Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Įspėjimai

Norėdami prisijungti prie įspėjimų skilties savo „User Area“ (naudotojo skilties) šoniniame meniu spustelėkite kortelę „Įspėjimai“.

„User Area“ įspėjimų skiltis
 

Įspėjimų sąsaja padalyta į dvi skiltis: „Įspėjimų pranešimai“ ir „Konfigūracija“.

 

Įspėjimų pranešimų skiltis

Kai išsiunčiamas įspėjimas, šioje skiltyje esančioje lentelėje rodoma išsiuntimo data, įspėjimo rūšis (įspėjimas dėl ESPŽ/RBD/.eu domeno, kalendoriaus įspėjimas) ir įspėjimo pranešimas; šioje lentelėje taip pat galima nustatyti naujus įspėjimus.

 

Konfigūracijos skiltis

Šioje skiltyje galite sukurti naują įspėjimą arba redaguoti / ištrinti esamą. Kalendoriaus įspėjimai ir įspėjimai dėl ESPŽ/RBD/.eu domeno rodomi atskirose kortelėse.

 
 • Įspėjimų rūšys

  Galima nustatyti dviejų rūšių įspėjimus: kalendoriaus įspėjimus ir įspėjimus dėl ESPŽ/RBD/.eu domeno.

  Kalendoriaus įspėjimai
  Kalendoriaus įspėjimas – tai pagrindinis įspėjimas, leidžiantis naudotojui nustatyti tam tikros datos priminimą.

  Įspėjimai dėl ESPŽ/RBD/.eu domeno
  Yra dvi įspėjimų dėl ESPŽ/RBD/.eu domeno rūšys ir abiejų šių rūšių įspėjimus galima išsiųsti naudojantis savo paieškos sistema „eSearch plus“.

  Stebėjimo įspėjimas
  Stebėjimo įspėjimas gali būti nustatomas siekiant stebėti konkrečius įvykius, kaip antai:

  • prekių ženklo statuso pokytį;
  • ar reikia pratęsti prekių ženklo ir (arba) dizaino galiojimą;
  • savininko / atstovo pasikeitimą;
  • protesto pateikimo laikotarpio pabaigą;
  • tokio paties .eu domeno įregistravimą.

  Tikrinimo įspėjimas
  Šis įspėjimas pagrįstas kriterijais, pasirinktais prisijungusiam naudotojui atliekant išplėstinę paiešką, ir bus siunčiamas, jei kitas prekių ženklas ar dizainas atitinka tuos kriterijus.

 • Veiksmų kortelės

  Toliau pateikiamas įspėjimų skiltyje teikiamų veiksmų kortelių ir jų funkcijų sąrašas. Norėdami jas aktyvuoti, pažymėkite sąraše pateikiamo atitinkamo elemento kairėje esantį langelį (išsami peržiūra).

  Sukurti naują įspėjimą
  Ši parinktis galima abiejose skiltyse – tiek „Įspėjimo pranešimų“, tiek „Konfigūracijos“.

  Pašalinti
  Ši parinktis teikiama tiek skiltyje „Konfigūracija“, tiek skilties „Įspėjimo pranešimai“ kortelėje „Archyvas“.

  Kaip pašalinti įspėjimą
  1. Norėdami pašalinti įspėjimą, spustelėkite atitinkamo (-ų) elemento (-ų) dešinėje esančią pilko kryželio piktogramą Piktograma „Pašalinti“. Sistema paklaus, ar tikrai norite tęsti.
  2. Pažymėkite atitinkamo elemento kairėje esantį langelį ir spustelėkite virš lentelės esantį mygtuką „Pašalinti“ (galima pasirinkti keletą elementų). Atsidarys iškylantysis langas, kuriame galėsite patvirtinti arba atšaukti pašalinimo veiksmą. Ši parinktis neteikiama skilties „Įspėjimo pranešimai“ gautųjų pranešimų kortelėje.
   

  Skiltyje „Įspėjimo pranešimai“ teikiami veiksmai

  Archyvuoti

  Archyvuoti įspėjimus galima dviem būdais:

  1. Kortelėje „Gautieji įspėjimai“ spustelėkite atitinkamo elemento kairėje esančią pilko kryželio piktogramą. Sistema paklaus, ar tikrai norite tęsti.
  2. Kortelėje „Gautieji įspėjimai“ pažymėkite atitinkamo elemento kairėje esantį langelį ir spustelėkite virš lentelės esantį mygtuką „Archyvuoti“ (galima rinktis keletą elementų). Atsidarys iškylantysis langas, kuriame galėsite patvirtinti arba atšaukti elemento perkėlimą į kortelę „Archyvas“.

  Pastaba. Gautųjų įspėjimų kortelėje esantys įspėjimai automatiškai suarchyvuojami po 30 dienų.

  Nusiųsti
  Galite nusiųsti įspėjimo informacijos kopiją norimu elektroninio pašto adresu (galima rinktis keletą variantų). Norėdami tai padaryti, pažymėkite atitinkamo elemento kairėje esantį langelį, tuomet spustelėkite mygtuką „Siųsti“ ir pasirinkite vieną iš variantų – „Mano e. paštas“ arba „Kitas e. paštas“.

  Jei pasirinksite parinktį „Mano e. paštas“, į e. pašto adreso langelį automatiškai bus įrašomas e. pašto adresas iš jūsų „User Area“ paskyros.

  Jei pasirinksite parinktį „Kitas e. paštas“, į atitinkamą lauką turėsite įrašyti gavėjo e. pašto adresą.

  Lauke „Pastabos“ taip pat galima pridėti pastabą.

   

  Skiltyje „Konfigūracija“ teikiami veiksmai

  Įjungti

  Įspėjimus dėl ESPŽ/RBD/.eu domeno ir kalendoriaus įspėjimus galima įjungti dviem būdais:

  Įjungti įspėjimą Išjungti įspėjimą Keleto elementų, kuriems norima įjungti įspėjimus, pasirinkimas
  1. Spustelėkite atitinkamo elemento dešinėje esančio pilko mygtuko piktogramą. Kai įspėjimas bus aktyvuotas, piktograma taps žalia.
  2. Pažymėkite atitinkamo elemento kairėje esantį langelį ir tuomet spustelėkite mygtuką „Įjungti“ (galima rinktis keletą elementų). Kai įspėjimas bus aktyvuotas, piktograma taps žalia.

  Išjungti

  Įspėjimus dėl ESPŽ/RBD/.eu domeno ir kalendoriaus įspėjimus galima išjungti dviem būdais:

  1. Spustelėkite atitinkamo elemento dešinėje esančio žalio mygtuko piktogramą. Kai įspėjimas bus išjungtas, piktograma taps pilka.
  2. Pažymėkite atitinkamo elemento kairėje esantį langelį ir tuomet spustelėkite mygtuką „Įjungti“. Kai įspėjimas bus išjungtas, piktograma taps pilka.

  Redaguoti įspėjimą
  Norėdami redaguoti įspėjimą, spustelėkite atitinkamo elemento dešinėje esančią pilką pieštuko piktogramą Pieštuko piktograma.

  Įspėjimai dėl ESPŽ/RBD/.eu domeno
  Kai spustelėsite pieštuko piktogramą, būsite nukreiptas į paieškos sistemą eSearch plus, kurioje galėsite redaguoti savo įspėjimą.

  Kalendoriaus įspėjimas
  Kai spustelėsite pieštuko piktogramą, atsidarys iškylantysis langas, kuriame galėsite redaguoti duomenis ir tuomet nustatyti įspėjimą iš naujo.

 • Kalendoriaus įspėjimo nustatymas

  Kalendoriaus įspėjimai nustatomi „User Area“ skiltyje „Įspėjimai“.

  Sukurti naują įspėjimą.
  1. Spustelėkite mygtuką „Sukurti naują įspėjimą“.
  2. Pasirinkite parinktį „Kalendorius“. Atsidarys iškylantysis langas.
  3. Spustelėkite lauką „Išsiuntimo data“, tuomet bus rodomas kalendorius, kuriame galėsite įrašyti išsiuntimo datą.
  4. Įrašykite įspėjimo žinutę.
  5. Pažymėkite varnele langelį, jei įspėjimą norite gauti ir elektroniniu paštu.
  6. Spustelėkite mygtuką „Nustatyti įspėjimą“.
 • Įspėjimo dėl ESPŽ/RBD/.eu domeno nustatymas

  Tikrinimo įspėjimas
  Tikrinimo įspėjimus galima nustatyti „User Area“ skiltyje „Įspėjimai“ spustelėjus mygtuką „Įspėjimas dėl ESPŽ/RBD/.eu domeno“ arba tiesiogiai paieškos sistemoje eSearch plus.

  Tikrinimo įspėjimo nustatymas
  1. Spustelėkite mygtuką „Sukurti naują įspėjimo mygtuką“.
  2. 2. Pasirinkite parinktį „Įspėjimas dėl ESPŽ/RBD/.eu domeno“. Atsidarys iškylantysis langas.
  3. Pasirinkite „Patvirtinti“.
  4. Atsidarys paieškos sistemos eSearch plus išplėstinės paieškos funkcija.
  5. Pasirinkite norimus kriterijus išplėstinės paieškos parinkčių meniu ir spustelėkite mygtuką „Ieškoti“.
  6. Spustelėkite lentelės viršuje kairėje pusėje esančią garsiakalbio piktogramą Įspėjimo piktograma. Atsidarys iškylantysis langas.
  7. Sukurkite savo įspėjimo pavadinimą naudodamiesi viena iš šių parinkčių:
   • iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite anksčiau sukurtą esamo įspėjimo pavadinimą;
   • sukurkite naują pavadinimą įvesdami pavadinimą teksto lauke.
  8. Jei norite, kad įspėjimo kopija būtų jums atsiųsta elektroniniu paštu, pažymėkite langelį „Gauti įspėjimą e. paštu“.
  9. Spustelėkite mygtuką „Nustatyti įspėjimą“.

  Iškylančiojo lango apačioje pasirodys pranešimas, kad įspėjimas buvo sėkmingai sukurtas.

   

  Stebėjimo įspėjimas
  Stebėjimo įspėjimai nustatomi paieškos sistemos eSearch prekių ženklų ar dizainų išsamios peržiūros skiltyje po to, kai atliekama pagrindinė ar išplėstinė paieška.

  Tikrinimo įspėjimo nustatymas
  1. Išsamios peržiūros viršuje dešinėje pusėje spustelėkite mygtuką „Nustatyti įspėjimą“. Atsidarys iškylantysis langas, kuriame galėsite pažymėti langelius, kad nustatytumėte, kuriuos ESPŽ ar RBD statuso pokyčius norite stebėti
   . Pvz., .eu domeno atveju pažymėkite varnele langelį „Panašaus .eu domeno registravimo atvejai“.
  2. Sukurkite savo įspėjimo pavadinimą naudodamiesi viena iš šių parinkčių:
   • iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite anksčiau sukurtą esamo įspėjimo pavadinimą;
   • sukurkite naują pavadinimą įvesdami pavadinimą teksto lauke.
  3. Jei norite kad įspėjimo kopija būtų jums atsiųsta elektroniniu paštu, pažymėkite langelį „Gauti įspėjimą e. paštu“.
  4. Spustelėkite mygtuką „Nustatyti įspėjimą“.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.