinio prekių ženklo pakeitimo arba daugiakalbius prekių ženklo elementus dviem paraiškos kalbomis.

Atminkite, kad patikrinti, ar jūsų prekių ir paslaugų sąrašas atitinka nagrinėjimo pagal „Fast Track“ procedūros sąlygas, galite naudodamiesi mūsų prekių ir paslaugų sąrašo sudarymo priemone.

Privalomi laukeliai pažymėti žvaigždute (*).

Išplėstinę paraiškos formą rasite svetainės skiltyje „Prekių ženklai > Prieš registraciją > Užpildykite paraišką dabar“; joje spustelėkite mygtuką „Pildyti paraišką“, kad atidarytumėte išplėstinės paraiškos formą.

Pradėti pildyti paraišką

Prekių ženklo paraišką naudodamiesi šia priemone gali paduoti tik registruoti naudotojai, todėl, jei dar nesate registruotas naudotojas, turėsite užsiregistruoti.

ES prekių ženklų paraiškos ES nepriklausančių šalių piliečiams
Jeigu gyvenate ne Europos Sąjungoje, norėdami paduoti ES prekių ženklo paraišką turėsite paskirti atstovą.

 
 • Kalbos ir nuoroda

  Pirmoji kalba
  Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite kalbą, kuria norite pildyti paraišką (pirmoji kalba); tai gali būti bet kuri iš 23 ES kalbų.

  Antroji kalba
  Antroji kalba turi būti viena iš penkių oficialiųjų EUIPO kalbų (anglų, ispanų, italų, prancūzų arba vokiečių). Ji turi skirtis nuo pirmosios kalbos. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų prekių ženklas gali būti ginčijamas šia antrąja kalba.

  Asmeninė nuoroda

  Nuorodos turėtų būti sudarytos ne daugiau kaip iš 30 lotynų abėcėlės raidžių ir (arba) skaitmenų: a-z, A-Z, 0-9. Tarp jų nepalikite tarpų. Ateityje teikdami užklausas dėl savo prekių ženklo, naudokite oficialiąją EUIPO nuorodą.

 • Naudoti esamo ES prekių ženklo duomenis kaip šabloną

  Įrašius prekių ženklo pavadinimą arba numerį (visą arba dalį), bus rodomas esamų susijusių prekių ženklų sąrašas; šiame sąraše pasirinkite norimą prekių ženklą ir spustelėkite „Perkelti“. Jei prekių ženklą norite matyti paieškos sistemoje „eSearch plus“, spustelėkite nuorodą „Rodyti“.

  Pasirinkdami funkciją perkelti prekių ženklą kaip šabloną, galėsite greičiau užpildyti paraišką, nes turimi duomenys į naują paraišką bus perkelti automatiškai. Paraiškos skiltis galite redaguoti pagal savo poreikius.

 • Prašymas suteikti prioritetą

  Pridėti prašymą suteikti prioritetą
  Norėdami pridėti prašymą suteikti prioritetą, spustelėkite mygtuką „Pridėti prašymą suteikti prioritetą“ ir bus atverta nauja skiltis.

  • Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite „Pirmosios paraiškos šalis“;

  • įrašykite prekių ženklo pavadinimą (laukelyje įrašomas tekstas bus automatiškai užbaigiamas, jeigu prekių ženklo duomenys yra duomenų bazėje „TMview“) ir spustelėkite „Perkelti“ arba

  • spustelėkite mygtuką „Kurti rankiniu būdu“ ir įrašykite duomenis rankiniu būdu;

  • įrašykite paraiškos padavimo datą ir numerį. Galite pasirinkti, kada pridėti reikalingus dokumentus – juos galite pridėti pildydami paraišką arba vėliau (per 3 mėnesius nuo prašymo suteikti prioritetą gavimo datos).

  Pastaba. Jeigu pirmoji paraiška buvo paduota ne viena iš oficialiųjų ES kalbų, reikia pridėti vertimo kopiją.

  Prašymą suteikti prioritetą pateikti vėliau
  Pažymėkite langelį, esantį šalia mygtuko „Pridėti prašymą suteikti prioritetą“, jeigu prašymą suteikti prioritetą norite pateikti vėliau (šį prašymą galima pateikti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo paraiškos padavimo datos).

 • Prašymas suteikti pirmenybę

  Norėdami prie savo paraiškos pridėti prašymą suteikti pirmenybę, spustelėkite mygtuką „Pridėti prašymą suteikti pirmenybę“. Bus atverta nauja skiltis.

  • Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite ES valstybę narę, kurioje prekių ženklas buvo įregistruotas;

  • įrašykite prekių ženklo pavadinimą arba numerį (laukelis bus užbaigtas pildyti automatiškai) ir spustelėkite „Perkelti“ arba

  • spustelėkite mygtuką „Kurti rankiniu būdu“ ir įrašykite duomenis rankiniu būdu;

  • pažymėkite susijusį langelį, esantį laukelyje „Registracijos pobūdis“;

  • įrašykite paraiškos padavimo datą ir numerį, registracijos datą ir numerį, po to pasirinkite, kada norite pridėti reikalingus dokumentus – juos galite pridėti pildydami paraišką arba vėliau (per 3 mėnesius nuo prašymo suteikti pirmenybę gavimo datos).

 • Prašymas suteikti parodos prioritetą

  Prašymas paraiškai suteikti parodos prioritetą
  Norėdami prie savo paraiškos pridėti parodos prioritetą, spustelėkite mygtuką „Pridėti prašymą suteikti parodos prioritetą“. Bus atverta nauja skiltis.

  1. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite parodos pavadinimą;

  2. įrašykite pirmojo atskleidimo datą;

  3. pasirinkite, kada norite pridėti reikalingus dokumentus; juos galite pridėti pildydami paraišką arba vėliau (per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos);

  4. spustelėkite mygtuką „+ Pridėti“.

  Prašymą suteikti parodos prioritetą pateikti vėliau
  Pažymėkite langelį, esantį šalia mygtuko „Pridėti prašymą suteikti parodos prioritetą“, jeigu prašymą suteikti parodos prioritetą norite pateikti vėliau (šį prašymą galima pateikti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo paraiškos padavimo datos).

 • Tarptautinės registracijos (TR) pakeitimas

  Norėdami prie savo paraiškos pridėti prašymą pakeisti TR, spustelėkite mygtuką „Pridėti prašymą suteikti TR pakeitimą“. Bus atverta nauja skiltis.

  • Įrašykite tarptautinio prekių ženklo numerį (TR numerį)*;

  • jeigu TR pakeitimą atlikote anksčiau, galite perkelti šio pakeitimo duomenis įrašydami tarptautinio prekių ženklo numerį arba pavadinimą laukelyje „Įrašyti TR duomenis žemiau“*;

  • norėdami įrašyti duomenis rankiniu būdu spustelėkite mygtuką „Kurti rankiniu būdu“;

  • įrašykite registracijos panaikinimo datą, TR datą, taip pat prioriteto ir (arba) pirmenybės datą;

  • spustelėkite mygtuką „+ Pridėti“.

  * Pastaba. Šioje skiltyje nenaudojama automatinio užpildymo funkcija. Turite įrašyti visą prekių ženklo numerį.

 • Atstovas

  Atstovą galite pridėti dviem būdais.

  Pridėti esamą atstovą

  Įrašius atstovo vardą ir pavardę (pavadinimą), bus rodomas esamų atstovų sąrašas; pasirinkite norimą atstovą ir spustelėkite „Perkelti“. Ekrane bus rodomi atstovo duomenys; norėdami tęsti, spustelėkite „Pridėti“.

  Pridėti naują atstovą
  1. Spustelėkite mygtuką „Kurti naują“ ir įrašykite duomenis rankiniu būdu.

  2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite atstovo tipą.

  3. Užpildykite likusią formos dalį (laukeliai, kuriuos būtina užpildyti, pažymėti žvaigždute *).

  4. Spustelėkite mygtuką „Pridėti“ ir tęskite.

  Pastaba. Jeigu pasirinksite „Darbuotojo atstovas“, matysite langelį „Ekonominiai ryšiai“. Pažymėję šį langelį, turėsite užpildyti du papildomus laukelius; viename turėsite aprašyti savo ir pareiškėjo ekonominius ryšius (pvz., darbuotojas arba verslo partneris ir pan.), o kitame – įrašyti savo darbdavio pavadinimą.

  Asociacijos

  Pildydami paraišką asociacijos vardu, įrašykite tik asociacijos identifikacinį numerį.

 • Pareiškėjas

  Pareiškėją galite pridėti dviem būdais.

  Pridėti esamą atstovą
  Įrašius pareiškėjo vardą ir pavardę (pavadinimą), bus rodomas esamų atstovų sąrašas; pasirinkite norimą atstovą ir spustelėkite „Perkelti“. Ekrane bus rodomi pareiškėjo duomenys; norėdami tęsti, spustelėkite mygtuką „Pridėti“.

  Pridėti naują pareiškėją

  1. Spustelėkite mygtuką „Kurti naują“ ir įrašykite duomenis rankiniu būdu.

  2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite pareiškėjo tipą.

  3. Užpildykite likusią formos dalį (laukeliai, kuriuos būtina užpildyti, pažymėti žvaigždute *).

  4. Spustelėkite mygtuką „Pridėti“ ir tęskite.

 • Ženklų rūšys

  Norėdami įregistruoti prekių ženklą, turite nurodyti jo rūšį. Toliau pateikiamas prekių ženklų rūšių sąrašas:

  • žodinis ženklas;

  • vaizdinis ženklas;

  • vaizdinis ženklas su žodiniais elementais;

  • erdvinis ženklas;

  • erdvinis ženklas su žodiniais elementais;

  • spalvinis ženklas;

  • garsinis ženklas;

  • kita.

  Daugiau informacijos apie prekių ženklų rūšis rasite prekių ženklo apibrėžties skiltyje.

  Informacija, kurią reikia pateikti
  Atsižvelgiant į norimo apsaugoti prekių ženklo rūšį, jūsų bus prašoma pateikti įvairią informaciją.

  Spalvos
  Jeigu jūsų prekių ženkle naudojamos spalvos, jas galite pridėti įrašydami spalvos pavadinimą. Sistema automatiškai pasiūlys įvairias parinktis. Rekomenduojama pasirinkti vieną iš pateikiamų spalvų, nes tai pagreitins registracijos procesą. Jei pasirinksite funkciją „Nurodyti konkrečią spalvą“, procesas užtruks ilgiau.

  Vertimai
  Jeigu norite pateikti vertimą į antrąją kalbą, atkreipkite dėmesį į tai, kad turėsite išversti visus paraiškos elementus, įskaitant prekių ir paslaugų sąrašą, bet kokį atsakomybės apribojimą, prekių ženklo aprašą arba spalvų nuorodas.

  Ženklo atvaizdas
  Svarbu, kad ženklo atvaizde, kurį ketinate įkelti, būtų tinkamai atvaizduotas ženklas, kurį norite įregistruoti. Įkėlus ženklo atvaizdą, rodomas šis įspėjimas:

   „EUIPO skelbs jūsų ženklą, kuris rodomas dabar. Jeigu ženklo, kurį norite apsaugoti, atvaizdas nėra tikslus, prieš paduodami paraišką įkelkite tikslesnį ženklo atvaizdą.“

    „Atvaizdas apdorotas, kad atitiktų techninius kriterijus.“

  Žodinis(-ai) elementas (-ai)
  Turi būti nurodomi tik logotipe matomi žodiniai elementai. Jeigu žodiniai elementai neteisingi, EUIPO juos pakeis apie tai nepranešusi.

 • Panašumo ataskaita

  Galite pasinaudoti galimybe atsisiųsti panašumo ataskaitą. Paieška atliekama duomenų bazėje „TMview“; ją galima atlikti ir prieš pradedant pildyti paraišką.

  Žiūrėti rezultatus
  Rodoma lentelė, kurioje pateikiamas panašių prekių ženklų sąrašas. Norėdami matyti papildomą informaciją, susijusią su rezultatais, spustelėkite dešinėje sąrašo pusėje esančią padidinamojo stiklo piktogramą , tuomet būsite perkeltas į „TMview“ taikomąją programą.

  Po rezultatų lentele yra mygtukas „Atsisiųsti PDF rinkmeną“, kurį paspaudę informacijos sąrašą galite atsisiųsti ir išsaugoti PDF formatu.

 • Priedams keliami techniniai reikalavimai

  Toliau nurodyti standartai turėtų būti taikomi priedams, kurie įkeliami su išplėstinės paraiškos forma.

  JPEG
  Standartinė rinkmenos rūšis, naudojama ženklui (-ams), kurio (-ių) registracijos paraišką pateikiate, atvaizduoti. Maksimalus atskiros rinkmenos dydis negali viršyti 2 MB; ji turėtų atitikti šiuos standartus:
  • maksimalus atvaizdo dydis: 2835 x 2010 pikselių,
  • spausdinimo raiška: minimali – 96 DPI, maksimali – 300 DPI,
  • spalvų modelis: RGB, Grayscale, BW arba CMYK.

  Atvaizdai automatiškai suvienodinami iki 250 x 250 pikselių. Įkeltą atvaizdą programoje matysite taip, kaip jis vėliau atrodys registracijos pažymėjime.

  PDF
  PDF rinkmenas galima naudoti tik papildomai informacijai pateikti; šių rinkmenų negalima naudoti ženklo (-ų), kurio (-ių) registracijos paraišką pateikiate, atvaizdams pateikti. Atskiros rinkmenos dydis negali viršyti 2 MB. Rinkmenoms atidaryti bus naudojama „Adobe Acrobat X“ (versija 10.0).

  MP3
  MP3 rinkmenas galima naudoti papildomai informacijai pateikti tik kai registruojami garsiniai prekių ženklai. Maksimalus atskiros rinkmenos dydis negali viršyti 2 MB; ji turėtų atitikti tinklalapio „Techninė informacija“ priedų skiltyje nurodytus standartus.

 • Prekės ir paslaugos

  ĮSPĖJIMAS. Visos prekės ir (arba) paslaugos įrašomos šioje skiltyje. Jei prekės ir (arba) paslaugos nurodomos atskirai pridedamame dokumente, paraiška nelaikoma elektronine ir todėl vietoj sumažinto elektroninės paraiškos mokesčio bus taikomas standartinis pagrindinis paraiškos mokestis.

  Atlikite paiešką pagal iš anksto nustatytas vertes (rekomenduojama)
  Taip prekės ir paslaugos parenkamos iš duomenų bazės TMclass.

  Spustelėkite mygtuką „Ieškoti“.

  Atsidarys naujas iškylantysis langas. Įrašykite prekių ir paslaugų, kurias norite pasirinkti (bus rodomas išskleidžiamasis meniu su automatinio užbaigimo pasiūlymais), raktinį žodį arba ieškokite jų prekių ir paslaugų sąraše.

  Norėdami grįžti į pradinį ekraną, spustelėkite nuorodą „Ieškoti tarp visų prekių ir paslaugų“.

  Jei ieškodami tarp visų prekių ir paslaugų norite matyti visą prekių ir paslaugų klasę, spustelėkite „+“ piktogramą Pliuso ženklo piktograma, o jei norite sutrumpinti sąrašą, spustelėkite „−“ piktogramą Minuso ženklo piktograma.

  Spustelėkite „aplanko“ piktogramą Aplanko piktograma, kad pamatytumėte visus pasirinktos klasės terminus. Norėdami prie savo sąrašo pridėti terminą, pažymėkite lentelės eilutės kairėje pusėje esantį langelį Pasirinkto langelio piktograma.

  Norėdami peržiūrėti pasirinktus terminus ir klases, spustelėkite ekrano dešiniajame kampe esantį mygtuką „Rodyti mano pasirinkimus“.

  Pasirinkę visas reikalingas prekes ir paslaugas, spustelėkite mygtuką „Tęsti“, kuris rodomas tinklalapyje „Rodyti mano pasirinkimus“. Būsite automatiškai nukreiptas į savo paraišką, kurioje matysite savo pasirinkimus.

  Pateikti jūsų sąrašą
  Norėdami pateikti savo prekių ir paslaugų sąrašą, spustelėkite nuorodą „Noriu pateikti savo sąrašą“.

  Atsidarys naujas iškylantysis langas.

  Pasirinkite klasę, kuriai priklauso jūsų norimas terminas, laukelyje įrašykite termino pavadinimą ir spustelėkite mygtuką „Atlikta“.

  Šį procesą galite kartoti tol, kol pridėsite visus jūsų paraiškai reikalingus terminus ir klases.

  Atkreipkite dėmesį, kad prekių ženklo paraiškos nagrinėjimas gali užtrukti ilgiau, jei pateikiate savo prekių ir paslaugų sąrašą.

  Leistini ženklai (prekių ir paslaugų terminus reguliuojančios sintaksės taisyklės):

  Pavadinimas Ženklas Pavyzdys
  Raidės a–z A–Z Transporto priemonių dalys ir priedai
  Skaičiai 0–9 MP3 grotuvai
  Brūkšnys - (asci kodas 045) Non-alcoholic beverages
  Kampiniai skliaustai < > Šratasvydžiai> 0,5 džaulio
  Pasvirasis brūkšnys / Vaizdo grotuvai / įrašymo prietaisai
  Žvaigždutė * Drabužiai*
  Lenktiniai skliaustai ( ) Mokymo vadovėliai (vadovai)
  Riestiniai skliaustai { } Skriejikai{mašinų dalys}
  Laužtiniai skliaustai [ ] Emaliai [lakai]
  Dvitaškis : (ascii kodas 058) Paslaugos susijusios su: elektrinėmis ir elektroninėmis grandinėmis, komponentais
  Kablelis , Kukurūziniai miltai, maltozė
  Vienguba kabutė ' (ascii kodas 039) Painters' brushes
  Kabliataškis (neleistinas graikų k.) ; (ascii kodas 059) Branduoliniai reaktoriai; Liejimo formų gaminimo mišiniai
  Taškas per vidurį (leistinas tik graikų k.) · (ascii kodas 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Pastaba. Šioje lentelėje pateikti leistinų ženklų simboliai

 • Nacionalinė paieškos ataskaita

  Prašymas atlikti nacionalinę paieškos ataskaitą apmokestinamas papildomu mokesčiu. Jūsų paraiška bus paskelbta tik kai visos paieškos ataskaitos bus surinktos ir perduotos jums.

 • ES paieškos ataskaita

  ES paieškos atskaitos prašymą galima pateikti nemokamai. Šioje ataskaitoje nurodytos ankstesnės tapačios ar panašios ESPŽ paraiškos ir tarptautinės registracijos formos su nuoroda į Europos bendriją; jose pateiktos tapačios ir panašios prekių ir paslaugų klasės.

 

Techninė informacija apie priedus.

Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos