Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Patvirtintų kopijų autentiškumo arba teisėtumo patvirtinimas

Kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 84 taisyklės 6 dalies ir 89 taisyklės 5 dalies nuostatose ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 2245/2002, įgyvendinančio Tarybos reglamentą dėl Bendrijos dizaino 74 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatose, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) išduoda patvirtintas paraiškų, registracijos pažymėjimų arba su registracija susijusių dokumentų kopijas, taip pat patvirtintas Europos Sąjungos prekių ženklų ir dizainų registro išrašo kopijas.

Vis dėlto kai kuriose šalyse reikalaujama įrodyti tokių patvirtintų kopijų autentiškumą ir teisėtumą ir tik tada jomis galima pagrįsti prioriteto prašymą, kurį nagrinės tos šalies nacionalinė tarnyba, ar bet kokį kitą prašymą, kurį nagrinės kitos tarnybos.

Tuo tikslu 2000 m. rugsėjo 19 d. Europos Komisija patvirtino procedūrą, paskelbtą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kuria Europos Komisijos atstovybės Ispanijoje vadovas įgaliojamas patvirtinti EUIPO išduotų dokumentų parašų autentiškumą.


Procedūra

Prašymai išduoti patvirtintas kopijas EUIPO siunčiami užpildžius atitinkamą prašymą susipažinti su byla, atitinkamoje jo dalyje nurodant, kad kopijos bus pateikiamos trečiojoje šalyje, kuri prašo patvirtinti jų autentiškumą, ir tam skirtoje prašymo vietoje nurodant trečiąją (-iąsias) šalį (-is), kuriose reikalaujama, kad dokumentai būtų teisiškai patvirtinti.

Tada įprastine tvarka išduotas patvirtintas kopijas EUIPO nusiųs Europos Komisijos atstovybei Ispanijoje šiuo adresu:

Comisión Europea, Representación en España
Paseo de la Castellana, 46 E-28046 Madrid (Spain)

Tel. +43 +34 914 238 000

Be to, EUIPO nusiųs pranešimą pareiškėjui, kuriame bus nurodyta, kad prašomi dokumentai nusiųsti į Atstovybę.

Atstovybei iš EUIPO gavus dokumentus, Atstovybės vadovas patvirtins dokumentus pasirašiusio asmens parašo autentiškumą. Paskui šie dokumentai bus nusiųsti pareiškėjo pateiktame prašyme susipažinti su byla nurodytu adresu arba juos galima atsiimti asmeniškai atvykus į Europos Komisijos atstovybę Madride.

Jei pareiškėjas jau turi patvirtintą kopiją, Atstovybei Madride šį dokumentą galima nusiųsti paštu arba jį įteikti asmeniškai ten nuvykus. Kartu su dokumentais, kurių teisėtumą reikia patvirtinti, turi būti pateiktas raštas, kuriame nurodyta, kas kreipiasi dėl teisėtumo patvirtinimo (pašto adresas ir asmens vardas, pavardė), šalis, kurioje reikalaujama patvirtinti kopijų teisėtumą ir arba adresas, kuriuo pareiškėjas pageidauja gauti paštu siunčiamus dokumentus, arba kontaktinis telefono numeris, jei dokumentus pageidaujama atsiimti asmeniškai.

Reikėtų pasirūpinti, kad tiesiogiai iš EUIPO interneto svetainės atsisiųstos patvirtintos kopijos būtų kokybiškai atspausdintos ir tinkamai susegtos ar surištos.

Kai Europos Komisijos atstovybė patvirtina kopijų teisėtumą, pareiškėjas turi vadovautis trečiosios šalies (kuriai dokumentai skirti) Ispanijoje esančios ambasados arba konsulato nustatytomis taisyklėmis. Prieš priimdamos šiuos dokumentus daugelis šalių taip pat reikalauja, kad jų teisėtumą dar patvirtintų Ispanijos Užsienio reikalų ministerija.

Todėl, jei pareiškėjai nežino, kokios yra galiojančios taisyklės, rekomenduojame jiems kreiptis į atitinkamos trečiosios šalies ambasadą. Ispanijoje akredituotų šalių ambasadų kontaktiniai adresai.

Galiausiai norime atkreipti jūsų dėmesį, kad nei EUIPO, nei Komisija neatsako už trečiųjų šalių institucijų taikomas veiklos taisykles ar priimtus sprendimus, susijusius su EUIPO išduotų dokumentų teisėtumo patvirtinimu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.